Hlavní strana Publikování Časopis Zdravý způsob...
Vědecký časopis Zdravý způsob života
  
zsz_08_obal
zsz_12_obal
zsz_15_obal
zsz_23_obal
zsz_35_obal
Redakční rada časopisu Zdravý způsob života zve ke spolupráci vědce, profesory, docenty, biology, lékaře, psychology, pedagogy, trenéry, aspiranty, studenty a jiné specialisty.
 
Směry (témata) prací:
 1. Duchovní, filosofické a eniologické aspekty formování zdravého způsobu života.
 2. Organizační, sociálně-ekonomické aspekty formování zdravého způsobu života.
 3. Psycho-pedagogické aspekty formování zdravého způsobu života.
 4. Medicínsko-biologické aspekty formování zdravého způsobu života.
 5. Tělesná výchova, sport a zdravý způsob života.
 6. Problémy profylaxe kouření, alkoholizmu a drog.
Požadavky na zveřejňované materiály:
 • Materiály prosíme, zasílejte na disketě 3,5´´, CD, DVD nebo e-mailem ke 20. dni v měsíci (MS Word, velikost písma 14, řádkování 1,5), a také kontrolní text na papíře s obsahem do 12 stran. Jestliže bude délka článku převyšovat 6 stran, je možné jej vydat ve dvou částech.
 • Literaturu prosím uvádějte na konci textu seřazenou podle abecedy. Odkazy na literaturu v textu je nutno označit čísly v hranatých závorkách, např. [2, 18].
 • Článek se uvádí s referátem na začátku článku a referát musí být bezpodmínečně napsán v ukrajinském, ruském, anglickém a rodném jazyce. Rozsah referátu musí být do 60 slov.
 • Nahoře vpravo na stránce uvádějte iniciály autora, na dalším řádku uprostřed název článku velkými písmeny, poté vynechat 1 řádek a od dalšího vložit tučným písmem referát. Po referátu vynechat 1 řádek a vložit klíčová slova ve všech požadovaných jazycích dle předchozího bodu. Vynechat 1 řádek a pokračovat samotným článkem Na konci uvést literaturu (viz ukázka).
 • Odsazení: zleva 3 cm, zprava 1 cm, seshora a zespodu 2,5 cm. Stránka obsahuje 29-30 řádků.
 • Ilustrace a tabulky ke článku se uvádějí pouze, pokud mají vysokou tiskovou kvalitu, jejich množství musí být minimální.
 • Text a doprovodné materiály musí být redigované a zkontrolované. Redakční rada si vyhrazuje právo odmítnout články s výraznými redakčně-stylistickými nedostatky.
Redakční rada přijímá výhradně vědecké články. Každý autor dodá na zvláštním listu svojí krátkou charakteristiku v rodném jazyce: příjmení, jméno, dosažené vzdělání, titul, funkce, profesi, název a adresa organizace, korespondenční adresa. Články dodané v češtině, slovenštině, polštině, němčině a angličtině budou vytištěny v originále. Musejí však mít referát dle výše uvedených kritérií.
Financování vydávání časopisu se uskutečňuje z peněz autorských příspěvků a sponzorských darů. Spolu se článkem je autor povinen zaslat na účet redakce 15 EUR nebo ekvivalent v Kč poštovní složenkou na adresu provozovny docenta Vasiľčuka (cena zahrnuje vydání článku, poštovné a balné). V případě, že by ceny poštovného a balného výrazněji stouply, bude zde uvedena informace o změně částky, kterou je nutné zaslat pro vydání článku.
Odpovědnost za důvěryhodnost faktů, citátů, vlastního jména a jiných skutečností, stylistiku výkladu aj. nesou výhradně autoři.
 
Akademikové, profesoři, docenti, asistenti, laboranti, aspiranti, studenti a jiní odborníci mají stejná práva na zveřejnění svých vědeckých článků v časopisu, pokud dodrží výše uvedená pravidla.
 
Ukázky již vydaných článků
 • Ukrajinsky - Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc. (formát pdf, ikona_pdf169 kB)
 • Česky - Ondřej Franek, student 5. ročníku Lékařské fakulty, Univerzita Palackého v Olomouci (formát pdf, ikona_pdf87 kB)
 • Anglicky - Mgr. Věra Soukupová, přednášející na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta (formát pdf, ikona_pdf91 kB)
Kontaktní adresa redakce časopisu Zdravý způsob života:
Україна
Панишко Юрій Митрофанович
Вул. Личаківська 46, кв. 8
790 10 Львів
Tel.: +380 671 800 775 kdykoliv v průběhu dne, nebo +380 322 755 645 od 19:00 do 21:00 ukrajinského času (od 18:00 do 20:00 středoevropského času).
Děkujeme.
 
Číslo účtu redakce a identifikační údaje:
"KREDOBANK" JSC
Second Lviv branch
Lviv, Ukraine
DETAILS FOR WIRE TRANSFER IN EUR
INTERMEDIARY BANK: KBC BANK N.V.
Brussels, Belgium
SWIFT:KREDBEBB
BENEFICIARY'S BANK: ACC. 480-9589677-71
Joint Stock Company "KREDOBANK"
SECOND LVIV BRANCH LVIV, UKRAINE
SWIFT: WUCBUA2X
BENEFICIARY: Beneficiary: Acc. 2620001054182 name Panyschko Yuri
  
 
Související odkazy:
 
Všechny popsané činnosti a představené programy jsou duševním vlastnictvím docenta Vasiľčuka, proto není uveden detailní popis jejich provádění. Šíření těchto stránek nebo jejich libovolné části jakoukoliv formou, jejich používání a propagaci je možno provádět pouze s uváděním jména autora (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.). Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Aktualizace obsahu je prováděna průběžně. Poslední aktualizace: 2.12.2017. © 2002 - 2017 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
  Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka