Homepage
 Výuka enioanatomie – otázky k tématům č. 4 – 18
 
Otázky pomáhají přiblížit obsah jednotlivých témat výukového programu a naznačují směry a potenciál využití enioanatomie ve prospěch člověka. Absolvováním celého programu se člověku dostane základu potřebnému k vývoji jeho vlastností, zvláštností, schopností, PSI-fenomenality, duševnosti, duchovnosti a božskosti. Otázky ukazují, jaký je význam eniologie, enioanatomie, eniopsychologie pro pochopení souvislostí a jednoty hmotného a duchovního, pozemského a kosmického, minulého, přítomného a budoucího. Tématický plán výuky, ke kterému se otázky vztahují, je uveden zde.
 
Téma přednášky č. 4
Červené jemnohmotné tělo, červená holografická integrace jemnohmotných těl
 1. červené jemnohmotné těloKterá hmota buduje červené jemnohmotné tělo?
 2. Co je to červené jemnohmotné tělo? Co představuje podle barevné skladby, podle komponentity informačně-energetické hmoty, podle počtu frekvencí, podle polohy jeho vnějšího obalu a podle funkčního významu?
 3. Kterou holografickou integraci jemnohmotných těl tvoří červené jemnohmotné tělo? Proč?
 4. Co je to červená holografická integrace jemnohmotných těl, co je jejím základem?
 5. Jak se mění vývoj vlastností, zvláštností a schopností člověka, které jsou podmíněny červeným jemnohmotným tělem, pokud na ně začne mít integrální informačně-energetický vliv červená holografická integrace jemnohmotných těl?
 6. Jaký je strukturálně-funkční rozdíl mezi vnitřní a vnější částí červeného jemnohmotného těla?
 7. Jaká je forma vnějšího obalu vnější části červeného jemnohmotného těla?
 8. Která jemnohmotná těla se podílejí na stavbě vnějšího obalu červeného jemnohmotného těla?
 9. Kterou životní informačně-energetickou bioplazmu vytváří červené jemnohmotné tělo?
 10. Které životní informačně-energetické bioplazmy mohou být vytvářeny v objemu prostoru červeného jemnohmotného těla? Jaká je jejich komponentní skladba, která jemnohmotná těla se podílejí na jejich vytváření? Proč?
 11. Jakou auru má červené jemnohmotné tělo?
 12. Struktury vnitřní a vnější části červeného jemnohmotného těla.
 13. Topografie červeného jemnohmotného těla.
 14. Jak ovlivňuje normální morfofunkční stav červeného jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 15. Jak ovlivňuje hypotrofie a hypofunkce červeného jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 16. Jak ovlivňuje hypertrofie a hyperfunkce červeného jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 17. Co symbolizuje červené jemnohmotné tělo?
 18. Které nemoci vznikají při strukturálně-funkčních poruchách červeného jemnohmotného těla?
 19. Které nemoci lze léčit prostřednictvím červeného jemnohmotného těla?
 20. Které sociální a PSI-fenomenální vlastnosti, zvláštnosti a schopnosti podmiňuje červené jemnohmotné tělo?
 21. Může člověk prostřednictvím červeného jemnohmotného těla dosáhnout informačně-energetické vzájemné výměny s pozemským, kosmickým a duchovním bytím? Proč?
 22. Může se ve člověku projevit Bůh, Duch Svatý, Ježíš Kristus a Panna Marie prostřednictvím červeného jemnohmotného těla? Proč?
 23. Kdy vzniká a kdy zaniká červené jemnohmotné tělo a jaký je jeho význam v ontogenezi a fylogenezi člověka?
 24. Jaké jsou strukturální a funkční zvláštnosti červeného jemnohmotného těla?
 25. Proč červené jemnohmotné tělo nemůže vytvářet komponentní jemnohmotná těla?
 26. Proč červené jemnohmotné tělo není samo schopné vytvořit identické jemnohmotné tělo a přitom se podílí na tvorbě čtrnácti identických jemnohmotných těl?
Téma přednášky č. 5
Světle zářivě červené jemnohmotné tělo,
světle zářivě červená holografická integrace jemnohmotných těl
 1. světle zářivě červené jemnohmotné těloKterá hmota buduje světle zářivě červené jemnohmotné tělo?
 2. Co je to světle zářivě červené jemnohmotné tělo? Co představuje podle barevné skladby, podle komponentity informačně-energetické hmoty, podle počtu frekvencí, podle polohy jeho vnějšího obalu a podle funkčního významu?
 3. Kterou holografickou integraci jemnohmotných těl tvoří světle zářivě červené jemnohmotné tělo? Proč?
 4. Co je to světle zářivě červená holografická integrace jemnohmotných těl, co je jejím základem?
 5. Jak se mění vývoj vlastností, zvláštností a schopností člověka, které jsou podmíněny světle zářivě červeným jemnohmotným tělem, pokud na ně začne mít integrální informačně-energetický vliv světle zářivě červená holografická integrace jemnohmotných těl?
 6. Jaký je strukturálně-funkční rozdíl mezi vnitřní a vnější částí světle zářivě červeného jemnohmotného těla?
 7. Jaká je forma vnějšího obalu vnější části světle zářivě červeného jemnohmotného těla?
 8. Která jemnohmotná těla se podílejí na stavbě vnějšího obalu světle zářivě červeného jemnohmotného těla?
 9. Kterou životní informačně-energetickou bioplazmu vytváří světle zářivě červené jemnohmotné tělo?
 10. Které životní informačně-energetické bioplazmy mohou být vytvářeny v objemu prostoru světle zářivě červeného jemnohmotného těla? Jaká je jejich komponentní skladba, která jemnohmotná těla se podílejí na jejich vytváření? Proč?
 11. Jakou auru má světle zářivě červené jemnohmotné tělo?
 12. Struktury vnitřní a vnější části světle zářivě červeného jemnohmotného těla.
 13. Topografie světle zářivě červeného jemnohmotného těla.
 14. Jak ovlivňuje normální morfofunkční stav světle zářivě červeného jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 15. Jak ovlivňuje hypotrofie a hypofunkce světle zářivě červeného jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 16. Jak ovlivňuje hypertrofie a hyperfunkce světle zářivě červeného jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 17. Co symbolizuje světle zářivě červené jemnohmotné tělo?
 18. Které nemoci vznikají při strukturálně-funkčních poruchách světle zářivě červeného jemnohmotného těla?
 19. Které nemoci lze léčit prostřednictvím světle zářivě červeného jemnohmotného těla?
 20. Které sociální a PSI-fenomenální vlastnosti, zvláštnosti a schopnosti podmiňuje světle zářivě červené jemnohmotné tělo?
 21. Může člověk prostřednictvím světle zářivě červeného jemnohmotného těla dosáhnout informačně-energetické vzájemné výměny s pozemským, kosmickým a duchovním bytím? Proč?
 22. Může se ve člověku projevit Bůh, Duch Svatý, Ježíš Kristus a Panna Marie prostřednictvím světle zářivě červeného jemnohmotného těla? Proč?
 23. Kdy vzniká a kdy zaniká světle zářivě červené jemnohmotné tělo a jaký je jeho význam v ontogenezi a fylogenezi člověka?
 24. Jaké jsou strukturální a funkční zvláštnosti světle zářivě červeného jemnohmotného těla?
 25. Proč světle zářivě červené jemnohmotné tělo nemůže vytvářet komponentní jemnohmotná těla?
 26. Která identická jemnohmotná těla vytváří světle zářivě červené jemnohmotné tělo a se kterými jemnohmotnými těly? Proč je světle zářivě červené jemnohmotné tělo základem světle zářivě červeného identického jemnohmotného těla?
 27. Co je to identické světle zářivě červeno-červené jemnohmotné tělo?
Téma přednášky č. 6
Oranžové jemnohmotné tělo, oranžová holografická integrace jemnohmotných těl
 1. oranžové jemnohmotné těloKterá hmota buduje oranžové jemnohmotné tělo?
 2. Co je to oranžové jemnohmotné tělo? Co představuje podle barevné skladby, podle komponentity informačně-energetické hmoty, podle počtu frekvencí, podle polohy jeho vnějšího obalu a podle funkčního významu?
 3. Kterou holografickou integraci jemnohmotných těl tvoří oranžové jemnohmotné tělo? Proč?
 4. Co je to oranžová holografická integrace jemnohmotných těl, co je jejím základem?
 5. Jak se mění vývoj vlastností, zvláštností a schopností člověka, které jsou podmíněny oranžovým jemnohmotným tělem, pokud na ně začne mít integrální informačně-energetický vliv oranžová holografická integrace jemnohmotných těl?
 6. Jaký je strukturálně-funkční rozdíl mezi vnitřní a vnější částí oranžového jemnohmotného těla?
 7. Jaká je forma vnějšího obalu vnější části oranžového jemnohmotného těla?
 8. Která jemnohmotná těla se podílejí na stavbě vnějšího obalu oranžového jemnohmotného těla?
 9. Kterou životní informačně-energetickou bioplazmu vytváří oranžové jemnohmotné tělo?
 10. Které životní informačně-energetické bioplazmy mohou být vytvářeny v objemu prostoru oranžového jemnohmotného těla? Jaká je jejich komponentní skladba, která jemnohmotná těla se podílejí na jejich vytváření? Proč?
 11. Jakou auru má oranžové jemnohmotné tělo?
 12. Struktury vnitřní a vnější části oranžového jemnohmotného těla.
 13. Topografie oranžového jemnohmotného těla.
 14. Jak ovlivňuje normální morfofunkční stav oranžového jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 15. Jak ovlivňuje hypotrofie a hypofunkce oranžového jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 16. Jak ovlivňuje hypertrofie a hyperfunkce oranžového jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 17. Co symbolizuje oranžové jemnohmotné tělo?
 18. Které nemoci vznikají při strukturálně-funkčních poruchách oranžového jemnohmotného těla?
 19. Které nemoci lze léčit prostřednictvím oranžového jemnohmotného těla?
 20. Které sociální a PSI-fenomenální vlastnosti, zvláštnosti a schopnosti podmiňuje oranžové jemnohmotné tělo?
 21. Může člověk prostřednictvím oranžového jemnohmotného těla dosáhnout informačně-energetické vzájemné výměny s pozemským, kosmickým a duchovním bytím? Proč?
 22. Může se ve člověku projevit Bůh, Duch Svatý, Ježíš Kristus a Panna Marie prostřednictvím oranžového jemnohmotného těla? Proč?
 23. Kdy vzniká a kdy zaniká oranžové jemnohmotné tělo a jaký je jeho význam v ontogenezi a fylogenezi člověka?
 24. Jaké jsou strukturální a funkční zvláštnosti oranžového jemnohmotného těla?
 25. Proč může oranžové jemnohmotné tělo vytvářet komponentní jemnohmotná těla? Kolik jich vytváří?
 26. Která identická jemnohmotná těla vytváří oranžové jemnohmotné tělo a se kterými jemnohmotnými těly? Kolik jich vytváří? Proč je oranžové jemnohmotné tělo základem oranžových identických jemnohmotných těl?
 27. Co je to komponentní oranžovo-červené jemnohmotné tělo?
 28. Co je to komponentní oranžovo-světle zářivě červené jemnohmotné tělo?
 29. Co je to komponentní oranžovo-žluté jemnohmotné tělo?
 30. Co je to identické oranžovo-světle zářivě červené jemnohmotné tělo?
 31. Co je to identické oranžovo-červené jemnohmotné tělo?
Téma přednášky č. 7
Světle zářivě oranžové jemnohmotné tělo,
světle zářivě oranžová holografická integrace jemnohmotných těl
 1. světle zářivě oranžové jemnohmotné těloKterá hmota buduje světle zářivě oranžové jemnohmotné tělo?
 2. Co je to světle zářivě oranžové jemnohmotné tělo? Co představuje podle barevné skladby, podle komponentity informačně-energetické hmoty, podle počtu frekvencí, podle polohy jeho vnějšího obalu a podle funkčního významu?
 3. Kterou holografickou integraci jemnohmotných těl tvoří světle zářivě oranžové jemnohmotné tělo? Proč?
 4. Co je to světle zářivě oranžová holografická integrace jemnohmotných těl, co je jejím základem?
 5. Jak se mění vývoj vlastností, zvláštností a schopností člověka, které jsou podmíněny světle zářivě oranžovým jemnohmotným tělem, pokud na ně začne mít integrální informačně-energetický vliv světle zářivě oranžová holografická integrace jemnohmotných těl?
 6. Jaký je strukturálně-funkční rozdíl mezi vnitřní a vnější částí světle zářivě oranžového jemnohmotného těla?
 7. Jaká je forma vnějšího obalu vnější části světle zářivě oranžového jemnohmotného těla?
 8. Která jemnohmotná těla se podílejí na stavbě vnějšího obalu světle zářivě oranžového jemnohmotného těla?
 9. Kterou životní informačně-energetickou bioplazmu vytváří světle zářivě oranžové jemnohmotné tělo?
 10. Které životní informačně-energetické bioplazmy mohou být vytvářeny v objemu prostoru světle zářivě oranžového jemnohmotného těla? Jaká je jejich komponentní skladba, která jemnohmotná těla se podílejí na jejich vytváření? Proč?
 11. Jakou auru má světle zářivě oranžové jemnohmotné tělo?
 12. Struktury vnitřní a vnější části světle zářivě oranžového jemnohmotného těla.
 13. Topografie světle zářivě oranžového jemnohmotného těla.
 14. Jak ovlivňuje normální morfofunkční stav světle zářivě oranžového jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 15. Jak ovlivňuje hypotrofie a hypofunkce světle zářivě oranžového jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 16. Jak ovlivňuje hypertrofie a hyperfunkce světle zářivě oranžového jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 17. Co symbolizuje světle zářivě oranžové jemnohmotné tělo?
 18. Které nemoci vznikají při strukturálně-funkčních poruchách světle zářivě oranžového jemnohmotného těla?
 19. Které nemoci lze léčit prostřednictvím světle zářivě oranžového jemnohmotného těla?
 20. Které sociální a PSI-fenomenální vlastnosti, zvláštnosti a schopnosti podmiňuje světle zářivě oranžové jemnohmotné tělo?
 21. Může člověk prostřednictvím světle zářivě oranžového jemnohmotného těla dosáhnout informačně-energetické vzájemné výměny s pozemským, kosmickým a duchovním bytím? Proč?
 22. Může se ve člověku projevit Bůh, Duch Svatý, Ježíš Kristus a Panna Marie prostřednictvím světle zářivě oranžového jemnohmotného těla? Proč?
 23. Kdy vzniká a kdy zaniká světle zářivě oranžové jemnohmotné tělo a jaký je jeho význam v ontogenezi a fylogenezi člověka?
 24. Jaké jsou strukturální a funkční zvláštnosti světle zářivě oranžového jemnohmotného těla?
 25. Proč může světle zářivě oranžové jemnohmotné tělo vytvářet komponentní jemnohmotná těla? Kolik jich vytváří?
 26. Která identická jemnohmotná těla vytváří světle zářivě oranžové jemnohmotné tělo a se kterými jemnohmotnými těly? Kolik jich vytváří? Proč je světle zářivě oranžové jemnohmotné tělo základem světle zářivě oranžových identických jemnohmotných těl?
 27. Co je to komponentní světle zářivě oranžovo-červené jemnohmotné tělo?
 28. Co je to komponentní světle zářivě oranžovo-světle zářivě červené jemnohmotné tělo?
 29. Co je to komponentní světle zářivě oranžovo-žluté jemnohmotné tělo?
 30. Co je to identické světle zářivě oranžovo-oranžové jemnohmotné tělo?
 31. Co je to identické světle zářivě oranžovo-světle zářivě červené jemnohmotné tělo?
 32. Co je to identické světle zářivě oranžovo-červené jemnohmotné tělo?
Téma přednášky č. 8
Žluté jemnohmotné tělo, žlutá holografická integrace jemnohmotných těl
 1. žluté jemnohmotné těloKterá hmota buduje žluté jemnohmotné tělo?
 2. Co je to žluté jemnohmotné tělo? Co představuje podle barevné skladby, podle komponentity informačně-energetické hmoty, podle počtu frekvencí, podle polohy jeho vnějšího obalu a podle funkčního významu?
 3. Kterou holografickou integraci jemnohmotných těl tvoří žluté jemnohmotné tělo? Proč?
 4. Co je to žlutá holografická integrace jemnohmotných těl, co je jejím základem?
 5. Jak se mění vývoj vlastností, zvláštností a schopností člověka, které jsou podmíněny žlutým jemnohmotným tělem, pokud na ně začne mít integrální informačně-energetický vliv žlutá holografická integrace jemnohmotných těl?
 6. Jaký je strukturálně-funkční rozdíl mezi vnitřní a vnější částí žlutého jemnohmotného těla?
 7. Jaká je forma vnějšího obalu vnější části žlutého jemnohmotného těla?
 8. Která jemnohmotná těla se podílejí na stavbě vnějšího obalu žlutého jemnohmotného těla?
 9. Kterou životní informačně-energetickou bioplazmu vytváří žluté jemnohmotné tělo?
 10. Které životní informačně-energetické bioplazmy mohou být vytvářeny v objemu prostoru žlutého jemnohmotného těla? Jaká je jejich komponentní skladba, která jemnohmotná těla se podílejí na jejich vytváření? Proč?
 11. Jakou auru má žluté jemnohmotné tělo?
 12. Struktury vnitřní a vnější části žlutého jemnohmotného těla.
 13. Topografie žlutého jemnohmotného těla.
 14. Jak ovlivňuje normální morfofunkční stav žlutého jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 15. Jak ovlivňuje hypotrofie a hypofunkce žlutého jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 16. Jak ovlivňuje hypertrofie a hyperfunkce žlutého jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 17. Co symbolizuje žluté jemnohmotné tělo?
 18. Které nemoci vznikají při strukturálně-funkčních poruchách žlutého jemnohmotného těla?
 19. Které nemoci lze léčit prostřednictvím žlutého jemnohmotného těla?
 20. Které sociální a PSI-fenomenální vlastnosti, zvláštnosti a schopnosti podmiňuje žluté jemnohmotné tělo?
 21. Může člověk prostřednictvím žlutého jemnohmotného těla dosáhnout informačně-energetické vzájemné výměny s pozemským, kosmickým a duchovním bytím? Proč?
 22. Může se ve člověku projevit Bůh, Duch Svatý, Ježíš Kristus a Panna Marie prostřednictvím žlutého jemnohmotného těla? Proč?
 23. Kdy vzniká a kdy zaniká žluté jemnohmotné tělo a jaký je jeho význam v ontogenezi a fylogenezi člověka?
 24. Jaké jsou strukturální a funkční zvláštnosti žlutého jemnohmotného těla?
 25. Proč nemůže žluté jemnohmotné tělo vytvářet komponentní jemnohmotná těla?
 26. Která identická jemnohmotná těla vytváří žluté jemnohmotné tělo a se kterými jemnohmotnými těly? Kolik jich vytváří? Proč je žluté jemnohmotné tělo základem žlutých identických jemnohmotných těl?
 27. Co je to identické žluto-světle zářivě oranžové jemnohmotné tělo?
 28. Co je to identické žluto-oranžové jemnohmotné tělo?
 29. Co je to identické žluto-světle zářivě červené jemnohmotné tělo?
 30. Co je to identické žluto-červené jemnohmotné tělo?
Téma přednášky č. 9
Zelené jemnohmotné tělo, zelená holografická integrace jemnohmotných těl
 1. zelené jemnohmotné těloKterá hmota buduje zelené jemnohmotné tělo?
 2. Co je to zelené jemnohmotné tělo? Co představuje podle barevné skladby, podle komponentity informačně-energetické hmoty, podle počtu frekvencí, podle polohy jeho vnějšího obalu a podle funkčního významu?
 3. Kterou holografickou integraci jemnohmotných těl tvoří zelené jemnohmotné tělo? Proč?
 4. Co je to zelená holografická integrace jemnohmotných těl, co je jejím základem?
 5. Jak se mění vývoj vlastností, zvláštností a schopností člověka, které jsou podmíněny zeleným jemnohmotným tělem, pokud na ně začne mít integrální informačně-energetický vliv zelená holografická integrace jemnohmotných těl?
 6. Jaký je strukturálně-funkční rozdíl mezi vnitřní a vnější částí zeleného jemnohmotného těla?
 7. Jaká je forma vnějšího obalu vnější části zeleného jemnohmotného těla?
 8. Která jemnohmotná těla se podílejí na stavbě vnějšího obalu zeleného jemnohmotného těla?
 9. Kterou životní informačně-energetickou bioplazmu vytváří zelené jemnohmotné tělo?
 10. Které životní informačně-energetické bioplazmy mohou být vytvářeny v objemu prostoru zeleného jemnohmotného těla? Jaká je jejich komponentní skladba, která jemnohmotná těla se podílejí na jejich vytváření? Proč?
 11. Jakou auru má zelené jemnohmotné tělo?
 12. Struktury vnitřní a vnější části zeleného jemnohmotného těla.
 13. Topografie zeleného jemnohmotného těla.
 14. Jak ovlivňuje normální morfofunkční stav zeleného jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 15. Jak ovlivňuje hypotrofie a hypofunkce zeleného jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 16. Jak ovlivňuje hypertrofie a hyperfunkce zeleného jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 17. Co symbolizuje zelené jemnohmotné tělo?
 18. Které nemoci vznikají při strukturálně-funkčních poruchách zeleného jemnohmotného těla?
 19. Které nemoci lze léčit prostřednictvím zeleného jemnohmotného těla?
 20. Které sociální a PSI-fenomenální vlastnosti, zvláštnosti a schopnosti podmiňuje zelené jemnohmotné tělo?
 21. Může člověk prostřednictvím zeleného jemnohmotného těla dosáhnout informačně-energetické vzájemné výměny s pozemským, kosmickým a duchovním bytím? Proč?
 22. Může se ve člověku projevit Bůh, Duch Svatý, Ježíš Kristus a Panna Marie prostřednictvím zeleného jemnohmotného těla? Proč?
 23. Kdy vzniká a kdy zaniká zelené jemnohmotné tělo a jaký je jeho význam v ontogenezi a fylogenezi člověka?
 24. Jaké jsou strukturální a funkční zvláštnosti zeleného jemnohmotného těla?
 25. Proč může zelené jemnohmotné tělo vytvářet komponentní jemnohmotná těla? Kolik jich vytváří?
 26. Která identická jemnohmotná těla vytváří zelené jemnohmotné tělo a se kterými jemnohmotnými těly? Kolik jich vytváří? Proč je zelené jemnohmotné tělo základem zelených identických jemnohmotných těl?
 27. Co je to komponentní zeleno-žluté jemnohmotné tělo?
 28. Co je to komponentní zeleno-blankytné jemnohmotné tělo?
 29. Co je to komponentní zeleno-modré jemnohmotné tělo?
 30. Co je to identické zeleno-žluté jemnohmotné tělo?
 31. Co je to identické zeleno-světle zářivě oranžové jemnohmotné tělo?
 32. Co je to identické zeleno-oranžové jemnohmotné tělo?
 33. Co je to identické zeleno-světle zářivě červené jemnohmotné tělo?
 34. Co je to identické zeleno-červené jemnohmotné tělo?
Téma přednášky č. 10
Světle zářivě zelené jemnohmotné tělo,
světle zářivě zelená holografická integrace jemnohmotných těl
 1. světle zářivě zelené jemnohmotné těloKterá hmota buduje světle zářivě zelené jemnohmotné tělo?
 2. Co je to světle zářivě zelené jemnohmotné tělo? Co představuje podle barevné skladby, podle komponentity informačně-energetické hmoty, podle počtu frekvencí, podle polohy jeho vnějšího obalu a podle funkčního významu?
 3. Kterou holografickou integraci jemnohmotných těl tvoří světle zářivě zelené jemnohmotné tělo? Proč?
 4. Co je to světle zářivě zelená holografická integrace jemnohmotných těl, co je jejím základem?
 5. Jak se mění vývoj vlastností, zvláštností a schopností člověka, které jsou podmíněny světle zářivě zeleným jemnohmotným tělem, pokud na ně začne mít integrální informačně-energetický vliv světle zářivě zelená holografická integrace jemnohmotných těl?
 6. Jaký je strukturálně-funkční rozdíl mezi vnitřní a vnější částí světle zářivě zeleného jemnohmotného těla?
 7. Jaká je forma vnějšího obalu vnější části světle zářivě zeleného jemnohmotného těla?
 8. Která jemnohmotná těla se podílejí na stavbě vnějšího obalu světle zářivě zeleného jemnohmotného těla?
 9. Kterou životní informačně-energetickou bioplazmu vytváří světle zářivě zelené jemnohmotné tělo?
 10. Které životní informačně-energetické bioplazmy mohou být vytvářeny v objemu prostoru světle zářivě zeleného jemnohmotného těla? Jaká je jejich komponentní skladba, která jemnohmotná těla se podílejí na jejich vytváření? Proč?
 11. Jakou auru má světle zářivě zelené jemnohmotné tělo?
 12. Struktury vnitřní a vnější části světle zářivě zeleného jemnohmotného těla.
 13. Topografie světle zářivě zeleného jemnohmotného těla.
 14. Jak ovlivňuje normální morfofunkční stav světle zářivě zeleného jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 15. Jak ovlivňuje hypotrofie a hypofunkce světle zářivě zeleného jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 16. Jak ovlivňuje hypertrofie a hyperfunkce světle zářivě zeleného jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 17. Co symbolizuje světle zářivě zelené jemnohmotné tělo?
 18. Které nemoci vznikají při strukturálně-funkčních poruchách světle zářivě zeleného jemnohmotného těla?
 19. Které nemoci lze léčit prostřednictvím světle zářivě zeleného jemnohmotného těla?
 20. Které sociální a PSI-fenomenální vlastnosti, zvláštnosti a schopnosti podmiňuje světle zářivě zelené jemnohmotné tělo?
 21. Může člověk prostřednictvím světle zářivě zeleného jemnohmotného těla dosáhnout informačně-energetické vzájemné výměny s pozemským, kosmickým a duchovním bytím? Proč?
 22. Může se ve člověku projevit Bůh, Duch Svatý, Ježíš Kristus a Panna Marie prostřednictvím světle zářivě zeleného jemnohmotného těla? Proč?
 23. Kdy vzniká a kdy zaniká světle zářivě zelené jemnohmotné tělo a jaký je jeho význam v ontogenezi a fylogenezi člověka?
 24. Jaké jsou strukturální a funkční zvláštnosti světle zářivě zeleného jemnohmotného těla?
 25. Proč může světle zářivě zelené jemnohmotné tělo vytvářet komponentní jemnohmotná těla? Kolik jich vytváří?
 26. Která identická jemnohmotná těla vytváří světle zářivě zelené jemnohmotné tělo a se kterými jemnohmotnými těly? Kolik jich vytváří? Proč je světle zářivě zelené jemnohmotné tělo základem světle zářivě zelených identických jemnohmotných těl?
 27. Co je to komponentní světle zářivě zeleno-žluté jemnohmotné tělo?
 28. Co je to komponentní světle zářivě zeleno-blankytné jemnohmotné tělo?
 29. Co je to identické světle zářivě zeleno-zelené jemnohmotné tělo?
 30. Co je to identické světle zářivě zeleno-žluté jemnohmotné tělo?
 31. Co je to identické světle zářivě zeleno-světle zářivě oranžové jemnohmotné tělo?
 32. Co je to identické světle zářivě zeleno-oranžové jemnohmotné tělo?
 33. Co je to identické světle zářivě zeleno-světle zářivě červené jemnohmotné tělo?
 34. Co je to identické světle zářivě zeleno-červené jemnohmotné tělo?
Téma přednášky č. 11
Blankytné jemnohmotné tělo, blankytná holografická integrace jemnohmotných těl
 1. blankytné jemnohmotné těloKterá hmota buduje blankytné jemnohmotné tělo?
 2. Co je to blankytné jemnohmotné tělo? Co představuje podle barevné skladby, podle komponentity informačně-energetické hmoty, podle počtu frekvencí, podle polohy jeho vnějšího obalu a podle funkčního významu?
 3. Kterou holografickou integraci jemnohmotných těl tvoří blankytné jemnohmotné tělo? Proč?
 4. Co je to blankytná holografická integrace jemnohmotných těl, co je jejím základem?
 5. Jak se mění vývoj vlastností, zvláštností a schopností člověka, které jsou podmíněny blankytným jemnohmotným tělem, pokud na ně začne mít integrální informačně-energetický vliv blankytná holografická integrace jemnohmotných těl?
 6. Jaký je strukturálně-funkční rozdíl mezi vnitřní a vnější částí blankytného jemnohmotného těla?
 7. Jaká je forma vnějšího obalu vnější části blankytného jemnohmotného těla?
 8. Která jemnohmotná těla se podílejí na stavbě vnějšího obalu blankytného jemnohmotného těla?
 9. Kterou životní informačně-energetickou bioplazmu vytváří blankytné jemnohmotné tělo?
 10. Které životní informačně-energetické bioplazmy mohou být vytvářeny v objemu prostoru blankytného jemnohmotného těla? Jaká je jejich komponentní skladba, která jemnohmotná těla se podílejí na jejich vytváření? Proč?
 11. Jakou auru má blankytné jemnohmotné tělo?
 12. Struktury vnitřní a vnější části blankytného jemnohmotného těla.
 13. Topografie blankytného jemnohmotného těla.
 14. Jak ovlivňuje normální morfofunkční stav blankytného jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 15. Jak ovlivňuje hypotrofie a hypofunkce blankytného jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 16. Jak ovlivňuje hypertrofie a hyperfunkce blankytného jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 17. Co symbolizuje blankytné jemnohmotné tělo?
 18. Které nemoci vznikají při strukturálně-funkčních poruchách blankytného jemnohmotného těla?
 19. Které nemoci lze léčit prostřednictvím blankytného jemnohmotného těla?
 20. Které sociální a PSI-fenomenální vlastnosti, zvláštnosti a schopnosti podmiňuje blankytné jemnohmotné tělo?
 21. Může člověk prostřednictvím blankytného jemnohmotného těla dosáhnout informačně-energetické vzájemné výměny s pozemským, kosmickým a duchovním bytím? Proč?
 22. Může se ve člověku projevit Bůh, Duch Svatý, Ježíš Kristus a Panna Marie prostřednictvím blankytného jemnohmotného těla? Proč?
 23. Kdy vzniká a kdy zaniká blankytné jemnohmotné tělo a jaký je jeho význam v ontogenezi a fylogenezi člověka?
 24. Jaké jsou strukturální a funkční zvláštnosti blankytného jemnohmotného těla?
 25. Proč nemůže blankytné jemnohmotné tělo vytvářet komponentní jemnohmotná těla?
 26. Která identická jemnohmotná těla vytváří blankytné jemnohmotné tělo a se kterými jemnohmotnými těly? Kolik jich vytváří? Proč je blankytné jemnohmotné tělo základem blankytných identických jemnohmotných těl?
 27. Co je to identické blankytně-světle zářivě zelené jemnohmotné tělo?
 28. Co je to identické blankytně-zelené jemnohmotné tělo?
 29. Co je to identické blankytně-žluté jemnohmotné tělo?
 30. Co je to identické blankytně-světle zářivě oranžové jemnohmotné tělo?
 31. Co je to identické blankytně-oranžové jemnohmotné tělo?
 32. Co je to identické blankytně-světle zářivě červené jemnohmotné tělo?
 33. Co je to identické blankytně-červené jemnohmotné tělo?
Téma přednášky č. 12
Tyrkysové jemnohmotné tělo, tyrkysová holografická integrace jemnohmotných těl
 1. tyrkysové jemnohmotné těloKterá hmota buduje tyrkysové jemnohmotné tělo?
 2. Co je to tyrkysové jemnohmotné tělo? Co představuje podle barevné skladby, podle komponentity informačně-energetické hmoty, podle počtu frekvencí, podle polohy jeho vnějšího obalu a podle funkčního významu?
 3. Kterou holografickou integraci jemnohmotných těl tvoří tyrkysové jemnohmotné tělo? Proč?
 4. Co je to tyrkysová holografická integrace jemnohmotných těl, co je jejím základem?
 5. Jak se mění vývoj vlastností, zvláštností a schopností člověka, které jsou podmíněny tyrkysovým jemnohmotným tělem, pokud na ně začne mít integrální informačně-energetický vliv tyrkysová holografická integrace jemnohmotných těl?
 6. Jaký je strukturálně-funkční rozdíl mezi vnitřní a vnější částí tyrkysového jemnohmotného těla?
 7. Jaká je forma vnějšího obalu vnější části tyrkysového jemnohmotného těla?
 8. Která jemnohmotná těla se podílejí na stavbě vnějšího obalu tyrkysového jemnohmotného těla?
 9. Kterou životní informačně-energetickou bioplazmu vytváří tyrkysové jemnohmotné tělo?
 10. Které životní informačně-energetické bioplazmy mohou být vytvářeny v objemu prostoru tyrkysového jemnohmotného těla? Jaká je jejich komponentní skladba, která jemnohmotná těla se podílejí na jejich vytváření? Proč?
 11. Jakou auru má tyrkysové jemnohmotné tělo?
 12. Struktury vnitřní a vnější části tyrkysového jemnohmotného těla.
 13. Topografie tyrkysového jemnohmotného těla.
 14. Jak ovlivňuje normální morfofunkční stav tyrkysového jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 15. Jak ovlivňuje hypotrofie a hypofunkce tyrkysového jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 16. Jak ovlivňuje hypertrofie a hyperfunkce tyrkysového jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 17. Co symbolizuje tyrkysové jemnohmotné tělo?
 18. Které nemoci vznikají při strukturálně-funkčních poruchách tyrkysového jemnohmotného těla?
 19. Které nemoci lze léčit prostřednictvím tyrkysového jemnohmotného těla?
 20. Které sociální a PSI-fenomenální vlastnosti, zvláštnosti a schopnosti podmiňuje tyrkysové jemnohmotné tělo?
 21. Může člověk prostřednictvím tyrkysového jemnohmotného těla dosáhnout informačně-energetické vzájemné výměny s pozemským, kosmickým a duchovním bytím? Proč?
 22. Může se ve člověku projevit Bůh, Duch Svatý, Ježíš Kristus a Panna Marie prostřednictvím tyrkysového jemnohmotného těla? Proč?
 23. Kdy vzniká a kdy zaniká tyrkysové jemnohmotné tělo a jaký je jeho význam v ontogenezi a fylogenezi člověka?
 24. Jaké jsou strukturální a funkční zvláštnosti tyrkysového jemnohmotného těla?
 25. Proč může tyrkysové jemnohmotné tělo vytvářet komponentní jemnohmotná těla? Kolik jich vytváří?
 26. Která identická jemnohmotná těla vytváří tyrkysové jemnohmotné tělo a se kterými jemnohmotnými těly? Kolik jich vytváří? Proč je tyrkysové jemnohmotné tělo základem tyrkysových identických jemnohmotných těl?
 27. Co je to komponentní tyrkysově-žluté jemnohmotné tělo?
 28. Co je to komponentní tyrkysově-světle zářivě zelené jemnohmotné tělo?
 29. Co je to komponentní tyrkysově-zelené jemnohmotné tělo?
 30. Co je to komponentní tyrkysově-blankytné jemnohmotné tělo?
 31. Co je to komponentní tyrkysově-modré jemnohmotné tělo?
 32. Co je to identické tyrkysově-blankytné jemnohmotné tělo?
 33. Co je to identické tyrkysově-světle zářivě zelené jemnohmotné tělo?
 34. Co je to identické tyrkysově-zelené jemnohmotné tělo?
 35. Co je to identické tyrkysově-žluté jemnohmotné tělo?
 36. Co je to identické tyrkysově-světle zářivě oranžové jemnohmotné tělo?
 37. Co je to identické tyrkysově-oranžové jemnohmotné tělo?
 38. Co je to identické tyrkysově-světle zářivě červené jemnohmotné tělo?
 39. Co je to identické tyrkysově-červené jemnohmotné tělo?
Téma přednášky č. 13
Modré jemnohmotné tělo, modrá holografická integrace jemnohmotných těl
 1. modré jemnohmotné těloKterá hmota buduje modré jemnohmotné tělo?
 2. Co je to modré jemnohmotné tělo? Co představuje podle barevné skladby, podle komponentity informačně-energetické hmoty, podle počtu frekvencí, podle polohy jeho vnějšího obalu a podle funkčního významu?
 3. Kterou holografickou integraci jemnohmotných těl tvoří modré jemnohmotné tělo? Proč?
 4. Co je to modrá holografická integrace jemnohmotných těl, co je jejím základem?
 5. Jak se mění vývoj vlastností, zvláštností a schopností člověka, které jsou podmíněny modrým jemnohmotným tělem, pokud na ně začne mít integrální informačně-energetický vliv modrá holografická integrace jemnohmotných těl?
 6. Jaký je strukturálně-funkční rozdíl mezi vnitřní a vnější částí modrého jemnohmotného těla?
 7. Jaká je forma vnějšího obalu vnější části modrého jemnohmotného těla?
 8. Která jemnohmotná těla se podílejí na stavbě vnějšího obalu modrého jemnohmotného těla?
 9. Kterou životní informačně-energetickou bioplazmu vytváří modré jemnohmotné tělo?
 10. Které životní informačně-energetické bioplazmy mohou být vytvářeny v objemu prostoru modrého jemnohmotného těla? Jaká je jejich komponentní skladba, která jemnohmotná těla se podílejí na jejich vytváření? Proč?
 11. Jakou auru má modré jemnohmotné tělo?
 12. Struktury vnitřní a vnější části modrého jemnohmotného těla.
 13. Topografie modrého jemnohmotného těla.
 14. Jak ovlivňuje normální morfofunkční stav modrého jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 15. Jak ovlivňuje hypotrofie a hypofunkce modrého jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 16. Jak ovlivňuje hypertrofie a hyperfunkce modrého jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 17. Co symbolizuje modré jemnohmotné tělo?
 18. Které nemoci vznikají při strukturálně-funkčních poruchách modrého jemnohmotného těla?
 19. Které nemoci lze léčit prostřednictvím modrého jemnohmotného těla?
 20. Které sociální a PSI-fenomenální vlastnosti, zvláštnosti a schopnosti podmiňuje modré jemnohmotné tělo?
 21. Může člověk prostřednictvím modrého jemnohmotného těla dosáhnout informačně-energetické vzájemné výměny s pozemským, kosmickým a duchovním bytím? Proč?
 22. Může se ve člověku projevit Bůh, Duch Svatý, Ježíš Kristus a Panna Marie prostřednictvím modrého jemnohmotného těla? Proč?
 23. Kdy vzniká a kdy zaniká modré jemnohmotné tělo a jaký je jeho význam v ontogenezi a fylogenezi člověka?
 24. Jaké jsou strukturální a funkční zvláštnosti modrého jemnohmotného těla?
 25. Proč nemůže modré jemnohmotné tělo vytvářet komponentní jemnohmotná těla?
 26. Která identická jemnohmotná těla vytváří modré jemnohmotné tělo a se kterými jemnohmotnými těly? Kolik jich vytváří? Proč je modré jemnohmotné tělo základem modrých identických jemnohmotných těl?
 27. Co je to identické modro-tyrkysové jemnohmotné tělo?
 28. Co je to identické modro-blankytné jemnohmotné tělo?
 29. Co je to identické modro-světle zářivě zelené jemnohmotné tělo?
 30. Co je to identické modro-zelené jemnohmotné tělo?
 31. Co je to identické modro-žluté jemnohmotné tělo?
 32. Co je to identické modro-světle zářivě oranžové jemnohmotné tělo?
 33. Co je to identické modro-oranžové jemnohmotné tělo?
 34. Co je to identické modro-světle zářivě červené jemnohmotné tělo?
 35. Co je to identické modro-červené jemnohmotné tělo?
Téma přednášky č. 14
Šeříkové jemnohmotné tělo, šeříková holografická integrace jemnohmotných těl
 1. šeříkové jemnohmotné těloKterá hmota buduje šeříkové jemnohmotné tělo?
 2. Co je to šeříkové jemnohmotné tělo? Co představuje podle barevné skladby, podle komponentity informačně-energetické hmoty, podle počtu frekvencí, podle polohy jeho vnějšího obalu a podle funkčního významu?
 3. Kterou holografickou integraci jemnohmotných těl tvoří šeříkové jemnohmotné tělo? Proč?
 4. Co je to šeříková holografická integrace jemnohmotných těl, co je jejím základem?
 5. Jak se mění vývoj vlastností, zvláštností a schopností člověka, které jsou podmíněny šeříkovým jemnohmotným tělem, pokud na ně začne mít integrální informačně-energetický vliv šeříková holografická integrace jemnohmotných těl?
 6. Jaký je strukturálně-funkční rozdíl mezi vnitřní a vnější částí šeříkového jemnohmotného těla?
 7. Jaká je forma vnějšího obalu vnější části šeříkového jemnohmotného těla?
 8. Která jemnohmotná těla se podílejí na stavbě vnějšího obalu šeříkového jemnohmotného těla?
 9. Kterou životní informačně-energetickou bioplazmu vytváří šeříkové jemnohmotné tělo?
 10. Které životní informačně-energetické bioplazmy mohou být vytvářeny v objemu prostoru šeříkového jemnohmotného těla? Jaká je jejich komponentní skladba, která jemnohmotná těla se podílejí na jejich vytváření? Proč?
 11. Jakou auru má šeříkové jemnohmotné tělo?
 12. Struktury vnitřní a vnější části šeříkového jemnohmotného těla.
 13. Topografie šeříkového jemnohmotného těla.
 14. Jak ovlivňuje normální morfofunkční stav šeříkového jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 15. Jak ovlivňuje hypotrofie a hypofunkce šeříkového jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 16. Jak ovlivňuje hypertrofie a hyperfunkce šeříkového jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 17. Co symbolizuje šeříkové jemnohmotné tělo?
 18. Které nemoci vznikají při strukturálně-funkčních poruchách šeříkového jemnohmotného těla?
 19. Které nemoci lze léčit prostřednictvím šeříkového jemnohmotného těla?
 20. Které sociální a PSI-fenomenální vlastnosti, zvláštnosti a schopnosti podmiňuje šeříkové jemnohmotné tělo?
 21. Může člověk prostřednictvím šeříkového jemnohmotného těla dosáhnout informačně-energetické vzájemné výměny s pozemským, kosmickým a duchovním bytím? Proč?
 22. Může se ve člověku projevit Bůh, Duch Svatý, Ježíš Kristus a Panna Marie prostřednictvím šeříkového jemnohmotného těla? Proč?
 23. Kdy vzniká a kdy zaniká šeříkové jemnohmotné tělo a jaký je jeho význam v ontogenezi a fylogenezi člověka?
 24. Jaké jsou strukturální a funkční zvláštnosti šeříkového jemnohmotného těla?
 25. Proč může šeříkové jemnohmotné tělo vytvářet komponentní jemnohmotná těla? Kolik jich vytváří?
 26. Která identická jemnohmotná těla vytváří šeříkové jemnohmotné tělo a se kterými jemnohmotnými těly? Kolik jich vytváří? Proč je šeříkové jemnohmotné tělo základem šeříkových identických jemnohmotných těl?
 27. Co je to komponentní šeříkově-červené jemnohmotné tělo?
 28. Co je to komponentní šeříkově-světle zářivě červené jemnohmotné tělo?
 29. Co je to komponentní šeříkově-purpurové jemnohmotné tělo?
 30. Co je to komponentní šeříkově-žluté jemnohmotné tělo?
 31. Co je to komponentní šeříkově-zelené jemnohmotné tělo?
 32. Co je to komponentní šeříkově-světle zářivě zelené jemnohmotné tělo?
 33. Co je to komponentní šeříkově-blankytné jemnohmotné tělo?
 34. Co je to komponentní šeříkově-modré jemnohmotné tělo?
 35. Co je to identické šeříkově-modré jemnohmotné tělo?
 36. Co je to identické šeříkově-tyrkysové jemnohmotné tělo?
 37. Co je to identické šeříkově-blankytné jemnohmotné tělo?
 38. Co je to identické šeříkově-světle zářivě zelené jemnohmotné tělo?
 39. Co je to identické šeříkově-zelené jemnohmotné tělo?
 40. Co je to identické šeříkově-žluté jemnohmotné tělo?
 41. Co je to identické šeříkově-světle zářivě oranžové jemnohmotné tělo?
 42. Co je to identické šeříkově-oranžové jemnohmotné tělo?
 43. Co je to identické šeříkově-světle zářivě červené jemnohmotné tělo?
 44. Co je to identické šeříkově-červené jemnohmotné tělo?
Téma přednášky č. 15
Fialové jemnohmotné tělo, fialová holografická integrace jemnohmotných těl
 1. fialové jemnohmotné těloKterá hmota buduje fialové jemnohmotné tělo?
 2. Co je to fialové jemnohmotné tělo? Co představuje podle barevné skladby, podle komponentity informačně-energetické hmoty, podle počtu frekvencí, podle polohy jeho vnějšího obalu a podle funkčního významu?
 3. Kterou holografickou integraci jemnohmotných těl tvoří fialové jemnohmotné tělo? Proč?
 4. Co je to fialová holografická integrace jemnohmotných těl, co je jejím základem?
 5. Jak se mění vývoj vlastností, zvláštností a schopností člověka, které jsou podmíněny fialovým jemnohmotným tělem, pokud na ně začne mít integrální informačně-energetický vliv fialová holografická integrace jemnohmotných těl?
 6. Jaký je strukturálně-funkční rozdíl mezi vnitřní a vnější částí fialového jemnohmotného těla?
 7. Jaká je forma vnějšího obalu vnější části fialového jemnohmotného těla?
 8. Která jemnohmotná těla se podílejí na stavbě vnějšího obalu fialového jemnohmotného těla?
 9. Kterou životní informačně-energetickou bioplazmu vytváří fialové jemnohmotné tělo?
 10. Které životní informačně-energetické bioplazmy mohou být vytvářeny v objemu prostoru fialového jemnohmotného těla? Jaká je jejich komponentní skladba, která jemnohmotná těla se podílejí na jejich vytváření? Proč?
 11. Jakou auru má fialové jemnohmotné tělo?
 12. Struktury vnitřní a vnější části fialového jemnohmotného těla.
 13. Topografie fialového jemnohmotného těla.
 14. Jak ovlivňuje normální morfofunkční stav fialového jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 15. Jak ovlivňuje hypotrofie a hypofunkce fialového jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 16. Jak ovlivňuje hypertrofie a hyperfunkce fialového jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 17. Co symbolizuje fialové jemnohmotné tělo?
 18. Které nemoci vznikají při strukturálně-funkčních poruchách fialového jemnohmotného těla?
 19. Které nemoci lze léčit prostřednictvím fialového jemnohmotného těla?
 20. Které sociální a PSI-fenomenální vlastnosti, zvláštnosti a schopnosti podmiňuje fialové jemnohmotné tělo?
 21. Může člověk prostřednictvím fialového jemnohmotného těla dosáhnout informačně-energetické vzájemné výměny s pozemským, kosmickým a duchovním bytím? Proč?
 22. Může se ve člověku projevit Bůh, Duch Svatý, Ježíš Kristus a Panna Marie prostřednictvím fialového jemnohmotného těla? Proč?
 23. Kdy vzniká a kdy zaniká fialové jemnohmotné tělo a jaký je jeho význam v ontogenezi a fylogenezi člověka?
 24. Jaké jsou strukturální a funkční zvláštnosti fialového jemnohmotného těla?
 25. Proč může fialové jemnohmotné tělo vytvářet komponentní jemnohmotná těla? Kolik jich vytváří?
 26. Která identická jemnohmotná těla vytváří fialové jemnohmotné tělo a se kterými jemnohmotnými těly? Kolik jich vytváří? Proč je fialové jemnohmotné tělo základem fialových identických jemnohmotných těl?
 27. Co je to komponentní fialově-červené jemnohmotné tělo?
 28. Co je to komponentní fialově-světle zářivě červené jemnohmotné tělo?
 29. Co je to komponentní fialově-modré jemnohmotné tělo?
 30. Co je to komponentní fialově-blankytné jemnohmotné tělo?
 31. Co je to identické fialově-šeříkové jemnohmotné tělo?
 32. Co je to identické fialově-modré jemnohmotné tělo?
 33. Co je to identické fialově-tyrkysové jemnohmotné tělo?
 34. Co je to identické fialově-blankytné jemnohmotné tělo?
 35. Co je to identické fialově-světle zářivě zelené jemnohmotné tělo?
 36. Co je to identické fialově-zelené jemnohmotné tělo?
 37. Co je to identické fialově-žluté jemnohmotné tělo?
 38. Co je to identické fialově-světle zářivě oranžové jemnohmotné tělo?
 39. Co je to identické fialově-oranžové jemnohmotné tělo?
 40. Co je to identické fialově-světle zářivě červené jemnohmotné tělo?
 41. Co je to identické fialově-červené jemnohmotné tělo?
Téma přednášky č. 16
Růžové jemnohmotné tělo, růžová holografická integrace jemnohmotných těl
 1. růžové jemnohmotné těloKterá hmota buduje růžové jemnohmotné tělo?
 2. Co je to růžové jemnohmotné tělo? Co představuje podle barevné skladby, podle komponentity informačně-energetické hmoty, podle počtu frekvencí, podle polohy jeho vnějšího obalu a podle funkčního významu?
 3. Kterou holografickou integraci jemnohmotných těl tvoří růžové jemnohmotné tělo? Proč?
 4. Co je to růžová holografická integrace jemnohmotných těl, co je jejím základem?
 5. Jak se mění vývoj vlastností, zvláštností a schopností člověka, které jsou podmíněny růžovým jemnohmotným tělem, pokud na ně začne mít integrální informačně-energetický vliv růžová holografická integrace jemnohmotných těl?
 6. Jaký je strukturálně-funkční rozdíl mezi vnitřní a vnější částí růžového jemnohmotného těla?
 7. Jaká je forma vnějšího obalu vnější části růžového jemnohmotného těla?
 8. Která jemnohmotná těla se podílejí na stavbě vnějšího obalu růžového jemnohmotného těla?
 9. Kterou životní informačně-energetickou bioplazmu vytváří růžové jemnohmotné tělo?
 10. Které životní informačně-energetické bioplazmy mohou být vytvářeny v objemu prostoru růžového jemnohmotného těla? Jaká je jejich komponentní skladba, která jemnohmotná těla se podílejí na jejich vytváření? Proč?
 11. Jakou auru má růžové jemnohmotné tělo?
 12. Struktury vnitřní a vnější části růžového jemnohmotného těla.
 13. Topografie růžového jemnohmotného těla.
 14. Jak ovlivňuje normální morfofunkční stav růžového jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 15. Jak ovlivňuje hypotrofie a hypofunkce růžového jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 16. Jak ovlivňuje hypertrofie a hyperfunkce růžového jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 17. Co symbolizuje růžové jemnohmotné tělo?
 18. Které nemoci vznikají při strukturálně-funkčních poruchách růžového jemnohmotného těla?
 19. Které nemoci lze léčit prostřednictvím růžového jemnohmotného těla?
 20. Které sociální a PSI-fenomenální vlastnosti, zvláštnosti a schopnosti podmiňuje růžové jemnohmotné tělo?
 21. Může člověk prostřednictvím růžového jemnohmotného těla dosáhnout informačně-energetické vzájemné výměny s pozemským, kosmickým a duchovním bytím? Proč?
 22. Může se ve člověku projevit Bůh, Duch Svatý, Ježíš Kristus a Panna Marie prostřednictvím růžového jemnohmotného těla? Proč?
 23. Kdy vzniká a kdy zaniká růžové jemnohmotné tělo a jaký je jeho význam v ontogenezi a fylogenezi člověka?
 24. Jaké jsou strukturální a funkční zvláštnosti růžového jemnohmotného těla?
 25. Proč může růžové jemnohmotné tělo vytvářet komponentní jemnohmotná těla? Kolik jich vytváří?
 26. Která identická jemnohmotná těla vytváří růžové jemnohmotné tělo a se kterými jemnohmotnými těly? Kolik jich vytváří? Proč je růžové jemnohmotné tělo základem růžových identických jemnohmotných těl?
 27. Co je to komponentní růžově-bílé jemnohmotné tělo?
 28. Co je to komponentní růžově-červené jemnohmotné tělo?
 29. Co je to komponentní růžově-světle zářivě červené jemnohmotné tělo?
 30. Co je to komponentní růžově-oranžové jemnohmotné tělo?
 31. Co je to komponentní růžově-světle zářivě oranžové jemnohmotné tělo?
 32. Co je to komponentní růžově-žluté jemnohmotné tělo?
 33. Co je to komponentní růžově-zelené jemnohmotné tělo?
 34. Co je to komponentní růžově-světle zářivě zelené jemnohmotné tělo?
 35. Co je to komponentní růžově-blankytné jemnohmotné tělo?
 36. Co je to komponentní růžově-modré jemnohmotné tělo?
 37. Co je to komponentní růžově-fialové jemnohmotné tělo?
 38. Co je to identické růžově-fialové jemnohmotné tělo?
 39. Co je to identické růžově-šeříkové jemnohmotné tělo?
 40. Co je to identické růžově-modré jemnohmotné tělo?
 41. Co je to identické růžově-tyrkysové jemnohmotné tělo?
 42. Co je to identické růžově-blankytné jemnohmotné tělo?
 43. Co je to identické růžově-světle zářivě zelené jemnohmotné tělo?
 44. Co je to identické růžově-zelené jemnohmotné tělo?
 45. Co je to identické růžově-žluté jemnohmotné tělo?
 46. Co je to identické růžově-světle zářivě oranžové jemnohmotné tělo?
 47. Co je to identické růžově-oranžové jemnohmotné tělo?
 48. Co je to identické růžově-světle zářivě červené jemnohmotné tělo?
 49. Co je to identické růžově-červené jemnohmotné tělo?
Téma přednášky č. 17
Bílé jemnohmotné tělo, bílá holografická integrace jemnohmotných těl
 1. bílé jemnohmotné těloKterá hmota buduje bílé jemnohmotné tělo?
 2. Co je to bílé jemnohmotné tělo? Co představuje podle barevné skladby, podle komponentity informačně-energetické hmoty, podle počtu frekvencí, podle polohy jeho vnějšího obalu a podle funkčního významu?
 3. Kterou holografickou integraci jemnohmotných těl tvoří bílé jemnohmotné tělo? Proč?
 4. Co je to bílá holografická integrace jemnohmotných těl, co je jejím základem?
 5. Jak se mění vývoj vlastností, zvláštností a schopností člověka, které jsou podmíněny bílým jemnohmotným tělem, pokud na ně začne mít integrální informačně-energetický vliv bílá holografická integrace jemnohmotných těl?
 6. Jaký je strukturálně-funkční rozdíl mezi vnitřní a vnější částí bílého jemnohmotného těla?
 7. Jaká je forma vnějšího obalu vnější části bílého jemnohmotného těla?
 8. Která jemnohmotná těla se podílejí na stavbě vnějšího obalu bílého jemnohmotného těla?
 9. Kterou životní informačně-energetickou bioplazmu vytváří bílé jemnohmotné tělo?
 10. Které životní informačně-energetické bioplazmy mohou být vytvářeny v objemu prostoru bílého jemnohmotného těla? Jaká je jejich komponentní skladba, která jemnohmotná těla se podílejí na jejich vytváření? Proč?
 11. Jakou auru má bílé jemnohmotné tělo?
 12. Struktury vnitřní a vnější části bílého jemnohmotného těla.
 13. Topografie bílého jemnohmotného těla.
 14. Jak ovlivňuje normální morfofunkční stav bílého jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 15. Jak ovlivňuje hypotrofie a hypofunkce bílého jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 16. Jak ovlivňuje hypertrofie a hyperfunkce bílého jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 17. Co symbolizuje bílé jemnohmotné tělo?
 18. Které nemoci vznikají při strukturálně-funkčních poruchách bílého jemnohmotného těla?
 19. Které nemoci lze léčit prostřednictvím bílého jemnohmotného těla?
 20. Které sociální a PSI-fenomenální vlastnosti, zvláštnosti a schopnosti podmiňuje bílé jemnohmotné tělo?
 21. Může člověk prostřednictvím bílého jemnohmotného těla dosáhnout informačně-energetické vzájemné výměny s pozemským, kosmickým a duchovním bytím? Proč?
 22. Může se ve člověku projevit Bůh, Duch Svatý, Ježíš Kristus a Panna Marie prostřednictvím bílého jemnohmotného těla? Proč?
 23. Kdy vzniká a kdy zaniká bílé jemnohmotné tělo a jaký je jeho význam v ontogenezi a fylogenezi člověka?
 24. Jaké jsou strukturální a funkční zvláštnosti bílého jemnohmotného těla?
 25. Proč může bílé jemnohmotné tělo vytvářet komponentní jemnohmotná těla? Kolik jich vytváří?
 26. Která identická jemnohmotná těla vytváří bílé jemnohmotné tělo a se kterými jemnohmotnými těly? Kolik jich vytváří? Proč je bílé jemnohmotné tělo základem bílých identických jemnohmotných těl?
 27. Co je to komponentní bílo-červené jemnohmotné tělo?
 28. Co je to komponentní bílo-světle zářivě červené jemnohmotné tělo?
 29. Co je to komponentní bílo-oranžové jemnohmotné tělo?
 30. Co je to komponentní bílo-světle zářivě oranžové jemnohmotné tělo?
 31. Co je to komponentní bílo-žluté jemnohmotné tělo?
 32. Co je to komponentní bílo-zelené jemnohmotné tělo?
 33. Co je to komponentní bílo-světle zářivě zelené jemnohmotné tělo?
 34. Co je to komponentní bílo-blankytné jemnohmotné tělo?
 35. Co je to komponentní bílo-modré jemnohmotné tělo?
 36. Co je to komponentní bílo-fialové jemnohmotné tělo?
 37. Co je to identické bílo-růžové jemnohmotné tělo?
 38. Co je to identické bílo-fialové jemnohmotné tělo?
 39. Co je to identické bílo-šeříkové jemnohmotné tělo?
 40. Co je to identické bílo-modré jemnohmotné tělo?
 41. Co je to identické bílo-tyrkysové jemnohmotné tělo?
 42. Co je to identické bílo-blankytné jemnohmotné tělo?
 43. Co je to identické bílo-světle zářivě zelené jemnohmotné tělo?
 44. Co je to identické bílo-zelené jemnohmotné tělo?
 45. Co je to identické bílo-žluté jemnohmotné tělo?
 46. Co je to identické bílo-světle zářivě oranžové jemnohmotné tělo?
 47. Co je to identické bílo-oranžové jemnohmotné tělo?
 48. Co je to identické bílo-světle zářivě červené jemnohmotné tělo?
 49. Co je to identické bílo-červené jemnohmotné tělo?
Téma přednášky č. 18
Zlaté jemnohmotné tělo, zlatá holografická integrace jemnohmotných těl
 1. zlaté jemnohmotné těloKterá hmota buduje zlaté jemnohmotné tělo?
 2. Co je to zlaté jemnohmotné tělo? Co představuje podle barevné skladby, podle komponentity informačně-energetické hmoty, podle počtu frekvencí, podle polohy jeho vnějšího obalu a podle funkčního významu?
 3. Kterou holografickou integraci jemnohmotných těl tvoří zlaté jemnohmotné tělo? Proč?
 4. Co je to zlatá holografická integrace jemnohmotných těl, co je jejím základem?
 5. Jak se mění vývoj vlastností, zvláštností a schopností člověka, které jsou podmíněny zlatým jemnohmotným tělem, pokud na ně začne mít integrální informačně-energetický vliv zlatá holografická integrace jemnohmotných těl?
 6. Jaký je strukturálně-funkční rozdíl mezi vnitřní a vnější částí zlatého jemnohmotného těla?
 7. Jaká je forma vnějšího obalu vnější části zlatého jemnohmotného těla?
 8. Mohou se jemnohmotná těla se podílet na stavbě vnějšího obalu zlatého jemnohmotného těla?
 9. Kterou životní informačně-energetickou bioplazmu vytváří zlaté jemnohmotné tělo?
 10. Které životní informačně-energetické bioplazmy mohou být vytvářeny v objemu prostoru zlatého jemnohmotného těla? Jaká je jejich komponentní skladba, která jemnohmotná těla se podílejí na jejich vytváření? Proč?
 11. Jakou auru má zlaté jemnohmotné tělo?
 12. Struktury vnitřní a vnější části zlatého jemnohmotného těla.
 13. Topografie zlatého jemnohmotného těla.
 14. Jak ovlivňuje normální morfofunkční stav zlatého jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 15. Jak ovlivňuje hypotrofie a hypofunkce zlatého jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 16. Jak ovlivňuje hypertrofie a hyperfunkce zlatého jemnohmotného těla vývoj a sociálně-biologické projevy člověka v jeho ontogenezi?
 17. Co symbolizuje zlaté jemnohmotné tělo?
 18. Které nemoci vznikají při strukturálně-funkčních poruchách zlatého jemnohmotného těla?
 19. Které nemoci lze léčit prostřednictvím zlatého jemnohmotného těla?
 20. Které sociální a PSI-fenomenální vlastnosti, zvláštnosti a schopnosti podmiňuje zlaté jemnohmotné tělo?
 21. Může člověk prostřednictvím zlatého jemnohmotného těla dosáhnout informačně-energetické vzájemné výměny s pozemským, kosmickým a duchovním bytím? Proč?
 22. Může se ve člověku projevit Bůh, Duch Svatý, Ježíš Kristus a Panna Marie prostřednictvím zlatého jemnohmotného těla? Proč?
 23. Kdy vzniká a kdy zaniká zlaté jemnohmotné tělo a jaký je jeho význam v ontogenezi a fylogenezi člověka?
 24. Jaké jsou strukturální a funkční zvláštnosti zlatého jemnohmotného těla?
 25. Proč může zlaté jemnohmotné tělo vytvářet komponentní jemnohmotná těla? Kolik jich vytváří?
 26. Která identická jemnohmotná těla vytváří zlaté jemnohmotné tělo a se kterými jemnohmotnými těly? Kolik jich vytváří? Proč je zlaté jemnohmotné tělo základem zlatých identických jemnohmotných těl?
 27. Co je to komponentní zlato-bílé jemnohmotné tělo?
 28. Co je to komponentní zlato-červené jemnohmotné tělo?
 29. Co je to komponentní zlato-světle zářivě červené jemnohmotné tělo?
 30. Co je to komponentní zlato-oranžové jemnohmotné tělo?
 31. Co je to komponentní zlato-světle zářivě oranžové jemnohmotné tělo?
 32. Co je to komponentní zlato-žluté jemnohmotné tělo?
 33. Co je to komponentní zlato-zelené jemnohmotné tělo?
 34. Co je to komponentní zlato-světle zářivě zelené jemnohmotné tělo?
 35. Co je to komponentní zlato-blankytné jemnohmotné tělo?
 36. Co je to komponentní zlato-modré jemnohmotné tělo?
 37. Co je to komponentní zlato-fialové jemnohmotné tělo?
 38. Co je to identické zlato-bílé jemnohmotné tělo?
 39. Co je to identické zlato-růžové jemnohmotné tělo?
 40. Co je to identické zlato-fialové jemnohmotné tělo?
 41. Co je to identické zlato-šeříkové jemnohmotné tělo?
 42. Co je to identické zlato-modré jemnohmotné tělo?
 43. Co je to identické zlato-tyrkysové jemnohmotné tělo?
 44. Co je to identické zlato-blankytné jemnohmotné tělo?
 45. Co je to identické zlato-světle zářivě zelené jemnohmotné tělo?
 46. Co je to identické zlato-zelené jemnohmotné tělo?
 47. Co je to identické zlato-žluté jemnohmotné tělo?
 48. Co je to identické zlato-světle zářivě oranžové jemnohmotné tělo?
 49. Co je to identické zlato-oranžové jemnohmotné tělo?
 50. Co je to identické zlato-světle zářivě červené jemnohmotné tělo?
 51. Co je to identické zlato-červené jemnohmotné tělo?
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka