JEMNOHMOTNÁ TĚLA ČLOVĚKA JAKO INFORMAČNĚ-ENERGETICKÝ ZÁKLAD JEHO VÝVOJE
 
První část článku, který vyšel v časopisu o přírodním lékařství Sféra, č.7/2005, dne 4.7.2005.
 
Obálka časopisu Sféra č. 7/2005SFÉRA
 
 
  
ČASOPIS O PŘÍRODNÍM LÉKAŘSTVÍ
 
 
  
č.7/2005, vyšlo dne 4.7.2005
  
 
 

www.isfera.cz

  
 
 
 
  
Jemnohmotná těla člověka jako informačně-energetický základ jeho vývoje
 
text: Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
ilustrace: Ing. arch. Jan Paclt
 
sfera_2005_07_clanek
     
 Slovo ke čtenářům.
     Článek, který se vám dostává do rukou popisuje základní anatomické charakteristiky, funkce a možnosti jemnohmotných těl člověka jako informačně-energetického základu jeho vývoje a sociálně-biologických projevů a činností. Čtení tohoto článku není pro zábavu. Toto čtení vyžaduje maximální pozornost, opakování, přemýšlení, trpělivost. Pak již přijde pochopení a uvědomování si významu znalosti anatomie jemnohmotných těl.
     Popsat anatomii jemnohmotných těl je záležitost velice složitá a náročná na přesný popis, což je důsledkem naprostého nedostatku vědeckého výzkumu a informací o ní. Vše, co lidstvo dnes ví o anatomii jemnohmotných těl, je informace již 2 000 let známá. Tato informace je naplněna terminologickým chaosem, což ztěžuje přesnou analýzu a syntézu anatomických znalostí anatomie jemnohmotných těl. Anatomie jemnohmotných těl je složitější než anatomie fyzického těla. Aby člověk porozuměl významu anatomie jemnohmotných těl, musí trpělivě, několikrát číst části článku, přemýšlet a dále se vzdělávat v oborech souvisejících s eniologií, eniopsychologií, psychotronikou, s informační, kvantovou, bioenergetickou a duchovní medicínou a s duchovní výukou. Potom nastane čas, kdy porozumí ve všech souvislostech všemu, co obnáší dnes poznané kvantum informací o anatomii jemnohmotných těl. Základem moderní medicíny jsou anatomie fyzického těla, cytologie, histologie, fyziologie, biochemie a psychologie. A co je základem duchovní, informační, kvantové a bioenergetické medicíny, různých informačně-energetických metod léčení, duchovní výuky a výchovy člověka? V současnosti jsou patrné pouze kontury tohoto základu. Již jím je Bible a musí jím být anatomie jemnohmotných těl člověka, eniologie, eniopsychologie a všechna odvětví biologie člověka s informačně-energetickým základem. Proto duchovní výuka, vývoj člověka, poznání duchovní medicíny a léčitelství musí začínat od výuky a vývoje jemnohmotných těl člověka. Pro člověka, který se nikdy nezabýval parapsychologií, psychotronikou, eniologií, eniopsychologií, léčitelstvím a vlastním duchovním vývojem, může být tento článek inspirací k tomu, aby začal poznávat sebe sama, své okolí a souvislosti všeho se vším tak, že si uvědomí základní význam anatomie jemnohmotných těl pro toto své poznávání. Poznejte sebe - poznáte svět.
     Jemnohmotná těla člověka jsou tvořena souborem a spojením informací, mikročástic, energií, světla, informačně-energetických substancí a bioplazem jednoho, dvou, třech a více barevných pásem elektromagnetického spektra informačně-energetických polí božsko-duchovního, kosmického, pozemského a lidského původu z minulého, přítomného a budoucího času. Informačně-energetické hmoty jednoho barevného pásma budují (vytvářejí) červené, světle zářivě červené, žluté, blankytné a modré monochromatické jemnohmotné tělo. Smíšené (komponentní) informačně-energetické hmoty dvou barevných pásem budují oranžové, světle zářivě oranžové, zelené, světle zářivě zelené, fialové a růžové dvouchromatické (bichromatické) jemnohmotné tělo. Smíšené informačně-energetické hmoty třech a více barevných pásem budují tyrkysové, šeříkové, bílé a zlaté jemnohmotné tělo. Tato těla jsou polychromatická, a bílé - achromatické (obr. 1, 2).
     Každé jemnohmotné tělo může pomocí jemu vlastní informačně-energetické jednoty a holografické integrace stanovit informačně-energetické vzájemné výměny s identickými pásmy elektromagnetického spektra jiných jemnohmotných těl, s informačně-energetickými poli Stvořitele, Ducha Svatého, Ježíše Krista, Panny Marie, Vesmíru, Země, biosféry, noosféry, přírody, lidí, živočichů a jakéhokoliv objektu Vesmíru. Jemnohmotná těla vzájemně ovlivňují vývoj, zdokonalení a projev člověka, napomáhají člověku vyvíjet nejvyšší duchovní, duševní a božské vlastnosti, nabývat duchovní, duševní a božské identity, automaticky a vzájemně bránit člověka před antiduchovním, antiduševním a antibožským informačně-energetickým vlivem.
     Rozlišuje se 15 základních jemnohmotných těl (obr. 2). Každé tělo patří do určitého barevného pásma elektromagnetického spektra, které je objektivním základem pojmenování jemnohmotných těl. Pro současného člověka je typické: fyzické tělo, červené, světle zářivě červené, oranžové, světle zářivě oranžové, žluté, zelené, světle zářivě zelené, blankytné, tyrkysové, modré, šeříkové, fialové, růžové, bílé a zlaté jemnohmotné tělo, což je přirozená posloupnost umístění jejich vnějších částí kolem fyzického těla. Znalost přirozené posloupnosti umístění vnějších částí jemnohmotných těl má obrovský význam při diagnostice jejich strukturálně-funkčních stavů (normy, hypotrofie, hypofunkce, hypertrofie, hyperfunkce, patologie), a také v procesu jejich vývoje pro přesnou koncentraci, vizualizaci, imaginaci a cílevědomou meditaci.
     Jemnohmotná těla fungují převážně v mezích určitých pásem elektromagnetického spektra, jsou nejvíce citlivá a značnou měrou reagují na vliv jim identických pásem elektromagnetického spektra informačně-energetických polí vnějšího prostředí.
     Podle obsahu (komponentity) informačně-energetických hmot se jemnohmotná těla dělí na monochromatická, bichromatická, polychromatická a achromatické.
     Monochromatická (monokomponentní) - červené, světle zářivě červené, žluté, blankytné a modré jemnohmotná těla v sobě sjednocují informačně-energetické hmoty s podobnými fyzikálními vlastnostmi, frekvencemi, amplitudami, vlnovými délkami, barevnými charakteristikami a funkčními možnostmi. Monochromatická těla jsou základem pro vytvoření informačně-energetických a strukturálně-funkčních holografických integrací jemnohmotných těl. Určují přímé informačně-energetické vzájemné výměny v jednom barevném pásmu elektromagnetického spektra, které patří do různých informačně-energetických polí lidí, živočichů, přírody, Země, biosféry, noosféry, Vesmíru, duchovního bytí Stvořitele, Ducha Svatého, Ježíše Krista, Panny Marie a jakéhokoliv objektu Vesmíru. Každé monochromatické tělo vytváří specifické informačně-energetické podmínky nejenom pro autonomní a vzájemně závislý vývoj několika jemnohmotných těl, ale i pro integrální vzájemnou podmíněnost jemnohmotnými těly vývoje, zdokonalení a projevů všech vlastností, specifik a schopností člověka, a také autonomního, integrálního a různorodého vzájemného informačně-energetického zabezpečení všestranného a harmonického evolučního, sociálně-biologického, pohlavního, psychického, intelektuálního, mentálního, emociálního, morálního, etického, estetického, PSI-fenomenálního, duševního, duchovního a božského vývoje člověka. Monochromatická těla nejsou schopna informačně-energeticky zabezpečit trojjediný božský vývoj člověka.
  
Druhá část článku, který vyšel v časopisu o přírodním lékařství Sféra, č.8/2005, dne 8.8.2005.
 
Obálka časopisu Sféra č. 8/2005SFÉRA
 
 
   
ČASOPIS O PŘÍRODNÍM LÉKAŘSTVÍ
 
 
   
č.8/2005, vyšlo dne 8.8.2005
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
sfera_2005_08_clanek
 
     Bichromatická (bikomponentní) - oranžové, světle zářivě oranžové, zelené, světle zářivě zelené, fialové a růžové jemnohmotná těla v sobě sjednocují 2 monochromatické a achromatickou informačně-energetickou hmotu s různými fyzikálními vlastnostmi, frekvencemi, amplitudami, vlnovými délkami, barevnými charakteristikami a funkčními možnostmi. Bichromatická těla zabezpečují vytvoření celostních informačně-energetických a strukturálně-funkčních holografických integrací všech těl na základě oranžových, zelených, fialových a růžových informačně-energetických hmot v podobě mnohaúrovňových hologramů. Určují přímé informačně-energetické vzájemné výměny minimálně v jednom a maximálně ve 4 - 8 barevných pásmech elektromagnetického spektra, která patří do různých informačně-energetických polí lidí, živočichů, přírody, Země, biosféry, noosféry, Vesmíru, duchovního bytí Stvořitele, Ducha Svatého, Ježíše Krista, Panny Marie a jakéhokoliv objektu Vesmíru. Každé bichromatické tělo vytváří kvalitativně nové specifické informačně-energetické podmínky nejenom pro autonomní a vzájemně závislý vývoj všech jemnohmotných těl, ale i pro specifickou autonomní, různě nasměrovanou integrální, různorodou vzájemnou podmíněnost jemnohmotnými těly vývoje, zdokonalení a projevů všech vlastností, specifik a schopností člověka. Přitom je zabezpečován všestranný, harmonický a vybalancovaný vývoj, zdokonalení a projev PSI-fenomenálních, duševních, duchovních a božských vlastností trojjediné božskosti.
     Polychromatická (polykomponentní) - tyrkysové, šeříkové a zlaté jemnohmotná těla v sobě sjednocují 3 a více informačně-energetických hmot s různými fyzikálními vlastnostmi, frekvencemi, amplitudami, vlnovými délkami, barevnými charakteristikami a funkčními možnostmi. Polychromatická těla zabezpečují vytvoření informačně-energetických a strukturálně-funkčních holografických integrací těl. Tyrkysové tělo sjednocuje zároveň procesy integrace tyrkysové, žluté, zelené, blankytné, modré a u vysoce duchovně vyvinutých lidí i bílé informačně-energetické a strukturálně-funkční holografické integrace těl, a šeříkové tělo - šeříkové, červené, purpurové, žluté, zelené, blankytné, modré a u vysoce duchovně vyvinutých lidí i bílé informačně-energetické a strukturálně-funkční holografické integrace těl v podobě mnohaúrovňových hologramů. Tyrkysové a šeříkové tělo svými komponentními informačně-energetickými hmotami rozšiřují a koncentrují informačně-energetické vzájemné výměny a holografické integrace jemnohmotných těl. Zlaté jemnohmotné tělo sjednocuje zároveň procesy integrace zlaté, červené, oranžové, žluté, zelené, blankytné, modré, fialové a bílé informačně-energetické hmoty a strukturálně-funkční holografické integrace všech těl v podobě sjednocujícího celostního mnohaúrovňového hologramu jako biologicko-fyzikálně-energoinformačního pozemsko-kosmického hologramu člověka. Čím více různých informačně-energetických hmot obsahuje polychromatické tělo, tím širší informačně-energetické možnosti má pro rozšíření a koncentrace informačně-energetických vzájemných výměn a holografických integrací s jemnohmotnými těly a tím větší množství různých informací, mikročástic, energií, světla, informačně-energetických substancí a bioplazem v sobě koncentruje z jiných jemnohmotných těl, informačně-energetických polí lidí, živočichů, přírody, Země, biosféry, noosféry, Vesmíru, duchovního bytí Stvořitele, Ducha Svatého, Ježíše Krista a Panny Marie a jakéhokoliv objektu Vesmíru, což v jednom těle zabezpečuje široká různorodá pásma informačně-energetické vzájemné výměny a koncentrovanou holografickou integraci všech těl. Každé polychromatické tělo rozšiřuje vytváření kvalitativně nových specifických informačně-energetických podmínek nejenom pro vysoce specifický autonomní a vzájemně podmíněný vývoj všech jemnohmotných těl, ale i pro specifickou autonomní, různě nasměrovanou integrální a různovariantní vzájemnou podmíněnost jemnohmotnými těly vývoje, zdokonalení a projevů všech vlastností, specifik a schopností člověka. Přičemž pouze tato těla jsou při všestranném a harmonickém vývoji a holografickou integrací se všemi těly schopna informačně-energeticky zabezpečit trojjediný božský vývoj člověka.
     Achromatické (polykomponentní) bílé jemnohmotné tělo v sobě sjednocuje červené, oranžové, žluté, zelené, blankytné, modré a fialové informačně-energetické hmoty s různými fyzikálními vlastnostmi, frekvencemi, amplitudami, vlnovými délkami, barevnými charakteristikami a funkčními možnostmi. Achromatické tělo zabezpečuje vytvoření celostních informačně-energetických a strukturálně-funkčních holografických integrací nejenom každého jednotlivého těla, ale i všech těl na základě bílých, červených, oranžových, žlutých, zelených, blankytných, modrých a fialových informačně-energetických hmot v podobě mnohaúrovňového integrálního hologramu. Určuje přímou informačně-energetickou vzájemnou výměnu s těmito barevnými pásmy elektromagnetického spektra informačně-energetických polí lidí, živočichů, přírody, Země, biosféry, noosféry, Vesmíru, duchovního bytí Stvořitele, Ducha Svatého, Ježíše Krista a Panny Marie a jakéhokoliv objektu Vesmíru. Bílé tělo vytváří kvalitativně nové specifické informačně-energetické podmínky nejenom pro autonomní a vzájemně závislý vývoj všech jemnohmotných těl, ale i pro výjimečně specifickou autonomní, všezahrnující integrální a nekonečnou různorodou vzájemnou podmíněnost jemnohmotnými těly vývoje, zdokonalení a projevů všech vlastností, specifik a schopností člověka. Přitom je zabezpečován všestranný, harmonický a vybalancovaný vývoj, zdokonalení a projev PSI-fenomenálních a trojjediných božských vlastností člověka. Bílé tělo může svými komponentními informačně-energetickými hmotami zvětšovat nebo zmenšovat svoji přítomnost v jakémkoliv jemnohmotném těle, může značně měnit jejich fyzikální vlastnosti, informačně-energetické charakteristiky, funkční možnosti, charakter informačně-energetického vlivu na vývoj a projev sociálně-biologických, pohlavních, psychických, intelektuálních, mentálních, emociálních, morálních, etických, estetických, PSI-fenomenálních, duševních, duchovních, božských a trojjedině-božských vlastností člověka.
     Monochromatická, bichromatická, polychromatická a achromatické jemnohmotná těla vytvářejí mnohaúrovňové informačně-energetické a strukturálně-funkční holografické integrace těl. Svými komponentními informačně-energetickými hmotami budují stálé, dlouhodobé a dočasné informačně-energetické a strukturálně-funkční holografické integrace těl v nekonečném počtu variant, a také mají informačně-energetické vlivy různého charakteru na vývoj, zdokonalení a projev člověka.
     Informačně-energetické jednoty a holografické integrace těl tvoří integrální holografickou celostnost jemnohmotných těl člověka. Každé jemnohmotné tělo a jakákoliv struktura jakéhokoliv těla představuje hologram určitého informačně-energetického pásma elektromagnetického spektra.
     Jemnohmotná těla jsou primární vzhledem k fyzickému tělu. Podle matrice integrálního hologramu vnitřních částí jemnohmotných těl se uskutečňuje morfogeneze fyzického těla, proto je fyzické tělo sekundární. Mezi jemnohmotnými těly jsou primární věčná duchovní těla - blankytné, tyrkysové, modré, šeříkové, fialové, růžové, bílé a zlaté, a sekundární dočasná duchovní těla - červené, světle zářivě červené, oranžové, světle zářivě oranžové, žluté, zelené a světle zářivě zelené jemnohmotná těla. Základem primárních jemnohmotných těl je zlaté tělo. Od zlatého těla pocházejí všechna ostatní jemnohmotná těla. Stvoření a vznik člověka ve vesmíru začal zlatým jemnohmotným tělem. Proto je v Bibli napsáno: A Bůh řekl: „Udělejme člověka ke svému obrazu, podle své podoby ..." (1:26). Člověk je podobný Bohu svým zlatým jemnohmotným tělem. Proto musíme mít v popisu anatomie člověka a v logických závěrech na mysli primárnost a sekundárnost vzniku a původu těl člověka.
     Jemnohmotným tělům a fyzickému tělu jsou vlastní různovariantní holografické mnohaúrovňové integrace, autonomní, integrální a specifické fungování.
     Červené a světle zářivě červené jemnohmotné tělo (obr. 3) se holograficky integrují s oranžovým, světle zářivě oranžovým, šeříkovým, fialovým, růžovým, bílým a zlatým jemnohmotným tělem; vytvářejí červenou holografickou autonomnost těl; svými informačně-energetickými hmotami a bioplazmami se podílejí na vytvoření oranžové, šeříkové, fialové, růžové, bílé a zlaté holografické autonomnosti a integrálnosti těchto těl; zabezpečují jejich integrální, autonomní a specifické fungování na základě červeného a světle zářivě červeného pásma elektromagnetického spektra (obr. 4).
 
Třetí část článku, který vyšel v časopisu o přírodním lékařství Sféra, č.10/2005, dne 14.10.2005.
 
sfera_2005_10_obalSFÉRA
 
 
   
ČASOPIS O PŘÍRODNÍM LÉKAŘSTVÍ
  
 
  
č.10/2005, vyšlo dne 14.10.2005
 
 
  
  
 
 
 
 
 
   
sfera_2005_10_clanek     Oranžové a světle zářivě oranžové jemnohmotné tělo (obr. 5) se holograficky integrují s červeným, světle zářivě červeným, žlutým, zeleným, světle zářivě zeleným, tyrkysovým, šeříkovým, fialovým, růžovým, bílým a zlatým jemnohmotným tělem; vytvářejí oranžovou holografickou autonomnost těl; svými informačně-energetickými hmotami a bioplazmami se podílejí na vytvoření červené, žluté, zelené, tyrkysové, šeříkové, fialové, růžové, bílé a zlaté holografické autonomnosti a integrálnosti těchto těl; zabezpečují jejich integrální, autonomní a specifické fungování na základě oranžového, světle zářivě oranžového, červeného, světle zářivě červeného a žlutého pásma elektromagnetického spektra (obr. 6).
     Žluté jemnohmotné tělo (obr. 7) se holograficky integruje s oranžovým, světle zářivě oranžovým, zeleným, světle zářivě zeleným, tyrkysovým, šeříkovým, růžovým, bílým a zlatým jemnohmotným tělem; vytváří žlutou holografickou autonomnost těl; svými informačně-energetickými hmotami a bioplazmami se podílí na vytvoření oranžové, zelené, tyrkysové, šeříkové, růžové, bílé a zlaté holografické autonomnosti a integrálnosti těchto těl; zabezpečuje jejich integrální, autonomní a specifické fungování na základě žlutého pásma elektromagnetického spektra (obr. 8).
     Zelené a světle zářivě zelené jemnohmotné tělo (obr. 9) se holograficky integrují s oranžovým, světle zářivě oranžovým, žlutým, blankytným, tyrkysovým, modrým, šeříkovým, fialovým, růžovým, bílým a zlatým jemnohmotným tělem; vytvářejí zelenou holografickou autonomnost těl; svými informačně-energetickými hmotami a bioplazmami se podílejí na vytvoření oranžové, žluté, blankytné, tyrkysové, modré, šeříkové, fialové, růžové, bílé a zlaté holografické autonomnosti a integrálnosti těchto těl; zabezpečují jejich integrální, autonomní a specifické fungování na základě zeleného, světle zářivě zeleného, žlutého, blankytného a modrého pásma elektromagnetického spektra (obr. 10).
  
Čtvrtá část článku, který vyšel v časopisu o přírodním lékařství Sféra, č.12/2005, dne 19.12.2005.
 
sfera_2005_12_obalSFÉRA
  
 
  
ČASOPIS O PŘÍRODNÍM LÉKAŘSTVÍ
   
 
 
č.12/2005, vyšlo dne 19.12.2005
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
sfera_2005_12_clanek      Blankytné jemnohmotné tělo (obr. 11) se holograficky integruje se zeleným, světle zářivě zeleným, tyrkysovým, modrým, šeříkovým, fialovým, růžovým, bílým a zlatým jemnohmotným tělem; vytváří blankytnou holografickou autonomnost těl; svými informačně-energetickými hmotami a bioplazmami se podílí na vytvoření zelené, tyrkysové, modré, šeříkové, fialové, růžové, bílé a zlaté holografické autonomnosti a integrálnosti těchto těl; zabezpečuje jejich integrální, autonomní a specifické fungování na základě blankytného pásma elektromagnetického spektra (obr. 12).
     Tyrkysové jemnohmotné tělo (obr. 11) se holograficky integruje s oranžovým, světle zářivě oranžovým, žlutým, zeleným, světle zářivě zeleným, blankytným, modrým, šeříkovým, fialovým, růžovým, bílým a zlatým jemnohmotným tělem; vytváří tyrkysovou holografickou autonomnost těl; svými informačně-energetickými hmotami a bioplazmami se podílí na vytvoření oranžové, světle zářivě oranžové, žluté, zelené, světle zářivě zelené, blankytné, modré, šeříkové, fialové, růžové, bílé a zlaté holografické autonomnosti a integrálnosti těchto těl; zabezpečuje jejich integrální, autonomní a specifické fungování na základě tyrkysového, žlutého, zeleného, světle zářivě zeleného, blankytného a modrého pásma elektromagnetického spektra (obr. 13).
     Modré jemnohmotné tělo (obr. 14) se holograficky integruje se zeleným, světle zářivě zeleným, blankytným, tyrkysovým, šeříkovým, fialovým, růžovým, bílým a zlatým jemnohmotným tělem; vytváří modrou holografickou autonomnost těl; svými informačně-energetickými hmotami a bioplazmami se podílí na vytvoření zelené, světle zářivě zelené, tyrkysové, blankytné, šeříkové, fialové, růžové, bílé a zlaté holografické autonomnosti a integrálnosti těchto těl; zabezpečuje jejich integrální, autonomní a specifické fungování na základě modrého pásma elektromagnetického spektra (obr. 15).
 
Pokračování ...
  
 
Související odkazy
 

Концепция, содержание, описанная деятельность и продемонстрированные программы являются интеллектуальной собственностью доцента Анатолия Васильчука, поэтому здесь не приведено детальное описание их осуществления. Полное или частичное перепечатывание в какой-либо формулировке, копирование или распространение информации, которая находится на этих сайтах, возможно только с включением имени автора (доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук). Актуализация содержания сайтов проводится регулярно. Последняя актуализация сайта 14.4.2014.

© 2002 – 2014 Доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук.
 Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka