ENIOPSYCHOLOG – UNIKÁTNÍ profese
 
blahovist_obalČlánek, který vyšel v celoukrajinském časopisu Blahovist,  číslo 36 - 37, dne 23.9.2006
 
Celoukrajinský časopis pro invalidy
     
 
Neuvěřitelné, ale fakt
 
Eniopsycholog - unikátní profese
 
Po autonehodě Anatolij Olexandrovič J. (dotyčný žádal nezveřejňovat cele jméno) trpěl nesnesitelnou bolesti hlavy v oblasti spánku - obzvláště z levé strany. Po léčebné seanci lékaře-eniopsychologa Anatolije Vasiľčuka bolest ustala, v hlavě pocítil úlevu a pocit těžkosti vymizel.
- Co jste cítil? - zeptal se p. Anatolije doktor Vasiľčuk.
- Zpočátku jsem cítil, jak se kývám do stran, posléze v končetinách jsem cítil proud, tmělo se mi před očima, na šedém pozadí jsem uviděl jedno velké ženské oko s dlouhými řasami. Náhle jsem ucítil silnou bolest v levé části hlavy, která po chvilce zmizela.
- Dobře. Od teď už Vás nebudou trápit takové bolesti hlavy.
 
Svědkem tohoto rozhovoru jsem byla během přednášky Anatolije Vasiľčuka s názvem „Léčebně-informační vliv minerálních vod lázni Schidnycja na zdrávi člověka", kterou dotyčný přednášel 23. srpna letošního roku v schidnyckém lidovém domě „Prosvita". Setkáni se známým doktorem-eniopsychologem se také zúčastnili primář schidnycké městské nemocnice Dmytro Marjanovýč Senyšyn a lékař-urolog vyšší kategorie Ljubov Stepanivna Telefanko.
Sál lidového domu „Prosvita" byl, jak se říká, k prasknuti. Přišli sem lidé z penzionů, lázni, léčebných středisek a lázeňské nemocnice města Schidnycja, neboť všechny zaujala nejen přednáška, ale i nevšední osobnost samotného doktora.
Anatolij Vasiľčuk - doktor-eniopsycholog, kandidát pedagogických věd, docent anatomie, autor 5 monografií o enioanatomii, 5 vynálezů, 68 vědeckých prací. Svou přednášku Anatolij Vasiľčuk zahájil tím, že voda má unikátní vlastnost. Nepřetržitě generuje elektromagnetické vlny, vytváří specifické elektromagnetické pole, které je jednotné nejen s člověkem, ale i se všemi objekty Vesmíru. Eniologie tvrdí, že voda má prvotní informačně-energetické pole. Svou molekulární strukturou je voda unikátní tím, že má schopnost přijímat, předávat, shromažďovat ve své paměti i vyzařovat informaci starou až dva miliony let. Člověk je hologram, který ještě není prozkoumán do detailu. Dnes je známo, že člověk má 180 jemnohmotných těl.
Anatolij Vasiľčuk při popisu léčitelských vlastnosti minerálních vod lázni Schidnyca zdůraznil fakt, že každá voda vyzařuje elektromagnetické vlny, které mají schopnost energoinformačně očisťovat člověka, což má pozitivní vliv na jeho zdrávi. Posléze ohodnotil léčivé vlastnosti minerálních vod, odebraných z různých pramenů lázni.
Po přednášce Anatolij Vasilčuk předvedl všem přítomným v sále své unikátní schopnosti. Před začátkem seance se Jeugenija Mychajlivna Ryvak, narozená 1931, stěžovala na neustalou bolest nohou, časté bolesti hlavy a vysoký krevní tlak. Po provedeni několikaminutové seance, se Anatolij Vasiľčuk dotyčné zeptal: „Co jste cítila?" Pani Jeugenija popsala své pocity takto: „Cítila jsem, jak se moje tělo pohybuje dopředu a dozadu, poté jsem cítila mravenčeni od ramenou do konečku prstů, nakonec jsem ucítila tlak a pocit horka v hlavě. Břichem, ze strany jater, jsem cítila jako by mi prošel elektrický proud. Když jsem šla k Vám, již jsem vůbec necítila bolest v nohou. Děkuji Vám, doktore!" Se slzy v očích prosila další pacientka paní Olexandra Š. pomoci jejímu jedinému synovi, který, jak ji sdělili, má „znečištěnou" krev а je dlouhodobě nemocný. Anatolij Vasilčuk požádal paní Olexandru, aby se postavila, zavřela oči, uvolnila se a představila si obraz svého syna, stojícího před ní a zahájil krátkou seanci.
- Co jste cítila během mého působeni? - zeptal se po seanci.
- Cítila jsem, jak se pohybuji dopředu a dozadu, dále teplo v pateří i rukou. Pak jsem viděla svého syna jako by byl v mlze a usmíval se na mne.
- Od teď bude Váš syn již v pořádku. Můžete mu zavolat a zeptat se ho, jak se cítí.
Rozhodla jsem se, že zkusím léčbu u pana doktora také. Již dávno mne bolely záda, kvůli dlouholeté práci u psacího stolu - občas bylo těžké se narovnat. Po pokynu Anatolije Vasiľčuka, stoupnout si u zdi, zavřít oči a uvolnit se, jsem ucítila, jak mi po páteři jde teplo, pak jsem cítila lehkost. Po seanci všichni v sále potvrdili, že jsem zvedla hlavu, pomalu narovnala ramena a napřímila záda. Všichni, doslova, žasli! A já, již bez bolestí v zádech, šla NAROVNANÁ a usadila jsem se na své místo v sále.
 
Samozřejmě, po všem, co jsem viděla, nemohla jsem se s panem Vasiľčukem nesejit a nepopovídat si o všem, co se eniopsychologie týká.
Enioanatomie - to je věda, která zkoumá stavbu, formy, struktury a funkce jemnohmotných těl, - zahájil náš rozhovor Anatolij Vasiľčuk. - Každý člověk má 15 základních jemnohmotných těl, které vytváří 60 komponentních jemnohmotných těl a 105 identických jemnohmotných těl. Jemnohmotné tělo představuje prvotní informačně-energetický hologram, který je stvořen Bohem (Absolutnem, univerzálním psychickým polem Vesmíru) informačně-energetickými hmotami z protoenergoinformačního pole. Každé jemnohmotné tělo má dvě části: vnější a vnitřní. Vnitřní část je v symbióze s fyzickým tělem, nachází se ve vnitřním prostoru fyzického těla a je anatomicko-morfologicky identická fyzickému tělu.
- Pane Vasiľčuk, jak se uskutečňuje morfogeneze fyzického těla?
- Uskutečňuje se podle integrálního hologramu vnitřní části jemnohmotného těla. Vnější části se nacházejí okolo fyzického těla v následujícím pořadí: vnitřně umístěná vnější část červeného jemnohmotného těla, dále světlé zářivé červené tělo, oranžové, žluté, zelené, světlé zářivé zelené, blankytné, tyrkysové, modré, šeříkové, fialové, růžové, bílé, a vně umístěná vnější část zlatého jemnohmotného těla.
- Pane Vasiľčuk, z čeho můžeme čerpat více informaci o jemnohmotných tělech?
- Všestranné informace o jemnohmotných tělech můžete najit v mých čtyřech naučných monografiích: „Funkční anatomie jemnohmotných těl člověka", „Funkční anatomie čaker", „Funkční anatomie informačně-energetického systému kanálů jemnohmotných těl člověka", a také v „Atlasu funkční anatomie jemnohmotných těl člověka", které byly vydané v roce 2003 ve Lvivském nakladatelství „Kameňar". Enioanatomie tvoři základ eniomediciny, eniopsychologie, eniopedagogiky, duchovní léčby, duchovní výchovy člověka a mnoho dalšího.
- Mohu se zeptat, na čem teď pracujete?
- Pracuji na vydáni první na světě učebnice „Enioanatomie", „Terminologického slovníku (eniologie, enioanatomie, eniopsychologie, eniomediciny) a také knihy „Biolokace jemnohmotných těl člověka". To vše může pomoci enioanatomii stát se vědecko-vzdělávacím předmětem na vysokých školách a na fakultách eniologie. Mimochodem, taková vysoká škola již existuje v hlavním městě Ukrajiny - Kyjevě, ve Lvivě funguje Západní centrum eniologie, v Oděse - Jižní centrum eniologie. Profesor Lvivské státní univerzity Ivana Franka Valerij Nikolajevič Petlin je v čele vědecké rady pro obhajoby doktorských a kandidátských disertaci v oboru energoinformáčních věd.
- Pane Vasiľčuk, může každý člověk ovládnout profesi eniopsychologa?
- Profese eniopsychologa je ve své podstatě unikátní. Ovládnout jí může člověk s určitými vrozenými vlastnostmi za podmínky celoživotního vzdělávání a speciálního vývoje fyzického těla a jemnohmotných těl. Jinak říkajíc, poznáváním sebe sama - poznáváš svět. Každý vysoce duchovně vyvinutý eniopsycholog - to je velký dar národu, je to jeho světlo. Každý národ je povinen vynaložit velké úsilí na výchovu vysoce vyvinutých eniopsychologů.
- Děkuji Vám, pane Vasiľčuk, za zajímavý rozhovor.
 
Romanija DANYLJUK
Člen Národního spolku novinářů Ukrajiny
Lviv-smt Schidnycja - Lviv
 
(ukrajinsky, přeloženo do češtiny a ruštiny)
 

Концепция, содержание, описанная деятельность и продемонстрированные программы являются интеллектуальной собственностью доцента Анатолия Васильчука, поэтому здесь не приведено детальное описание их осуществления. Полное или частичное перепечатывание в какой-либо формулировке, копирование или распространение информации, которая находится на этих сайтах, возможно только с включением имени автора (доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук). Актуализация содержания сайтов проводится регулярно. Последняя актуализация сайта 14.4.2014.

© 2002 – 2014 Доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук.
 Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka