Homepage
Strukturálně-funkční charakteristika meridiánů
(stavba meridiánů)
(ukrajinsky)
 
Článek, který poprvé vyšel ve vědeckém vydání lvivského (Ukrajina) časopisu Zdravý způsob života č. 14 v roce 2006.
 
Obálka časopisu Zdravý způsob života č. 14Lvivská státní univerzita tělesné výchovy
Lvivský regionální institut postgraduální pedagogické osvěty
  
vědecké vydání
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA
  
Sborník vědeckých článků
číslo 14
  
  
Lviv 2006
 
 
  
Adresa redakce: 79000, Lviv, ul. Kostjuška 11
Tel.: +380 671 800 775, +380 322 755 645
  
ISBN 966-71119-02-05
  
  
а. л. bacильЧУК
 
Структурно-функцiональна характеристика меридiанiв
(утворення меридiанiв)
   
Покaзaнo, якi структури i як утворюють меридiани, їх знaчення для кoмпoновaння i функціoнувaння меридiанiв.
 
Покaзaнo, кaкие структуры и кaк oбрaзуют меридианы, их знaчениe для кoмпoнирoвaния и функциoнирoвaния меридианoв.
 
It is shown which structures and in what way participate in the creation of meridians, their significance for the composition and functioning of meridians.
 
Je ukázáno, které struktury a jak se podílejí na vytvoření meridiánů, jejich význam pro komponování a fungování meridiánů.
  
V čísle 13 a 14 nabízí redakce časopisu svým čtenářům
monografie A.L. Vasiľčuka vydané v letech 2003 - 2006.
 
Celý článek v originále (formát pdf, ikona_pdf126 kB)
 
 
Související odkazy
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka