Hlavní strana Publikování Vědecké články autora Zdravý způsob života č. 31
Enioanatomie zadního středního meridiánu
(ukrajinsky)
 
Článek, který poprvé vyšel ve vědeckém vydání lvivského (Ukrajina) časopisu Zdravý způsob života č. 31 v roce 2008.
 
Obálka časopisu Zdravý způsob života č. 31Lvivská státní univerzita tělesné výchovy
 
vědecké vydání
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA
 
Sborník vědeckých článků
číslo 31
 
 
Lviv 2008
 
 
 
  
Adresa redakce: 79000, Lviv, ul. Kostjuška 11
Tel.: +380 671 800 775, +380 322 755 645
 
ISBN 966-71119-02-05 
  
 
а. л. bacильЧУК
  
ЕНІОАНАТОМІЯ ЗАДНЬОГО СЕРЕДИННОГО МЕРИДІАНА
 
З позиції еніоанатомії розглядаються утворення, топографія, будова, структура, функції, терапевтичні значення, наслідки структурно-функціональних порушень, надлишку і недостачі енергій у задньому серединному меридіані.
 
С позиции ениоанатомии рассматриваются образование, топография, строение, структура, функц
ии, терапевтическое значение, последствия структурно-функциональных нарушений, излишек и недостаток энергий в заднем серединном меридиане.
 
From enioanatomy's position, the following is distinguished: creation, topography, constitution, structure, function, therapeutic significance, consequences of structural and functional disorders, of excess and lack of energy in rear central meridian.
 
Z pozice enioanatomie se rozlišuje vznik, topografie, stavba, struktura, funkce, terapeutický význam, následky strukturálně-funkčních poruch, přebytku a nedostatku energie v zadním středním meridiánu.
 
Celý článek v originále (formát pdf, ikona_pdf260 kB)
 
 
Související odkazy
 
Všechny popsané činnosti a představené programy jsou duševním vlastnictvím docenta Vasiľčuka, proto není uveden detailní popis jejich provádění. Šíření těchto stránek nebo jejich libovolné části jakoukoliv formou, jejich používání a propagaci je možno provádět pouze s uváděním jména autora (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.). Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Aktualizace obsahu je prováděna průběžně. Poslední aktualizace: 2.12.2017. © 2002 - 2017 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
  Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka