Homepage Services Výuka enioanatomie Výuka - otázky č. 19 - 22
 Výuka enioanatomie – otázky k tématům č. 19 – 22
 
Otázky pomáhají přiblížit obsah jednotlivých témat výukového programu a naznačují směry a potenciál využití enioanatomie ve prospěch člověka. Absolvováním celého programu se člověku dostane základu potřebnému k vývoji jeho vlastností, zvláštností, schopností, PSI-fenomenality, duševnosti, duchovnosti a božskosti. Otázky ukazují, jaký je význam eniologie, enioanatomie, eniopsychologie pro pochopení souvislostí a jednoty hmotného a duchovního, pozemského a kosmického, minulého, přítomného a budoucího. Tématický plán výuky, ke kterému se otázky vztahují, je uveden zde.
 
Téma přednášky č. 19
Funkční anatomie čaker
 1. vjt_otazky_faccakraCo je to funkční anatomie čaker?
 2. Které informačně-energetické hmoty budují čakry?
 3. Kolik má člověk čaker?
 4. Klasifikace čakerních kuželů.
 5. Jak se čakerní kužely rozlišují podle polohy v čakře?
 6. Jak se čakerní kužely rozlišují podle struktury?
 7. Jak se čakerní kužely rozlišují podle funkčního významu?
 8. Jak se čakerní kužely rozlišují podle barvy?
 9. Jak se čakerní kužely rozlišují podle barevného složení informačně-energetických hmot, které je budují?
 10. Jak se čakerní kužely rozlišují podle počtu barevných komponent?
 11. Jak se čakerní kužely rozlišují podle funkčních frekvencí?
 12. Struktura čakerního kužele.
 13. Čakerní okvětní lístek (forma, struktura, funkce, topograficko-funkční stavy).
 14. Čím se liší čakerní okvětní lístky různých čakerních kuželů čakry?
 15. Jakou formu mohou mít čakerní okvětní lístky?
 16. Jak souvisí forma čakerního okvětního lístku s jejími funkčními možnostmi?
 17. Které topograficko-funkční stavy mohou nabývat čakerní okvětní lístky?
 18. Kolem kterých os se mohou pohybovat čakerní okvětní lístky a které pohyby mohou provádět?
 19. Co představuje čakerní okvětní lístek ze strukturálního hlediska čakerního kužele a čakry?
 20. Co je elementární strukturálně-funkční jednotkou čakerního okvětního lístku?
 21. Co je obsahem vnitřního prostředí čakerního okvětního lístku?
 22. Jak jsou mezi sebou spojeny čakerní okvětní lístky?
 23. Jak jsou spojeny čakerní okvětní lístky se strukturami jemnohmotných těl a fyzického těla?
 24. Čakerní kužel (forma, struktura, funkční frekvence, funkce).
 25. Které formy mohou mít čakerní kužely čakry?
 26. Co je to monolitní a segmentový čakerní kužel?
 27. Co je autonomní formostrukturou segmentového čakerního kužele?
 28. Co je autonomní formostrukturou čakry?
 29. Ve kterých barevných pásmech elektromagnetického spektra mohou fungovat jednotlivé čakerní kužely čakry?
 30. Která formostruktura čakry je autonomní? Proč? Jak může být v tomto smyslu interpretována?
 31. Čakerní kužel jako makrostrukturálně-funkční úroveň určitého barevného pásma elektromagnetického spektra.
 32. Kolik čakerních kuželů má každá čakra?
 33. Kolik může mít čakra základních čakerních kuželů?
 34. Význam základního čakerního kužele.
 35. Jakým způsobem jsou v čakře umístěny čakerní kužely?
 36. Podobnost a odlišnost čakerních kuželů čakry.
 37. Které čakerní kužely čakry jsou lépe vyvinuty? Proč?
 38. Co představuje celostní formostruktura okvětního lístku, kužele a čakry?
 39. Co představuje čakra?
 40. Klasifikace čaker.
 41. Jak se čakry dělí podle jejich stavby?
 42. Jak se čakry dělí podle jejich funkčního významu?
 43. Jak se čakry dělí podle jejich podílu na stavbě systému informačně-energetických kanálů?
 44. Jak se čakry dělí podle stavby čakerního kužele?
 45. Jak se čakry dělí podle orientace základu čakry v prostoru?
 46. Jak se čakry dělí podle jejich počtu?
 47. Jak se čakry dělí podle místa jejich lokalizace?
 48. Jak se čakry dělí podle velikosti průměru otevřeného základního čakerního kužele?
 49. Charakteristika funkční aktivity a pasivity čakerního okvětního lístku, kužele a čakry.
 50. Co jsou to monolitní a segmentové čakry?
 51. Čím jsou si segmentové čakry podobné a čím odlišné?
 52. Informačně-energetický obal čakerního kužele (stavba, funkce, význam).
 53. Na čem je závislá barva čakerního kužele? Význam barvy.
 54. Jaká funkční pásma elektromagnetického spektra mají čakerní kužely čakry?
 55. Jaká je vzájemná závislost barevných pásem elektromagnetického spektra čakerních kuželů čakry?
 56. Na čem je závislá velikost objemu kuželové dutiny a jaký to má význam?
 57. Jaký vliv má velikost kuželové dutiny na fungování čakerního kužele?
 58. Jaký význam má míra koncentrace informačně-energetických hmot v kuželové dutině čakry?
 59. Které informačně-energetické hmoty se mohou nacházet v kuželové dutině červeného čakerního kužele čakry?
 60. Které informačně-energetické hmoty se mohou nacházet v kuželové dutině světle zářivě červeného čakerního kužele čakry?
 61. Které informačně-energetické hmoty se mohou nacházet v kuželové dutině oranžového čakerního kužele čakry?
 62. Které informačně-energetické hmoty se mohou nacházet v kuželové dutině světle zářivě oranžového čakerního kužele čakry?
 63. Které informačně-energetické hmoty se mohou nacházet v kuželové dutině žlutého čakerního kužele čakry?
 64. Které informačně-energetické hmoty se mohou nacházet v kuželové dutině zeleného čakerního kužele čakry?
 65. Které informačně-energetické hmoty se mohou nacházet v kuželové dutině světle zářivě zeleného čakerního kužele čakry?
 66. Které informačně-energetické hmoty se mohou nacházet v kuželové dutině blankytného čakerního kužele čakry?
 67. Které informačně-energetické hmoty se mohou nacházet v kuželové dutině tyrkysového čakerního kužele čakry?
 68. Které informačně-energetické hmoty se mohou nacházet v kuželové dutině modrého čakerního kužele čakry?
 69. Které informačně-energetické hmoty se mohou nacházet v kuželové dutině šeříkového čakerního kužele čakry?
 70. Které informačně-energetické hmoty se mohou nacházet v kuželové dutině fialového čakerního kužele čakry?
 71. Které informačně-energetické hmoty se mohou nacházet v kuželové dutině růžového čakerního kužele čakry?
 72. Které informačně-energetické hmoty se mohou nacházet v kuželové dutině bílého čakerního kužele čakry?
 73. Které informačně-energetické hmoty se mohou nacházet v kuželové dutině zlatého čakerního kužele čakry?
 74. Jak se mezi sebou spojují čakerní kužely jedné čakry a čakerní kužely mezi čakrami navzájem?
 75. Co mezi sebou strukturálně spojuje čakerní kužely a čakry?
 76. Jakou má jeden čakerní kužel souvislost s jemnohmotnými těly?
 77. Jakou má jedna čakra souvislost s jemnohmotnými těly?
 78. Kde se nachází základ, tělo a vrchol čakerního kužele a čakry?
 79. Které struktury jemnohmotných těl vytvářejí jednotlivé čakerní kužely a čakry celkově?
 80. Ve kterých barevných pásmech elektromagnetického spektra může fungovat čakra?
 81. Mají všechny čakry stejná barevná pásma elektromagnetického spektra?
 82. Co představuje autonomní makrostrukturálně-funkční jednotka čakry?
 83. Které čakerní kužely jsou monochromatické a ve kterých barevných pásmech elektromagnetického spektra fungují?
 84. Které čakerní kužely jsou bichromatické a ve kterých barevných pásmech elektromagnetického spektra fungují?
 85. Které čakerní kužely jsou polychromatické a ve kterých barevných pásmech elektromagnetického spektra fungují?
 86. Který čakerní kužel je achromatický a ve kterých barevných pásmech elektromagnetického spektra funguje?
 87. Má čakra bifrekvenční čakerní kužel? Proč?
 88. Které čakerní kužely zabezpečují informačně-energetickou vzájemnou výměnu ve všech pro člověka přírodních barevných pásmech elektromagnetického spektra?
 89. Co charakterizuje autonomní informačně-energetickou vzájemnou výměnu čakerního kužele a čakry?
 90. Co charakterizuje integrální informačně-energetickou vzájemnou výměnu čakerního kužele a čakry?
 91. Co charakterizuje mnohaúrovňovou integrální informačně-energetickou vzájemnou výměnu čakerního kužele a čakry?
 92. Co charakterizuje dočasnou mnohaúrovňovou integrální informačně-energetickou vzájemnou výměnu čakerního kužele a čakry?
 93. Které čakerní kužely mohou zabezpečit úplnou autonomnost a integrálnost informačně-energetické vzájemné výměny?
 94. Které čakerní kužely a kterých čaker se mohou spojovat se všemi strukturami všech jemnohmotných těl?
 95. Které čakerní kužely mohou fungovat v červeném pásmu elektromagnetického spektra?
 96. Které čakerní kužely mohou fungovat ve světle zářivě červeném pásmu elektromagnetického spektra?
 97. Které čakerní kužely mohou fungovat v oranžovém pásmu elektromagnetického spektra?
 98. Které čakerní kužely mohou fungovat ve světle zářivě oranžovém pásmu elektromagnetického spektra?
 99. Které čakerní kužely mohou fungovat ve žlutém pásmu elektromagnetického spektra?
 100. Které čakerní kužely mohou fungovat v zeleném pásmu elektromagnetického spektra?
 101. Které čakerní kužely mohou fungovat ve světle zářivě zeleném pásmu elektromagnetického spektra?
 102. Které čakerní kužely mohou fungovat v blankytném pásmu elektromagnetického spektra?
 103. Které čakerní kužely mohou fungovat v tyrkysovém pásmu elektromagnetického spektra?
 104. Které čakerní kužely mohou fungovat v modrém pásmu elektromagnetického spektra?
 105. Které čakerní kužely mohou fungovat v šeříkovém pásmu elektromagnetického spektra?
 106. Které čakerní kužely mohou fungovat ve fialovém pásmu elektromagnetického spektra?
 107. Které čakerní kužely mohou fungovat v růžovém pásmu elektromagnetického spektra?
 108. Které čakerní kužely mohou fungovat v bílém pásmu elektromagnetického spektra?
 109. Které čakerní kužely mohou fungovat ve zlatém pásmu elektromagnetického spektra?
 110. Které čakerní kužely se funkčně aktivují při funkční aktivitě červeného čakerního kužele?
 111. Které čakerní kužely se funkčně aktivují při funkční aktivitě světle zářivě červeného čakerního kužele?
 112. Které čakerní kužely se funkčně aktivují při funkční aktivitě oranžového čakerního kužele?
 113. Které čakerní kužely se funkčně aktivují při funkční aktivitě světle zářivě oranžového čakerního kužele?
 114. Které čakerní kužely se funkčně aktivují při funkční aktivitě žlutého čakerního kužele?
 115. Které čakerní kužely se funkčně aktivují při funkční aktivitě zeleného čakerního kužele?
 116. Které čakerní kužely se funkčně aktivují při funkční aktivitě světle zářivě zeleného čakerního kužele?
 117. Které čakerní kužely se funkčně aktivují při funkční aktivitě blankytného čakerního kužele?
 118. Které čakerní kužely se funkčně aktivují při funkční aktivitě tyrkysového čakerního kužele?
 119. Které čakerní kužely se funkčně aktivují při funkční aktivitě modrého čakerního kužele?
 120. Které čakerní kužely se funkčně aktivují při funkční aktivitě šeříkového čakerního kužele?
 121. Které čakerní kužely se funkčně aktivují při funkční aktivitě fialového čakerního kužele?
 122. Které čakerní kužely se funkčně aktivují při funkční aktivitě růžového čakerního kužele?
 123. Které čakerní kužely se funkčně aktivují při funkční aktivitě bílého čakerního kužele?
 124. Které čakerní kužely se funkčně aktivují při funkční aktivitě zlatého čakerního kužele?
 125. Které čakry patří do základních, životně důležitých a funkčně zabezpečujících?
 126. Na čem je závislá funkční aktivita čakry?
 127. Kterých funkčních aktivit může nabývat čakra?
 128. Jaké jsou anatomicko-funkční charakteristiky maximální funkční aktivity čakerního kužele a čakry?
 129. Jaké jsou anatomicko-funkční charakteristiky zvýšené funkční aktivity čakerního kužele a čakry?
 130. Jaké jsou anatomicko-funkční charakteristiky středně zvýšené funkční aktivity čakerního kužele a čakry?
 131. Jaké jsou anatomicko-funkční charakteristiky střední funkční aktivity čakerního kužele a čakry?
 132. Jaké jsou anatomicko-funkční charakteristiky středně snížené funkční aktivity čakerního kužele a čakry?
 133. Jaké jsou anatomicko-funkční charakteristiky snížené funkční aktivity čakerního kužele a čakry?
 134. Jaké jsou anatomicko-funkční charakteristiky minimální funkční aktivity čakerního kužele a čakry?
 135. Jaké jsou anatomicko-funkční charakteristiky pasivního funkčního stavu čakerního kužele a čakry?
 136. Ve kterých funkčních režimech se může nacházet čakerní kužel a čakra v pasivním funkčním stavu?
 137. Jaké jsou anatomicko-funkční charakteristiky pasivně-funkčního stavu čakerního kužele a čakry?
 138. Jaké jsou anatomicko-funkční charakteristiky pasivně-zabezpečujícího funkčního stavu čakerního kužele a čakry?
 139. Jaké jsou anatomicko-funkční charakteristiky pasivně-kontrolního funkčního stavu čakerního kužele a čakry?
 140. Jaké jsou anatomicko-funkční charakteristiky pasivně-neutrálního funkčního stavu čakerního kužele a čakry?
 141. Čím se liší a jaký význam má pasivně-funkční, pasivně-zabezpečující, pasivně-kontrolní a pasivně-neutrální funkční stav čakerního kužele a čakry?
 142. Co podmiňuje pasivně-funkční, pasivně-zabezpečující, pasivně-kontrolní a pasivně-neutrální funkční stav čakerního kužele a čakry?
 143. Ve kterých režimech mohou fungovat čakerní kužely a čakry?
 144. Anatomicko-funkční charakteristika dynamického režimu fungování čakerního kužele a čakry.
 145. Anatomicko-funkční charakteristika statického režimu fungování čakerního kužele a čakry.
 146. Anatomicko-funkční charakteristika statického režimu s otevřeným základem čakerního kužele.
 147. Anatomicko-funkční charakteristika statického režimu se zavřeným základem čakerního kužele.
 148. Statický režim se zavřeným základem čakerního kužele při pasivně-funkčním stavu.
 149. Statický režim se zavřeným základem čakerního kužele při pasivně-zabezpečujícím funkčním stavu.
 150. Statický režim se zavřeným základem čakerního kužele při pasivně-kontrolním funkčním stavu.
 151. Statický režim se zavřeným základem čakerního kužele při pasivně-neutrálním funkčním stavu.
 152. Anatomicko-funkční charakteristika staticko-dynamického režimu s otevřeným základem čakerního kužele.
 153. Strukturálně-funkční charakteristika maximálně otevřeného základu čakerního kužele.
 154. Strukturálně-funkční charakteristika středně otevřeného základu čakerního kužele.
 155. Strukturálně-funkční charakteristika optimálně otevřeného základu čakerního kužele.
 156. Strukturálně-funkční charakteristika pootevřeného základu čakerního kužele.
 157. Strukturálně-funkční charakteristika částečně otevřeného (v jednom radiálním sektoru) základu čakerního kužele.
 158. Strukturálně-funkční charakteristika zavřeného základu čakerního kužele.
 159. Je možná rotace čaker? Proč? Anatomické odůvodnění.
 160. Které mohou existovat dynamické režimy fungování čakerního kužele a čakry?
 161. Dynamický režim s rotací informačně-energetických hmot nad základem čakerního kužele ve směru otáčení hodinových ručiček.
 162. Dynamický režim s rotací informačně-energetických hmot nad základem čakerního kužele proti směru otáčení hodinových ručiček.
 163. Dynamický režim s přímočarým protisměrným přemístěním informačně-energetických hmot nad základem čakerního kužele.
 164. Čakerní kužely jako informačně-energetické úrovně čakry.
 165. Strukturálně-funkční topografická architektonika čakry v jemnohmotných tělech.
 166. Co představuje čakerní systém?
 167. Co představuje autonomní čakerní systém?
 168. Které autonomní čakerní systémy existují?
 169. Které existují autonomní čakerní systémy podle lokalizace čaker?
 170. Které existují autonomní čakerní systémy podle funkčního významu čaker?
 171. Které existují autonomní čakerní systémy podle barevného pásma elektromagnetického spektra?
 172. Které existují autonomní čakerní systémy podle množství funkčních frekvencí elektromagnetického spektra?
 173. Co představuje meziautonomní čakerní systém?
 174. Které meziautonomní čakerní systémy existují?
 175. Které anatomicko-funkční charakteristiky určují univerzálnost čakerního kužele a čakry?
 176. Anatomicko-funkční charakteristika univerzálně vyvinuté čakry.
 177. Autonomní fungování čakerního kužele a čakry.
 178. Vzájemně závislé fungování čakerního kužele a čakry.
 179. Co podmiňuje vzájemně závislé fungování čakerního kužele a čakry?
 180. Proč vzniká dočasné integrální fungování čakerního kužele a čakry?
 181. Význam dočasných integrálních fungování čakerních kuželů a čaker.
 182. Jak se klasifikují čakry podle funkčního významu?
 183. Jak se klasifikují čakry podle stavby systému informačně-energetických kanálů?
 184. Které čakry se podílejí na stavbě sušumny?
 185. Které čakry se podílejí na stavbě merudandy, idy, pinhaly?
 186. Které čakry se podílejí na stavbě pravého hvězdného kanálu?
 187. Které čakry se podílejí na stavbě levého hvězdného kanálu?
 188. Jaký je podíl čaker na stavbě meridiánů?
 189. Které čakry se podílejí na stavbě meridiánu plic?
 190. Které čakry se podílejí na stavbě meridiánu tlustého střeva?
 191. Které čakry se podílejí na stavbě meridiánu žaludku?
 192. Které čakry se podílejí na stavbě meridiánu sleziny - slinivky břišní?
 193. Které čakry se podílejí na stavbě meridiánu srdce?
 194. Které čakry se podílejí na stavbě meridiánu tenkého střeva?
 195. Které čakry se podílejí na stavbě meridiánu močového měchýře?
 196. Které čakry se podílejí na stavbě meridiánu ledvin?
 197. Které čakry se podílejí na stavbě meridiánu perikardu?
 198. Které čakry se podílejí na stavbě meridiánu třech ohřívačů?
 199. Které čakry se podílejí na stavbě meridiánu žlučníku?
 200. Které čakry se podílejí na stavbě meridiánu jater?
 201. Které čakry se podílejí na stavbě zadního středního meridiánu?
 202. Které čakry se podílejí na stavbě předního středního meridiánu?
 203. Které čakry svými funkčními aktivitami tvoří integrální informačně-energetický základ fylogenetického, ontogenetického a evolučního vývoje člověka?
 204. Funkce čaker.
 205. Které čakry informačně-energeticky podmiňují vývoj a projev všech vlastností, zvláštností, schopností a funkčních možností člověka?
 206. Která informačně-energetická zabezpečení může uskutečňovat čakra?
 207. Jaký je význam, jaké je pozitivum a negativum autonomního informačně-energetického zabezpečení uskutečňovaného jednou čakrou?
 208. Jaký je význam, jaké je pozitivum a negativum integrálního informačně-energetického zabezpečení uskutečňovaného jednou čakrou?
 209. Jaký je význam, jaké je pozitivum a negativum integrálního informačně-energetického zabezpečení uskutečňovaného několika čakrami?
 210. Jaký je význam, jaké je pozitivum a negativum integrálního informačně-energetického zabezpečení uskutečňovaného všemi čakrami?
 211. Jaký je význam, jaké je pozitivum a negativum dočasného různovariantního integrálního informačně-energetického zabezpečení uskutečňovaného jednou čakrou?
 212. Jaký je význam, jaké je pozitivum a negativum dočasného různovariantního integrálního informačně-energetického zabezpečení uskutečňovaného všemi čakrami?
 213. Na čem je závislá souměrnost autonomního, integrálního a dočasného různovariantního integrálního fungování čaker?
 214. Jak čakry stanovují režimy informačně-energetické vzájemné výměny a zabezpečení funkčních potřeb těl a organismu?
 215. Ve kterých čakrách a jak jsou informačně-energeticky představeny všechny úrovně lidského, pozemského, kosmického a duchovního bytí?
 216. Které čakry, za jakých podmínek a proč mohou uskutečňovat současné informačně-energetické vzájemné výměny se všemi informačně-energetickými poli vnějšího prostředí?
 217. Na čem je v čakře závislý poměr informačně-energetických hmot lidského, pozemského, kosmického, duchovního, duševního, božského původu a původu z antisvěta?
 218. Ve kterém stadiu ontogenetického vývoje člověka čakry neobsahují negativní příčinně-následkové (karmické) informace?
 219. Které faktory ovlivňují souměrnost informací, mikročástic, světla, energií, informačně-energetických substancí a informačně-energetických bioplazem v čakerních kuželech čakry?
 220. Proč moderní metody vývoje čaker neodpovídají funkční anatomii čaker?
 221. Jaká kinematika pohybu informačně-energetických hmot nad základy čakerních kuželů může vznikat při různých režimech funkční aktivity čakry?
 222. Jak ovlivňuje funkční režim čakerního kužele kinematiku pohybu informačně-energetických hmot nad jeho základem?
 223. Proč většina jasnovidců tvrdí, že čakra rotuje a přitom její anatomie rotaci neumožňuje?
 224. Co znemožňuje univerzální vývoj čaker?
 225. Za jakých podmínek je možný univerzální vývoj čaker?
 226. Které faktory podmiňují nasměrovanost a charakter informačně-energetické vzájemné výměny čaker s informačně-energetickými poli vnějšího prostředí?
 227. Které faktory podmiňují nasměrovanost a charakter informačně-energetické vzájemné výměny čaker se strukturami jemnohmotných těl a fyzického těla?
 228. Jaký pozitivní a negativní význam má autonomní informačně-energetická vzájemná výměna čakerního kužele s ostatními čakerními kužely své čakry?
 229. Jaký pozitivní a negativní význam má integrální informačně-energetická vzájemná výměna čakerního kužele s ostatními čakerními kužely své čakry?
 230. Jaký pozitivní a negativní význam má dočasná různovariantní mnohaúrovňová integrální informačně-energetická vzájemná výměna čakerního kužele s ostatními čakerními kužely své čakry?
 231. Jsou barevná pásma elektromagnetického spektra čakerních kuželů čakry závislá na vědomí člověka? Proč?
 232. Jak je možné měnit charakter informačně-energetických vzájemných výměn čakerních kuželů a čaker a jejich informačně-energetický vliv na vývoj a projev vlastností, zvláštností, schopností a funkčních možností člověka?
 233. Které faktory podmiňují charakter informačně-energetických vzájemných výměn základních, životně důležitých a funkčně zabezpečujících čaker?
 234. Při kterém strukturálně-funkčním stavu mohou čakerní kužely a čakry uskutečňovat největší objemy informačně-energetické vzájemné výměny?
 235. Při kterém strukturálně-funkčním stavu mohou čakerní kužely a čakry fungovat na maximálně možné vysoké frekvenci při informačně-energetických vzájemných výměnách?
 236. Které faktory ovlivňují míru otevřenosti základů čakerních kuželů čakry?
 237. Jak míra otevřenosti základu červeného čakerního kužele ovlivňuje otevřenost základů jiných čakerních kuželů čakry? Kterých kuželů?
 238. Na funkční aktivitu kterých čakerních kuželů má přímý vliv funkční aktivita červeného čakerního kužele čakry?
 239. Jak míra otevřenosti základu světle zářivě červeného čakerního kužele ovlivňuje otevřenost základů jiných čakerních kuželů čakry? Kterých kuželů?
 240. Na funkční aktivitu kterých čakerních kuželů má přímý vliv funkční aktivita světle zářivě červeného čakerního kužele čakry?
 241. Jak míra otevřenosti základu oranžového čakerního kužele ovlivňuje otevřenost základů jiných čakerních kuželů čakry? Kterých kuželů?
 242. Na funkční aktivitu kterých čakerních kuželů má přímý vliv funkční aktivita oranžového čakerního kužele čakry?
 243. Jak míra otevřenosti základu světle zářivě oranžového čakerního kužele ovlivňuje otevřenost základů jiných čakerních kuželů čakry? Kterých kuželů?
 244. Na funkční aktivitu kterých čakerních kuželů má přímý vliv funkční aktivita světle zářivě oranžového čakerního kužele čakry?
 245. Jak míra otevřenosti základu žlutého čakerního kužele ovlivňuje otevřenost základů jiných čakerních kuželů čakry? Kterých kuželů?
 246. Na funkční aktivitu kterých čakerních kuželů má přímý vliv funkční aktivita žlutého čakerního kužele čakry?
 247. Jak míra otevřenosti základu zeleného čakerního kužele ovlivňuje otevřenost základů jiných čakerních kuželů čakry? Kterých kuželů?
 248. Na funkční aktivitu kterých čakerních kuželů má přímý vliv funkční aktivita zeleného čakerního kužele čakry?
 249. Jak míra otevřenosti základu světle zářivě zeleného čakerního kužele ovlivňuje otevřenost základů jiných čakerních kuželů čakry? Kterých kuželů?
 250. Na funkční aktivitu kterých čakerních kuželů má přímý vliv funkční aktivita světle zářivě zeleného čakerního kužele čakry?
 251. Jak míra otevřenosti základu blankytného čakerního kužele ovlivňuje otevřenost základů jiných čakerních kuželů čakry? Kterých kuželů?
 252. Na funkční aktivitu kterých čakerních kuželů má přímý vliv funkční aktivita blankytného čakerního kužele čakry?
 253. Jak míra otevřenosti základu tyrkysového čakerního kužele ovlivňuje otevřenost základů jiných čakerních kuželů čakry? Kterých kuželů?
 254. Na funkční aktivitu kterých čakerních kuželů má přímý vliv funkční aktivita tyrkysového čakerního kužele čakry?
 255. Jak míra otevřenosti základu modrého čakerního kužele ovlivňuje otevřenost základů jiných čakerních kuželů čakry? Kterých kuželů?
 256. Na funkční aktivitu kterých čakerních kuželů má přímý vliv funkční aktivita modrého čakerního kužele čakry?
 257. Jak míra otevřenosti základu šeříkového čakerního kužele ovlivňuje otevřenost základů jiných čakerních kuželů čakry? Kterých kuželů?
 258. Na funkční aktivitu kterých čakerních kuželů má přímý vliv funkční aktivita šeříkového čakerního kužele čakry?
 259. Jak míra otevřenosti základu fialového čakerního kužele ovlivňuje otevřenost základů jiných čakerních kuželů čakry? Kterých kuželů?
 260. Na funkční aktivitu kterých čakerních kuželů má přímý vliv funkční aktivita fialového čakerního kužele čakry?
 261. Jak míra otevřenosti základu růžového čakerního kužele ovlivňuje otevřenost základů jiných čakerních kuželů čakry? Kterých kuželů?
 262. Na funkční aktivitu kterých čakerních kuželů má přímý vliv funkční aktivita růžového čakerního kužele čakry?
 263. Jak míra otevřenosti základu bílého čakerního kužele ovlivňuje otevřenost základů jiných čakerních kuželů čakry? Kterých kuželů?
 264. Na funkční aktivitu kterých čakerních kuželů má přímý vliv funkční aktivita bílého čakerního kužele čakry?
 265. Jak míra otevřenosti základu zlatého čakerního kužele ovlivňuje otevřenost základů jiných čakerních kuželů čakry? Kterých kuželů?
 266. Na funkční aktivitu kterých čakerních kuželů má přímý vliv funkční aktivita zlatého čakerního kužele čakry?
 267. Které čakerní kužely čakry mají vliv na míru otevřenosti základů všech čakerních kuželů čakry?
 268. Strukturní spoje základních, životně důležitých a funkčně zabezpečujících čaker.
 269. Co znamená a jaký má význam strukturální integrace čaker?
 270. Bezprostřední strukturální integrace čaker.
 271. Jak se uskutečňuje strukturální integrace čaker pomocí sítí subultrakanálů, vnějších a vnitřních obalů jemnohmotných těl?
 272. Do které struktury se každá čakra integruje a která je to struktura, jenž integruje všechny struktury všech těl člověka?
 273. Ve kterých pásmech elektromagnetického spektra uskutečňují čakry integraci těl člověka?
 274. Které faktory určují objem každé čakerní informačně-energetické úrovně integrace?
 275. Co může zabezpečit všestrannou a vybalancovanou informačně-energetickou integraci všech těl člověka?
 276. Který čakerní kužel a které čakry mají největší informačně-energetický vliv na určité jemnohmotné tělo? Proč? Anatomické zdůvodnění.
 277. Za jakých podmínek se vytváří nejstabilnější a všestranný informačně-energetický základ vývoje a projevu člověka?
 278. Které faktory ovlivňují funkční aktivizaci funkčních mezičakerních vzájemných závislostí?
 279. Které čakry patří do čaker hlavy? Specifikace, funkce, význam.
 280. Které čakry patří do čaker šíje? Specifikace, funkce, význam.
 281. Které čakry patří do čaker hrudi? Specifikace, funkce, význam.
 282. Které čakry patří do čaker břicha? Specifikace, funkce, význam.
 283. Které čakry patří do čaker zad? Specifikace, funkce, význam.
 284. Které čakry patří do čaker pánve? Specifikace, funkce, význam.
 285. Které čakry patří do čaker dolních končetin? Specifikace, funkce, význam.
 286. Které čakry patří do čaker horních končetin? Specifikace, funkce, význam.
 287. Které čakry patří do sagitálně orientovaných čaker? Specifikace, funkce, význam.
 288. Které čakry patří do frontálně orientovaných čaker? Specifikace, funkce, význam.
 289. Které čakry patří do horizontálně orientovaných čaker? Specifikace, funkce, význam.
 290. Které čakry patří do nepárových čaker? Specifikace, funkce, význam.
 291. Které čakry patří do párových čaker? Specifikace, funkce, význam.
 292. Které čakry patří do spářených (kombinovaných) čaker? Specifikace, funkce, význam.
 293. Které čakry patří do velkých čaker? Specifikace, funkce, význam.
 294. Které čakry patří do středních čaker? Specifikace, funkce, význam.
 295. Které čakry patří do malých čaker? Specifikace, funkce, význam.
 296. Které čakry a na jakých morfologických úrovních a jak vzájemně adekvátně uskutečňují informačně-energetické zabezpečení? Jaký to má význam?
 297. Metodologie vývoje čaker. Od kterých čaker je nutné začít vývoj čaker?
 298. Může existovat jedna standardní metodologie vývoje čaker?
 299. Jak ovlivňuje charakter činnosti člověka vývoj čaker?
 300. Jak ovlivňuje charakter informačně-energetického prostředí fungování a vývoj čaker?
 301. Jak souvisí funkční režim čakry, charakter informačně-energetického prostředí, vědomí člověka a cílenasměrovaný mentální vliv na čakru?
 302. Kam je nasměrován evoluční strukturálně-funkční vývoj čakerních okvětních lístků, čakerních kuželů a čaker? Proč?
Téma přednášky č. 20
Funkční anatomie funkčně zabezpečujících čaker
 1. Které čakry patří do funkčně zabezpečujících?
 2. Co je to funkčně zabezpečující čakra?
 3. Které zvláštnosti mají malé čakry a jaký je jejich význam?
 4. Se kterými strukturami jsou spojené malé čakry?
 5. Jak se klasifikují malé čakry podle jejich strukturálně-funkčních charakteristik?
 6. Které z malých čaker je možné zařadit do specifických?
 7. Které z malých čaker je možné zařadit do univerzálních?
 8. Které z malých čaker je možné zařadit do specificko-univerzálních?
 9. Strukturálně-funkční podobnost a odlišnost funkčně zabezpečujících a malých čaker.
 10. Do kterých struktur jemnohmotných těl a fyzického těla jsou převážně nasměrované mikrokanály funkčně zabezpečujících čaker?
 11. Kterými kanálovými strukturami jsou ukončeny a které kanálové struktury vytvářejí koncová rozdělení mikrokanálů funkčně zabezpečujících čaker?
 12. Čím je podmíněn počet funkčně zabezpečujících čaker a kolik jich může být?
 13. Které čakry v sobě mohou sjednocovat funkce funkčně zabezpečujících čaker a životně důležitých čaker?
 14. Která strukturní zvláštnost náleží pouze mikrokanálům funkčně zabezpečujících čaker?
 15. Čím je podmíněna struktura a funkční autonomnost funkčně zabezpečujících čaker?
 16. Čím je podmíněna specifičnost funkčně zabezpečujícími čakrami pohlcovaných informačně-energetických hmot?
 17. Čím je podmíněna funkční aktivita a pasivita funkčně zabezpečujících čaker?
 18. Proč vzniká přímá vzájemná závislost funkční aktivity funkčně zabezpečujících čaker, organel, buněk, tkání a strukturálně-funkčních jednotek orgánu?
 19. Proč funkčně zabezpečující čakry setrvávají ve funkční aktivitě déle než základní čakry a životně důležité čakry?
 20. Proč organely a buňky aktivují fungování funkčně zabezpečujících čaker a mohou měnit režim jejich fungování?
 21. Jak se uskutečňuje koordinace a soulad specifického informačně-energetického zabezpečení funkčně zabezpečujících čaker se základními a životně důležitými čakrami?
 22. Které morfologické úrovně vzájemných přiměřeností morfologických struktur a informačně-energetických zabezpečení funkčně zabezpečující čakry? Proč? Jejich význam.
 23. Jaká je trvalost spojení funkčně zabezpečujících čaker s buňkami? Proč se uskutečňuje spojení a odpojení funkčně zabezpečujících čaker od organel a buněk?
 24. Proč funkčně zabezpečující čakry pohlcují vysoce specifické informačně-energetické hmoty? Čím je to podmíněno?
 25. Čím se vyznačuje funkční význam funkčně zabezpečujících čaker?
 26. Se kterými strukturami se synchronizuje funkční aktivita funkčně zabezpečujících čaker?
 27. Co vyznačuje a co ovlivňuje vzájemnou závislost funkční aktivity funkčně zabezpečujících čaker, organel a buněk?
 28. Která informačně-energetická zabezpečení mohou uskutečňovat funkčně zabezpečující čakry?
 29. Se kterými čakrami se prvotně funkčně integrují a slaďují svou funkční aktivitu funkčně zabezpečující čakry?
 30. Jaká je posloupnost integrací a sladění funkční aktivity funkčně zabezpečujících čaker s čakrami?
 31. Které mohou existovat mezičakerní integrace a sladění funkční aktivity funkčně zabezpečujících čaker?
 32. Za jakých podmínek nastává autonomní a integrální fungování malých čaker?
 33. Která integrální funkční informačně-energetická zabezpečení mohou provádět funkčně zabezpečující čakry?
 34. Co představuje prosté integrální fungování funkčně zabezpečujících čaker? Jeho význam.
 35. Co představuje složité integrální fungování funkčně zabezpečujících čaker? Jeho význam.
 36. Co představuje jednoúrovňové integrální fungování funkčně zabezpečujících čaker? Jeho význam.
 37. Co představuje integrální fungování funkčně zabezpečujících čaker? Jeho význam.
 38. Co představuje autonomní fungování funkčně zabezpečujících čaker? Jeho význam.
 39. Proč se stále mění souvztažnost autonomního a integrálního fungování funkčně zabezpečujících čaker? Podle kompozice a počtu čaker.
 40. Co představuje prosté mnohaúrovňové fungování funkčně zabezpečujících čaker?
 41. Co představují funkční vzájemné závislosti funkčně zabezpečujících čaker?
 42. Jaké jsou funkční vzájemné závislosti funkčně zabezpečujících čaker?
 43. Proč je vzájemně závislý vývoj funkčně zabezpečujících čaker, organel, buněk a strukturálně-funkčních jednotek orgánů?
 44. Čím je doprovázena strukturálně-funkční hypotrofie funkčně zabezpečujících čaker?
 45. Čím je doprovázena strukturálně-funkční hypertrofie funkčně zabezpečujících čaker?
 46. Čím je doprovázena strukturálně-funkční norma funkčně zabezpečujících čaker?
 47. Proč mohou funkčně zabezpečující čakry na úrovni orgánů a systémů organismu částečně kompenzovat funkční nedostatečnost životně důležitých a základních čaker?
 48. Které existují zvláštnosti informačně-energetické kompenzace mezi funkčně zabezpečujícími čakrami?
 49. Které faktory podmiňují informačně-energetickou vzájemnou kompenzaci mezi funkčně zabezpečujícími čakrami?
 50. Mezi kterými funkčně zabezpečujícími čakrami může existovat úplná informačně-energetická vzájemná kompenzace?
 51. Které procesy v buňkách a strukturálně-funkčních jednotkách orgánu jsou informačně-energeticky kontrolovány a řízeny funkčně zabezpečujícími čakrami?
 52. Za jakých podmínek mohou mít funkčně zabezpečující čakry funkci kontroly, řízení, koordinace, sladění a vybalancování?
 53. Jak se stanovuje nutný počet čakerních souborů funkčně zabezpečujících čaker pro jejich integrální fungování?
 54. Za jakých podmínek fungují funkčně zabezpečující čakry optimálně?
 55. Co podmiňuje sílu vzájemné funkční závislosti funkčně zabezpečujících čaker?
 56. Proč vzájemná funkční závislost určuje režim fungování funkčně zabezpečujících čaker?
 57. Jak je vzájemně závislá funkční aktivita funkčně zabezpečujících čaker, životně důležitých a základních čaker?
 58. Co jsou to přímé vzájemné závislosti funkčně zabezpečujících čaker?
 59. Co jsou to nepřímé vzájemné závislosti funkčně zabezpečujících čaker?
 60. Co je to prosté schéma funkční mezičakerní vzájemné závislosti?
 61. Co je to složité schéma funkční mezičakerní vzájemné závislosti?
 62. Co představují přímá, nepřímá, prostá a složitá schémata mezičakerní funkční vzájemné závislosti funkčně zabezpečujících čaker?
 63. Které vzájemné funkční závislosti může mít jedna funkčně zabezpečující čakra?
 64. Proč funkčně zabezpečující čakry pohlcují vysoce specifické informačně-energetické hmoty v rámci jednoho orgánu?
 65. Za jakých podmínek funkčně zabezpečující čakry pohlcují pouze vysoce specifické informačně-energetické hmoty?
 66. Co zrcadlí autonomní, integrální a různovariantní mnohaúrovňové integrální fungování funkčně zabezpečujících čaker?
 67. Proč jsou funkčně zabezpečující čakry nejvíce citlivé na změny informačně-energetického prostředí? Jaký to má význam pro organely, buňky a strukturálně-funkční jednotky orgánu?
 68. Jak je vývoj funkčně zabezpečujících čaker závislý na vývoji fyzického těla? Jak prostřednictvím vývoje fyzického těla vyvíjet funkčně zabezpečující čakry?
 69. Jaký charakter informačně-energetického základu vývoje člověka tvoří funkčně zabezpečující čakry?
 70. Od kterých funkčně zabezpečujících čaker je nutné začít jejich vývoj?
Téma přednášky č. 21
Funkční anatomie životně důležitých čaker
 1. Co představuje životně důležitá čakra? Proč je životně důležitá?
 2. Anatomicko-funkční charakteristika životně důležitých čaker.
 3. Čím se liší životně důležité čakry od jiných čaker?
 4. Které čakry patří do životně důležitých?
 5. Kde jsou umístěny životně důležité čakry?
 6. Kam jsou nasměrovány mikrokanály životně důležitých čaker?
 7. Co informačně-energeticky zabezpečují životně důležité čakry?
 8. Kam jsou nasměrovány a jak se rozdělují informačně-energetické hmoty pohlcované životně důležitými čakrami?
 9. Co vyznačuje funkční aktivitu životně důležitých čaker?
 10. Na čem jsou závislé strukturální a funkční zvláštnosti životně důležitých čaker?
 11. Adekvátně k čemu se strukturálně-funkčně vyvíjejí životně důležité čakry?
 12. Které informačně-energetické hmoty pohlcují životně důležité čakry?
 13. Může být kompenzována funkční nedostatečnost životně důležitých čaker? Proč?
 14. S čím se synchronizuje funkční aktivita životně důležitých čaker?
 15. Za jakých podmínek se funkčně aktivují životně důležité čakry?
 16. Za jakých podmínek nastává funkční pasivita životně důležitých čaker?
 17. Ve kterých případech začínají životně důležité čakry fungovat v režimu vylučování informačně-energetických hmot do vnějšího prostředí?
 18. Ve kterých případech začínají životně důležité čakry aktivně fungovat v režimu pohlcování informačně-energetických hmot z informačně-energetických polí vnějšího prostředí?
 19. Jak se uskutečňuje soulad funkční aktivity životně důležitých čaker s funkční aktivitou základních a funkčně zabezpečujících čaker?
 20. Která existují informačně-energetická zabezpečení a ve kterých pásmech elektromagnetického spektra mohou být uskutečňovány životně důležitými čakrami?
 21. Za jakých podmínek fungují životně důležité čakry autonomně?
 22. Co je to autonomně-informačně-energetické zabezpečení životně důležitou čakrou?
 23. Za jakých podmínek fungují životně důležité čakry integrálně a se kterými čakrami se mohou integrovat?
 24. Co je to integrální informačně-energetické zabezpečení životně důležitými čakrami?
 25. Které varianty integrálního informačně-energetického zabezpečení může mít životně důležitá čakra?
 26. Co zrcadlí autonomní a integrální fungování životně důležité čakry?
 27. Co je to současné, synchronní, asynchronní, proměnlivé integrální a autonomní fungování v rámci jedné životně důležité čakry?
 28. Proč se stále mění souvztažnost a souměrnost integrálního a autonomního fungování životně důležité čakry?
 29. Které morfologické struktury a které procesy informačně-energeticky zabezpečují životně důležité čakry?
 30. Na čem je závislé, která čakra bude uskutečňovat informačně-energetické řízení procesu integrace a sladění informačně-energetického zabezpečení orgánu?
 31. Se kterými čakrami se nejčastěji funkčně integrují životně důležité čakry při informačně-energetickém zabezpečení orgánu? Čím je to podmíněno?
 32. Co se děje s orgánem při hypotrofii a hypofunkci životně důležité čakry?
 33. Co se děje s orgánem při hypertrofii a hyperfunkci životně důležité čakry?
 34. Co se děje s orgánem při strukturálně-funkční normě životně důležité čakry?
 35. Za jakých podmínek fungují životně důležité čakry optimálně?
 36. Jak je zabezpečována strukturní integrace životně důležitých čaker?
 37. Na čem jsou závislé vzájemné funkční závislosti životně důležitých čaker?
 38. Co podmiňuje pásma elektromagnetického spektra funkční mezičakerní vzájemné závislosti životně důležité čakry?
 39. Co podmiňuje sílu a objem funkční mezičakerní vzájemné závislosti životně důležité čakry?
 40. Proč se aktivují funkční mezičakerní vzájemné závislosti životně důležité čakry pouze v potřebných barevných pásmech elektromagnetického spektra?
 41. Za jakých podmínek se aktivují funkční mezičakerní vzájemné závislosti  ve všech barevných pásmech elektromagnetického spektra životně důležité čakry?
 42. Proč se mezi sebou životně důležité čakry liší specifičností pohlcování informačně-energetických hmot?
 43. Kterou formou fungování životně důležité čakry je zabezpečována specifičnost pohlcovaných informačně-energetických hmot?
 44. Jaká je morfologická úroveň vzájemných adekvátností morfologických struktur a informačně-energetického zabezpečení životně důležité čakry? Čím je podmíněn jejich význam?
 45. Při jaké formě fungování životně důležité čakry se stabilizuje informačně-energetická specifičnost orgánu, se kterým je čakra spojena? Co to orgánu umožňuje?
 46. Funkce kterých čaker a na jaké úrovni mohou řídit životně důležité čakry?
 47. Význam životně důležitých čaker.
 48. Jaký charakter informačně-energetického základu vývoje člověka tvoří životně důležité čakry?
 49. Proč vývoj orgánů a fyzického těla nezabezpečuje adekvátní vývoj životně důležitých čaker?
 50. Topografie, spojení, funkce, specifičnost a význam čakry laláty.
 51. Topografie, spojení, funkce, specifičnost a význam čelní čakry.
 52. Topografie, spojení, funkce, specifičnost a význam očních čaker.
 53. Topografie, spojení, funkce, specifičnost a význam ušních čaker.
 54. Topografie, spojení, funkce, specifičnost a význam čakry štítné žlázy.
 55. Topografie, spojení, funkce, specifičnost a význam čaker mléčných žláz.
 56. Topografie, spojení, funkce, specifičnost a význam čakry mánas.
 57. Topografie, spojení, funkce, specifičnost a význam čakry súrjí.
 58. Topografie, spojení, funkce, specifičnost a význam jaterní čakry.
 59. Topografie, spojení, funkce, specifičnost a význam žaludeční čakry.
 60. Topografie, spojení, funkce, specifičnost a význam čakry slinivky břišní.
 61. Topografie, spojení, funkce, specifičnost a význam pupeční čakry.
 62. Topografie, spojení, funkce, specifičnost a význam genitálních čaker.
 63. Topografie, spojení, funkce, specifičnost a význam kyčelních čaker.
 64. Topografie, spojení, funkce, specifičnost a význam podkolenních čaker.
 65. Topografie, spojení, funkce, specifičnost a význam čaker chodidel.
 66. Topografie, spojení, funkce, specifičnost a význam čaker prstů nohou.
 67. Topografie, spojení, funkce, specifičnost a význam ramenních čaker.
 68. Topografie, spojení, funkce, specifičnost a význam loketních čaker.
 69. Topografie, spojení, funkce, specifičnost a význam dlaňových čaker.
 70. Topografie, spojení, funkce, specifičnost a význam čaker prstů rukou.
 71. Jak vyvíjet životně důležité čakry?
 72. Posloupnost vývoje životně důležitých čaker.
 73. Se kterými základními a funkčně zabezpečujícími čakrami je nutné kombinovat životně důležité čakry, aby bylo možné dosáhnout jejich všestranného a vybalancovaného vývoje?
Téma přednášky č. 22
Funkční anatomie základních čaker
 1. Které čakry a proč je možné zařadit do základních?
 2. Co představuje základní čakra? Proč? Co je to základní čakra?
 3. Co reprezentuje základní čakra?
 4. Kolik základních čaker existuje? Proč je v různých literárních zdrojích uváděn různý počet základních čaker?
 5. Jaký význam mají základní čakry?
 6. Proč podle funkčního významu a podílu na stavbě systému informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl patří čakra do základních?
 7. Bez kterých čaker nemůže být postaven základ sušumny?
 8. Bez které základní čakry nemůže být postaven základ merudandy, idy a pinhaly?
 9. Bez které základní čakry nemůže být postaven základ pravého hvězdného kanálu?
 10. Bez které základní čakry nemůže být postaven základ levého hvězdného kanálu?
 11. Které základní čakry a ve kterých meridiánech se podílejí na stavbě jejich základů?
 12. Do kterých čaker patří podle stavby čakerního kužele základní čakry?
 13. Proč jsou všechny základní čakry segmentové?
 14. Do kterých čaker patří podle orientace základu čakry v prostoru základní čakry?
 15. Jakou orientaci v prostoru mají základní čakry?
 16. Jak se klasifikují základní čakry podle jejich orientace v prostoru?
 17. Do kterých čaker patří podle počtu základní čakry? Které základní čakry mají přední a zadní část?
 18. Podobnost a odlišnost přední a zadní části základních čaker.
 19. Které základní čakry patří do kombinovaných a proč?
 20. Jak se klasifikují základní čakry podle jejich počtu?
 21. Do kterých čaker patří podle lokalizace základní čakry?
 22. Jak se klasifikují základní čakry podle místa jejich lokalizace?
 23. Do kterých čaker patří podle průměru otevřeného bazického čakerního kužele základní čakry?
 24. Jak se klasifikují základní čakry podle velikosti průměru otevřeného bazického čakerního kužele?
 25. Proč není znám informačně-energetický význam každého čakerního kužele základních čaker?
 26. Které čakerní kužely základní čakry jsou nejvíce vyvinuté a proč?
 27. Proč byla podle barvy jednoho čakerního kužele určována barva některých základních čaker?
 28. Jaká je strukturálně-funkční podobnost a odlišnost mezi základními čakrami?
 29. Jaké informačně-energetické zabezpečení může uskutečňovat jedna základní čakra?
 30. Co je to autonomní informačně-energetické zabezpečení základní čakrou?
 31. Co je to integrální informačně-energetické zabezpečení základní čakrou?
 32. Co je to dočasné a různovariantní informačně-energetické zabezpečení základní čakrou?
 33. Jaké souměrnosti mohou být stanovovány mezi autonomním, integrálním a dočasným různovariantním integrálním informačně-energetickým zabezpečením v rámci jedné základní čakry?
 34. Jaké souměrnosti mohou být stanovovány mezi autonomním, integrálním a dočasným různovariantním integrálním informačně-energetickým zabezpečením mezi základními čakrami?
 35. Co podmiňuje souměrnost autonomního, integrálního a dočasného různovariantně integrálního informačně-energetického zabezpečení v rámci jedné základní čakry a mezi základními čakrami?
 36. Se kterými strukturami těl se mohou spojovat mikrokanály základní čakry?
 37. Které informačně-energetické úrovně bytí jsou představeny v základní čakře?
 38. Je přítomen informačně-energetický dualismus v základních čakrách? Čím je podmíněn?
 39. Jaké mohou nastat souměrnosti informací, mikročástic, světla, energií, informačně-energetických substancí a informačně-energetických bioplazem lidského, pozemského, kosmického, duchovního a antiduchovního původu v čakerních kuželech základních čaker? Čím jsou tyto souměrnosti podmíněny?
 40. Proč není znám význam informačně-energetického obsahu všech čakerních kuželů základních čaker?
 41. Proč u většiny lidí nejsou dostatečně vyvinuty základní čakry?
 42. Proč není možné moderními metodami vývoje základních čaker dosáhnout dostatečného, všestranného a vybalancovaného vývoje všech čakerních kuželů čakry?
 43. Co představují mnohaúrovňové integrace základních čaker?
 44. Kam základní čakry směrují většinu pohlcovaných informačně-energetických hmot?
 45. Co umožňuje základní čakře funkční projev na celostní úrovni všech těl člověka?
 46. Jaká je morfologická úroveň vzájemných souměrností morfologických struktur a informačně-energetických zabezpečení základními čakrami? Jejich význam.
 47. Na které informačně-energetické úrovni a funkce kterých čaker mohou řídit základní čakry?
 48. Čím jsou podmíněny nesčetné mnohaúrovňové informačně-energetické vzájemné výměny základních čaker?
 49. Co je základem autonomních a integrálních informačně-energetických vzájemných výměn základních čaker?
 50. Které čakerní kužely základních čaker mohou zabezpečit úplnou autonomnost a integrálnost informačně-energetických vzájemných výměn?
 51. Při kterých informačně-energetických vzájemných výměnách se může uskutečňovat vývoj, zdokonalení a praktické využití PSI-fenomenálních schopností člověka?
 52. Jsou existující barevná pásma čakerních kuželů základních čaker závislá na vědomí člověka?
 53. Může člověk vědomě ovlivňovat vývoj základních čaker, charakter a objem jimi uskutečňované informačně-energetické vzájemné výměny?
 54. Může člověk vědomě zcela zastavit informačně-energetickou vzájemnou výměnu základních čaker?
 55. Proč se u většiny lidí základní čakry vyvíjejí zcela chaoticky a neuspořádaně?
 56. Jak vyvinutost základní čakry a jejích jednotlivých kuželů vyznačuje jejich citlivost, objem a nasměrovanost informačně-energetické vzájemné výměny?
 57. Které faktory podmiňují charakter informačně-energetické vzájemné výměny základních čaker?
 58. Proč se stále mění míra otevřenosti základů čakerních kuželů základních čaker?
 59. Které faktory podmiňují míru otevřenosti základů čakerních kuželů základních čaker?
 60. Které čakerní kužely základní čakry mohou ovlivňovat míru otevřenosti všech kuželů této čakry?
 61. Na čem je závislá nasměrovanost a rychlost přemísťování informačně-energetických hmot nad základy čakerních kuželů základních čaker?
 62. Na které parametry přemísťování informačně-energetických hmot nad základy čakerních kuželů základních čaker má vliv velikost funkčního průměru základu kuželu?
 63. Na co má vliv rychlost kmitavých pohybů, amplitudy kmitání a frekvence vibrací okvětních lístků čakerních kuželů základních čaker?
 64. Jak jsou strukturně integrovány základní čakry? Jaký to má význam?
 65. Která existují schémata strukturních integrací základních čaker?
 66. Co jsou to bezprostřední strukturní integrace základních čaker?
 67. Co jsou to strukturní integrace základních čaker pomocí vnějších obalů jemnohmotných těl?
 68. Co jsou to strukturní integrace základních čaker pomocí vnitřních obalů jemnohmotných těl?
 69. Kolik čakerních kuželů obsahují všechny základní čakry?
 70. Do kolika jemnohmotných těl může strukturně a funkčně patřit jeden čakerní kužel základní čakry?
 71. Do kolika jemnohmotných těl může strukturně a funkčně patřit jedna základní čakra?
 72. Co podmiňuje přítomnost většiny čaker v jedné základní čakře?
 73. Co podmiňuje přítomnost všech základních čaker v jedné základní čakře?
 74. Které úrovně integrací těl člověka jsou zabezpečeny základní čakrou?
 75. Proč mohou základní čakry uskutečňovat posílenou a oslabenou, dominantně posílenou a oslabenou, destruktivně posílenou a oslabenou integraci jemnohmotných těl?
 76. Proč nemůže jedna základní čakra zabezpečit rovnovážnou a vybalancovanou integraci všech těl, všestranný a harmonický vývoj člověka?
 77. Za jakých podmínek mohou základní čakry zabezpečit vyváženou, vybalancovanou a všestrannou integraci všech těl člověka?
 78. Co se stane s člověkem v případě, kdy všechny základní čakry dosáhnou všestranného vývoje?
 79. Co se stane s člověkem v případě, kdy všechny základní čakry dosáhnou univerzálního vývoje?
 80. Jaký charakter informačně-energetického základu vývoje člověka tvoří základní čakry?
 81. Proč ne všechny čakerní kužely jedné základní čakry a ne všechny základní čakry podmiňují stejnou měrou vývoj člověka, jeho těl, vlastností, zvláštností, schopností a funkčních možností?
 82. Na čem závisí informačně-energetický vliv čakerních kuželů základní čakry na jakékoliv jemnohmotné tělo?
 83. Které základní čakry a vývoj kterých PSI-fenomenálních schopností podmiňují?
 84. Jak každá základní čakra informačně-energeticky ovlivňuje charakter myšlení?
 85. Je integrální myšlení člověka závislé na vývoji základních čaker?
 86. Jak každá základní čakra podmiňuje charakter sociálně-biologické činnosti člověka?
 87. Jak každá základní čakra podmiňuje charakter duchovního, duševního a božského vývoje člověka?
 88. Za jakých podmínek zabraňují základní čakry vývoji a projevu zla, nenávisti, agrese, násilí a negativních emocí člověkem?
 89. Za jakých podmínek zabraňují základní čakry vývoji a projevu antiduševnosti, antiduchovnosti, antibožskosti a náboženské nesnášenlivosti?
 90. Za jakých podmínek zabraňují základní čakry vývoji a projevu sociálně nebezpečného chování?
 91. Za jakých podmínek může být dosažen všestranný, harmonický a vybalancovaný vývoj všech čakerních kuželů základní čakry?
 92. Proč ve vývoji člověka zůstávají dodnes nevyužitými všechny informačně-energetické rezervy základních čaker?
 93. Proč se moderní technologie vývoje základních čaker zakládají převážně na jednom pásmu elektromagnetického spektra a na jednom čakerním kuželu?
 94. Proč vývoj fyzického těla v nejmenší míře podmiňuje vývoj základních čaker?
 95. Jaký význam mají základní čakry pro eniopsychologické metody výchovy, výuky, vývoje, léčení, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka?
 96. Jaký význam mají základní čakry pro eniopedagogické metody výchovy a výuky člověka?
 97. Jaký význam mají základní čakry pro eniomedicínské metody léčení, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka?
 98. Jaký význam mají základní čakry pro duchovní metody výchovy, výuky, vývoje, duchovního léčitelství, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka?
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka