Homepage
Rozvoj osobnosti a udržení přirozené fyzické kondice v průběhu nemocí
  
m1Těžké a dlouhodobé nemoci znemožňují plnohodnotnou výuku člověka, jeho všestranný a harmonický vývoj, optimální profesní a sociální seberealizaci. Člověk se převážně nachází ve stavu psychoemocionální úzkosti, bezradnosti, neperspektivy, nepotřebnosti, deprese, prožívá bolest a utrpení. V takovýchto stavech není člověk schopen výuky a vývoje. Tento neobyčejně složitý sociální problém je možné úspěšně řešit technologiemi, metodami a prostředky enioanatomie, eniopsychologie, eniopedagogiky, eniomedicíny a jinými eniologickými technologiemi.
Je uveden přehled nemocí, při kterých je možné provádět vývoj jemnohmotných těl člověka holografickými informačně-energetickými polymorfofunkčními očišťujícími, posilujícími, normalizujícími, harmonizujícími, univerzálními, výchovnými, výukovými, léčivými, relaxačními, regeneračními, rehabilitačními, rekondičními a jiného charakteru aplikacemi. Aplikace je možné provádět individuálně nebo skupinově, v přítomnosti pacienta nebo na dálku (telepaticky).
 
Účinnost aplikací není závislá na tom:
 • zda se jedná o koncentrovanou skupinu, rozptýlenou skupinu nebo jednoho člověka;
 • jaká je vzdálenost mezi eniopsychologem a pacientem, zda je to 1 – 10 cm, 1 – 10 m, 10 – 20 000 km;
 • zda pacient zná eniopsychologa nebo ne, zda eniopsycholog zná pacienta nebo ne.

Účinnost aplikací je závislá na:

 • duchovnosti a profesionalitě eniopsychologa;
 • charakteru informačně-energetického obsahu jemnohmotných těl pacienta a vnějšího prostředí;
 • vývoji jemnohmotných těl pacienta;
 • strukturálně-funkčním stavu jemnohmotných těl pacienta;
 • přání pacienta spolupracovat s eniopsychologem;
 • disciplíně pacienta;
 • systematičnosti aplikací, adekvátním množství aplikací a jejich informačním obsahu.
Pro enioanatomické, eniopsychologické, eniopedagogické a eniomedicínské technologie neexistují žádná omezení, mohou být používány při jakýchkoliv nemocech, při jakémkoliv stavu pacienta a dokonce, i když se pacient nachází v kómatu. Tyto technologie nepodmiňují lékařem předepsanou léčbu, značně posilují její účinnost a předcházejí vzniku komplikací. Nehledě na to, že v průběhu holografických informačně-energetických polymorfofunkčních aplikací jemnohmotných těl je pozorováno uzdravení se z většiny nemocí, pacient nesmí odmítat léčbu předepsanou lékařem.
Holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl nemají omezení, nezpůsobují žádné komplikace, mohou být využívány v jakémkoliv věku, napomáhají lidem uzdravovat se z jakýchkoliv nemocí, dosáhnout dobrého stavu zdraví, dávají možnost studovat, všestranně a harmonicky se vyvíjet, a to i při těžkých nemocech.
 
Nemoci, při kterých je možné úspěšně provádět eniotechnologiemi sjednocenou výchovu, výuku, rozvoj osobnosti, relaxaci, regeneraci, uzdravení, rehabilitaci, rekondici člověka aj.
 • nemoci srdečně-cévního systému
 • nemoci krve
 • nemoci dýchacího systému
 • nemoci trávícího systému
 • nemoci vylučovacího a reprodukčního systému
 • nemoci endokrinního systému
 • nemoci porodně-gynekologické
 • nemoci stomatologické
 • nemoci oční
 • nemoci ušní, nosní, krční
 • nemoci kožní
 • nemoci nervově-psychické
 • nemoci podpůrně-pohybového systému
 • onkologické nemoci
 • infekční nemoci aj.
Pouze technologiemi enioanatomie, eniopedagogiky, eniopsychologie a eniomedicíny je možné dosáhnout jednoty výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení, socializace, profesní přípravy, tréninku, relaxace, léčení, regenerace, rehabilitace, rekondice aj. Tyto všechny procesy je možné provádět současně s výše uvedenými eniologickými technologiemi. V současné době nejsou bohužel známy jiné technologie, které by umožňovaly dosáhnout jednoty výchovy, výuky, vývoje a léčení těžce nemocných lidí.
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka