Homepage Services Výuka enioanatomie Výuka - otázky č. 1 - 3
Výuka enioanatomie – otázky k tématům č. 1 – 3
 
Otázky pomáhají přiblížit obsah jednotlivých témat výukového programu a naznačují směry a potenciál využití enioanatomie ve prospěch člověka. Absolvováním celého programu se člověku dostane základu potřebnému k vývoji jeho vlastností, zvláštností, schopností, PSI-fenomenality, duševnosti, duchovnosti a božskosti. Otázky ukazují, jaký je význam eniologie, enioanatomie, eniopsychologie pro pochopení souvislostí a jednoty hmotného a duchovního, pozemského a kosmického, minulého, přítomného a budoucího. Tématický plán výuky, ke kterému se otázky vztahují, je uveden zde.
 
Téma přednášky č. 1
Základní oborová problematika enioanatomie
 1. vyvoj-webCo je to enioanatomie?
 2. Jak vznikla enioanatomie?
 3. Co je základem enioanatomie?
 4. Čím se zabývá enioanatomie?
 5. Enioanatomie jako věda a výuková disciplína.
 6. Enioanatomie, objekt jejího výzkumu, její význam pro výchovu, výuku, vývoj, léčení, regeneraci, rehabilitaci a rekondici člověka.
 7. Předmět, cíle a úkoly enioanatomie.
 8. Kterých věd je enioanatomie základem?
 9. Jaký je vklad enioanatomie do pedagogiky, psychologie, biologie, medicíny, filozofie, sociologie, teologie, ekologie a jiných oborů?
 10. Jak mění enioanatomie světonázor, chápání člověka a světa?
 11. Jak enioanatomie vysvětluje člověka, jeho místo ve společnosti, přírodě, na Zemi a ve Vesmíru?
 12. Jak enioanatomie vysvětluje duchovní, duševní a božskou podstatu člověka?
 13. Jak enioanatomie vysvětluje informačně-energetickou podstatu člověka?
 14. Jaký význam má esoterika pro moderní enioanatomii?
 15. Jaký vztah má moderní věda a náboženství ke skutečnosti, že lidská bytost má nejenom fyzické tělo, ale i jemnohmotná těla?
 16. Proč se moderní věda nezabývá výzkumem enioanatomie?
 17. Co může moderní věda otevřít v enioanatomii?
 18. Co může enioanatomie přinést člověku, lidstvu, přírodě, Zemi, Vesmíru a duchovnímu bytí?
 19. Jak enioanatomie ovlivňuje marginalitu člověka?
 20. Jak může výuka jemnohmotných těl a jejich vývoj změnit život člověka?
 21. Enioanatomie, zdraví a dlouhověkost člověka.
 22. Jaké perspektivy získá pedagogika, pokud se do její teorie a praxe zavede enioanatomie?
 23. Jaké perspektivy získá psychologie, pokud se do její teorie a praxe zavede enioanatomie?
 24. Jaké perspektivy získá profesionální sport, pokud se do jeho teorie a praxe zavede enioanatomie?
 25. Jaké perspektivy získá umění, pokud se do jeho teorie a praxe zavede enioanatomie?
 26. Jaké perspektivy získá profesní příprava, pokud se do její teorie a praxe zavede enioanatomie?
 27. Jaké perspektivy získá medicína, pokud se do její teorie a praxe zavede enioanatomie?
 28. Jaké perspektivy získají různé formy léčitelství, pokud se do jejich teorie a praxe zavede enioanatomie?
 29. Jaké perspektivy získají různé formy duchovní výchovy, pokud se do jejich teorie a praxe zavede enioanatomie?
 30. Proč je vývoj jemnohmotných těl nejúčinnější prevencí a úspěšnou formou léčení onkologických nemocí?
 31. Jak enioanatomie umožňuje rozpoznat chyby a neperspektivnost ve známých metodologiích vývoje jemnohmotných těl a duchovnosti člověka?
 32. Jak může být využita enioanatomie ve vypracování nových metodologií vývoje jemnohmotných těl, výchovy, výuky a vývoje eniopsychologických schopností člověka?
Téma přednášky č. 2
Informačně-energetické hmoty
 1. vjt_otazky_iehCo je to informačně-energetická hmota, odkud pochází a jak vzniká?
 2. Jaké jsou skladebné komponenty oranžové informačně-energetické hmoty?
 3. Jaké jsou skladebné komponenty zelené informačně-energetické hmoty?
 4. Jaké jsou skladebné komponenty tyrkysové informačně-energetické hmoty?
 5. Jaké jsou skladebné komponenty šeříkové informačně-energetické hmoty?
 6. Jaké jsou skladebné komponenty fialové informačně-energetické hmoty?
 7. Jaké jsou skladebné komponenty růžové informačně-energetické hmoty?
 8. Jaké jsou skladebné komponenty bílé informačně-energetické hmoty?
 9. Jaké jsou skladebné komponenty zlaté informačně-energetické hmoty?
 10. Proč nemá červená, žlutá, blankytná a modrá informačně-energetická hmota skladebné komponenty? Mohou vznikat podmínky, při kterých mohou tyto informačně-energetické hmoty mít komponenty?
 11. Základní zdroje informačně-energetických hmot.
 12. Klasifikace informačně-energetických hmot.
 13. Které informačně-energetické hmoty patří do monokomponentních, monochromatických, monofrekvenčních?
 14. Které informačně-energetické hmoty patří do bikomponentních, bichromatických, trifrekvenčních?
 15. Které informačně-energetické hmoty patří do polykomponentních, polychromatických, polyfrekvenčních?
 16. Které informačně-energetické hmoty patří do achromatických a které z nich jsou pro člověka přírodní?
 17. Které informačně-energetické hmoty jsou pro člověka přírodní a které nepřírodní?
 18. Proč jsou jedny informačně-energetické hmoty pro člověka přírodní a jiné nepřírodní?
 19. Které informačně-energetické hmoty se podílejí na stavbě jemnohmotných těl?
 20. Ze kterých informačně-energetických hmot se skládají dočasná a věčná jemnohmotná těla člověka?
 21. Jaký je rozdíl mezi informačně-energetickou substancí a bioplazmou?
 22. Co se děje s člověkem, pokud ztratí více jak polovinu své životní informačně-energetické bioplazmy?
 23. Které informačně-energetické hmoty patří k monofrekvenčním, trifrekvenčním a polyfrekvenčním?
 24. Jak rozumět marginalitě informačně-energetických hmot a jemnohmotných těl člověka?
 25. Které informačně-energetické hmoty mají na člověka vliv uklidňující, povzbuzující, mobilizační a depresivní?
 26. Proč informačně-energetické hmoty zrcadlí dualismus a příčinně-následkovou zákonitost a co to znamená pro člověka?
 27. Které informačně-energetické hmoty integrálně a jednotlivě reprezentují lidské, pozemské, kosmické a duchovní bytí?
 28. Červená informačně-energetická hmota, její charakteristika, podíl na stavbě jemnohmotných těl a na červené holografické integraci jemnohmotných těl.
 29. Ve kterých holografických integracích jemnohmotných těl má podíl červená informačně-energetická hmota?
 30. Které sociálně-biologické, PSI-fenomenální, duchovní, duševní a božské vlastnosti člověka je možné vyvíjet pomocí červené informačně-energetické hmoty?
 31. Které nemoci a prostřednictvím kterých jemnohmotných těl lze léčit červenou informačně-energetickou hmotou?
 32. Jaký největší význam má červená informačně-energetická hmota pro výchovu, výuku, vývoj, zdokonalení, sociálně-biologický, PSI-fenomenální a božsko-duchovní projev člověka?
 33. Jaké pocity a prožitky vznikají v každém jednotlivém člověku při koncentraci, imaginaci, vizualizaci a meditaci na červenou informačně-energetickou hmotu a proč jsou pocity a prožitky každého jednotlivého člověka individuální a mohou se značně lišit?
 34. Světle zářivě červená informačně-energetická hmota, její charakteristika, podíl na stavbě jemnohmotných těl a na světle zářivě červené holografické integraci jemnohmotných těl.
 35. Ve kterých holografických integracích jemnohmotných těl má podíl světle zářivě červená informačně-energetická hmota?
 36. Které sociálně-biologické, PSI-fenomenální, duchovní, duševní a božské vlastnosti člověka je možné vyvíjet pomocí světle zářivě červené informačně-energetické hmoty?
 37. Které nemoci a prostřednictvím kterých jemnohmotných těl lze léčit světle zářivě červenou informačně-energetickou hmotou?
 38. Jaký největší význam má světle zářivě červená informačně-energetická hmota pro výchovu, výuku, vývoj, zdokonalení, sociálně-biologický, PSI-fenomenální a božsko-duchovní projev člověka?
 39. Jaké pocity a prožitky vznikají v každém jednotlivém člověku při koncentraci, imaginaci, vizualizaci a meditaci na světle zářivě červenou informačně-energetickou hmotu a proč jsou pocity a prožitky každého jednotlivého člověka individuální a mohou se značně lišit?
 40. Oranžová informačně-energetická hmota, její charakteristika, podíl na stavbě jemnohmotných těl a na oranžové holografické integraci jemnohmotných těl.
 41. Které skladebné komponenty a kterých pásem elektromagnetického spektra informačně-energetických hmot vytvářejí oranžovou informačně-energetickou hmotu?
 42. Jaký je počet komponent informačně-energetických hmot obsažených v oranžové informačně-energetické hmotě?
 43. Ve kterých holografických integracích jemnohmotných těl má podíl oranžová informačně-energetická hmota a její komponenty?
 44. Které sociálně-biologické, PSI-fenomenální, duchovní, duševní a božské vlastnosti člověka je možné vyvíjet pomocí oranžové informačně-energetické hmoty?
 45. Které nemoci a prostřednictvím kterých jemnohmotných těl lze léčit oranžovou informačně-energetickou hmotou a jejími komponentami?
 46. Jaký největší význam má oranžová informačně-energetická hmota pro výchovu, výuku, vývoj, zdokonalení, sociálně-biologický, PSI-fenomenální a božsko-duchovní projev člověka?
 47. Jaké pocity a prožitky vznikají v každém jednotlivém člověku při koncentraci, imaginaci, vizualizaci a meditaci na oranžovou informačně-energetickou hmotu a proč jsou pocity a prožitky každého jednotlivého člověka individuální a mohou se značně lišit?
 48. Světle zářivě oranžová informačně-energetická hmota, její charakteristika, podíl na stavbě jemnohmotných těl a na světle zářivě oranžové holografické integraci jemnohmotných těl.
 49. Které skladebné komponenty a kterých pásem elektromagnetického spektra informačně-energetických hmot vytvářejí světle zářivě oranžovou informačně-energetickou hmotu?
 50. Jaký je počet komponent informačně-energetických hmot obsažených ve světle zářivě oranžové informačně-energetické hmotě?
 51. Ve kterých holografických integracích jemnohmotných těl má podíl světle zářivě oranžová informačně-energetická hmota a její komponenty?
 52. Které sociálně-biologické, PSI-fenomenální, duchovní, duševní a božské vlastnosti člověka je možné vyvíjet pomocí světle zářivě oranžové informačně-energetické hmoty?
 53. Které nemoci a prostřednictvím kterých jemnohmotných těl lze léčit světle zářivě oranžovou informačně-energetickou hmotou a jejími komponentami?
 54. Jaký největší význam má světle zářivě oranžová informačně-energetická hmota pro výchovu, výuku, vývoj, zdokonalení, sociálně-biologický, PSI-fenomenální a božsko-duchovní projev člověka?
 55. Jaké pocity a prožitky vznikají v každém jednotlivém člověku při koncentraci, imaginaci, vizualizaci a meditaci na světle zářivě oranžovou informačně-energetickou hmotu a proč jsou pocity a prožitky každého jednotlivého člověka individuální a mohou se značně lišit?
 56. Žlutá informačně-energetická hmota, její charakteristika, podíl na stavbě jemnohmotných těl a na žluté holografické integraci jemnohmotných těl.
 57. Ve kterých holografických integracích jemnohmotných těl má podíl žlutá informačně-energetická hmota?
 58. Které sociálně-biologické, PSI-fenomenální, duchovní, duševní a božské vlastnosti člověka je možné vyvíjet pomocí žluté informačně-energetické hmoty?
 59. Které nemoci a prostřednictvím kterých jemnohmotných těl lze léčit žlutou informačně-energetickou hmotou?
 60. Jaký největší význam má žlutá informačně-energetická hmota pro výchovu, výuku, vývoj, zdokonalení, sociálně-biologický, PSI-fenomenální a božsko-duchovní projev člověka?
 61. Jaké pocity a prožitky vznikají v každém jednotlivém člověku při koncentraci, imaginaci, vizualizaci a meditaci na žlutou informačně-energetickou hmotu a proč jsou pocity a prožitky každého jednotlivého člověka individuální a mohou se značně lišit?
 62. Zelená informačně-energetická hmota, její charakteristika, podíl na stavbě jemnohmotných těl a na zelené holografické integraci jemnohmotných těl.
 63. Které skladebné komponenty a kterých pásem elektromagnetického spektra informačně-energetických hmot vytvářejí zelenou informačně-energetickou hmotu?
 64. Jaký je počet komponent informačně-energetických hmot obsažených v zelené informačně-energetické hmotě?
 65. Ve kterých holografických integracích jemnohmotných těl má podíl zelená informačně-energetická hmota a její komponenty?
 66. Které sociálně-biologické, PSI-fenomenální, duchovní, duševní a božské vlastnosti člověka je možné vyvíjet pomocí zelené informačně-energetické hmoty?
 67. Které nemoci a prostřednictvím kterých jemnohmotných těl lze léčit zelenou informačně-energetickou hmotou a jejími komponentami?
 68. Jaký největší význam má zelená informačně-energetická hmota pro výchovu, výuku, vývoj, zdokonalení, sociálně-biologický, PSI-fenomenální a božsko-duchovní projev člověka?
 69. Jaké pocity a prožitky vznikají v každém jednotlivém člověku při koncentraci, imaginaci, vizualizaci a meditaci na zelenou informačně-energetickou hmotu a proč jsou pocity a prožitky každého jednotlivého člověka individuální a mohou se značně lišit?
 70. Světle zářivě zelená informačně-energetická hmota, její charakteristika, podíl na stavbě jemnohmotných těl a na světle zářivě zelené holografické integraci jemnohmotných těl.
 71. Které skladebné komponenty a kterých pásem elektromagnetického spektra informačně-energetických hmot vytvářejí světle zářivě zelenou informačně-energetickou hmotu?
 72. Jaký je počet komponent informačně-energetických hmot obsažených ve světle zářivě zelené informačně-energetické hmotě?
 73. Ve kterých holografických integracích jemnohmotných těl má podíl světle zářivě zelená informačně-energetická hmota a její komponenty?
 74. Které sociálně-biologické, PSI-fenomenální, duchovní, duševní a božské vlastnosti člověka je možné vyvíjet pomocí světle zářivě zelené informačně-energetické hmoty?
 75. Které nemoci a prostřednictvím kterých jemnohmotných těl lze léčit světle zářivě zelenou informačně-energetickou hmotou a jejími komponentami?
 76. Jaký největší význam má světle zářivě zelená informačně-energetická hmota pro výchovu, výuku, vývoj, zdokonalení, sociálně-biologický, PSI-fenomenální a božsko-duchovní projev člověka?
 77. Jaké pocity a prožitky vznikají v každém jednotlivém člověku při koncentraci, imaginaci, vizualizaci a meditaci na světle zářivě zelenou informačně-energetickou hmotu a proč jsou pocity a prožitky každého jednotlivého člověka individuální a mohou se značně lišit?
 78. Blankytná informačně-energetická hmota, její charakteristika, podíl na stavbě jemnohmotných těl a na blankytné holografické integraci jemnohmotných těl.
 79. Ve kterých holografických integracích jemnohmotných těl má podíl blankytná informačně-energetická hmota?
 80. Které sociálně-biologické, PSI-fenomenální, duchovní, duševní a božské vlastnosti člověka je možné vyvíjet pomocí blankytné informačně-energetické hmoty?
 81. Které nemoci a prostřednictvím kterých jemnohmotných těl lze léčit blankytnou informačně-energetickou hmotou?
 82. Jaký největší význam má blankytná informačně-energetická hmota pro výchovu, výuku, vývoj, zdokonalení, sociálně-biologický, PSI-fenomenální a božsko-duchovní projev člověka?
 83. Jaké pocity a prožitky vznikají v každém jednotlivém člověku při koncentraci, imaginaci, vizualizaci a meditaci na blankytnou informačně-energetickou hmotu a proč jsou pocity a prožitky každého jednotlivého člověka individuální a mohou se značně lišit?
 84. Tyrkysová informačně-energetická hmota, její charakteristika, podíl na stavbě jemnohmotných těl a na tyrkysové holografické integraci jemnohmotných těl.
 85. Které skladebné komponenty a kterých pásem elektromagnetického spektra informačně-energetických hmot vytvářejí tyrkysovou informačně-energetickou hmotu?
 86. Jaký je počet komponent informačně-energetických hmot obsažených v tyrkysové informačně-energetické hmotě?
 87. Ve kterých holografických integracích jemnohmotných těl má podíl tyrkysová informačně-energetická hmota a její komponenty?
 88. Které sociálně-biologické, PSI-fenomenální, duchovní, duševní a božské vlastnosti člověka je možné vyvíjet pomocí tyrkysové informačně-energetické hmoty?
 89. Které nemoci a prostřednictvím kterých jemnohmotných těl lze léčit tyrkysovou informačně-energetickou hmotou a jejími komponentami?
 90. Jaký největší význam má tyrkysová informačně-energetická hmota pro výchovu, výuku, vývoj, zdokonalení, sociálně-biologický, PSI-fenomenální a božsko-duchovní projev člověka?
 91. Jaké pocity a prožitky vznikají v každém jednotlivém člověku při koncentraci, imaginaci, vizualizaci a meditaci na tyrkysovou informačně-energetickou hmotu a proč jsou pocity a prožitky každého jednotlivého člověka individuální a mohou se značně lišit?
 92. Modrá informačně-energetická hmota, její charakteristika, podíl na stavbě jemnohmotných těl a na modré holografické integraci jemnohmotných těl.
 93. Ve kterých holografických integracích jemnohmotných těl má podíl modrá informačně-energetická hmota?
 94. Které sociálně-biologické, PSI-fenomenální, duchovní, duševní a božské vlastnosti člověka je možné vyvíjet pomocí modré informačně-energetické hmoty?
 95. Které nemoci a prostřednictvím kterých jemnohmotných těl lze léčit modrou informačně-energetickou hmotou?
 96. Jaký největší význam má modrá informačně-energetická hmota pro výchovu, výuku, vývoj, zdokonalení, sociálně-biologický, PSI-fenomenální a božsko-duchovní projev člověka?
 97. Jaké pocity a prožitky vznikají v každém jednotlivém člověku při koncentraci, imaginaci, vizualizaci a meditaci na modrou informačně-energetickou hmotu a proč jsou pocity a prožitky každého jednotlivého člověka individuální a mohou se značně lišit?
 98. Šeříková informačně-energetická hmota, její charakteristika, podíl na stavbě jemnohmotných těl a na šeříkové holografické integraci jemnohmotných těl.
 99. Které skladebné komponenty a kterých pásem elektromagnetického spektra informačně-energetických hmot vytvářejí šeříkovou informačně-energetickou hmotu?
 100. Jaký je počet komponent informačně-energetických hmot obsažených v šeříkové informačně-energetické hmotě?
 101. Ve kterých holografických integracích jemnohmotných těl má podíl šeříková informačně-energetická hmota a její komponenty?
 102. Které sociálně-biologické, PSI-fenomenální, duchovní, duševní a božské vlastnosti člověka je možné vyvíjet pomocí šeříkové informačně-energetické hmoty?
 103. Které nemoci a prostřednictvím kterých jemnohmotných těl lze léčit šeříkovou informačně-energetickou hmotou a jejími komponentami?
 104. Jaký největší význam má šeříková informačně-energetická hmota pro výchovu, výuku, vývoj, zdokonalení, sociálně-biologický, PSI-fenomenální a božsko-duchovní projev člověka?
 105. Jaké pocity a prožitky vznikají v každém jednotlivém člověku při koncentraci, imaginaci, vizualizaci a meditaci na šeříkovou informačně-energetickou hmotu a proč jsou pocity a prožitky každého jednotlivého člověka individuální a mohou se značně lišit?
 106. Fialová informačně-energetická hmota, její charakteristika, podíl na stavbě jemnohmotných těl a na fialové holografické integraci jemnohmotných těl.
 107. Které skladebné komponenty a kterých pásem elektromagnetického spektra informačně-energetických hmot vytvářejí fialovou informačně-energetickou hmotu?
 108. Jaký je počet komponent informačně-energetických hmot obsažených ve fialové informačně-energetické hmotě?
 109. Ve kterých holografických integracích jemnohmotných těl má podíl fialová informačně-energetická hmota a její komponenty?
 110. Které sociálně-biologické, PSI-fenomenální, duchovní, duševní a božské vlastnosti člověka je možné vyvíjet pomocí fialové informačně-energetické hmoty?
 111. Které nemoci a prostřednictvím kterých jemnohmotných těl lze léčit fialovou informačně-energetickou hmotou a jejími komponentami?
 112. Jaký největší význam má fialová informačně-energetická hmota pro výchovu, výuku, vývoj, zdokonalení, sociálně-biologický, PSI-fenomenální a božsko-duchovní projev člověka?
 113. Jaké pocity a prožitky vznikají v každém jednotlivém člověku při koncentraci, imaginaci, vizualizaci a meditaci na fialovou informačně-energetickou hmotu a proč jsou pocity a prožitky každého jednotlivého člověka individuální a mohou se značně lišit?
 114. Růžová informačně-energetická hmota, její charakteristika, podíl na stavbě jemnohmotných těl a na růžové holografické integraci jemnohmotných těl.
 115. Které skladebné komponenty a kterých pásem elektromagnetického spektra informačně-energetických hmot vytvářejí růžovou informačně-energetickou hmotu?
 116. Jaký je počet komponent informačně-energetických hmot obsažených v růžové informačně-energetické hmotě?
 117. Ve kterých holografických integracích jemnohmotných těl má podíl růžová informačně-energetická hmota a její komponenty?
 118. Které sociálně-biologické, PSI-fenomenální, duchovní, duševní a božské vlastnosti člověka je možné vyvíjet pomocí růžové informačně-energetické hmoty?
 119. Které nemoci a prostřednictvím kterých jemnohmotných těl lze léčit růžovou informačně-energetickou hmotou a jejími komponentami?
 120. Jaký největší význam má růžová informačně-energetická hmota pro výchovu, výuku, vývoj, zdokonalení, sociálně-biologický, PSI-fenomenální a božsko-duchovní projev člověka?
 121. Jaké pocity a prožitky vznikají v každém jednotlivém člověku při koncentraci, imaginaci, vizualizaci a meditaci na růžovou informačně-energetickou hmotu a proč jsou pocity a prožitky každého jednotlivého člověka individuální a mohou se značně lišit?
 122. Bílá informačně-energetická hmota, její charakteristika, podíl na stavbě jemnohmotných těl a na bílé holografické integraci jemnohmotných těl.
 123. Které skladebné komponenty a kterých pásem elektromagnetického spektra informačně-energetických hmot vytvářejí bílou informačně-energetickou hmotu?
 124. Jaký je počet komponent informačně-energetických hmot obsažených v bílé informačně-energetické hmotě?
 125. Ve kterých holografických integracích jemnohmotných těl má podíl bílá informačně-energetická hmota a její komponenty?
 126. Které sociálně-biologické, PSI-fenomenální, duchovní, duševní a božské vlastnosti člověka je možné vyvíjet pomocí bílé informačně-energetické hmoty?
 127. Které nemoci a prostřednictvím kterých jemnohmotných těl lze léčit bílou informačně-energetickou hmotou a jejími komponentami?
 128. Jaký největší význam má bílá informačně-energetická hmota pro výchovu, výuku, vývoj, zdokonalení, sociálně-biologický, PSI-fenomenální a božsko-duchovní projev člověka?
 129. Jaké pocity a prožitky vznikají v každém jednotlivém člověku při koncentraci, imaginaci, vizualizaci a meditaci na bílou informačně-energetickou hmotu a proč jsou pocity a prožitky každého jednotlivého člověka individuální a mohou se značně lišit?
 130. Zlatá informačně-energetická hmota, její charakteristika, podíl na stavbě jemnohmotných těl a na zlaté holografické integraci jemnohmotných těl.
 131. Které skladebné komponenty a kterých pásem elektromagnetického spektra informačně-energetických hmot vytvářejí zlatou informačně-energetickou hmotu?
 132. Jaký je počet komponent informačně-energetických hmot obsažených ve zlaté informačně-energetické hmotě?
 133. Ve kterých holografických integracích jemnohmotných těl má podíl zlatá informačně-energetická hmota a její komponenty?
 134. Které sociálně-biologické, PSI-fenomenální, duchovní, duševní a božské vlastnosti člověka je možné vyvíjet pomocí zlaté informačně-energetické hmoty?
 135. Které nemoci a prostřednictvím kterých jemnohmotných těl lze léčit zlatou informačně-energetickou hmotou a jejími komponentami?
 136. Jaký největší význam má zlatá informačně-energetická hmota pro výchovu, výuku, vývoj, zdokonalení, sociálně-biologický, PSI-fenomenální a božsko-duchovní projev člověka?
 137. Jaké pocity a prožitky vznikají v každém jednotlivém člověku při koncentraci, imaginaci, vizualizaci a meditaci na zlatou informačně-energetickou hmotu a proč jsou pocity a prožitky každého jednotlivého člověka individuální a mohou se značně lišit?
 138. Na stavbě kterých struktur jemnohmotných těl se podílí rubínová informačně-energetická hmota?
 139. Na stavbě kterých struktur jemnohmotných těl se podílí stříbrná informačně-energetická hmota?
 140. Na stavbě kterých struktur jemnohmotných těl se podílí hnědá informačně-energetická hmota?
 141. Které informačně-energetické hmoty mohou být základem vzniku nových jemnohmotných těl v průběhu evolučního vývoje člověka?
 142. Jak a pomocí kterých informačně-energetických hmot je možné vytvořit informačně-energetický základ vývoje a zdokonalení jemnohmotných těl?
 143. Jak a pomocí kterých informačně-energetických hmot je možné vyvolat vývoj, zdokonalení a projev PSI-fenomenálních schopností člověka?
 144. Jak a pomocí kterých informačně-energetických hmot je možné vyvolat vývoj, zdokonalení a projev extrasenzorické citlivosti?
 145. Jak a pomocí kterých informačně-energetických hmot je možné vyvolat vývoj, zdokonalení a projev mimosmyslové citlivosti?
 146. Jak a pomocí kterých informačně-energetických hmot je možné vyvolat vývoj, zdokonalení a projev informačně-energetické citlivosti?
 147. Jak a pomocí kterých informačně-energetických hmot je možné vyvolat vývoj, zdokonalení a projev duchovní citlivosti?
 148. Jak a pomocí kterých informačně-energetických hmot je možné vyvolat vývoj, zdokonalení a projev biolokace?
 149. Jak a pomocí kterých informačně-energetických hmot je možné vyvolat vývoj, zdokonalení a projev léčitelství?
 150. Jak a pomocí kterých informačně-energetických hmot je možné vyvolat vývoj, zdokonalení a projev telepatie?
 151. Jak a pomocí kterých informačně-energetických hmot je možné vyvolat vývoj, zdokonalení a projev telemetrie?
 152. Jak a pomocí kterých informačně-energetických hmot je možné vyvolat vývoj, zdokonalení a projev psychometrie?
 153. Jak a pomocí kterých informačně-energetických hmot je možné vyvolat vývoj, zdokonalení a projev psychokineze?
 154. Jak a pomocí kterých informačně-energetických hmot je možné vyvolat vývoj, zdokonalení a projev teleportace?
 155. Jak a pomocí kterých informačně-energetických hmot je možné vyvolat vývoj, zdokonalení a projev jasnovidění?
 156. Jak a pomocí kterých informačně-energetických hmot je možné vyvolat vývoj, zdokonalení a projev jasnosluchu?
 157. Jak a pomocí kterých informačně-energetických hmot je možné vyvolat vývoj, zdokonalení a projev jasnočichu?
 158. Jak a pomocí kterých informačně-energetických hmot je možné vyvolat vývoj, zdokonalení a projev jasnochuti?
 159. Jak a pomocí kterých informačně-energetických hmot je možné vyvolat vývoj, zdokonalení a projev jasnoznání?
 160. Jak a pomocí kterých informačně-energetických hmot je možné vyvolat vývoj, zdokonalení a projev mimotělesné projekce?
 161. Jak a pomocí kterých informačně-energetických hmot je možné vyvolat vývoj, zdokonalení a projev materializace?
 162. Jak a pomocí kterých informačně-energetických hmot je možné vyvolat vývoj, zdokonalení a projev dematerializace?
 163. Jak a pomocí kterých informačně-energetických hmot je možné vyvolat vývoj, zdokonalení a projev levitace?
 164. Jak a pomocí kterých informačně-energetických hmot je možné vyvolat vývoj, zdokonalení a projev prekognice?
 165. Jak a pomocí kterých informačně-energetických hmot je možné vyvolat vývoj, zdokonalení a projev rekognice?
Téma přednášky č. 3
Funkční anatomie jemnohmotných těl člověka
 1. vjt_otazky_fajtCo představují jemnohmotná těla, jejich vznik a klasifikace.
 2. Kolik má člověk jemnohmotných těl?
 3. Jak vznikají jemnohmotná těla člověka?
 4. Jaký původ mají jemnohmotná těla člověka?
 5. Z jakých hmot se skládají jemnohmotná těla člověka?
 6. Jaká je podstata pojmenování jemnohmotných těl, proč jsou jemnohmotná těla pojmenována podle barev?
 7. Která jemnohmotná těla jsou monofrekvenční, trifrekvenční a polyfrekvenční?
 8. Která jemnohmotná těla patří do primárních a která do sekundárních?
 9. Která jemnohmotná těla patří do monochromatických, bichromatických a polychromatických?
 10. Která jemnohmotná těla jsou dočasná a která věčná?
 11. Za jakých podmínek mohou jemnohmotná těla člověka existovat a fungovat na Zemi?
 12. Jemnohmotná těla jako úrovně vědomí člověka.
 13. Je možný lidský život bez jemnohmotných těl?
 14. Proč jsou jemnohmotná těla informačně-energetickým základem člověka, vývoje jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkčních a sociálně-biologických možností?
 15. Jemnohmotná těla jako informačně-energetický základ PSI-fenomenálních schopností.
 16. Proč jsou jemnohmotná těla základem PSI-fenomenálních schopností člověka?
 17. Jemnohmotná těla jako určující hologram morfogeneze člověka.
 18. Jemnohmotná těla jako informačně-energetická forma života člověka.
 19. Může v podmínkách Země existovat biologická forma života bez informačně-energetické?
 20. Co představuje a co znamená mikrokosmos člověka?
 21. Která těla člověka jsou primární a která sekundární?
 22. Co je primární - jemnohmotná těla, informačně-energetické bioplazmatické pole nebo aura člověka?
 23. Které jemnohmotné tělo člověka se může odpojit od fyzického těla a ostatních jemnohmotných těl?
 24. Která jemnohmotná těla člověka je možné využít pro mimotělesné projekce a kosmické cestování?
 25. Je možný lidský život bez jemnohmotných těl?
 26. Co se děje s člověkem, když ztratí jedno nebo několik jemnohmotných těl?
 27. Je možné, aby se v jemnohmotných tělech člověka nacházela člověku neidentická bytost?
 28. Jaké změny se dějí v člověku, když má své a cizí žluté (astrální) jemnohmotné tělo?
 29. Která jemnohmotná těla člověka tvoří jeho Duši?
 30. Forma a struktura Duše člověka během jeho života a po smrti fyzického těla z hlediska enioanatomie.
 31. Proč Duše člověka nemůže existovat bez jemnohmotných těl?
 32. Je Duše a věčná jemnohmotná těla jedno a to samé? Proč?
 33. Co se děje s dočasnými a věčnými duchovními těly po smrti fyzického těla?
 34. Jemnohmotná těla jako informačně-energetický základ projevu duchovního bytí, Boha, Ducha Svatého, Ježíše Krista, Panny Marie a jiných duchovních bytostí ve člověku.
 35. Proč se prostřednictvím jemnohmotných těl může ve člověku projevovat duchovní bytí?
 36. Je možné prostřednictvím jemnohmotných těl uskutečňovat výchovu, výuku, regeneraci a léčení člověka?
 37. Ve kterém jemnohmotném těle se fixuje úplná informace o minulých pozemských životech člověka?
 38. Jakou strukturu mají informace o minulém pozemském životě člověka (ve kterém jemnohmotném těle, topografie, forma, struktura, funkční význam)?
 39. Ve kterých strukturách člověka se nachází informace o jeho anatomicko-morfofunkčních a sociálních vlastnostech a jaká je míra této informace?
 40. Které struktury člověka zabezpečují jeho informačně-energetickou individualitu? Jak a proč?
 41. Které struktury člověka umožňují fylogenetický informačně-energetický vývoj jeho individuality a identity?
 42. Která jemnohmotná těla ve svých strukturách fixují negativní příčinně-následkovou (karmickou) informaci?
 43. Proč je nekorektní tvrzení, že pouze karmické (blankytné) jemnohmotné tělo podmiňuje příčinně-následkový vývoj člověka?
 44. Co nového přináší enioanatomie do teorie a praxe příčinně-následkové výchovy, výuky, vývoje a léčení člověka?
 45. Jak se mění poměr biologické a informačně-energetické formy života během evolučního vývoje člověka?
 46. Která jemnohmotná těla patří do základních a kolik jich člověk má?
 47. Která základní jemnohmotná těla jsou základem komponentních jemnohmotných těl?
 48. Co je informačně-energetickým základem komponentních jemnohmotných těl a jak vznikají?
 49. Kolik komponentních jemnohmotných těl má člověk?
 50. Proč jsou komponentní jemnohmotná těla sekundární vzhledem k základním jemnohmotným tělům?
 51. Která fyzikální vlastnost jemnohmotného těla je podstatou pro vytvoření identického jemnohmotného těla?
 52. Která jemnohmotná těla vytvářejí identická jemnohmotná těla?
 53. Kolik jemnohmotných těl se podílí na tvorbě jednoho identického jemnohmotného těla?
 54. Na čem je závislý počet identických jemnohmotných těl?
 55. Jak vzniká identické jemnohmotné tělo?
 56. Kolik identických jemnohmotných těl má člověk?
 57. Proč jsou identická jemnohmotná těla sekundární?
 58. Která jemnohmotná těla nemohou vytvářet komponentní jemnohmotná těla?
 59. Která jemnohmotná těla nemohou vytvářet identická jemnohmotná těla?
 60. Jaké má lidstvo znalosti o komponentních a identických jemnohmotných tělech?
 61. Co zabezpečuje člověku jeho informačně-energetickou jednotu s informačně-energetickými poli vnějšího prostředí?
 62. Které struktury člověka zabezpečují největší objemy informačně-energetické vzájemné výměny s vnějším prostředím?
 63. Která jemnohmotná těla uskutečňují informačně-energetickou vzájemnou výměnu s informačně-energetickými poli vnějšího prostředí v největším počtu pásem elektromagnetického spektra?
 64. Může jedno monofrekvenční jemnohmotné tělo uskutečňovat informačně-energetickou vzájemnou výměnu se všemi informačně-energetickými poli vnějšího prostředí?
 65. Jak monochromatická (monofrekvenční) jemnohmotná těla uskutečňují informačně-energetickou vzájemnou výměnu mezi jemnohmotnými těly a informačně-energetickými poli vnějšího prostředí?
 66. Jak bichromatická (trifrekvenční) jemnohmotná těla uskutečňují informačně-energetickou vzájemnou výměnu mezi jemnohmotnými těly a informačně-energetickými poli vnějšího prostředí?
 67. Jak polychromatická (polyfrekvenční) jemnohmotná těla uskutečňují informačně-energetickou vzájemnou výměnu mezi jemnohmotnými těly a informačně-energetickými poli vnějšího prostředí?
 68. Jak achromatické jemnohmotné tělo uskutečňuje informačně-energetickou vzájemnou výměnu mezi jemnohmotnými těly a informačně-energetickými poli vnějšího prostředí?
 69. Které faktory ovlivňují charakter informačně-energetických vzájemných výměn mezi jemnohmotnými těly a informačně-energetickými poli vnějšího prostředí?
 70. Které faktory ovlivňují charakter informačně-energetických vzájemných výměn červeného jemnohmotného těla s ostatními jemnohmotnými těly a informačně-energetickými poli vnějšího prostředí?
 71. Které faktory ovlivňují charakter informačně-energetických vzájemných výměn světle zářivě červeného jemnohmotného těla s ostatními jemnohmotnými těly a informačně-energetickými poli vnějšího prostředí?
 72. Které faktory ovlivňují charakter informačně-energetických vzájemných výměn oranžového jemnohmotného těla s ostatními jemnohmotnými těly a informačně-energetickými poli vnějšího prostředí?
 73. Které faktory ovlivňují charakter informačně-energetických vzájemných výměn světle zářivě oranžového jemnohmotného těla s ostatními jemnohmotnými těly a informačně-energetickými poli vnějšího prostředí?
 74. Které faktory ovlivňují charakter informačně-energetických vzájemných výměn žlutého jemnohmotného těla s ostatními jemnohmotnými těly a informačně-energetickými poli vnějšího prostředí?
 75. Které faktory ovlivňují charakter informačně-energetických vzájemných výměn zeleného jemnohmotného těla s ostatními jemnohmotnými těly a informačně-energetickými poli vnějšího prostředí?
 76. Které faktory ovlivňují charakter informačně-energetických vzájemných výměn světle zářivě zeleného jemnohmotného těla s ostatními jemnohmotnými těly a informačně-energetickými poli vnějšího prostředí?
 77. Které faktory ovlivňují charakter informačně-energetických vzájemných výměn blankytného jemnohmotného těla s ostatními jemnohmotnými těly a informačně-energetickými poli vnějšího prostředí?
 78. Které faktory ovlivňují charakter informačně-energetických vzájemných výměn tyrkysového jemnohmotného těla s ostatními jemnohmotnými těly a informačně-energetickými poli vnějšího prostředí?
 79. Které faktory ovlivňují charakter informačně-energetických vzájemných výměn modrého jemnohmotného těla s ostatními jemnohmotnými těly a informačně-energetickými poli vnějšího prostředí?
 80. Které faktory ovlivňují charakter informačně-energetických vzájemných výměn šeříkového jemnohmotného těla s ostatními jemnohmotnými těly a informačně-energetickými poli vnějšího prostředí?
 81. Které faktory ovlivňují charakter informačně-energetických vzájemných výměn fialového jemnohmotného těla s ostatními jemnohmotnými těly a informačně-energetickými poli vnějšího prostředí?
 82. Které faktory ovlivňují charakter informačně-energetických vzájemných výměn růžového jemnohmotného těla s ostatními jemnohmotnými těly a informačně-energetickými poli vnějšího prostředí?
 83. Které faktory ovlivňují charakter informačně-energetických vzájemných výměn bílého jemnohmotného těla s ostatními jemnohmotnými těly a informačně-energetickými poli vnějšího prostředí?
 84. Které faktory ovlivňují charakter informačně-energetických vzájemných výměn zlatého jemnohmotného těla s ostatními jemnohmotnými těly a informačně-energetickými poli vnějšího prostředí?
 85. Jak jakékoliv pásmo elektromagnetického spektra jakéhokoliv jemnohmotného těla umožňuje informačně-energetickou vzájemnou výměnu s jemnohmotnými těly a jemnohmotných těl s informačně-energetickými poli vnějšího prostředí?
 86. Je možné, aby byl člověk informačně-energeticky izolován od informačně-energetických polí vnějšího prostředí? Pokud ano, co v tom případě nastane?
 87. Která informačně-energetická hmota se podílí na stavbě červeného jemnohmotného těla a které informačně-energetické hmoty se mohou nacházet v prostoru červeného jemnohmotného těla?
 88. Která informačně-energetická hmota se podílí na stavbě světle zářivě červeného jemnohmotného těla a které informačně-energetické hmoty se mohou nacházet v prostoru světle zářivě červeného jemnohmotného těla?
 89. Která informačně-energetická hmota se podílí na stavbě oranžového jemnohmotného těla a které informačně-energetické hmoty se mohou nacházet v prostoru oranžového jemnohmotného těla?
 90. Která informačně-energetická hmota se podílí na stavbě světle zářivě oranžového jemnohmotného těla a které informačně-energetické hmoty se mohou nacházet v prostoru světle zářivě oranžového jemnohmotného těla?
 91. Která informačně-energetická hmota se podílí na stavbě žlutého jemnohmotného těla a které informačně-energetické hmoty se mohou nacházet v prostoru žlutého jemnohmotného těla?
 92. Která informačně-energetická hmota se podílí na stavbě zeleného jemnohmotného těla a které informačně-energetické hmoty se mohou nacházet v prostoru zeleného jemnohmotného těla?
 93. Která informačně-energetická hmota se podílí na stavbě světle zářivě zeleného jemnohmotného těla a které informačně-energetické hmoty se mohou nacházet v prostoru světle zářivě zeleného jemnohmotného těla?
 94. Která informačně-energetická hmota se podílí na stavbě blankytného jemnohmotného těla a které informačně-energetické hmoty se mohou nacházet v prostoru blankytného jemnohmotného těla?
 95. Která informačně-energetická hmota se podílí na stavbě tyrkysového jemnohmotného těla a které informačně-energetické hmoty se mohou nacházet v prostoru tyrkysového jemnohmotného těla?
 96. Která informačně-energetická hmota se podílí na stavbě modrého jemnohmotného těla a které informačně-energetické hmoty se mohou nacházet v prostoru modrého jemnohmotného těla?
 97. Která informačně-energetická hmota se podílí na stavbě šeříkového jemnohmotného těla a které informačně-energetické hmoty se mohou nacházet v prostoru šeříkového jemnohmotného těla?
 98. Která informačně-energetická hmota se podílí na stavbě fialového jemnohmotného těla a které informačně-energetické hmoty se mohou nacházet v prostoru fialového jemnohmotného těla?
 99. Která informačně-energetická hmota se podílí na stavbě růžového jemnohmotného těla a které informačně-energetické hmoty se mohou nacházet v prostoru růžového jemnohmotného těla?
 100. Která informačně-energetická hmota se podílí na stavbě bílého jemnohmotného těla a které informačně-energetické hmoty se mohou nacházet v prostoru bílého jemnohmotného těla?
 101. Která informačně-energetická hmota se podílí na stavbě zlatého jemnohmotného těla a které informačně-energetické hmoty se mohou nacházet v prostoru zlatého jemnohmotného těla?
 102. Jak je charakterizováno každé jemnohmotné tělo?
 103. Jaká je struktura jemnohmotného těla?
 104. Na jaké základní části se dělí jemnohmotné tělo?
 105. Jaká je přirozená posloupnost umístění vnějších částí jemnohmotných těl kolem fyzického těla a jaký to má význam?
 106. Jak jsou strukturovány vnitřní a vnější části jemnohmotných těl?
 107. Základní struktury vnitřních částí jemnohmotných těl.
 108. Základní struktury vnějších částí jemnohmotných těl.
 109. Která jemnohmotná těla mají nestrukturované a částečně strukturované vnější části?
 110. Jaké jsou funkční specifičnosti vnějších částí jemnohmotných těl?
 111. Jaké jsou funkční specifičnosti vnitřních částí jemnohmotných těl?
 112. Jaký je rozdíl ve fyzikálních, morfologických a funkčních charakteristikách vnitřních a vnějších částí jemnohmotných těl?
 113. Jaký je rozdíl v morfologické stabilitě vnitřních a vnějších částí jemnohmotných těl?
 114. Jak se mění morfologie vnitřních a vnějších částí jemnohmotných těl v závislosti na charakteru jejich fungování, na informačně-energetických podmínkách a na charakteru informačně-energetického vlivu na ně?
 115. Která jemnohmotná těla obsahují podobné struktury ve svých vnitřních a vnějších částech?
 116. Které struktury jsou obsaženy pouze ve vnitřních částech jemnohmotných těl a které pouze ve vnějších částech jemnohmotných těl?
 117. Která jemnohmotná těla v sobě zahrnují struktury fyzického těla pouze ve svých vnitřních částech?
 118. Která jemnohmotná těla v sobě zahrnují struktury fyzického těla ve svých vnitřních i vnějších částech?
 119. Ve kterých jemnohmotných tělech jsou obsaženy pouze struktury nervové soustavy a smyslových orgánů, v jejich vnějších částech?
 120. Kolikrát je fyzické tělo člověka představeno v jemnohmotných tělech?
 121. Kolikrát je fyzické tělo člověka představeno v červeném jemnohmotném těle?
 122. Kolikrát je fyzické tělo člověka představeno ve světle zářivě červeném jemnohmotném těle?
 123. Kolikrát je fyzické tělo člověka představeno v oranžovém jemnohmotném těle?
 124. Kolikrát je fyzické tělo člověka představeno ve světle zářivě oranžovém jemnohmotném těle?
 125. Kolikrát je fyzické tělo člověka představeno ve žlutém jemnohmotném těle?
 126. Kolikrát je fyzické tělo člověka představeno v zeleném jemnohmotném těle?
 127. Kolikrát je fyzické tělo člověka představeno ve světle zářivě zeleném jemnohmotném těle?
 128. Kolikrát je fyzické tělo člověka představeno v blankytném jemnohmotném těle?
 129. Kolikrát je fyzické tělo člověka představeno v tyrkysovém jemnohmotném těle?
 130. Kolikrát je fyzické tělo člověka představeno v modrém jemnohmotném těle?
 131. Kolikrát je fyzické tělo člověka představeno v šeříkovém jemnohmotném těle?
 132. Kolikrát je fyzické tělo člověka představeno ve fialovém jemnohmotném těle?
 133. Kolikrát je fyzické tělo člověka představeno v růžovém jemnohmotném těle?
 134. Kolikrát je fyzické tělo člověka představeno v bílém jemnohmotném těle?
 135. Kolikrát je fyzické tělo člověka představeno ve zlatém jemnohmotném těle?
 136. Identické funkce jemnohmotných těl.
 137. Specifické funkce jemnohmotných těl.
 138. Které jemnohmotné tělo je nejhustější a jak hustota jemnohmotných těl podmiňuje posloupnost umístění jejich vnějších částí kolem fyzického těla?
 139. Co představuje autonomní holografická integrace jemnohmotných těl?
 140. Kolik autonomních holografických integrací jemnohmotných těl má člověk?
 141. Co je základem jakékoliv autonomní holografické integrace jemnohmotných těl?
 142. Které holografické integrace jemnohmotných těl má člověk?
 143. Co představuje autonomní biologicko-informačně-energetický holografický systém člověka?
 144. Které autonomní holografické systémy jemnohmotných těl jsou trvalé a co představují?
 145. Co představuje autonomní informačně-energetický holografický systém člověka?
 146. Co představuje biologicko-fyzikálně-informačně-energetický kosmicko-pozemský holografický systém člověka?
 147. Bez kterého jemnohmotného těla nemůže být úplná a završená holografická integrace těl člověka? Proč?
 148. Která jemnohmotná těla zabezpečují holografickou integraci všech těl člověka? Proč?
 149. Co je to aura člověka?
 150. Co tvoří auru člověka?
 151. Co je základem aury?
 152. Jak je aura strukturovaná?
 153. Kolik má člověk aur? Jejich barevná charakteristika.
 154. Co představuje strukturovaná a nestrukturovaná aura?
 155. Aura a jemnohmotná těla - mají tyto pojmy identický význam?
 156. V jaké míře aura reprezentuje člověka a jeho jemnohmotná těla?
 157. Může být aura interpretována jako jemnohmotné tělo?
 158. Může aura existovat bez jemnohmotných těl?
 159. Jaký je rozdíl v auře živého a mrtvého fyzického těla?
 160. Co představuje bioplazmatické informačně-energetické pole člověka?
 161. Topografie, struktura a informační obsah bioplazmatického informačně-energetického pole člověka.
 162. Jaké nastávají změny bioplazmatického informačně-energetického pole člověka po smrti fyzického těla?
 163. Jaký je rozdíl mezi jemnohmotnými těly, aurou a bioplazmatickým informačně-energetickým polem člověka?
 164. Jaký praktický význam má bioplazmatické informačně-energetické pole člověka?
 165. Obaly jemnohmotných těl člověka (topografie, stavba, základní rozdíl mezi obaly sub-, ultra-, mikro- a makrostruktur jemnohmotných těl.
 166. Struktura vnitřního a vnějšího obalu červeného jemnohmotného těla a jejich topografie.
 167. Struktura vnitřního a vnějšího obalu světle zářivě červeného jemnohmotného těla a jejich topografie.
 168. Struktura vnitřního a vnějšího obalu oranžového jemnohmotného těla a jejich topografie.
 169. Struktura vnitřního a vnějšího obalu světle zářivě oranžového jemnohmotného těla a jejich topografie.
 170. Struktura vnitřního a vnějšího obalu žlutého jemnohmotného těla a jejich topografie.
 171. Struktura vnitřního a vnějšího obalu zeleného jemnohmotného těla a jejich topografie.
 172. Struktura vnitřního a vnějšího obalu světle zářivě zeleného jemnohmotného těla a jejich topografie.
 173. Struktura vnitřního a vnějšího obalu blankytného jemnohmotného těla a jejich topografie.
 174. Struktura vnitřního a vnějšího obalu tyrkysového jemnohmotného těla a jejich topografie.
 175. Struktura vnitřního a vnějšího obalu modrého jemnohmotného těla a jejich topografie.
 176. Struktura vnitřního a vnějšího obalu šeříkového jemnohmotného těla a jejich topografie.
 177. Struktura vnitřního a vnějšího obalu fialového jemnohmotného těla a jejich topografie.
 178. Struktura vnitřního a vnějšího obalu růžového jemnohmotného těla a jejich topografie.
 179. Struktura vnitřního a vnějšího obalu bílého jemnohmotného těla a jejich topografie.
 180. Struktura vnitřního a vnějšího obalu zlatého jemnohmotného těla a jejich topografie.
 181. Funkce obalů jemnohmotných těl.
 182. Rozdíl ve stavbě obalů mezi jednotlivými jemnohmotnými těly.
 183. Které struktury jemnohmotných těl určují meze informačně-energetické identity člověka?
 184. Co znamená a co ovlivňuje strukturálně-funkční norma červeného jemnohmotného těla?
 185. Co znamená a co ovlivňuje hypotrofie a hypofunkce vnější části červeného jemnohmotného těla?
 186. Co znamená a co ovlivňuje hypertrofie a hyperfunkce vnější části červeného jemnohmotného těla?
 187. Co znamená a co ovlivňuje strukturálně-funkční norma světle zářivě červeného jemnohmotného těla?
 188. Co znamená a co ovlivňuje hypotrofie a hypofunkce vnější části světle zářivě červeného jemnohmotného těla?
 189. Co znamená a co ovlivňuje hypertrofie a hyperfunkce vnější části světle zářivě červeného jemnohmotného těla?
 190. Co znamená a co ovlivňuje strukturálně-funkční norma oranžového jemnohmotného těla?
 191. Co znamená a co ovlivňuje hypotrofie a hypofunkce vnější části oranžového jemnohmotného těla?
 192. Co znamená a co ovlivňuje hypertrofie a hyperfunkce vnější části oranžového jemnohmotného těla?
 193. Co znamená a co ovlivňuje strukturálně-funkční norma světle zářivě oranžového jemnohmotného těla?
 194. Co znamená a co ovlivňuje hypotrofie a hypofunkce vnější části světle zářivě oranžového jemnohmotného těla?
 195. Co znamená a co ovlivňuje hypertrofie a hyperfunkce vnější části světle zářivě oranžového jemnohmotného těla?
 196. Co znamená a co ovlivňuje strukturálně-funkční norma žlutého jemnohmotného těla?
 197. Co znamená a co ovlivňuje hypotrofie a hypofunkce vnější části žlutého jemnohmotného těla?
 198. Co znamená a co ovlivňuje hypertrofie a hyperfunkce vnější části žlutého jemnohmotného těla?
 199. Co znamená a co ovlivňuje strukturálně-funkční norma zeleného jemnohmotného těla?
 200. Co znamená a co ovlivňuje hypotrofie a hypofunkce vnější části zeleného jemnohmotného těla?
 201. Co znamená a co ovlivňuje hypertrofie a hyperfunkce vnější části zeleného jemnohmotného těla?
 202. Co znamená a co ovlivňuje strukturálně-funkční norma světle zářivě zeleného jemnohmotného těla?
 203. Co znamená a co ovlivňuje hypotrofie a hypofunkce vnější části světle zářivě zeleného jemnohmotného těla?
 204. Co znamená a co ovlivňuje hypertrofie a hyperfunkce vnější části světle zářivě zeleného jemnohmotného těla?
 205. Co znamená a co ovlivňuje strukturálně-funkční norma blankytného jemnohmotného těla?
 206. Co znamená a co ovlivňuje hypotrofie a hypofunkce vnější části blankytného jemnohmotného těla?
 207. Co znamená a co ovlivňuje hypertrofie a hyperfunkce vnější části blankytného jemnohmotného těla?
 208. Co znamená a co ovlivňuje strukturálně-funkční norma tyrkysového jemnohmotného těla?
 209. Co znamená a co ovlivňuje hypotrofie a hypofunkce vnější části tyrkysového jemnohmotného těla?
 210. Co znamená a co ovlivňuje hypertrofie a hyperfunkce vnější části tyrkysového jemnohmotného těla?
 211. Co znamená a co ovlivňuje strukturálně-funkční norma modrého jemnohmotného těla?
 212. Co znamená a co ovlivňuje hypotrofie a hypofunkce vnější části modrého jemnohmotného těla?
 213. Co znamená a co ovlivňuje hypertrofie a hyperfunkce vnější části modrého jemnohmotného těla?
 214. Co znamená a co ovlivňuje strukturálně-funkční norma šeříkového jemnohmotného těla?
 215. Co znamená a co ovlivňuje hypotrofie a hypofunkce vnější části šeříkového jemnohmotného těla?
 216. Co znamená a co ovlivňuje hypertrofie a hyperfunkce vnější části šeříkového jemnohmotného těla?
 217. Co znamená a co ovlivňuje strukturálně-funkční norma fialového jemnohmotného těla?
 218. Co znamená a co ovlivňuje hypotrofie a hypofunkce vnější části fialového jemnohmotného těla?
 219. Co znamená a co ovlivňuje hypertrofie a hyperfunkce vnější části fialového jemnohmotného těla?
 220. Co znamená a co ovlivňuje strukturálně-funkční norma růžového jemnohmotného těla?
 221. Co znamená a co ovlivňuje hypotrofie a hypofunkce vnější části růžového jemnohmotného těla?
 222. Co znamená a co ovlivňuje hypertrofie a hyperfunkce vnější části růžového jemnohmotného těla?
 223. Co znamená a co ovlivňuje strukturálně-funkční norma bílého jemnohmotného těla?
 224. Co znamená a co ovlivňuje hypotrofie a hypofunkce vnější části bílého jemnohmotného těla?
 225. Co znamená a co ovlivňuje hypertrofie a hyperfunkce vnější části bílého jemnohmotného těla?
 226. Co znamená a co ovlivňuje strukturálně-funkční norma zlatého jemnohmotného těla?
 227. Co znamená a co ovlivňuje hypotrofie a hypofunkce vnější části zlatého jemnohmotného těla?
 228. Co znamená a co ovlivňuje hypertrofie a hyperfunkce vnější části zlatého jemnohmotného těla?
 229. Prostřednictvím kterých jemnohmotných těl lze provádět výchovu, výuku, regeneraci, léčení a jiné činnosti červenou informačně-energetickou hmotou?
 230. Prostřednictvím kterých jemnohmotných těl a které nemoci je možné léčit červenou informačně-energetickou hmotou?
 231. Ze kterého jemnohmotného těla musí začít léčba konkrétní nemoci červenou informačně-energetickou hmotou?
 232. Prostřednictvím kterých jemnohmotných těl lze provádět výchovu, výuku, regeneraci, léčení a jiné činnosti světle zářivě červenou informačně-energetickou hmotou?
 233. Prostřednictvím kterých jemnohmotných těl a které nemoci je možné léčit světle zářivě červenou informačně-energetickou hmotou?
 234. Ze kterého jemnohmotného těla musí začít léčba konkrétní nemoci světle zářivě červenou informačně-energetickou hmotou?
 235. Prostřednictvím kterých jemnohmotných těl lze provádět výchovu, výuku, regeneraci, léčení a jiné činnosti oranžovou informačně-energetickou hmotou?
 236. Prostřednictvím kterých jemnohmotných těl a které nemoci je možné léčit oranžovou informačně-energetickou hmotou?
 237. Ze kterého jemnohmotného těla musí začít léčba konkrétní nemoci oranžovou informačně-energetickou hmotou?
 238. Prostřednictvím kterých jemnohmotných těl lze provádět výchovu, výuku, regeneraci, léčení a jiné činnosti světle zářivě oranžovou informačně-energetickou hmotou?
 239. Prostřednictvím kterých jemnohmotných těl a které nemoci je možné léčit světle zářivě oranžovou informačně-energetickou hmotou?
 240. Ze kterého jemnohmotného těla musí začít léčba konkrétní nemoci světle zářivě oranžovou informačně-energetickou hmotou?
 241. Prostřednictvím kterých jemnohmotných těl lze provádět výchovu, výuku, regeneraci, léčení a jiné činnosti žlutou informačně-energetickou hmotou?
 242. Prostřednictvím kterých jemnohmotných těl a které nemoci je možné léčit žlutou informačně-energetickou hmotou?
 243. Ze kterého jemnohmotného těla musí začít léčba konkrétní nemoci žlutou informačně-energetickou hmotou?
 244. Prostřednictvím kterých jemnohmotných těl lze provádět výchovu, výuku, regeneraci, léčení a jiné činnosti zelenou informačně-energetickou hmotou?
 245. Prostřednictvím kterých jemnohmotných těl a které nemoci je možné léčit zelenou informačně-energetickou hmotou?
 246. Ze kterého jemnohmotného těla musí začít léčba konkrétní nemoci zelenou informačně-energetickou hmotou?
 247. Prostřednictvím kterých jemnohmotných těl lze provádět výchovu, výuku, regeneraci, léčení a jiné činnosti světle zářivě zelenou informačně-energetickou hmotou?
 248. Prostřednictvím kterých jemnohmotných těl a které nemoci je možné léčit světle zářivě zelenou informačně-energetickou hmotou?
 249. Ze kterého jemnohmotného těla musí začít léčba konkrétní nemoci světle zářivě zelenou informačně-energetickou hmotou?
 250. Prostřednictvím kterých jemnohmotných těl lze provádět výchovu, výuku, regeneraci, léčení a jiné činnosti blankytnou informačně-energetickou hmotou?
 251. Prostřednictvím kterých jemnohmotných těl a které nemoci je možné léčit blankytnou informačně-energetickou hmotou?
 252. Ze kterého jemnohmotného těla musí začít léčba konkrétní nemoci blankytnou informačně-energetickou hmotou?
 253. Prostřednictvím kterých jemnohmotných těl lze provádět výchovu, výuku, regeneraci, léčení a jiné činnosti tyrkysovou informačně-energetickou hmotou?
 254. Prostřednictvím kterých jemnohmotných těl a které nemoci je možné léčit tyrkysovou informačně-energetickou hmotou?
 255. Ze kterého jemnohmotného těla musí začít léčba konkrétní nemoci tyrkysovou informačně-energetickou hmotou?
 256. Prostřednictvím kterých jemnohmotných těl lze provádět výchovu, výuku, regeneraci, léčení a jiné činnosti modrou informačně-energetickou hmotou?
 257. Prostřednictvím kterých jemnohmotných těl a které nemoci je možné léčit modrou informačně-energetickou hmotou?
 258. Ze kterého jemnohmotného těla musí začít léčba konkrétní nemoci modrou informačně-energetickou hmotou?
 259. Prostřednictvím kterých jemnohmotných těl lze provádět výchovu, výuku, regeneraci, léčení a jiné činnosti šeříkovou informačně-energetickou hmotou?
 260. Prostřednictvím kterých jemnohmotných těl a které nemoci je možné léčit šeříkovou informačně-energetickou hmotou?
 261. Ze kterého jemnohmotného těla musí začít léčba konkrétní nemoci šeříkovou informačně-energetickou hmotou?
 262. Prostřednictvím kterých jemnohmotných těl lze provádět výchovu, výuku, regeneraci, léčení a jiné činnosti fialovou informačně-energetickou hmotou?
 263. Prostřednictvím kterých jemnohmotných těl a které nemoci je možné léčit fialovou informačně-energetickou hmotou?
 264. Ze kterého jemnohmotného těla musí začít léčba konkrétní nemoci fialovou informačně-energetickou hmotou?
 265. Prostřednictvím kterých jemnohmotných těl lze provádět výchovu, výuku, regeneraci, léčení a jiné činnosti růžovou informačně-energetickou hmotou?
 266. Prostřednictvím kterých jemnohmotných těl a které nemoci je možné léčit růžovou informačně-energetickou hmotou?
 267. Ze kterého jemnohmotného těla musí začít léčba konkrétní nemoci růžovou informačně-energetickou hmotou?
 268. Prostřednictvím kterých jemnohmotných těl lze provádět výchovu, výuku, regeneraci, léčení a jiné činnosti bílou informačně-energetickou hmotou?
 269. Prostřednictvím kterých jemnohmotných těl a které nemoci je možné léčit bílou informačně-energetickou hmotou?
 270. Ze kterého jemnohmotného těla musí začít léčba konkrétní nemoci bílou informačně-energetickou hmotou?
 271. Prostřednictvím kterých jemnohmotných těl lze provádět výchovu, výuku, regeneraci, léčení a jiné činnosti zlatou informačně-energetickou hmotou?
 272. Prostřednictvím kterých jemnohmotných těl a které nemoci je možné léčit zlatou informačně-energetickou hmotou?
 273. Ze kterého jemnohmotného těla musí začít léčba konkrétní nemoci zlatou informačně-energetickou hmotou?
 274. Která jemnohmotná těla a v jaké míře zabezpečují informační jednotu fylogenetického a ontogenetického vývoje člověka?
 275. Jak vyvíjet jemnohmotná těla?
 276. Co musí být základem metodologií vývoje jemnohmotných těl?
 277. Kolik metodologií vývoje jemnohmotných těl může existovat?
 278. Za jakých podmínek může člověk dosáhnout extrasenzorické, informačně-energetické, mimosmyslové a duchovní citlivosti?
 279. Může jedna metodologie vývoje jemnohmotných těl umožnit všestranný, vybalancovaný a adekvátní vývoj jemnohmotných těl?
 280. Mohou vznikat pocity, vjemy, emoce a prožitky člověka při informačně-energetickém působení na jeho jemnohmotná těla?
 281. Proč mnoho lidí začíná vidět různobarevné světlo během informačně-energetických aplikací jejich jemnohmotných těl?
 282. Proč se aktivuje extrasenzorická, informačně-energetická, mimosmyslová a duchovní citlivost a vědomí člověka během informačně-energetické aplikace jeho jemnohmotných těl?
 283. Proč může vznikat pocit létání během informačně-energetických aplikací jemnohmotných těl člověka?
 284. Co znamená procítění prostoru a času a proč takovéto pocity vznikají během informačně-energetických aplikací jemnohmotných těl člověka?
 285. Proč tak mnoho lidí nedůvěřuje různorodým eniopsychologickým, mentálním a duchovním informačně-energetickým metodám výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení, regenerace a léčení?
 286. Proč někteří lidé kategoricky odmítají absolvovat informačně-energetické aplikace za účelem léčení nebo vývoje svých jemnohmotných těl?
 287. Jak vysvětlit to, že člověk byl informačně-energetickými aplikacemi vyléčen z těžké nemoci nebo dosáhl určitého duchovního vývoje a vývoje jemnohmotných těl a přesto nevěří v objektivitu a účinnost lidského informačně-energetického vlivu?
 288. Ve kterých směrech se mohou využívat informačně-energetické aplikace jemnohmotných těl člověka?
 289. Je možné využívat holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl pro léčbu lidí, živočichů a rostlin?
 290. Při kterých nemocech jsou nejvíce účinné holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl člověka?
 291. Způsobují a aktivují holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl člověka placebo efekt?
 292. Proč je žádoucí, aby děti, lidé reproduktivního věku, lidé seniorského věku, nemocní a zdraví lidé navštěvovali holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jejich jemnohmotných těl?
 293. Je možné pomocí holografických informačně-energetických polymorfofunkčních aplikací jemnohmotných těl posilovat, přeorientovávat, měnit charakter a dosahovat žádoucích výsledků v sociálně-biologických činnostech člověka?
 294. Je možné využívat holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl pro profesní přípravu?
 295. Je možné holografickými informačně-energetickými polymorfofunkčními aplikacemi jemnohmotných těl zrychlit výuku, zlepšit paměť a zapojit je do pedagogického procesu výchovy a výuky?
 296. Jaký význam mají pro vývoj lidí a lidské civilizace holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jejich jemnohmotných těl?
 297. Která nová jemnohmotná těla mohou vzniknout v procesu evolučního vývoje člověka a na jakém informačně-energetickém základě?
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka