Homepage

What information there find

All people have equal right to development of their personality, to reaching a social status adequate to their capabilities, their own divine and spiritual, mental and harmonic fulfilment, a state of full satisfaction, with achieving a constantly good...

Thin-material bodies of man

Thin-material bodies are a primary informational and energetical hologram of man which created by God (Universe) from informational and energetical substances of the protoenergo-informational field pf the Universe. Thin-material bodies...
 

Publish in a scientific journal

zsz_51_obalThe editorial board of the Healthy Way of Living magazine is inviting scientists, professors, assistant professors, biologists, physicians, psychologists, teachers, coa-ches, postgraduate scholars, students and other...

Teaching enioanatomy

clovicekOd roku 2004 probíhá cyklus přednášek věnova-ných enioanatomi, integritě a harmonii vývoje lidského jedince. Cílem těchto přednášek je objasnění enioanatomie jemnohmotných těl člověka, vzájemného propojení jemnohmotných těl s fyzickým tělem, holografické integrace jemno-hmotných těl v jednotě...

Author`s Publications

k5_obalZde jsou uvedeny veškeré informace o publikační činnosti docenta Vasiľčuka. Podrobné informace jsou uvedeny v souvisejících od-kazech. V odkazu Docent Vasiľčuk je vždy aktuálně uveden počet a názvy již vydaných a připravovaných monografií a...

PSI-phenomenal ability

vjt_otazky_zjtTry and see for yourself whether or not you possess the psi ability of clairvoyance. Each picture designated 1 - 5 contains a holographically pro-grammed pattern in it. Take a look at the pictures, print them out if you want to, and write to our email address if you can see what these patterns are...

For professional athletes

Holografické informačně-energetické programování a modelování nejvyšších individuálních sportovních výkonů a výsledků
Určeno zejména pro vrcholové profesionální sportovce všech druhů sportů, pro jednotlivce i týmy. Realizací informačně-energetického holografického programování a modelování je u člověka dosaženo stavu, kdy je schopen využít celý svůj sportovní potenciál a současně jej zvětšovat. Sportovec poté podává dlouhodobě maximální výkon, aniž by u něho nastaly fyzické, duševní, zdravotní nebo jiné problémy. Tím se výrazným způsobem prodlužuje doba, po kterou je schopen bez poklesu formy stát na vrcholu své sportovní kariéry.

Úvod

vjt_otazky_fajtEnioanatomie – slovo ke čtenářům. Enioanatomie, celým názvem anatomie jemnohmotných těl, je novým oborem o člověku, vznikla koncem 20. století a její sedmitisícileté kořeny dosáhly od prastarých civilizací až do 21. století. Enioanatomie provádí výzkum jemnohmotných těl člověka, popisuje základní anatomické charakteristiky, stavbu, formu, strukturu, topografii, funkce a jejich význam. Je známo, že anatomie jemnohmotných těl je informačně-energetickým základem vývoje člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkcí a funkčních možností, zvlášť PSI-fenomenálních. Bez symbiózy jemnohmotných těl s fyzickým tělem není možný lidský život v pozemských podmínkách. Popsat anatomii jemnohmotných těl je záležitost velice složitá a náročná na přesný popis, což je důsledkem naprostého nedostatku vědeckého výzkumu...                           Celý článek...

Souvislosti

vjt_otazky_faccakraEnioanatomy and eniopsychology in today's level of knowledge. At the beginning of 21st century, all human beings experience their lives full of events, changes and development of their surroundings and themselves. They can use countless possibilities and opportunities which are offered by our time. This was the thing of past and the same picture will be in the future as well. Every man decides about various everyday situations leading to gaining of life experience. Besides these everyday joys and sorrows, man has also desires, dreams and plans of his own. Among these rank even effort to be healthy, to fulfil one's wishes and have opportunity to develop and assert one's own capabilities. Modern methods of pedagogy, psychology, sociology and medicine are not always able to help man develop his personality adequately, help with diseases of physical body, traumas and with...                                                                       More…

Obzory

vjt_otazky_faieskCo otevřela, nabízí a dává lidstvu enioanatomie. Člověk má od nepaměti zájmem o vše, co se kolem něho děje a vše, co se týká jeho samotného. Zkoumá vše hmotné, pozoruje, vnímá a snaží se pochopit duchovní, tajemné. Hmotným se zabývají vědy, které jsou v současnosti již na takové úrovni, že dokáží provádět výzkum nejjemnějších hmot, mikročástic, světla, energií, fyzikálních a informačně-energetických polí, informačně-energetické vzájemné výměny v přírodě a společnosti, aury lidí, zvířat a rostlin, dokáží provádět výzkum anatomie jemnohmotných těl člověka, jeho PSI-fenomenálních, duševních, duchovních a božských vlastností, schopností a mnoho jiného, a svými výsledky lidem mimo jiné i velmi ulehčovat život. Člověk je jednotný a má dva základní aspekty - duchovní, který je primární a hmotný, který je sekundární. Oba jsou v podmínkách Země rovnocenné a jeden bez druhého nemůže...                    Celý článek...

Možnosti využití

clovicekNábytek, šperky a automobily očima eniopsychologa. Cílem tohoto článku je nahlédnutí na nábytek, šperky a automobily z hlediska dosud málo známého pohledu eniopsychologie. Tento pohled v sobě zahrnuje širší vnímání reality a okolí člověka a naznačuje směr, kterým se lze vydat k rychlému a kvalitativně výrazně pozitivnímu ovlivnění jeho života. Popisovaná fakta jsou výsledkem teoretických a praktických výzkumů, které provádějí informačně-energetické vědy. Každý člověk se pohybuje v jemu vlastním sociálně-společenském prostředí, které lze popsat podle mnoha kritérií. Jednou ze společných vlastností všech druhů prostředí je přítomnost nábytku v blízkosti všech lidí. Šperky a automobily vlastní nebo používá každý z nás. Geometrická struktura, forma, objem, kompozice materiálu a barevná skladba nábytku, šperků a automobilů vychází z historických...                                Celý článek...

Rozhovor

rozhovor_svetgralu_2006_10_07Rozhovor s Doc. Anatolijem Vasiľčukem, CSc. pro slovenskou verzi časopisu Svět Grálu 1. Vážený pane docente, vedle evropského pojímání medicíny jste se celá léta věnoval její východní „nadstavbě“ na různých pracovištích u Vás na Ukrajině, ale i v Rusku, studoval jste u ukrajinských, ruských a tibetských učitelů. Rozšířil jste si obzor o jemnější vnímání světa, které úspěšně uplatňujete například při rozvoji osobnosti a jemnohmotných těl, výchově, výuce, regeneraci a léčbě různých onemocnění. Je skutečně naše tělo, obrazně řečeno, podobné cibuli, kde jádro je zahalené mnohými tzv. „jemnohmotnými“ obaly, ze kterých je nám viditelná jen ta nejhrubší „slupka“? Člověk je složitější než vše to, co dnes zná věda o jeho stavbě. Je možné...                             Celý článek...
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka