Homepage Services Výuka enioanatomie Výuka - otázky č. 34 - 46
 Výuka enioanatomie – otázky k tématům č. 34 – 46
 
Otázky pomáhají přiblížit obsah jednotlivých témat výukového programu a naznačují směry a potenciál využití enioanatomie ve prospěch člověka. Absolvováním celého programu se člověku dostane základu potřebnému k vývoji jeho vlastností, zvláštností, schopností, PSI-fenomenality, duševnosti, duchovnosti a božskosti. Otázky ukazují, jaký je význam eniologie, enioanatomie, eniopsychologie pro pochopení souvislostí a jednoty hmotného a duchovního, pozemského a kosmického, minulého, přítomného a budoucího. Tématický plán výuky, ke kterému se otázky vztahují, je uveden zde.
 
Téma přednášky č. 34
Funkční anatomie informačně-energetického systému kanálů jemnohmotných těl
 1. vjt_otazky_faieskCo jsou to systémy informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl člověka?
 2. Které autonomní systémy informačně-energetických kanálů obsahují systémy informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl?
 3. Sušumnový systém kanálů a jeho subsystémy.
 4. Merudandový systém kanálů a jeho subsystémy.
 5. Idový systém kanálů a jeho subsystémy.
 6. Pinhalový systém kanálů a jeho subsystémy.
 7. Merudandově-idově-pinhalový systém kanálů a jeho subsystémy.
 8. Pravohvězdný systém kanálů a jeho subsystémy.
 9. Levohvězdný systém kanálů a jeho subsystémy.
 10. Hvězdný systém kanálů a jeho subsystémy.
 11. Meridiánový systém kanálů a jeho subsystémy.
 12. Systém informačně-energetických kanálů meridiánů plic a jeho subsystémy.
 13. Systém informačně-energetických kanálů meridiánů tlustého střeva a jeho subsystémy.
 14. Systém informačně-energetických kanálů meridiánů žaludku a jeho subsystémy.
 15. Systém informačně-energetických kanálů meridiánů sleziny-slinivky břišní a jeho subsystémy.
 16. Systém informačně-energetických kanálů meridiánů srdce a jeho subsystémy.
 17. Systém informačně-energetických kanálů meridiánů tenkého střeva a jeho subsystémy.
 18. Systém informačně-energetických kanálů meridiánů močového měchýře a jeho subsystémy.
 19. Systém informačně-energetických kanálů meridiánů ledvin a jeho subsystémy.
 20. Systém informačně-energetických kanálů meridiánů perikardu a jeho subsystémy.
 21. Systém informačně-energetických kanálů meridiánů třech ohřívačů a jeho subsystémy.
 22. Systém informačně-energetických kanálů meridiánů žlučníku a jeho subsystémy.
 23. Systém informačně-energetických kanálů meridiánů jater a jeho subsystémy.
 24. Systém informačně-energetických kanálů zadního středního meridiánu a jeho subsystémy.
 25. Systém informačně-energetických kanálů předního středního meridiánu a jeho subsystémy.
 26. Meridiánové subsystémy informačně-energetických mikrokanálů.
 27. Meridiánové autonomní systémy informačně-energetických kanálů.
 28. Meridiánově-sušumnový subsystém informačně-energetických mikrokanálů.
 29. Meridiánově-merudandový subsystém informačně-energetických mikrokanálů.
 30. Meridiánově-idový subsystém informačně-energetických mikrokanálů.
 31. Meridiánově-pinhalový subsystém informačně-energetických mikrokanálů.
 32. Meridiánově-pravohvězdný subsystém informačně-energetických mikrokanálů.
 33. Meridiánově-levohvězdný subsystém informačně-energetických mikrokanálů.
 34. Meridiánově-čakerní subsystém informačně-energetických mikrokanálů. Kolik jich existuje? Vyjmenovat nejdůležitější.
 35. Meridiánově-obalový subsystém informačně-energetických mikrokanálů. Kolik jich existuje? Vyjmenovat nejdůležitější.
 36. Čakerní systémy kanálů a jejich subsystémy.
 37. Múládhárový systém mikrokanálů a jeho subsystémy.
 38. Svádhišthánový systém mikrokanálů a jeho subsystémy.
 39. Manipúrový systém mikrokanálů a jeho subsystémy.
 40. Anahátový systém mikrokanálů a jeho subsystémy.
 41. Višuddhový systém mikrokanálů a jeho subsystémy.
 42. Ádžňový systém mikrokanálů a jeho subsystémy.
 43. Medulární systém mikrokanálů a jeho subsystémy.
 44. Srdečně-čakerní systém mikrokanálů a jeho subsystémy.
 45. Antisvětově-čakerní systém mikrokanálů a jeho subsystémy.
 46. Káméšvara-káméšvarový systém mikrokanálů a jeho subsystémy.
 47. Sahasrárový systém mikrokanálů a jeho subsystémy.
 48. Mahátmový systém mikrokanálů a jeho subsystémy.
 49. Genitálně-čakerní systém mikrokanálů a jeho subsystémy.
 50. Pupečně-čakerní systém mikrokanálů a jeho subsystémy.
 51. Súrijový systém mikrokanálů a jeho subsystémy.
 52. Játro-čakerní systém mikrokanálů a jeho subsystémy.
 53. Žaludečně-čakerní systém mikrokanálů a jeho subsystémy.
 54. Slezinově-čakerní systém mikrokanálů a jeho subsystémy.
 55. Mánasový systém mikrokanálů a jeho subsystémy.
 56. Prsně-čakerní systém mikrokanálů a jeho subsystémy.
 57. Štítně-žlážově-čakerní systém mikrokanálů a jeho subsystémy.
 58. Čelně-čakerní systém mikrokanálů a jeho subsystémy.
 59. Lalátový systém mikrokanálů a jeho subsystémy.
 60. Ušně-čakerní systém mikrokanálů a jeho subsystémy.
 61. Očně-čakerní systém mikrokanálů a jeho subsystémy.
 62. Rameno-čakerní systém mikrokanálů a jeho subsystémy.
 63. Loketně-čakerní systém mikrokanálů a jeho subsystémy.
 64. Dlaňově-čakerní systém mikrokanálů a jeho subsystémy.
 65. Prstově-čakerní systém mikrokanálů ruky a jeho subsystémy.
 66. Kyčelně-čakerní systém mikrokanálů a jeho subsystémy.
 67. Podkolenně-čakerní systém mikrokanálů a jeho subsystémy.
 68. Chodidlově-čakerní systém mikrokanálů a jeho subsystémy.
 69. Prstově-čakerní systém mikrokanálů nohy a jeho subsystémy.
 70. Obalový systém informačně-energetických kanálů, jeho části, subsystémy, funkce a význam.
 71. Které mikrokanály se podílejí na stavbě obalového systému informačně-energetických kanálů?
 72. Červený obalový systém informačně-energetických kanálů, jeho části, subsystémy, funkce a význam.
 73. Které mikrokanály se podílejí na stavbě červeného obalového systému informačně-energetických kanálů?
 74. Světle zářivě červený obalový systém informačně-energetických kanálů, jeho části, subsystémy, funkce a význam.
 75. Které mikrokanály se podílejí na stavbě světle zářivě červeného obalového systému informačně-energetických kanálů?
 76. Oranžový obalový systém informačně-energetických kanálů, jeho části, subsystémy, funkce a význam.
 77. Které mikrokanály se podílejí na stavbě oranžového obalového systému informačně-energetických kanálů?
 78. Světle zářivě oranžový obalový systém informačně-energetických kanálů, jeho části, subsystémy, funkce a význam.
 79. Které mikrokanály se podílejí na stavbě světle zářivě oranžového obalového systému informačně-energetických kanálů?
 80. Žlutý obalový systém informačně-energetických kanálů, jeho části, subsystémy, funkce a význam.
 81. Které mikrokanály se podílejí na stavbě žlutého obalového systému informačně-energetických kanálů?
 82. Zelený obalový systém informačně-energetických kanálů, jeho části, subsystémy, funkce a význam.
 83. Které mikrokanály se podílejí na stavbě zeleného obalového systému informačně-energetických kanálů?
 84. Světle zářivě zelený obalový systém informačně-energetických kanálů, jeho části, subsystémy, funkce a význam.
 85. Které mikrokanály se podílejí na stavbě světle zářivě zeleného obalového systému informačně-energetických kanálů?
 86. Blankytný obalový systém informačně-energetických kanálů, jeho části, subsystémy, funkce a význam.
 87. Které mikrokanály se podílejí na stavbě blankytného obalového systému informačně-energetických kanálů?
 88. Tyrkysový obalový systém informačně-energetických kanálů, jeho části, subsystémy, funkce a význam.
 89. Které mikrokanály se podílejí na stavbě tyrkysového obalového systému informačně-energetických kanálů?
 90. Modrý obalový systém informačně-energetických kanálů, jeho části, subsystémy, funkce a význam.
 91. Které mikrokanály se podílejí na stavbě modrého obalového systému informačně-energetických kanálů?
 92. Šeříkový obalový systém informačně-energetických kanálů, jeho části, subsystémy, funkce a význam.
 93. Které mikrokanály se podílejí na stavbě šeříkového obalového systému informačně-energetických kanálů?
 94. Fialový obalový systém informačně-energetických kanálů, jeho části, subsystémy, funkce a význam.
 95. Které mikrokanály se podílejí na stavbě fialového obalového systému informačně-energetických kanálů?
 96. Růžový obalový systém informačně-energetických kanálů, jeho části, subsystémy, funkce a význam.
 97. Které mikrokanály se podílejí na stavbě růžového obalového systému informačně-energetických kanálů?
 98. Bílý obalový systém informačně-energetických kanálů, jeho části, subsystémy, funkce a význam.
 99. Které mikrokanály se podílejí na stavbě bílého obalového systému informačně-energetických kanálů?
 100. Zlatý obalový systém informačně-energetických kanálů, jeho části, subsystémy, funkce a význam.
 101. Které mikrokanály se podílejí na stavbě zlatého obalového systému informačně-energetických kanálů?
 102. Co je to strukturálně-funkční jednota systému informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl?
 103. Jak se spojují informačně-energetické kanály a mikrokanály?
 104. Strukturní varianty spojů mikrokanálů.
 105. Co představuje koncová struktura systému informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl?
 106. Funkce a význam systému informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl.
 107. Jak vzniká informačně-energetický mikrokanál?
 108. Co je to informačně-energetický mikrokanál? Struktura, části, funkce.
 109. Klasifikace mikrokanálů podle jejich velikosti, podle struktur, které je tvoří, podle jejich umístění, podle jejich barvy, podle jejich funkčních frekvencí, podle jejich funkce.
 110. Funkce informačně-energetických mikrokanálů.
 111. Funkce a význam informačně-energetických ultrakanálů a subultrakanálů.
 112. Které struktury tvoří subultrakanály?
 113. Které informačně-energetické kanály patří do velkých?
 114. Které informačně-energetické kanály patří do středních?
 115. Které informačně-energetické kanály patří do malých?
 116. Který informačně-energetický kanál je nejmenší? Funkce a význam.
 117. Který informačně-energetický kanál je největší? Funkce a význam.
 118. Jak vznikají smíšené mikrokanály? Které smíšené mikrokanály existují? Jejich funkce a význam.
 119. Jaký význam má fungování informačně-energetických mikrokanálů pro kvalitu fungování jemnohmotných těl?
 120. Co je to síť subultrakanálů?
 121. Které sítě subultrakanálů existují?
 122. Jak vznikají sítě subultrakanálů?
 123. Které funkce a jaký význam mají sítě subultrakanálů?
 124. Kde jsou umístěny sítě subultrakanálů?
 125. Vnitřněsušumnová síť subultrakanálů. Vznik, umístění, funkce, význam.
 126. Co se vytváří v subultrakanálech vnitřněsušumnové sítě?
 127. Vnitřněmerudandová síť subultrakanálů. Vznik, umístění, funkce, význam.
 128. Co se vytváří v subultrakanálech vnitřněmerudandové sítě?
 129. Vnitřněidová síť subultrakanálů. Vznik, umístění, funkce, význam.
 130. Co se vytváří v subultrakanálech vnitřněidové sítě?
 131. Vnitřněpinhalová síť subultrakanálů. Vznik, umístění, funkce, význam.
 132. Co se vytváří v subultrakanálech vnitřněpinhalové sítě?
 133. Vnitřnělevohvězdná síť subultrakanálů. Vznik, umístění, funkce, význam.
 134. Co se vytváří v subultrakanálech vnitřnělevohvězdné sítě?
 135. Vnitřněpravohvězdná síť subultrakanálů. Vznik, umístění, funkce, význam.
 136. Co se vytváří v subultrakanálech vnitřněpravohvězdné sítě?
 137. Vněstrukturní (mezistrukturní) sítě subultrakanálů. Vznik, umístění, funkce, význam.
 138. Co vzniká v subultrakanálech vněstrukturních (mezistrukturních) sítí subultrakanálů?
 139. Vnitřněstrukturní sítě subultrakanálů. Jak vznikají? Kde a jak jsou umístěny? Kolik jich může být? Jaké jsou jejich funkce? Jaký je jejich význam?
 140. Které existují a kolik je vnitřněstrukturních sítí subultrakanálů?
 141. Jaká je strukturálně-funkční podobnost a odlišnost vnitřněstrukturních sítí subultrakanálů?
 142. Jak se definují vnitřněstrukturní sítě subultrakanálů?
 143. Co se vytváří v subultrakanálech vnitřněstrukturních sítí?
 144. Které kanálové struktury informačně-energetického systému kanálů jsou nejvíce integrální? Proč?
 145. Které kanálové struktury jsou nejvyššími integračními subultrakanálovými útvary? Co a jak spojují?
 146. Kde vzniká individuálně-univerzální životní informačně-energetická bioplazma? Jaký je její význam?
 147. Kde vznikají individuálně-specifické životní informačně-energetické bioplazmy? Jaký je jejich význam?
 148. Kde vznikají individuální vysoce specifické životní informačně-energetické bioplazmy? Jejich podobnost a odlišnost, funkce, význam.
 149. Prostřednictvím kterých kanálových struktur se uskutečňuje informačně-energetická vzájemná výměna mezi jemnohmotnými těly a fyzickým tělem?
 150. Prostřednictvím kterých kanálových struktur se uskutečňuje informačně-energetická vzájemná výměna mezi strukturami jemnohmotných těl?
Téma přednášky č. 35
Sušumna, sušumnový informačně-energetický systém kanálů
 1. vjt_otazky_mipCo je to sušumna?
 2. Které struktury jemnohmotných těl tvoří sušumnu?
 3. Topografie, forma, struktura a části sušumny.
 4. Stavba sušumny.
 5. Jak sušumna funguje? Souvislost funkční aktivity sušumny a struktur těl. Tvorba životních informačně-energetických bioplazem. Informačně-energetická vzájemná výměna. Rozdělování informačně-energetických hmot. Rezervoár informačně-energetických hmot.
 6. Které strukturní spoje a integrace má sušumna?
 7. Co představuje základ sušumny?
 8. Které kanálové struktury obsahuje základ sušumny?
 9. Které struktury jemnohmotných těl a jak vytvářejí základ sušumny?
 10. Jak vznikají kanálové obaly základu sušumny?
 11. Které čakry a v jaké posloupnosti vytvářejí kanálové obaly základu sušumny?
 12. Kolik kanálových obalů základu sušumny vytváří jedna základní čakra? Jaká je posloupnost umístění čakerně-sušumnových kanálových obalů základu sušumny?
 13. Které kanálové obaly má základ sušumny? Kolik jich vytváří jedna základní čakra? Jakou barvu mají?
 14. Kolik existuje kanálových obalů základu sušumny a v jaké posloupnosti je vytvářejí všechny základní čakry?
 15. Ze kterých nejelementárnějších struktur se skládá jeden obal základu sušumny?
 16. Kterou strukturu základu sušumny tvoří její kanálové obaly stejné barvy?
 17. Které kanálové obaly základu sušumny vytvářejí jednu triádu obalu?
 18. Co je to triáda obalu základu sušumny?
 19. Kolik sušumnových triád vytváří jedna základní čakra s vnitřními a vnějšími obaly jemnohmotných těl?
 20. V jaké posloupnosti jsou umístěny triády základu sušumny?
 21. Z kolika kanálových obalů a triád obalů se skládá základ sušumny?
 22. Klasifikace sušumnových triád podle čakerních kuželů jejich základní čakry, podle jejich barvy, podle jejich umístění, podle jejich funkční frekvence.
 23. Jak se spojují a fungují mikrokanály obalů, kanálových obalů triád a triád základu sušumny?
 24. Co je to čakerně-sušumnový segment?
 25. Které čakry a kolik vytvářejí čakerně-sušumnový segment základu sušumny?
 26. Do které části sušumny patří čakerně-sušumnové segmenty?
 27. Které čakerně-sušumnové segmenty má základ sušumny? Topografie, posloupnost umístění, hustota.
 28. Jaké jsou strukturálně-funkční odlišnosti čakerně-sušumnových segmentů?
 29. Co je to múládháro-sušumnový segment? Topografie, struktura, hustota, funkce, význam.
 30. Které informačně-energetické hmoty transportuje múládháro-sušumnový segment?
 31. Co je to svádhištháno-sušumnový segment? Topografie, struktura, hustota, funkce, význam.
 32. Které informačně-energetické hmoty transportuje svádhištháno-sušumnový segment?
 33. Co je to manipúro-sušumnový segment? Topografie, struktura, hustota, funkce, význam.
 34. Které informačně-energetické hmoty transportuje manipúro-sušumnový segment?
 35. Co je to anaháto-sušumnový segment? Topografie, struktura, hustota, funkce, význam.
 36. Které informačně-energetické hmoty transportuje anaháto-sušumnový segment?
 37. Co je to višuddho-sušumnový segment? Topografie, struktura, hustota, funkce, význam.
 38. Které informačně-energetické hmoty transportuje višuddho-sušumnový segment?
 39. Co je to ádžňo-sušumnový segment? Topografie, struktura, hustota, funkce, význam.
 40. Které informačně-energetické hmoty transportuje ádžňo-sušumnový segment?
 41. Co je to medulárně-sušumnový segment? Topografie, struktura, hustota, funkce, význam.
 42. Které informačně-energetické hmoty transportuje medulárně-sušumnový segment?
 43. Co je to srdečně-čakerně-sušumnový segment? Topografie, struktura, hustota, funkce, význam.
 44. Které informačně-energetické hmoty transportuje srdečně-čakerně-sušumnový segment?
 45. Co je to káméšvara-káméšvaro-sušumnový segment? Topografie, struktura, hustota, funkce, význam.
 46. Které informačně-energetické hmoty transportuje káméšvara-káméšvaro-sušumnový segment?
 47. Co je to sahasráro-sušumnový segment? Topografie, struktura, hustota, funkce, význam.
 48. Které informačně-energetické hmoty transportuje sahasráro-sušumnový segment?
 49. Co je to mahátmo-sušumnový segment? Topografie, struktura, hustota, funkce, význam.
 50. Které informačně-energetické hmoty transportuje mahátmo-sušumnový segment?
 51. Jak umožňuje hustota čakerně-sušumnových segmentů jejich komponování a strukturaci?
 52. Jak se uskutečňuje informačně-energetická vzájemná výměna mezi mikrokanály obalů, mezi kanálovými obaly triády, mezi triádami a čakerně-sušumnovými segmenty základu sušumny?
 53. Co jsou to doplňkové struktury sušumny? Čím se vytvářejí? Topografie, funkce, význam.
 54. Které kanálové struktury patří do doplňkových struktur sušumny?
 55. Proč jsou v doplňkových strukturách sušumny jednotlivé sušumnové obaly jednobarevné?
 56. Které čakry vytvářejí jednotlivé různobarevné sušumnové obaly?
 57. Proč sušumnové obaly doplňkové struktury nemají určité posloupnosti umístění?
 58. Co jsou to a které existují tříobalové sušumno-čakerní obaly doplňkové struktury sušumny? Vznik, topografie, funkce, význam.
 59. Co jsou to a které existují sušumno-čakerní kanálové svazky doplňkové struktury sušumny? Vznik, topografie, funkce, význam.
 60. Co jsou to a které existují sušumno-čakerní mikrokanály doplňkové struktury sušumny? Vznik, topografie, funkce, význam.
 61. Co jsou to a které existují sušumno-merudandové mikrokanály doplňkové struktury sušumny? Vznik, topografie, funkce, význam.
 62. Co jsou to a které existují sušumno-idové mikrokanály doplňkové struktury sušumny? Vznik, topografie, funkce, význam.
 63. Co jsou to a které existují sušumno-pinhalové mikrokanály doplňkové struktury sušumny? Vznik, topografie, funkce, význam.
 64. Co jsou to a které existují sušumno-hvězdné mikrokanály doplňkové struktury sušumny? Vznik, topografie, funkce, význam.
 65. Co jsou to a které existují sušumno-meridiánové mikrokanály doplňkové struktury sušumny? Vznik, topografie, funkce, význam.
 66. Co jsou to a které existují sušumno-obalové mikrokanály doplňkové struktury sušumny? Vznik, topografie, funkce, význam.
 67. Co jsou to a které existují smíšené mikrokanály doplňkové struktury sušumny? Vznik, topografie, funkce, význam.
 68. Proč je kompozice doplňkové struktury sušumny neopakovatelná a nejvyšší měrou individuální?
 69. Čím je podmíněna strukturace, komponování, kompozice a funkce doplňkové struktury sušumny?
 70. Co jsou to a které existují vlastní struktury sušumny? Vznik, topografie, funkce, význam.
 71. Které kanálové struktury patří do vnitřněsušumnových strukturních útvarů?
 72. Jak základ a doplňkové struktury sušumny vytvářejí mikrokanály? Které mikrokanály vytvářejí?
 73. Jak vznikají vnitřněsušumnové mikrokanály? Jejich funkce a význam.
 74. Která kanálová struktura integruje všechny struktury sušumny?
 75. Proč vzniká vnitřněsušumnová síť subultrakanálů? Její topografie, spojení, funkce, význam.
 76. Které kanálové struktury patří do vněsušumnových strukturních útvarů?
 77. Co jsou to vycházející vněsušumnové mikrokanály? Vznik, cesta průchodu, funkce, význam.
 78. Které kanálové struktury vytvářejí vněsušumnové mikrokanály?
 79. Které subsystémy mikrokanálů se vytvářejí pomocí vněsušumnových mikrokanálů?
 80. Co je to sušumno-čakerní systém a sušumno-čakerní subsystém mikrokanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 81. Které existují sušumno-čakerní systémy a sušumno-čakerní subsystémy kanálů? Jak a proč vznikají?
 82. Co je to sušumno-obalový systém a sušumno-obalové subsystémy kanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 83. Které existují sušumno-obalové systémy a sušumno-obalové subsystémy kanálů? Jak a proč vznikají?
 84. Co je to sušumno-merudandový systém a sušumno-merudandové subsystémy kanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 85. Co je to sušumno-idový systém a sušumno-idové subsystémy kanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 86. Co je to sušumno-pinhalový systém a sušumno-pinhalové subsystémy kanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 87. Co je to sušumno-hvězdný systém a sušumno-hvězdné subsystémy kanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 88. Které existují sušumno-hvězdné systémy a sušumno-hvězdné subsystémy kanálů? Jak a proč vznikají?
 89. Co je to sušumno-levohvězdný systém a sušumno-levohvězdné subsystémy kanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 90. Co je to sušumno-pravohvězdný systém a sušumno-pravohvězdné subsystémy kanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 91. Jaká je strukturálně-funkční podobnost a odlišnost mezi sušumno-pravohvězdným a sušumno-levohvězdným systémem kanálů?
 92. Co je to sušumno-meridiánový systém a sušumno-meridiánové subsystémy kanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 93. Které existují sušumno-meridiánové subsystémy kanálů? Jak a proč vznikají? Kolik jich může být?
 94. Co jsou to vstupní vněsušumnové mikrokanály? Vznik, cesta průchodu, funkce, význam.
 95. Jaká mohou být zakončení vstupních vněsušumnových mikrokanálů? Se kterými strukturami sušumny se spojují a jak se spojují zakončení vstupních vněsušumnových mikrokanálů? Funkce, význam.
 96. Které struktury integrují a se kterými strukturami se integrují vněsušumnové kanálové struktury? Jak se v této souvislosti spojují a rozšiřují funkční možnosti sušumny?
 97. Jaké jsou strukturálně-funkční podobnosti a odlišnosti základu doplňkových a vlastních kanálových struktur sušumny?
 98. Co je to sušumnový systém informačně-energetických kanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 99. Které kanálové struktury a jak vytvářejí sušumnový systém kanálů? Jaký je jeho význam v systému kanálů jemnohmotných těl?
 100. Které subsystémy mikrokanálů obsahuje sušumnový systém kanálů? Jaký je jejich význam?
 101. Které životní informačně-energetické bioplazmy se vytvářejí v sušumně?
 102. Která struktura sušumny vytváří individuálně-univerzální životní informačně-energetickou bioplazmu?
 103. Které struktury sušumny vytvářejí individuální univerzálně-specifické životní informačně-energetické bioplazmy?
 104. Jaký vliv má vývoj základních, životně důležitých a funkčně zabezpečujících čaker na strukturaci, komponování, kompozici a funkční možnosti sušumny?
 105. Jaký vliv má vývoj vnitřních a vnějších obalů jemnohmotných těl na strukturaci, komponování, kompozici a funkční možnosti sušumny?
 106. Jaký vliv má vývoj hvězdných kanálů na strukturaci, komponování, kompozici a funkční možnosti sušumny?
 107. Jaký vliv má vývoj merudandy, idy a pinhaly na strukturaci, komponování, kompozici a funkční možnosti sušumny?
 108. Jaký vliv má vývoj meridiánů na strukturaci, komponování, kompozici a funkční možnosti sušumny?
 109. Proč mohou vznikat informačně-energetické blokády kanálových struktur sušumny?
 110. Ve kterých pásmech elektromagnetického spektra mohou vznikat informačně-energetické blokády kanálových struktur sušumny?
 111. Jak informačně-energeticky odblokovat a očišťovat kanálové struktury sušumny?
 112. Jak zabránit informačně-energetickému znečištění a blokování kanálových struktur sušumny?
 113. Jak vyvíjet, formovat a zdokonalovat sušumnu?
 114. Jak regenerovat poškozené kanálové struktury sušumny?
 115. Může člověk svým vědomím ovlivňovat strukturálně-funkční vývoj sušumny? Proč?
 116. Jaký význam má sušumna pro vývoj člověka?
 117. Jaký význam má sušumna pro vývoj, zdokonalení a fungování jemnohmotných těl a fyzického těla?
 118. Jak strukturálně-funkční stav sušumny ovlivňuje vývoj, zdokonalení a projev určitých PSI-fenomenálních schopností člověka?
 119. Může být dosažen praktický projev jakékoliv PSI-fenomenální schopnosti člověka bez fungování sušumny? Proč?
 120. Jak sušumna ovlivňuje účinnost eniopsychologických, informačně-energetických, bioenergetických, reflexoterapeutických, duchovních a jakýchkoliv jiných metod léčení?
 121. Ovlivňuje strukturálně-funkční stav sušumny proces uzdravení při léčbě? Proč?
Téma přednášky č. 36
Merudanda, ida, pinhala, merudando-ido-pinhalový informačně-energetický systém kanálů
 1. vjt_otazky_mip_3Co je to merudanda, ida, pinhala?
 2. Které struktury jemnohmotných těl tvoří merudandu, idu, pinhalu?
 3. Topografie, forma, struktura a části merudandy, idy, pinhaly.
 4. Stavba merudandy, idy, pinhaly.
 5. Jak funguje merudanda, ida, pinhala? Souvislost funkční aktivity merudandy, idy, pinhaly a struktur těl. Tvorba životních informačně-energetických bioplazem. Informačně-energetická vzájemná výměna. Rozdělování informačně-energetických hmot. Rezervoáry informačně-energetických hmot.
 6. Které strukturní spoje a integrace mají merudanda, ida, pinhala?
 7. Co představuje základ merudandy, idy, pinhaly?
 8. Které kanálové struktury obsahuje základ merudandy, idy, pinhaly?
 9. Které struktury jemnohmotných těl a jak vytvářejí základ merudandy, idy, pinhaly?
 10. Jak vznikají merudandové, idové a pinhalové obaly jejich základů?
 11. Která čakra a v jaké posloupnosti vytváří merudandové, idové a pinhalové základy jejich obalů?
 12. Kolik kanálových obalů základu merudandy, idy, pinhaly vytváří medulární čakra? Jaká je posloupnost umístění čakerně-merudandových obalů, čakerně-idových obalů a čakerně-pinhalových obalů jejich základů?
 13. Které obaly má základ merudandy, idy, pinhaly?
 14. Jak se mění průměr obalu merudandy, idy, pinhaly v závislosti na jeho umístění? Proč je délka každého obalu stejná a průměr různý?
 15. Ze kterých nejelementárnějších struktur se skládá jeden obal základu merudandy, idy, pinhaly?
 16. Které struktury a jak vytvářejí triádu obalů základu merudandy, idy, pinhaly?
 17. Které obaly základu merudandy, idy, pinhaly vytvářejí jednu triádu obalů?
 18. Co je to triáda obalů základu merudandy, idy, pinhaly? Vznik, topografie, funkce, význam.
 19. Elementární strukturálně-funkční jednotka základu merudandy, idy, pinhaly.
 20. Kolik a jakou barvu triád obalů má základ merudandy, idy, pinhaly?
 21. V jaké posloupnosti jsou umístěny triády základu merudandy, idy, pinhaly?
 22. Kolik obalů, kolik triád a jaké barvy vytváří základ merudandy, idy, pinhaly?
 23. Klasifikace merudandových, idových a pinhalových triád podle jejich barvy, podle jejich umístění, podle jejich funkční frekvence.
 24. Jak se spojují a fungují mikrokanály obalů, obaly triád a triády základu merudandy, idy, pinhaly?
 25. Jak se mění hustota triád obalů základu merudandy, idy, pinhaly od vnitřní do vnější triády?
 26. Jak umožňuje hustota triád obalů základu merudandy, idy, pinhaly jejich strukturaci, komponování, kompozici a fungování?
 27. Do kterého jemnohmotného těla strukturně patří každá triáda základu merudandy, idy, pinhaly?
 28. Které informačně-energetické hmoty transportuje každá triáda základu merudandy, idy, pinhaly?
 29. Jak se uskutečňuje informačně-energetická vzájemná výměna mezi mikrokanály obalů, mezi obaly triády a mezi triádami obalů základu merudandy, idy, pinhaly?
 30. Které struktury triády merudandy, idy, pinhaly mohou fungovat autonomně?
 31. Jak se zabezpečuje integrální fungování struktur triády a triády obalů základu merudandy, idy, pinhaly?
 32. Co jsou to doplňkové struktury merudandy, idy, pinhaly? Vznik, topografie, funkce, význam.
 33. Které kanálové struktury patří do doplňkových struktur merudandy, idy, pinhaly?
 34. Které struktury jemnohmotných těl vytvářejí kanálové obaly doplňkových struktur merudandy, idy, pinhaly?
 35. Které kanálové obaly doplňkových struktur merudandy, idy, pinhaly mají systematizovanou posloupnost umístění? Jaká je posloupnost jejich umístění a jaká je jejich barva?
 36. Které čakry vytvářejí systematizovanou posloupnost umístění kanálových obalů doplňkových struktur merudandy, idy, pinhaly?
 37. Které kanálové obaly doplňkových struktur merudandy, idy, pinhaly nemají systematizovanou posloupnost umístění? Které čakry je vytvářejí?
 38. Proč merudandové, idové a pinhalové kanálové obaly doplňkových struktur nemají stálou posloupnost umístění? Čím je to podmíněno?
 39. Které kanálové obaly doplňkových struktur merudandy, idy, pinhaly mají smíšené mikrokanály a jsou různobarevné? Které čakry je vytvářejí?
 40. Co jsou to a které existují tříobalové kanály doplňkových struktur merudandy, idy, pinhaly? Vznik, topografie, forma, význam.
 41. Co jsou to a které existují kanálové svazky doplňkových struktur merudandy, idy, pinhaly? Vznik, topografie, forma, význam.
 42. Co jsou to a které existují čakerní mikrokanály doplňkových struktur merudandy, idy, pinhaly? Vznik, topografie, forma, význam.
 43. Co jsou to a které existují obalové mikrokanály doplňkových struktur merudandy, idy, pinhaly? Vznik, topografie, forma, význam.
 44. Co jsou to jednotlivé sušumnové mikrokanály doplňkových struktur merudandy, idy, pinhaly? Vznik, topografie, forma, význam.
 45. Co jsou to a které existují jednotlivé hvězdné mikrokanály doplňkových struktur merudandy, idy, pinhaly? Vznik, topografie, forma, význam.
 46. Co jsou to a které existují jednotlivé meridiánové mikrokanály doplňkových struktur merudandy, idy, pinhaly? Vznik, topografie, forma, význam.
 47. Co jsou to jednotlivé merudandové mikrokanály doplňkových struktur idy a pinhaly? Vznik, topografie, forma, význam.
 48. Co jsou to jednotlivé idové mikrokanály doplňkových struktur merudandy a pinhaly? Vznik, topografie, forma, význam.
 49. Co jsou to jednotlivé pinhalové mikrokanály doplňkových struktur merudandy a idy? Vznik, topografie, forma, význam.
 50. Co jsou to a které existují smíšené mikrokanály doplňkových struktur merudandy, idy, pinhaly? Vznik, topografie, forma, význam.
 51. Proč jsou kompozice doplňkových struktur merudandy, idy, pinhaly neopakovatelné a v největší míře individuální?
 52. Čím je podmíněna strukturace, komponování, kompozice a funkční možnosti doplňkových struktur merudandy, idy, pinhaly?
 53. Proč se doplňkové struktury merudandy, idy, pinhaly kompozitně strukturují různými strukturami jemnohmotných těl a jaký to má vliv na jejich fungování?
 54. Na které mikrokanály se dělí vnitřněmerudandové, vnitřněidové a vnitřněpinhalové mikrokanály? Vznik, topografie, funkce, význam.
 55. Co jsou to strukturně-vytvářející mikrokanály merudandy, idy, pinhaly? Vznik, topografie, funkce, význam.
 56. Co jsou to vstupní mikrokanály merudandy, idy, pinhaly? Vznik, topografie, funkce, význam.
 57. Proč je objem doplňkových struktur několikrát větší než objem základu merudandy, idy, pinhaly?
 58. Co podmiňuje objemy základu a doplňkových struktur merudandy, idy, pinhaly?
 59. Co jsou to vlastní struktury merudandy, idy, pinhaly? Vznik, topografie, spojení, význam.
 60. Které kanálové struktury patří do vlastních struktur merudandy, idy, pinhaly?
 61. Které kanálové struktury patří do vnitřněmerudandových, vnitřněidových a vnitřněpinhalových strukturních útvarů?
 62. Jak se základem a doplňkovými strukturami merudandy, idy, pinhaly vytvářejí vnitřněmerudandové, vnitřněidové a vnitřněpinhalové mikrokanály? Jejich rozvětvení, dělení, spojení, funkce, význam.
 63. Která kanálová struktura integruje všechny struktury merudandy, idy, pinhaly?
 64. Proč vzniká vnitřněmerudandová, vnitřněidová a vnitřněpinhalová síť subultrakanálů? Jejich spojení, funkce, význam.
 65. Co jsou to vnitřní a vnější síťové mikrokanály merudandy, idy, pinhaly? Vznik, topografie, nasměrování, dělení, spojení, funkce, význam.
 66. V čem je podobnost a odlišnost vnitřních a vnějších síťových mikrokanálů merudandy, idy, pinhaly?
 67. Které kanálové struktury patří do vněmerudandových, vněidových a vněpinhalových strukturních útvarů?
 68. Co jsou to vycházející vněmerudandové, vněidové a vněpinhalové mikrokanály? Vznik, topografie, nasměrování, dělení, spojení, funkce, význam.
 69. Které kanálové struktury vytvářejí vycházející vněmerudandové, vněidové a vněpinhalové mikrokanály?
 70. Které subsystémy kanálů se vytvářejí vycházejícími vněmerudandovými, vněidovými a vněpinhalovými mikrokanály?
 71. Co je to merudando-čakerní, ido-čakerní a pinhalo-čakerní systém kanálů a jejich subsystémy mikrokanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 72. Které existují merudando-čakerní, ido-čakerní a pinhalo-čakerní subsystémy mikrokanálů? Jak a proč vznikají?
 73. Co je to merudando-obalový, ido-obalový a pinhalo-obalový systém kanálů a jejich subsystémy mikrokanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 74. Které existují merudando-obalové, ido-obalové a pinhalo-obalové subsystémy mikrokanálů? Jak a proč vznikají?
 75. Co je to merudando-sušumnový, ido-sušumnový a pinhalo-sušumnový systém kanálů a jejich subsystémy mikrokanálů? Jak a proč vznikají? Topografie, funkce, význam.
 76. Co je to a jaké existují merudando-hvězdné, ido-hvězdné a pinhalo-hvězdné systémy kanálů a jejich subsystémy mikrokanálů? Jak a proč vznikají? Topografie, funkce, význam.
 77. Co je to merudando-levohvězdný, ido-levohvězdný a pinhalo-levohvězdný subsystém mikrokanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 78. Co je to merudando-pravohvězdný, ido-pravohvězdný a pinhalo-pravohvězdný subsystém mikrokanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 79. Jaká je strukturálně-funkční podobnost a odlišnost mezi merudando-pravohvězdným a merudando-levohvězdným, ido-pravohvězdným a ido-levohvězdným, pinhalo-pravohvězdným a pinhalo-levohvězdným systémem kanálů?
 80. Co je to merudando-meridiánový, ido-meridiánový a pinhalo-meridiánový systém kanálů a jejich subsystém mikrokanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 81. Které existují merudando-meridiánové, ido-meridiánové a pinhalo-meridiánové subsystémy mikrokanálů? Jak a proč vznikají? Kolik jich může být?
 82. Co jsou to vstupní vněmerudandové, vněidové a vněpinhalové mikrokanály? Vznik, topografie, cesta průchodu, dělení, spojení, funkce, význam.
 83. Které koncové útvary vstupních vněmerudandových, vněidových a vněpinhalových mikrokanálů mohou existovat? Se kterými kanálovými strukturami merudandy, idy, pinhaly se spojují a jak se spojují koncové útvary vstupních vněmerudandových, vněidových a vněpinhalových mikrokanálů? Jejich funkce a význam.
 84. Jaké jsou strukturálně-funkční podobnosti a odlišnosti vycházejících a vstupních vněmerudandových, vněidových a vněpinhalových mikrokanálů?
 85. Které struktury integrují a se kterými strukturami se integrují vněmerudandové, vněidové a vněpinhalové kanálové struktury? Jak se spojují a rozšiřují funkční možnosti merudandy, idy, pinhaly?
 86. Jaké jsou strukturálně-funkční podobnosti a odlišnosti základu doplňkových a vlastních kanálových struktur merudandy, idy, pinhaly?
 87. Jak se mezi sebou spojují merudanda, ida a pinhala? Co vzniká při jejich spojení?
 88. Co je to merudandovo-idově-pinhalový systém kanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 89. Které kanálové struktury a jak vytvářejí merudandovo-idově-pinhalový systém kanálů a jaký je jeho význam v systému kanálů jemnohmotných těl?
 90. Které subsystémy mikrokanálů obsahuje merudandovo-idově-pinhalový systém kanálů? Jaký je jejich význam?
 91. Co je to merudandový systém kanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 92. Které kanálové struktury a jak vytváří merudandový systém kanálů a jaký je jeho význam v systému kanálů jemnohmotných těl?
 93. Které subsystémy mikrokanálů obsahuje merudandový systém kanálů? Jaký je jejich význam?
 94. Co je to idový systém kanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 95. Které kanálové struktury a jak vytváří idový systém kanálů a jaký je jeho význam v systému kanálů jemnohmotných těl?
 96. Které subsystémy mikrokanálů obsahuje idový systém kanálů? Jaký je jejich význam?
 97. Co je to pinhalový systém kanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 98. Které kanálové struktury a jak vytváří pinhalový systém kanálů a jaký je jeho význam v systému kanálů jemnohmotných těl?
 99. Které subsystémy mikrokanálů obsahuje pinhalový systém kanálů? Jaký je jejich význam?
 100. Jak se přemísťují informačně-energetické hmoty merudandovo-idově-pinhalového systému kanálů?
 101. Jak merudandovo-idově-pinhalový systém kanálů určuje optimální cesty informačně-energetického zabezpečení struktur těl?
 102. Co je to merudandová část v idě, pinhale a v jejich kanálových systémech?
 103. Co je to idová část v merudandě, pinhale a v jejich kanálových systémech?
 104. Co je to pinhalová část v merudandě, idě a v jejich kanálových systémech?
 105. Které životní informačně-energetické bioplazmy se vytvářejí v merudandě, idě, pinhale? Jaká je odlišnost vytvořených životních informačně-energetických bioplazem?
 106. Která struktura merudandy, idy, pinhaly a za jakých podmínek může vytvářet individuálně-univerzální životní informačně-energetickou bioplazmu?
 107. Které struktury merudandy, idy, pinhaly vytvářejí individuální univerzálně-specifické životní informačně-energetické bioplazmy?
 108. Jaký vliv má vývoj základních, životně důležitých a funkčně zabezpečujících čaker na strukturaci, komponování, kompozici a funkční možnosti merudandy, idy, pinhaly?
 109. Jaký vliv má vývoj vnitřních a vnějších obalů jemnohmotných těl na strukturaci, komponování, kompozici a funkční možnosti merudandy, idy, pinhaly?
 110. Jaký vliv má vývoj hvězdných kanálů na strukturaci, komponování, kompozici a funkční možnosti merudandy, idy, pinhaly?
 111. Jaký vliv má vývoj sušumny na strukturaci, komponování, kompozici a funkční možnosti merudandy, idy, pinhaly?
 112. Jaký vliv má vývoj meridiánů na strukturaci, komponování, kompozici a funkční možnosti merudandy, idy, pinhaly?
 113. Proč mohou vznikat informačně-energetické blokády kanálových struktur merudandy, idy, pinhaly?
 114. Ve kterých pásmech elektromagnetického spektra mohou vznikat informačně-energetické blokády kanálových struktur merudandy, idy, pinhaly?
 115. Jak informačně-energeticky odblokovat a očišťovat kanálové struktury merudandy, idy, pinhaly?
 116. Jak zabránit informačně-energetickému znečištění a blokování kanálových struktur merudandy, idy, pinhaly?
 117. Jak vyvíjet, formovat a zdokonalovat merudandu, idu, pinhalu?
 118. Jak regenerovat poškozené kanálové struktury merudandy, idy, pinhaly?
 119. Může člověk svým vědomím ovlivňovat strukturálně-funkční vývoj merudandy, idy, pinhaly? Proč?
 120. Jaký význam má merudanda, ida, pinhala pro vývoj člověka?
 121. Jaký význam má merudanda, ida, pinhala pro vývoj, zdokonalení a fungování jemnohmotných těl a fyzického těla?
 122. Jak strukturálně-funkční stav merudandy, idy, pinhaly ovlivňuje vývoj, zdokonalení a projev určitých PSI-fenomenálních schopností člověka?
 123. Může být dosažen praktický projev jakékoliv PSI-fenomenální schopnosti člověka bez fungování merudandy, idy, pinhaly? Proč?
 124. Jak merudanda, ida, pinhala ovlivňuje účinnost eniopsychologických, informačně-energetických, bioenergetických, reflexoterapeutických, duchovních a jakýchkoliv jiných metod léčení?
 125. Ovlivňuje strukturálně-funkční stav merudandy, idy, pinhaly proces uzdravení při léčbě? Proč?
 126. Proč je nutné poznávat funkční anatomii merudandy, idy, pinhaly a jejich systémy kanálů společně?
Téma přednášky č. 37
Anastamózní uzly spojení (brány, zámky kundaliní šakti)
 1. anastamózní uzel spojeníCo je to anastamózní uzel spojení (brána, zámek kundaliní šakti)? Kolik jich existuje? Vznik, topografie, spojení, funkce, význam.
 2. Proč je lépe anastamózní uzly nazývat podle názvu některých základních čaker?
 3. Které kanály a jak se spojují v anastamózním uzlu?
 4. Proč je anastamózní uzel integrálním, koncentrovaným a mnohaúrovňovým spojením jemnohmotných těl?
 5. Vrchní medulární anastamózní uzel spojení. Vznik, topografie, spojení, význam.
 6. Višuddhový mezilehlý anastamózní uzel spojení. Vznik, topografie, spojení, význam.
 7. Anahátový mezilehlý anastamózní uzel spojení. Vznik, topografie, spojení, význam.
 8. Manipúrový mezilehlý anastamózní uzel spojení. Vznik, topografie, spojení, význam.
 9. Svádhišthánový mezilehlý anastamózní uzel spojení. Vznik, topografie, spojení, význam.
 10. Spodní múládhárový anastamózní uzel spojení. Vznik, topografie, spojení, význam.
 11. Co představuje vnitřní architektonika anastamózních uzlů spojení?
 12. Jak se mění přírodní cesty přemísťování informačně-energetických hmot při informačně-energetických blokádách anastamózních uzlů spojení?
 13. Co se odehrává v jemnohmotných tělech a ve fyzickém těle při informačně-energetické blokádě vrchního medulárního anastamózního uzlu spojení?
 14. Co se odehrává v jemnohmotných tělech a ve fyzickém těle při informačně-energetické blokádě višuddhového mezilehlého anastamózního uzlu spojení?
 15. Co se odehrává v jemnohmotných tělech a ve fyzickém těle při informačně-energetické blokádě anahátového mezilehlého anastamózního uzlu spojení?
 16. Co se odehrává v jemnohmotných tělech a ve fyzickém těle při informačně-energetické blokádě manipúrového mezilehlého anastamózního uzlu spojení?
 17. Co se odehrává v jemnohmotných tělech a ve fyzickém těle při informačně-energetické blokádě svádhišthánového mezilehlého anastamózního uzlu spojení?
 18. Co se odehrává v jemnohmotných tělech a ve fyzickém těle při informačně-energetické blokádě spodního múládhárového anastamózního uzlu spojení?
 19. Může být jakýkoliv anastamózní uzel spojení absolutně informačně-energeticky blokovaný? Proč?
 20. Jak informačně-energeticky odblokovat a očišťovat anastamózní uzly spojení?
 21. Jak zabránit informačně-energetickému znečištění a blokování anastamózních uzlů spojení?
 22. Jak vyvíjet, formovat a zdokonalovat anastamózní uzly spojení?
 23. Jak regenerovat poškozené anastamózní uzly spojení?
 24. Může člověk svým vědomím ovlivňovat strukturálně-funkční vývoj anastamózních uzlů spojení? Proč?
 25. Jaký význam mají anastamózní uzly spojení pro vývoj člověka?
 26. Jaký význam mají anastamózní uzly spojení pro vývoj, zdokonalení a fungování jemnohmotných těl a fyzického těla?
 27. Jak strukturálně-funkční stav anastamózních uzlů spojení ovlivňuje vývoj, zdokonalení a projev určitých PSI-fenomenálních schopností člověka?
 28. Může být dosažen praktický projev jakékoliv PSI-fenomenální schopnosti člověka bez fungování anastamózních uzlů spojení? Proč?
 29. Jak anastamózní uzly spojení ovlivňují účinnost eniopsychologických, informačně-energetických, bioenergetických, reflexoterapeutických, duchovních a jakýchkoliv jiných metod léčení?
 30. Ovlivňuje strukturálně-funkční stav anastamózních uzlů spojení proces uzdravení při léčbě? Proč?
Téma přednášky č. 38
Pravý hvězdný kanál, pravohvězdný informačně-energetický systém kanálů
 1. pravý a levý hvězdný kanálCo je to pravý hvězdný kanál?
 2. Které struktury jemnohmotných těl tvoří pravý hvězdný kanál?
 3. Topografie, forma, struktura a části pravého hvězdného kanálu.
 4. Stavba pravého hvězdného kanálu.
 5. Které filtrační membrány má pravý hvězdný kanál? Kolik jich je? Vznik, topografie, funkce, význam.
 6. Jaká je strukturní, topografická a funkční podobnost a odlišnost filtračních membrán pravého hvězdného kanálu, které jsou tvořeny vnitřními a vnějšími obaly jemnohmotných těl?
 7. Do kterých struktur se mohou transformovat filtrační membrány pravého hvězdného kanálu při jeho všestranném a vybalancovaném vývoji?
 8. Jak funguje pravý hvězdný kanál? Souvislost funkční aktivity pravého hvězdného kanálu a struktur těl. Tvorba životních informačně-energetických bioplazem. Informačně-energetická vzájemná výměna. Rozdělování informačně-energetických hmot. Rezervoáry informačně-energetických hmot.
 9. Čím se pravý hvězdný kanál liší od jiných kanálů?
 10. Které strukturní spoje a integrace má pravý hvězdný kanál?
 11. Co představuje základ pravého hvězdného kanálu?
 12. Které kanálové struktury obsahuje základ pravého hvězdného kanálu?
 13. Které struktury jemnohmotných těl a jak vytvářejí základ pravého hvězdného kanálu?
 14. Jak vznikají kanálové obaly pravého hvězdného kanálu?
 15. Která čakra a v jaké posloupnosti vytváří kanálové obaly pravého hvězdného kanálu?
 16. Kolik kanálových obalů základu pravého hvězdného kanálu vytváří čakra antisvěta? V jaké posloupnosti jsou umístěny čakerní obaly?
 17. Které kanálové obaly a kolik jich má základ pravého hvězdného kanálu?
 18. Proč je různý průměr a délka kanálových obalů základu pravého hvězdného kanálu? Co podmiňuje jejich velikosti?
 19. Ze kterých elementárních struktur se skládá jeden kanálový obal základu pravého hvězdného kanálu?
 20. Které struktury a jak vytvářejí sedmiobalové kanálové struktury základu pravého hvězdného kanálu?
 21. Kolik existuje, v jaké posloupnosti jsou umístěny a do kterých jemnohmotných těl patří sedmiobalové kanálové struktury základu pravého hvězdného kanálu?
 22. Co je to sedmiobalová kanálová struktura pravého hvězdného kanálu? Vznik, topografie, spojení, barva, funkce, význam.
 23. Jak se spojují mikrokanály obalů, kanálové obaly a sedmiobalové kanálové struktury základu pravého hvězdného kanálu?
 24. Klasifikace sedmiobalových kanálových struktur základu pravého hvězdného kanálu podle jejich barvy a podle jejich umístění.
 25. Proč bílé a zlaté jemnohmotné tělo nevytvářejí sedmiobalové kanálové struktury základu pravého hvězdného kanálu, ale vytvářejí čtyřobalové kanálové struktury?
 26. Za jakých podmínek mohou bílé a zlaté jemnohmotné tělo vytvářet sedmiobalové kanálové struktury základu pravého hvězdného kanálu? Jaký to má význam?
 27. Kterou strukturálně-funkční strukturu v sobě obsahuje sedmiobalová kanálová struktura základu pravého hvězdného kanálu?
 28. Které struktury a jak vytvářejí triádu obalů sedmiobalové struktury základu pravého hvězdného kanálu? Topografie, spojení, funkce, význam.
 29. Co je to triáda kanálových obalů sedmiobalové struktury základu pravého hvězdného kanálu?
 30. Elementární strukturálně-funkční jednotka základu pravého hvězdného kanálu.
 31. Kolik a jaké barvy triád obalů obsahují sedmiobalové struktury základu pravého hvězdného kanálu?
 32. V jaké posloupnosti jsou umístěny triády obalů sedmiobalových struktur základu pravého hvězdného kanálu?
 33. Které obaly, kolik obalů, kolik triád, jaké barvy triády a kolik sedmiobalových struktur vytváří základ pravého hvězdného kanálu?
 34. Klasifikace pravohvězdných triád podle jejich barvy, podle jejich umístění, a podle jejich funkční frekvence.
 35. Jak se spojují a fungují mikrokanály obalů, obaly, obaly triády, triády, obaly sedmiobalových struktur a sedmiobalové struktury základu pravého hvězdného kanálu?
 36. Jak se mění hustota sedmiobalových struktur základu pravého hvězdného kanálu od vnitřní do vnější sedmiobalové struktury?
 37. Jak umožňuje hustota sedmiobalových struktur základu pravého hvězdného kanálu jejich strukturaci, komponování, kompozici a fungování?
 38. Do kterého jemnohmotného těla strukturně patří každá sedmiobalová struktura a triáda základu pravého hvězdného kanálu?
 39. Které informačně-energetické hmoty transportuje každá sedmiobalová struktura a triáda základu pravého hvězdného kanálu?
 40. Jak se uskutečňuje informačně-energetická vzájemná výměna mezi mikrokanály obalů, mezi obaly triády, mezi triádami, mezi obaly sedmiobalové struktury, mezi sedmiobalovými strukturami základu pravého hvězdného kanálu?
 41. Které struktury sedmiobalové struktury a triády základu pravého hvězdného kanálu mohou fungovat autonomně?
 42. Jak se zabezpečuje integrální fungování struktur triády, sedmiobalových struktur, triád a sedmiobalových struktur základu pravého hvězdného kanálu?
 43. Co je to čtyřobalová kanálová struktura a kolik jich má základ pravého hvězdného kanálu?
 44. Které struktury a která jemnohmotná těla vytvářejí čtyřobalové kanálové struktury základu pravého hvězdného kanálu?
 45. Se kterými strukturami a se kterými těly jsou spojeny čtyřobalové kanálové struktury základu pravého hvězdného kanálu?
 46. Proč se mikrokanály čakry antisvěta nemohou spojovat s mikrokanály čtyřobalových struktur základu pravého hvězdného kanálu a proč se mikrokanály čtyřobalových struktur mohou spojovat s mikrokanály čakry antisvěta?
 47. Které zvláštní mikrokanály se mohou podílet na stavbě pravého hvězdného kanálu?
 48. Co jsou to doplňkové struktury pravého hvězdného kanálu? Vznik, topografie, funkce, význam.
 49. Které kanálové struktury patří do doplňkové struktury pravého hvězdného kanálu?
 50. Které struktury jemnohmotných těl vytvářejí kanálové obaly doplňkové struktury pravého hvězdného kanálu?
 51. Co jsou to a které existují tříobalové kanály doplňkové struktury pravého hvězdného kanálu? Vznik, topografie, barva, funkce, význam.
 52. Co jsou to a které existují kanálové svazky doplňkové struktury pravého hvězdného kanálu? Vznik, topografie, barva, funkce, význam.
 53. Které kanálové obaly doplňkové struktury pravého hvězdného kanálu mají systematizovanou posloupnost umístění, jaká je jejich posloupnost umístění a jaká je jejich barva?
 54. Které čakry vytvářejí systematizovanou posloupnost umístění kanálových obalů doplňkové struktury pravého hvězdného kanálu?
 55. Které kanálové obaly doplňkové struktury pravého hvězdného kanálu nemají systematizovanou posloupnost umístění? Které čakry je vytvářejí?
 56. Proč kanálové obaly doplňkové struktury pravého hvězdného kanálu nemají určitou posloupnost umístění? Čím je to podmíněno?
 57. Co jsou to a které existují zvláštní čakerní mikrokanály doplňkové struktury pravého hvězdného kanálu? Vznik, topografie, funkce, význam.
 58. Co jsou to a které existují zvláštní obalové mikrokanály doplňkové struktury pravého hvězdného kanálu? Vznik, topografie, funkce, význam.
 59. Co jsou to zvláštní sušumnové mikrokanály doplňkové struktury pravého hvězdného kanálu? Vznik, topografie, funkce, význam.
 60. Co jsou to a které existují zvláštní hvězdné mikrokanály doplňkové struktury pravého hvězdného kanálu? Vznik, topografie, funkce, význam.
 61. Co jsou to a které existují zvláštní meridiánové mikrokanály doplňkové struktury pravého hvězdného kanálu? Vznik, topografie, funkce, význam.
 62. Co jsou to zvláštní merudandové mikrokanály doplňkové struktury pravého hvězdného kanálu? Vznik, topografie, funkce, význam.
 63. Co jsou to zvláštní idové mikrokanály doplňkové struktury pravého hvězdného kanálu? Vznik, topografie, funkce, význam.
 64. Co jsou to zvláštní pinhalové mikrokanály doplňkové struktury pravého hvězdného kanálu? Vznik, topografie, funkce, význam.
 65. Co jsou to a které existují smíšené mikrokanály doplňkové struktury pravého hvězdného kanálu? Vznik, topografie, funkce, význam.
 66. Proč je kompozice doplňkové struktury pravého hvězdného kanálu neopakovatelná a je ve větší míře individuální?
 67. Čím je podmíněna strukturace, komponování, kompozice a funkční možnosti doplňkové struktury pravého hvězdného kanálu?
 68. Proč se doplňková struktura pravého hvězdného kanálu kompozičně strukturuje různými strukturami jemnohmotných těl? Jaký to má vliv na její fungování?
 69. Co představují vnitřněpravohvězdné mikrokanály? Vznik, topografie, klasifikace, spojení, funkce, význam.
 70. Na které mikrokanály se dělí vnitřněpravohvězdné mikrokanály? Vznik, topografie, podobnost, odlišnost, funkce, význam.
 71. Co jsou to strukturně-vytvářející vnitřněpravohvězdné mikrokanály? Vznik, topografie, funkce, význam.
 72. Co jsou to vstupující pravohvězdné mikrokanály? Vznik, větvení, topografie, spojení, funkce, význam.
 73. Co jsou to a které existují vlastní struktury pravého hvězdného kanálu? Vznik, topografie, spojení, funkce, význam.
 74. Které kanálové struktury patří do vlastních struktur pravého hvězdného kanálu? Jejich klasifikace podle umístění.
 75. Které kanálové struktury patří do vnitřněpravohvězdných strukturních útvarů pravého hvězdného kanálu?
 76. Jak se základem a doplňkovými strukturami pravého hvězdného kanálu vytvářejí vnitřněpravohvězdné mikrokanály? Jejich větvení, dělení, spojení, funkce, význam.
 77. Která kanálová struktura integruje všechny struktury pravého hvězdného kanálu?
 78. Proč vzniká vnitřněpravohvězdná síť subultrakanálů? Její spojení, funkce, význam.
 79. Co jsou to vnitřní a vnější síťové mikrokanály pravého hvězdného kanálu? Vznik, topografie, směřování, dělení, spojení, funkce, význam.
 80. V čem je podobnost a odlišnost vnějších a vnitřních síťových mikrokanálů pravého hvězdného kanálu?
 81. Které kanálové struktury patří do vněpravohvězdných strukturních útvarů pravého hvězdného kanálu?
 82. Co jsou to vycházející vněpravohvězdné mikrokanály? Vznik, topografie, směřování, větvení, dělení, spojení, funkce, význam.
 83. Které kanálové struktury pravého hvězdného kanálu vytvářejí vycházející vněpravohvězdné mikrokanály? Jejich koncové útvary.
 84. Které subsystémy mikrokanálů se vytvářejí pomocí vycházejících vněpravohvězdných mikrokanálů?
 85. Co je to pravohvězdně-čakerní systém kanálů a pravohvězdně-čakerní subsystémy mikrokanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 86. Které existují pravohvězdně-čakerní subsystémy mikrokanálů? Jak a proč vznikají?
 87. Co je to pravohvězdně-obalový systém kanálů a pravohvězdně-obalové subsystémy mikrokanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 88. Které existují pravohvězdně-obalové subsystémy mikrokanálů? Jak a proč vznikají?
 89. Co je to pravohvězdně-sušumnový systém kanálů a pravohvězdně-sušumnové subsystémy mikrokanálů? Jak a proč vznikají? Topografie, funkce, význam.
 90. Co je to pravohvězdně-levohvězdný systém kanálů a pravohvězdně-levohvězdné subsystémy mikrokanálů? Jak a proč vznikají? Topografie, funkce, význam.
 91. Co je to pravohvězdně-merudandový systém kanálů a pravohvězdně-merudandové subsystémy mikrokanálů? Jak a proč vznikají? Topografie, funkce, význam.
 92. Co je to pravohvězdně-idový systém kanálů a pravohvězdně-idové subsystémy mikrokanálů? Jak a proč vznikají? Topografie, funkce, význam.
 93. Co je to pravohvězdně-pinhalový systém kanálů a pravohvězdně-pinhalové subsystémy mikrokanálů? Jak a proč vznikají? Topografie, funkce, význam.
 94. Co je to pravohvězdně-meridiánový systém kanálů a pravohvězdně-meridiánové subsystémy mikrokanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 95. Které existují pravohvězdně-meridiánové subsystémy mikrokanálů? Jak a proč vznikají? Kolik jich existuje?
 96. Co jsou to vstupující vněpravohvězdné mikrokanály? Vznik, topografie, cesta průchodu, dělení, spojení, funkce, význam.
 97. Které existují konečné útvary vstupujících vněpravohvězdných mikrokanálů? Se kterými strukturami pravého hvězdného kanálu se spojují a jak se spojují koncové útvary vstupujících vněpravohvězdných mikrokanálů? Jejich funkce a význam.
 98. Jaké existují strukturálně-funkční podobnosti a odlišnosti vycházejících a vstupujících vněpravohvězdných mikrokanálů?
 99. Které struktury integrují a se kterými strukturami se integrují vněpravohvězdné kanálové struktury? Jak se spojují a rozšiřují funkční možnosti vněpravohvězdných kanálových struktur?
 100. Které existují strukturálně-funkční podobnosti a odlišnosti základu, doplňkových a vlastních struktur pravého hvězdného kanálu?
 101. Co je to pravohvězdný systém kanálů a pravohvězdné subsystémy mikrokanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 102. Které kanálové struktury a jak vytvářejí pravohvězdný systém kanálů a jaký je jeho význam v systému kanálů jemnohmotných těl?
 103. Které subsystémy mikrokanálů obsahuje pravohvězdný systém kanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 104. Co jsou to pravohvězdné mikrokanály? Do kterých kanálů a systémů kanálů mohou pronikat? Jejich spojení, pozitivní a negativní význam.
 105. Které životní informačně-energetické bioplazmy se vytvářejí v pravém hvězdném kanálu? Čím se liší od bioplazem vytvořených v jiných kanálech?
 106. Která struktura pravého hvězdného kanálu vytváří individuálně-univerzální životní informačně-energetickou bioplazmu? Čím se liší od jiných bioplazem?
 107. Které struktury pravého hvězdného kanálu vytvářejí individuální univerzálně-specifické životní informačně-energetické bioplazmy?
 108. Jaký vliv má vývoj základních, životně důležitých a funkčně zabezpečujících čaker na strukturaci, komponování, kompozici a funkční možnosti pravého hvězdného kanálu?
 109. Jaký vliv má vývoj vnitřních a vnějších obalů jemnohmotných těl na strukturaci, komponování, kompozici a funkční možnosti pravého hvězdného kanálu?
 110. Jaký vliv má vývoj levého hvězdného kanálu na strukturaci, komponování, kompozici a funkční možnosti pravého hvězdného kanálu?
 111. Jaký vliv má vývoj sušumny na strukturaci, komponování, kompozici a funkční možnosti pravého hvězdného kanálu?
 112. Jaký vliv má vývoj merudandy, idy a pinhaly na strukturaci, komponování, kompozici a funkční možnosti pravého hvězdného kanálu?
 113. Jaký vliv má vývoj meridiánů na strukturaci, komponování, kompozici a funkční možnosti pravého hvězdného kanálu?
 114. Proč mohou vznikat informačně-energetické blokády kanálových struktur pravého hvězdného kanálu?
 115. Ve kterých pásmech elektromagnetického spektra mohou vznikat informačně-energetické blokády kanálových struktur pravého hvězdného kanálu?
 116. Jak informačně-energeticky odblokovat a očišťovat kanálové struktury pravého hvězdného kanálu?
 117. Jak zabránit informačně-energetickému znečištění a blokování kanálových struktur pravého hvězdného kanálu?
 118. Jak vyvíjet, formovat a zdokonalovat pravý hvězdný kanál?
 119. Jak regenerovat poškozené kanálové struktury pravého hvězdného kanálu?
 120. Může člověk svým vědomím ovlivňovat strukturálně-funkční vývoj pravého hvězdného kanálu? Proč?
 121. Jaký význam má pravý hvězdný kanál pro vývoj člověka? Jak může změnit charakter vývoje člověka?
 122. Jaký význam má pravý hvězdný kanál pro vývoj, zdokonalení a fungování jemnohmotných těl a fyzického těla?
 123. Jak strukturálně-funkční stav pravého hvězdného kanálu ovlivňuje vývoj, zdokonalení a projev určitých PSI-fenomenálních schopností člověka?
 124. Může být dosažen praktický projev jakékoliv PSI-fenomenální schopnosti člověka bez fungování pravého hvězdného kanálu? Proč?
 125. Jak pravý hvězdný kanál ovlivňuje účinnost eniopsychologických, informačně-energetických, bioenergetických, reflexoterapeutických, duchovních a jakýchkoliv jiných metod léčení?
 126. Ovlivňuje strukturálně-funkční stav pravého hvězdného kanálu proces uzdravení při léčbě? Proč?
Téma přednášky č. 39
Levý hvězdný kanál, levohvězdný informačně-energetický systém kanálů
 1. Co je to levý hvězdný kanál?
 2. Které struktury jemnohmotných těl tvoří levý hvězdný kanál?
 3. Topografie, forma, struktura a části levého hvězdného kanálu.
 4. Stavba levého hvězdného kanálu.
 5. Které filtrační membrány má levý hvězdný kanál? Kolik jich je? Vznik, topografie, funkce, význam.
 6. Jaká je strukturní, topografická a funkční podobnost a odlišnost filtračních membrán levého hvězdného kanálu, které jsou tvořeny vnitřními a vnějšími obaly jemnohmotných těl?
 7. Do kterých struktur se mohou transformovat filtrační membrány levého hvězdného kanálu při jeho všestranném a vybalancovaném vývoji?
 8. Jak funguje levý hvězdný kanál? Souvislost funkční aktivity levého hvězdného kanálu a struktur těl. Tvorba životních informačně-energetických bioplazem. Informačně-energetická vzájemná výměna. Rozdělování informačně-energetických hmot. Rezervoáry informačně-energetických hmot.
 9. Čím se levý hvězdný kanál liší od jiných kanálů?
 10. Které strukturní spoje a integrace má levý hvězdný kanál?
 11. Co představuje základ levého hvězdného kanálu?
 12. Které kanálové struktury obsahuje základ levého hvězdného kanálu?
 13. Které struktury jemnohmotných těl a jak vytvářejí základ levého hvězdného kanálu?
 14. Jak vznikají kanálové obaly levého hvězdného kanálu?
 15. Která čakra a v jaké posloupnosti vytváří kanálové obaly levého hvězdného kanálu?
 16. Kolik kanálových obalů základu levého hvězdného kanálu vytváří srdeční čakra? V jaké posloupnosti jsou umístěny čakerní obaly?
 17. Které kanálové obaly a kolik jich má základ levého hvězdného kanálu?
 18. Proč je různý průměr a délka kanálových obalů základu levého hvězdného kanálu? Co podmiňuje jejich velikosti?
 19. Ze kterých elementárních struktur se skládá jeden kanálový obal základu levého hvězdného kanálu?
 20. Které struktury a jak vytvářejí sedmiobalové kanálové struktury základu levého hvězdného kanálu?
 21. Kolik existuje, v jaké posloupnosti jsou umístěny a do kterých jemnohmotných těl patří sedmiobalové kanálové struktury základu levého hvězdného kanálu?
 22. Co je to sedmiobalová kanálová struktura levého hvězdného kanálu? Vznik, topografie, spojení, barva, funkce, význam.
 23. Jak se spojují mikrokanály obalů, kanálové obaly a sedmiobalové kanálové struktury základu levého hvězdného kanálu?
 24. Klasifikace sedmiobalových kanálových struktur základu levého hvězdného kanálu podle jejich barvy a podle jejich umístění.
 25. Kterou strukturálně-funkční strukturu v sobě obsahuje sedmiobalová kanálová struktura základu levého hvězdného kanálu?
 26. Které struktury a jak vytvářejí triádu obalů sedmiobalové struktury základu levého hvězdného kanálu? Topografie, spojení, funkce, význam.
 27. Co je to triáda kanálových obalů sedmiobalové struktury základu levého hvězdného kanálu?
 28. Elementární strukturálně-funkční jednotka základu levého hvězdného kanálu.
 29. Kolik a jaké barvy triád obalů obsahují sedmiobalové struktury základu levého hvězdného kanálu?
 30. V jaké posloupnosti jsou umístěny triády obalů sedmiobalových struktur základu levého hvězdného kanálu?
 31. Které obaly, kolik obalů, kolik triád, jaké barvy triády a kolik sedmiobalových struktur vytváří základ levého hvězdného kanálu?
 32. Klasifikace levohvězdných triád podle jejich barvy, podle jejich umístění, a podle jejich funkční frekvence.
 33. Jak se spojují a fungují mikrokanály obalů, obaly, obaly triády, triády, obaly sedmiobalových struktur a sedmiobalové struktury základu levého hvězdného kanálu?
 34. Jak se mění hustota sedmiobalových struktur základu levého hvězdného kanálu od vnitřní do vnější sedmiobalové struktury?
 35. Jak umožňuje hustota sedmiobalových struktur základu levého hvězdného kanálu jejich strukturaci, komponování, kompozici a fungování?
 36. Do kterého jemnohmotného těla strukturně patří každá sedmiobalová struktura a triáda základu levého hvězdného kanálu?
 37. Které informačně-energetické hmoty transportuje každá sedmiobalová struktura a triáda základu levého hvězdného kanálu?
 38. Jak se uskutečňuje informačně-energetická vzájemná výměna mezi mikrokanály obalů, mezi obaly triády, mezi triádami, mezi obaly sedmiobalové struktury, mezi sedmiobalovými strukturami základu levého hvězdného kanálu?
 39. Které struktury sedmiobalové struktury a triády základu levého hvězdného kanálu mohou fungovat autonomně?
 40. Jak se zabezpečuje integrální fungování struktur triády, sedmiobalových struktur, triád a sedmiobalových struktur základu levého hvězdného kanálu?
 41. Jak se jednotlivé mikrokanály mohou podílet na stavbě levého hvězdného kanálu?
 42. Co jsou to doplňkové struktury levého hvězdného kanálu? Vznik, topografie, funkce, význam.
 43. Které kanálové struktury patří do doplňkové struktury levého hvězdného kanálu?
 44. Které struktury jemnohmotných těl vytvářejí kanálové obaly doplňkové struktury levého hvězdného kanálu?
 45. Co jsou to a které existují tříobalové kanály doplňkové struktury levého hvězdného kanálu? Vznik, topografie, barva, funkce, význam.
 46. Co jsou to a které existují kanálové svazky doplňkové struktury levého hvězdného kanálu? Vznik, topografie, barva, funkce, význam.
 47. Které kanálové obaly doplňkové struktury levého hvězdného kanálu mají systematizovanou posloupnost umístění, jaká je jejich posloupnost umístění a jaká je jejich barva?
 48. Které čakry vytvářejí systematizovanou posloupnost umístění kanálových obalů doplňkové struktury levého hvězdného kanálu?
 49. Které kanálové obaly doplňkové struktury levého hvězdného kanálu nemají systematizovanou posloupnost umístění? Které čakry je vytvářejí?
 50. Proč kanálové obaly doplňkové struktury levého hvězdného kanálu nemají určitou posloupnost umístění? Čím je to podmíněno?
 51. Co jsou to a které existují zvláštní čakerní mikrokanály doplňkové struktury levého hvězdného kanálu? Vznik, topografie, funkce, význam.
 52. Co jsou to a které existují zvláštní obalové mikrokanály doplňkové struktury levého hvězdného kanálu? Vznik, topografie, funkce, význam.
 53. Co jsou to zvláštní sušumnové mikrokanály doplňkové struktury levého hvězdného kanálu? Vznik, topografie, funkce, význam.
 54. Co jsou to a které existují zvláštní hvězdné mikrokanály doplňkové struktury levého hvězdného kanálu? Vznik, topografie, funkce, význam.
 55. Co jsou to a které existují zvláštní meridiánové mikrokanály doplňkové struktury levého hvězdného kanálu? Vznik, topografie, funkce, význam.
 56. Co jsou to zvláštní merudandové mikrokanály doplňkové struktury levého hvězdného kanálu? Vznik, topografie, funkce, význam.
 57. Co jsou to zvláštní idové mikrokanály doplňkové struktury levého hvězdného kanálu? Vznik, topografie, funkce, význam.
 58. Co jsou to zvláštní pinhalové mikrokanály doplňkové struktury levého hvězdného kanálu? Vznik, topografie, funkce, význam.
 59. Co jsou to a které existují smíšené mikrokanály doplňkové struktury levého hvězdného kanálu? Vznik, topografie, funkce, význam.
 60. Proč je kompozice doplňkové struktury levého hvězdného kanálu neopakovatelná a je ve větší míře individuální?
 61. Čím je podmíněna strukturace, komponování, kompozice a funkční možnosti doplňkové struktury levého hvězdného kanálu?
 62. Proč se doplňková struktura levého hvězdného kanálu kompozičně strukturuje různými strukturami jemnohmotných těl? Jaký to má vliv na její fungování?
 63. Co představují vnitřnělevohvězdné mikrokanály? Vznik, topografie, klasifikace, spojení, funkce, význam.
 64. Na které mikrokanály se dělí vnitřnělevohvězdné mikrokanály? Vznik, topografie, podobnost, odlišnost, funkce, význam.
 65. Co jsou to strukturně-vytvářející vnitřnělevohvězdné mikrokanály? Vznik, topografie, funkce, význam.
 66. Co jsou to vstupující levohvězdné mikrokanály? Vznik, větvení, topografie, spojení, funkce, význam.
 67. Co jsou to a které existují vlastní struktury levého hvězdného kanálu? Vznik, topografie, spojení, funkce, význam.
 68. Které kanálové struktury patří do vlastních struktur levého hvězdného kanálu? Jejich klasifikace podle umístění.
 69. Které kanálové struktury patří do vnitřnělevohvězdných strukturních útvarů levého hvězdného kanálu?
 70. Jak se základem a doplňkovými strukturami levého hvězdného kanálu vytvářejí vnitřnělevohvězdné mikrokanály? Jejich větvení, dělení, spojení, funkce, význam.
 71. Která kanálová struktura integruje všechny struktury levého hvězdného kanálu?
 72. Proč vzniká vnitřnělevohvězdná síť subultrakanálů? Její spojení, funkce, význam.
 73. Co jsou to vnitřní a vnější síťové mikrokanály levého hvězdného kanálu? Vznik, topografie, směřování, dělení, spojení, funkce, význam.
 74. V čem je podobnost a odlišnost vnějších a vnitřních síťových mikrokanálů levého hvězdného kanálu?
 75. Které kanálové struktury patří do vnělevohvězdných strukturních útvarů levého hvězdného kanálu?
 76. Co jsou to vycházející vnělevohvězdné mikrokanály? Vznik, topografie, směřování, větvení, dělení, spojení, funkce, význam.
 77. Které kanálové struktury levého hvězdného kanálu vytvářejí vycházející vnělevohvězdné mikrokanály? Jejich koncové útvary.
 78. Které subsystémy mikrokanálů se vytvářejí pomocí vycházejících vnělevohvězdných mikrokanálů?
 79. Co je to levohvězdně-čakerní systém kanálů a levohvězdně-čakerní subsystémy mikrokanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 80. Které existují levohvězdně-čakerní subsystémy mikrokanálů? Jak a proč vznikají?
 81. Co je to levohvězdně-obalový systém kanálů a levohvězdně-obalové subsystémy mikrokanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 82. Které existují levohvězdně-obalové subsystémy mikrokanálů? Jak a proč vznikají?
 83. Co je to levohvězdně-sušumnový systém kanálů a levohvězdně-sušumnové subsystémy mikrokanálů? Jak a proč vznikají? Topografie, funkce, význam.
 84. Co je to levohvězdně-pravohvězdný systém kanálů a levohvězdně-pravohvězdné subsystémy mikrokanálů? Jak a proč vznikají? Topografie, funkce, význam.
 85. Co je to levohvězdně-merudandový systém kanálů a levohvězdně-merudandové subsystémy mikrokanálů? Jak a proč vznikají? Topografie, funkce, význam.
 86. Co je to levohvězdně-idový systém kanálů a levohvězdně-idové subsystémy mikrokanálů? Jak a proč vznikají? Topografie, funkce, význam.
 87. Co je to levohvězdně-pinhalový systém kanálů a levohvězdně-pinhalové subsystémy mikrokanálů? Jak a proč vznikají? Topografie, funkce, význam.
 88. Co je to levohvězdně-meridiánový systém kanálů a levohvězdně-meridiánové subsystémy mikrokanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 89. Které existují levohvězdně-meridiánové subsystémy mikrokanálů? Jak a proč vznikají? Kolik jich existuje?
 90. Co jsou to vstupující vnělevohvězdné mikrokanály? Vznik, topografie, cesta průchodu, dělení, spojení, funkce, význam.
 91. Které existují konečné útvary vstupujících vnělevohvězdných mikrokanálů? Se kterými strukturami levého hvězdného kanálu se spojují a jak se spojují koncové útvary vstupujících vnělevohvězdných mikrokanálů? Jejich funkce a význam.
 92. Jaké existují strukturálně-funkční podobnosti a odlišnosti vycházejících a vstupujících vnělevohvězdných mikrokanálů?
 93. Které struktury integrují a se kterými strukturami se integrují vnělevohvězdné kanálové struktury? Jak se spojují a rozšiřují funkční možnosti vnělevohvězdných kanálových struktur?
 94. Které existují strukturálně-funkční podobnosti a odlišnosti základu, doplňkových a vlastních struktur levého hvězdného kanálu?
 95. Co je to levohvězdný systém kanálů a levohvězdné subsystémy mikrokanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 96. Které kanálové struktury a jak vytvářejí levohvězdný systém kanálů a jaký je jeho význam v systému kanálů jemnohmotných těl?
 97. Které subsystémy mikrokanálů obsahuje levohvězdný systém kanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 98. Co jsou to levohvězdné mikrokanály? Do kterých kanálů a systémů kanálů mohou pronikat? Jejich spojení, funkce a význam.
 99. Které životní informačně-energetické bioplazmy se vytvářejí v levém hvězdném kanálu? Čím se liší od bioplazem vytvořených v jiných kanálech?
 100. Která struktura levého hvězdného kanálu vytváří individuálně-univerzální životní informačně-energetickou bioplazmu? Čím se liší od jiných bioplazem?
 101. Které struktury levého hvězdného kanálu vytvářejí individuální univerzálně-specifické životní informačně-energetické bioplazmy?
 102. Jaký vliv má vývoj základních, životně důležitých a funkčně zabezpečujících čaker na strukturaci, komponování, kompozici a funkční možnosti levého hvězdného kanálu?
 103. Jaký vliv má vývoj vnitřních a vnějších obalů jemnohmotných těl na strukturaci, komponování, kompozici a funkční možnosti levého hvězdného kanálu?
 104. Jaký vliv má vývoj pravého hvězdného kanálu na strukturaci, komponování, kompozici a funkční možnosti levého hvězdného kanálu?
 105. Jaký vliv má vývoj sušumny na strukturaci, komponování, kompozici a funkční možnosti levého hvězdného kanálu?
 106. Jaký vliv má vývoj merudandy, idy a pinhaly na strukturaci, komponování, kompozici a funkční možnosti levého hvězdného kanálu?
 107. Jaký vliv má vývoj meridiánů na strukturaci, komponování, kompozici a funkční možnosti levého hvězdného kanálu?
 108. Jaká je strukturní podobnost a odlišnost pravého a levého hvězdného kanálu?
 109. Jaká je funkční podobnost a odlišnost pravého a levého hvězdného kanálu?
 110. Jaká je funkční podobnost a odlišnost pravohvězdných a levohvězdných mikrokanálů?
 111. Proč mohou vznikat informačně-energetické blokády kanálových struktur levého hvězdného kanálu?
 112. Ve kterých pásmech elektromagnetického spektra mohou vznikat informačně-energetické blokády kanálových struktur levého hvězdného kanálu?
 113. Jak informačně-energeticky odblokovat a očišťovat kanálové struktury levého hvězdného kanálu?
 114. Jak zabránit informačně-energetickému znečištění a blokování kanálových struktur levého hvězdného kanálu?
 115. Jak vyvíjet, formovat a zdokonalovat levý hvězdný kanál?
 116. Jak regenerovat poškozené kanálové struktury levého hvězdného kanálu?
 117. Může člověk svým vědomím ovlivňovat strukturálně-funkční vývoj levého hvězdného kanálu? Proč?
 118. Jaký význam má levý hvězdný kanál pro vývoj člověka? Jak může změnit charakter vývoje člověka?
 119. Jaký význam má levý hvězdný kanál pro vývoj, zdokonalení a fungování jemnohmotných těl a fyzického těla?
 120. Jak strukturálně-funkční stav levého hvězdného kanálu ovlivňuje vývoj, zdokonalení a projev určitých PSI-fenomenálních schopností člověka?
 121. Může být dosažen praktický projev jakékoliv PSI-fenomenální schopnosti člověka bez fungování levého hvězdného kanálu? Proč?
 122. Jak levý hvězdný kanál ovlivňuje účinnost eniopsychologických, informačně-energetických, bioenergetických, reflexoterapeutických, duchovních a jakýchkoliv jiných metod léčení?
 123. Ovlivňuje strukturálně-funkční stav levého hvězdného kanálu proces uzdravení při léčbě? Proč?
 124. Proč je nutné při výchově, výuce, vývoji a léčení člověka mít na zřeteli strukturálně-funkční podobnosti a odlišnosti pravého hvězdného kanálu a levého hvězdného kanálu?
 125. Co je to hvězdný systém kanálů? Vznik, topografie, funkce.
 126. Které autonomní kanály, části systému kanálů a subsystémů mikrokanálů obsahuje hvězdný systém kanálů? Jak a proč vznikají? Jejich funkce a význam.
 127. Proč je nutné dosáhnout vybalancované funkční aktivity hvězdného systému kanálů, jejich autonomních částí a subsystémů mikrokanálů?
 128. Jak se mění charakter vývoje a chování člověka, když funkční aktivita pravohvězdného systému kanálů převažuje nad funkční aktivitou levohvězdného systému kanálů?
 129. Jak se mění charakter vývoje a chování člověka, když funkční aktivita levohvězdného systému kanálů převažuje nad funkční aktivitou pravohvězdného systému kanálů?
 130. Jak agresivně-destruktivní myšlení a projev negativních emocí ovlivňuje vývoj a charakter fungování pravohvězdného a levohvězdného systému kanálů?
 131. Za jakých podmínek se funkčně aktivuje informačně-energetická vzájemná výměna pravohvězdného systému kanálů s antisvětem a levohvězdného systému kanálů s duchovním světem?
 132. Které faktory a jak podmiňují charakter fungování hvězdného systému kanálů?
 133. Jak se stanovuje režim fungování hvězdného systému kanálů, jeho částí a subsystémů mikrokanálů?
 134. Jak zabránit pronikání informačně-energetických hmot antisvěta do hvězdného systému kanálů?
 135. Jak využít hvězdný systém kanálů při informačně-energetickém očištění jemnohmotných těl?
 136. Jak využít hvězdný systém kanálů pro urychlené informačně-energetické zabezpečení a posílení jemnohmotných těl a systémů organismu?
 137. Jak využít hvězdný systém kanálů pro intenzifikaci informačně-energetické vzájemné výměny s informačně-energetickými poli vnějšího prostředí?
Téma přednášky č. 40
Funkční anatomie meridiánů a meridiánového systému kanálů jemnohmotných těl
 1. Co je to meridián?
 2. Které struktury jemnohmotných těl vytvářejí meridián?
 3. Topografie, cesty průchodu, forma, struktura, části, větvení, dělení, větve a spoje meridiánu.
 4. Stavba a základní struktury meridiánu.
 5. Jak místo počátku vytvoření meridiánu vyznačuje druhy mikrokanálů, které budují jejich základy a počáteční meridiánový biologicky aktivní bod?
 6. Jak místa počátku vytvoření meridiánů na distálních článcích prstů rukou podmiňují druhy mikrokanálů, které budují jejich základy a počáteční biologicky aktivní bod?
 7. Jak místa počátku vytvoření meridiánů na distálních článcích prstů nohou podmiňují druhy mikrokanálů, které budují jejich základy a počáteční biologicky aktivní bod?
 8. Jak místa počátku vytvoření meridiánů na hlavě podmiňují druhy mikrokanálů, které budují jejich základy a počáteční biologicky aktivní bod?
 9. Jak místa počátku vytvoření meridiánů na trupu podmiňují druhy mikrokanálů, které budují jejich základy a počáteční biologicky aktivní bod?
 10. Jak se vytváří počáteční biologicky aktivní bod a základ meridiánu?
 11. Jakou cestu má meridián v závislosti na místě jeho vytvoření?
 12. Jak místa zakončení základů meridiánů vyznačují druhy mikrokanálů, které budují jejich doplňkové struktury a koncové biologicky aktivní body?
 13. Jak místa zakončení základů meridiánů na distálních článcích prstů rukou vyznačují druhy mikrokanálů, které budují jejich doplňkové struktury a koncové biologicky aktivní body?
 14. Jak místa zakončení základů meridiánů na distálních článcích prstů nohou vyznačují druhy mikrokanálů, které budují jejich doplňkové struktury a koncové biologicky aktivní body?
 15. Jak místa zakončení základů meridiánů na hlavě vyznačují druhy mikrokanálů, které budují jejich doplňkové struktury a koncové biologicky aktivní body?
 16. Jak místa zakončení základů meridiánů na trupu vyznačují druhy mikrokanálů, které budují jejich doplňkové struktury a koncové biologicky aktivní body?
 17. Jak se vytváří koncový biologicky aktivní bod a doplňková struktura meridiánu?
 18. Co jsou to volné "slepé" konce mikrokanálů, koncové kanály a subultrakanály v mikrokanálových strukturách meridiánu? Vznik, lokalizace, funkce, význam.
 19. Kterou strukturu meridiánu mohou vytvářet "slepé" konce mikrokanálů, ultrakanálů a subultrakanálů?
 20. Co je to splynutí mikrokanálů meridiánu? Co se vytváří splynutím mikrokanálů? Funkce, význam.
 21. Co je to anastamózní a synaptické spojení mikrokanálů meridiánu? Druhy těchto spojení. Co se vytváří? Funkce, význam.
 22. Co se vytváří přilehnutím mikrokanálů meridiánu? Kde začíná přilehnutí? Nasměrovanost, cesty průchodu, funkce, význam.
 23. Co je to vnitřněkanálové proniknutí mikrokanálů, ultrakanálů a subultrakanálů meridiánu? Varianty, spojení, funkce, význam.
 24. Co je to základ meridiánu? Vznik, kanálové struktury, nasměrovanost, struktura, barva, funkce, význam.
 25. Které struktury patří do základu meridiánu?
 26. Které struktury jemnohmotných těl a jak vytvářejí základ meridiánu?
 27. Jak se vytvářejí kanálové obaly základu meridiánu? Kolik obalů existuje v základu? Posloupnost jejich umístění, hustota, barva, funkce, význam.
 28. Které struktury jemnohmotných těl a v jaké posloupnosti vytvářejí kanálové obaly meridiánů? Funkční frekvence kanálových obalů.
 29. Které kanálové obaly a kolik jich má základ meridiánu?
 30. Proč je různý průměr a stejná délka kanálových obalů základu meridiánu? Co podmiňuje jejich veličiny?
 31. Které elementární struktury tvoří jeden kanálový obal základu meridiánu?
 32. Jak se spojují mikrokanály obalů a kanálové obaly základu meridiánu?
 33. Klasifikace kanálových obalů základu meridiánu podle umístění, podle barvy, podle funkční frekvence a podle skladebných komponent informačně-energetických hmot.
 34. Které kanálové struktury jsou umístěné mezi kanálovými obaly základu meridiánu?
 35. Co jsou to kanálové svazky základu meridiánu? Vznik, topografie, spojení, barva, funkce, význam.
 36. Co jsou to obalové mikrokanály základu meridiánu? Vznik, topografie, spojení, barva, funkce, význam.
 37. Co jsou to čakerní mikrokanály základu meridiánu? Vznik, topografie, spojení, barva, funkce, význam.
 38. Co jsou to sušumnové mikrokanály základu meridiánu? Vznik, topografie, spojení, barva, funkce, význam.
 39. Co jsou to merudandové mikrokanály základu meridiánu? Vznik, topografie, spojení, barva, funkce, význam.
 40. Co jsou to idové mikrokanály základu meridiánu? Vznik, topografie, spojení, barva, funkce, význam.
 41. Co jsou to pinhalové mikrokanály základu meridiánu? Vznik, topografie, spojení, barva, funkce, význam.
 42. Co jsou to meridiánové mikrokanály základu meridiánu? Vznik, topografie, spojení, barva, funkce, význam.
 43. Které mohou existovat meridiánové mikrokanály základu meridiánu? Vznik, topografie, spojení, barva, funkce, význam.
 44. Co jsou to pravohvězdné mikrokanály základu meridiánu? Vznik, topografie, spojení, barva, funkce, význam.
 45. Co jsou to levohvězdné mikrokanály základu meridiánu? Vznik, topografie, spojení, barva, funkce, význam.
 46. Co jsou to hvězdné mikrokanály základu meridiánu? Vznik, topografie, spojení, barva, funkce, význam.
 47. Které mohou existovat smíšené mikrokanály základu meridiánu? Vznik, topografie, spojení, barva, funkce, význam.
 48. Jak se spojují a fungují mikrokanály obalu, kanálové obaly, kanálové svazky, různorodé mikrokanály, ultrakanály a subultrakanály základu meridiánu?
 49. Mezi kterými strukturami meridiánu a jak je umístěn základ meridiánu? Jak je nasměrován základ meridiánu?
 50. Jak se mění hustota kanálových obalů základu meridiánu od vnitřního ke vnějšímu?
 51. Jak umožňuje hustota kanálových obalů základu meridiánu jejich strukturaci, komponování, kompozici a fungování?
 52. Posloupnost, počátek, odlišnost a podobnost formování základu a doplňkové struktury meridiánu.
 53. Do kterého jemnohmotného těla strukturně patří každý kanálový obal základu meridiánu?
 54. Které informačně-energetické hmoty transportuje každý kanálový obal základu meridiánu?
 55. Jak se uskutečňuje informačně-energetická vzájemná výměna mezi mikrokanály obalů, kanálovými obaly, jednotlivými mikrokanály a kanálovými svazky základu meridiánu?
 56. Které kanálové struktury základu meridiánu mohou fungovat autonomně?
 57. Jak je zabezpečeno integrální fungování kanálových struktur základu meridiánu?
 58. Které jednotlivé mikrokanály se mohou podílet na stavbě základu meridiánu?
 59. Co je to doplňková struktura meridiánu? Vznik, topografie, funkce, význam.
 60. Které kanálové struktury patří do doplňkové struktury meridiánu?
 61. Které struktury jemnohmotných těl vytvářejí kanálové struktury doplňkové struktury meridiánu?
 62. Od jakého okamžiku a ze které struktury se začíná vytvářet doplňková struktura meridiánu?
 63. Co jsou to a které existují kanálové obaly doplňkové struktury meridiánu? Vznik, topografie, nasměrovanost, barva, funkce, význam.
 64. Jak jsou vzájemně jeden ke druhému nasměrovány kanálové obaly základu a doplňkové struktury meridiánu?
 65. Jaká je strukturálně-funkční podobnost a odlišnost kanálových obalů základu a doplňkové struktury meridiánu?
 66. Proč mohou kanálové obaly doplňkové struktury některých meridiánů do sebe umisťovat mnohem větší objemy informačně-energetických hmot než kanálové obaly základu meridiánu?
 67. Které kanálové struktury doplňkové struktury meridiánu mají uspořádanou posloupnost umístění a variabilní neuspořádanou posloupnost umístění?
 68. Co jsou to kanálové svazky doplňkové struktury meridiánu? Vznik, topografie, spojení, barva, funkce, význam.
 69. Jaká je strukturálně-funkční podobnost a odlišnost kanálových svazků základu a doplňkové struktury meridiánu?
 70. Co jsou to obalové mikrokanály doplňkové struktury meridiánu? Vznik, topografie, spojení, barva, funkce, význam.
 71. Jaká je strukturálně-funkční podobnost a odlišnost obalových mikrokanálů základu a doplňkové struktury meridiánu?
 72. Co jsou to čakerní mikrokanály doplňkové struktury meridiánu? Vznik, topografie, spojení, barva, funkce, význam.
 73. Jaká je strukturálně-funkční podobnost a odlišnost čakerních mikrokanálů základu a doplňkové struktury meridiánu?
 74. Co jsou to sušumnové mikrokanály doplňkové struktury meridiánu? Vznik, topografie, spojení, barva, funkce, význam.
 75. Jaká je strukturálně-funkční podobnost a odlišnost sušumnových mikrokanálů základu a doplňkové struktury meridiánu?
 76. Co jsou to merudandové mikrokanály doplňkové struktury meridiánu? Vznik, topografie, spojení, barva, funkce, význam.
 77. Jaká je strukturálně-funkční podobnost a odlišnost merudandových mikrokanálů základu a doplňkové struktury meridiánu?
 78. Co jsou to idové mikrokanály doplňkové struktury meridiánu? Vznik, topografie, spojení, barva, funkce, význam.
 79. Jaká je strukturálně-funkční podobnost a odlišnost idových mikrokanálů základu a doplňkové struktury meridiánu?
 80. Co jsou to pinhalové mikrokanály doplňkové struktury meridiánu? Vznik, topografie, spojení, barva, funkce, význam.
 81. Jaká je strukturálně-funkční podobnost a odlišnost pinhalových mikrokanálů základu a doplňkové struktury meridiánu?
 82. Co jsou to pravohvězdné mikrokanály doplňkové struktury meridiánu? Vznik, topografie, spojení, barva, funkce, význam.
 83. Jaká je strukturálně-funkční podobnost a odlišnost pravohvězdných mikrokanálů základu a doplňkové struktury meridiánu?
 84. Co jsou to levohvězdné mikrokanály doplňkové struktury meridiánu? Vznik, topografie, spojení, barva, funkce, význam.
 85. Jaká je strukturálně-funkční podobnost a odlišnost levohvězdných mikrokanálů základu a doplňkové struktury meridiánu?
 86. Co jsou to hvězdné mikrokanály doplňkové struktury meridiánu? Vznik, topografie, spojení, barva, funkce, význam.
 87. Jaká je strukturálně-funkční podobnost a odlišnost hvězdných mikrokanálů základu a doplňkové struktury meridiánu?
 88. Jaká je strukturálně-funkční podobnost a odlišnost mezi pravohvězdnými, levohvězdnými a hvězdnými mikrokanály doplňkové struktury meridiánu?
 89. Co jsou to meridiánové mikrokanály doplňkové struktury meridiánu? Vznik, topografie, spojení, barva, funkce, význam.
 90. Jaká je strukturálně-funkční podobnost a odlišnost meridiánových mikrokanálů základu a doplňkové struktury meridiánu?
 91. Co jsou to smíšené meridiánové mikrokanály doplňkové struktury meridiánu? Vznik, topografie, spojení, barva, funkce, význam.
 92. Jaká je strukturálně-funkční podobnost a odlišnost smíšených meridiánových mikrokanálů základu a doplňkové struktury meridiánu?
 93. Co jsou to vnitřněmeridiánové koncové ultrakanály a subultrakanály doplňkové struktury meridiánu? Vznik, topografie, spojení, funkce, význam.
 94. Jak se spojují a fungují mikrokanály obalů, kanálové obaly, kanálové svazky, různorodé mikrokanály, ultrakanály a subultrakanály doplňkové struktury meridiánu?
 95. Mezi kterými strukturami meridiánu a jak je umístěna doplňková struktura meridiánu? Jak je nasměrovaná doplňková struktura meridiánu?
 96. Jak se mění hustota kanálových obalů doplňkové struktury meridiánu od vnitřního ke vnějšímu obalu?
 97. Jak umožňuje hustota kanálových obalů doplňkové struktury meridiánu jejich strukturaci, komponování, kompozici a fungování?
 98. Co jsou to vnitřněmeridiánová mezimikrokanálová spojení? Vznik, druhy spojení. Co spojují? Funkce, význam.
 99. Jak se spojuje základ a doplňková struktura meridiánu?
 100. Jaká je topografie základu a doplňkové struktury meridiánu?
 101. Jak místa počátku a ukončení meridiánu podmiňují objem základu a doplňkové struktury meridiánu?
 102. Ve kterých meridiánech je objem jejich základu větší než objem doplňkové struktury a opačně - objem jejich doplňkové struktury je větší než objem základu meridiánu? Čím je to podmíněno?
 103. Čím je podmíněna strukturace, komponování, kompozice a funkční možnosti základu a doplňkové struktury meridiánu?
 104. Proč se základ a doplňková struktura meridiánu kompozičně strukturují stejnými i různými strukturami jemnohmotných těl? Jak to ovlivňuje strukturálně-funkční podobnost a odlišnost?
 105. Jaká je strukturálně-funkční podobnost a odlišnost základu a doplňkové struktury meridiánu? Čím je to podmíněno?
 106. Co jsou to vnitřněmeridiánové mikrokanály? Vznik, topografie, dělení, spojení, funkce, význam.
 107. Ze které kanálové struktury začíná vytvoření vlastní kanálové struktury meridiánu?
 108. Jak vznikají vlastní meridiánové struktury?
 109. Co je to vlastní meridiánová struktura? Vznik, topografie, dělení, spojení, funkce, význam.
 110. Které kanálové struktury patří do vlastní meridiánové struktury? Jejich klasifikace podle umístění.
 111. Které kanálové struktury patří do vlastních vnitřněmeridiánových struktur?
 112. Jak se základem a doplňkovými strukturami meridiánu vytvářejí vnitřněmeridiánové mikrokanály vlastní meridiánové struktury? Vznik, topografie, druhy, dělení, spojení, funkce, význam.
 113. Co jsou to vnitřněmeridiánové volné "slepé" konce mikrokanálů, ultrakanálů a subultrakanálů vlastní meridiánové struktury? Vznik, topografie, spojení, funkce, význam.
 114. Co jsou to vnitřněmeridiánové mikrokanály vlastní struktury meridiánu? Vznik, topografie, dělení, koncové útvary, funkce, význam.
 115. Co jsou to a jak se vytvářejí vnitřněmeridiánové ultrakanály a subultrakanály vlastní struktury meridiánu? Topografie, spojení, funkce, význam.
 116. Která kanálová struktura integruje všechny struktury meridiánu?
 117. Proč vzniká vnitřněmeridiánová síť subultrakanálů? Její spojení, funkce, význam.
 118. Co jsou to vnitřní a vnější síťové mikrokanály meridiánu? Vznik, topografie, nasměrovanost, dělení, spojení, funkce, význam.
 119. V čem je podobnost a odlišnost vnitřních a vnějších síťových mikrokanálů meridiánu?
 120. Co jsou to mikrokanály vnitřních odvětvení meridiánu? Vznik, topografie, nasměrovanost, dělení, spojení, funkce, význam.
 121. Které mikrokanály patří do vněmeridiánových mikrokanálů?
 122. Které kanálové struktury patří do vlastních vněmeridiánových struktur?
 123. Co jsou to vycházející meridiánové mikrokanály? Vznik, topografie, nasměrovanost, dělení, spojení, funkce, význam.
 124. Ze které kanálové struktury začíná vytváření vlastních vněmeridiánových struktur?
 125. Které struktury meridiánu vytvářejí vycházející vněmeridiánové mikrokanály?
 126. Co vytvářejí koncové vněmeridiánové ultrakanály a subultrakanály?
 127. Která existují synaptická spojení vycházejících mikrokanálů a mikrokanálů vnitřních odvětvení meridiánu? Funkce, význam.
 128. Co jsou to a která existují mezimikrokanálová anastamózní spojení vycházejících mikrokanálů meridiánu a mikrokanálů vnitřních odvětvení meridiánu? Funkce, význam.
 129. Co jsou to vstupující vněmeridiánové mikrokanály? Vznik, topografie, cesty průchodu, dělení, spojení, funkce, význam.
 130. Které existují koncové útvary vstupujících vněmeridiánových mikrokanálů? Se kterými strukturami meridiánu se spojují a jak se spojují koncové útvary vstupujících vněmeridiánových mikrokanálů? jejich funkce a význam.
 131. Jaké jsou strukturálně-funkční podobnosti a odlišnosti vycházejících a vstupujících vněmeridiánových mikrokanálů?
 132. Které struktury integrují a se kterými strukturami se integrují vněmeridiánové kanálové struktury? Jak se spojují a rozšiřují funkční možnosti?
 133. Co jsou to meridiánové biologicky aktivní body? Vznik, forma, topografie, funkce, význam.
 134. Jaké jsou strukturálně-funkční podobnosti a odlišnosti základu, doplňkové a vlastní struktury meridiánu?
 135. Které subsystémy mikrokanálů se vytvářejí pomocí vycházejících vněmeridiánových mikrokanálů?
 136. Co je to meridiánovo-čakerní systém kanálů a meridiánovo-čakerní subsystémy mikrokanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 137. Které existují meridiánovo-čakerní subsystémy mikrokanálů? Jak a proč vznikají?
 138. Co je to meridiánovo-obalový systém kanálů a meridiánovo-obalové subsystémy mikrokanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 139. Které existují meridiánovo-obalové subsystémy mikrokanálů? Jak a proč vznikají?
 140. Co je to meridiánovo-sušumnový systém kanálů a meridiánovo-sušumnové subsystémy mikrokanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 141. Které existují meridiánovo-sušumnové subsystémy mikrokanálů? Jak a proč vznikají?
 142. Co je to meridiánovo-pravohvězdný systém kanálů a meridiánovo-pravohvězdné subsystémy mikrokanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 143. Které existují meridiánovo-pravohvězdné subsystémy mikrokanálů? Jak a proč vznikají?
 144. Co je to meridiánovo-levohvězdný systém kanálů a meridiánovo-levohvězdné subsystémy mikrokanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 145. Které existují meridiánovo-levohvězdné subsystémy mikrokanálů? Jak a proč vznikají?
 146. Co je to meridiánovo-hvězdný systém kanálů a meridiánovo-hvězdné subsystémy mikrokanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 147. Které existují meridiánovo-hvězdné subsystémy mikrokanálů? Jak a proč vznikají?
 148. Co je to meridiánovo-merudandový systém kanálů a meridiánovo-merudandové subsystémy mikrokanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 149. Které existují meridiánovo-merudandové subsystémy mikrokanálů? Jak a proč vznikají?
 150. Co je to meridiánovo-idový systém kanálů a meridiánovo-idové subsystémy mikrokanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 151. Které existují meridiánovo-idové subsystémy mikrokanálů? Jak a proč vznikají?
 152. Co je to meridiánovo-pinhalový systém kanálů a meridiánovo-pinhalové subsystémy mikrokanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 153. Které existují meridiánovo-pinhalové subsystémy mikrokanálů? Jak a proč vznikají?
 154. Co je to meridiánový systém kanálů a meridiánovo-meridiánové subsystémy mikrokanálů? Vznik, topografie, funkce, význam.
 155. Které existují meridiánovo-meridiánové subsystémy mikrokanálů? Jak a proč vznikají?
 156. Které kanálové struktury a jak vytvářejí meridiánový systém kanálů a jaký je jeho význam v systému kanálů jemnohmotných těl?
 157. Co jsou to meridiánové systémy kanálů? Jak vznikají a jaký je jejich význam?
 158. Které subsystémy mikrokanálů obsahuje meridiánový systém kanálů? Jak vznikají a jaký je jejich význam?
 159. Co jsou to meridiánové mikrokanály? Do kterých kanálů a systémů kanálů mohou pronikat? Jejich dělení, koncové útvary, spojení, funkce, význam.
 160. Co jsou to vnitřní části a odvětvení meridiánu? Které meridiány mají vnitřní části? Nasměrovanost, funkce, význam.
 161. Jaká je strukturálně-funkční podobnost a odlišnost vnitřních částí a vnitřních odvětvení meridiánu?
 162. Jaká je strukturálně-funkční podobnost a odlišnost mezi meridiány?
 163. Klasifikace meridiánů podle jejich počtu. Kolik existuje meridiánů? Co vytvářejí párové a nepárové meridiány?
 164. Co je to symetrický pár meridiánů? Vznik, topografie, spojení, podobnost, odlišnost, funkce, význam.
 165. Jaká je strukturálně-funkční podobnost a odlišnost mezi pravým a levým meridiánem symetrického páru?
 166. Které jsou základní funkce meridiánu?
 167. Jak meridián uskutečňuje informačně-energetickou vzájemnou výměnu?
 168. Proč meridiány nemohou bezprostředně uskutečňovat informačně-energetickou vzájemnou výměnu s informačně-energetickými poli vnějšího prostředí?
 169. Které životní informačně-energetické bioplazmy se vytvářejí v meridiánu? Čím se liší od bioplazem vytvořených v jiných kanálech?
 170. Která struktura meridiánu vytváří individuálně-univerzální životní informačně-energetickou bioplazmu? Čím se liší od jiných bioplazem?
 171. Které struktury meridiánu vytvářejí individuálně-specifické a individuálně-vysoce specifické životní informačně-energetické bioplazmy?
 172. Čím se liší životní informačně-energetické bioplazmy vytvořené v pravém a levém meridiánu symetrického páru?
 173. Jaký vliv má vývoj základních, životně důležitých a funkčně zabezpečujících čaker na strukturaci, komponování, kompozici a fungování meridiánu?
 174. Jaký vliv má vývoj vnitřních obalů jemnohmotných těl na strukturaci, komponování, kompozici a fungování meridiánu?
 175. Jaký vliv má vývoj pravého hvězdného kanálu na strukturaci, komponování, kompozici a fungování meridiánu?
 176. Jaký vliv má vývoj levého hvězdného kanálu na strukturaci, komponování, kompozici a fungování meridiánu?
 177. Jaký vliv má vývoj sušumny na strukturaci, komponování, kompozici a fungování meridiánu?
 178. Jaký vliv má vývoj merudandy na strukturaci, komponování, kompozici a fungování meridiánu?
 179. Jaký vliv má vývoj idy na strukturaci, komponování, kompozici a fungování meridiánu?
 180. Jaký vliv má vývoj pinhaly na strukturaci, komponování, kompozici a fungování meridiánu?
 181. Jaký vliv má vývoj jednotlivých meridiánů na strukturaci, komponování, kompozici a fungování meridiánu?
 182. Proč mohou vznikat informačně-energetické blokády kanálových struktur meridiánů?
 183. Ve kterých pásmech elektromagnetického spektra mohou vznikat informačně-energetické blokády kanálových struktur meridiánu?
 184. Jak informačně-energeticky odblokovat a očišťovat kanálové struktury meridiánu?
 185. Jak zabránit informačně-energetickému znečištění a blokování kanálových struktur meridiánu?
 186. Jak vyvíjet, formovat a zdokonalovat meridiány?
 187. Jak regenerovat poškozené kanálové struktury meridiánu?
 188. Může člověk svým vědomím ovlivňovat strukturálně-funkční vývoj meridiánu? Proč?
 189. Jaký význam mají meridiány pro vývoj člověka? Jak mohou změnit charakter vývoje člověka?
 190. Jaký význam mají pravé a levé meridiány symetrických párů pro vývoj člověka? Jak mohou pravé a levé meridiány symetrického páru změnit charakter vývoje člověka?
 191. Jak strukturálně-funkční stav meridiánů ovlivňuje vývoj, zdokonalení a projev určitých PSI-fenomenálních schopností člověka?
 192. Může být dosažen praktický projev jakékoliv PSI-fenomenální schopnosti člověka bez fungování meridiánů? Proč?
 193. Jak meridiány ovlivňují účinnost eniopsychologických, informačně-energetických, bioenergetických, reflexoterapeutických, duchovních a jakýchkoliv jiných metod léčení?
 194. Ovlivňuje strukturálně-funkční stav meridiánů proces uzdravení při léčbě? Proč?
 195. Proč je nutné při výchově, výuce, vývoji a léčení člověka počítat se strukturálně-funkční podobností a odlišností pravého a levého meridiánu symetrického páru?
 196. Proč je nutné dosáhnout vybalancované funkční aktivity pravého a levého meridiánu symetrického páru?
 197. Proč je nutné dosáhnout vybalancované funkční aktivity meridiánového systému kanálů, jejich autonomních částí a subsystémů mikrokanálů?
 198. Jak se změní charakter vývoje a chování člověka, když funkční aktivita pravých meridiánů bude převažovat nad funkční aktivitou levých meridiánů symetrických párů?
 199. Jak se změní charakter vývoje a chování člověka, když funkční aktivita levých meridiánů bude převažovat nad funkční aktivitou pravých meridiánů symetrických párů?
 200. Jak agresivně-destruktivní myšlení a projev negativních emocí ovlivňuje vývoj a charakter fungování meridiánového systému kanálů?
 201. Za jakých podmínek se funkčně aktivují informačně-energetické vzájemné výměny pravých meridiánů symetrického páru s informačně-energetickými hmotami antisvěta? Jak tato aktivita ovlivňuje fungování levých meridiánů?
 202. Za jakých podmínek se funkčně aktivují informačně-energetické vzájemné výměny levých meridiánů symetrického páru s informačně-energetickými hmotami duchovního světa? Jak tato aktivita ovlivňuje fungování pravých meridiánů?
 203. Které faktory a jak podmiňují charakter fungování meridiánového systému kanálů?
 204. Jak se stanovují režimy fungování meridiánového systému kanálů, jeho částí a subsystémů mikrokanálů?
 205. Jak zabránit pronikání informačně-energetických hmot antisvěta do meridiánového systému kanálů?
 206. Jak využít meridiánový systém kanálů pro informačně-energetické očištění jemnohmotných těl?
 207. Jak využít meridiánový systém kanálů pro rychlé informačně-energetické zabezpečení a posílení jemnohmotných těl a systémů organismu?
 208. Jak využít meridiánový systém kanálů pro intenzifikaci informačně-energetické vzájemné výměny mezi strukturami vnitřních částí jemnohmotných těl?
 209. Odkud a které informačně-energetické hmoty jsou absorbovány meridiány?
 210. Mohou být meridiánové mikrokanály nasměrovány do struktur vnějších částí jemnohmotných těl? Proč?
Téma přednášky č. 41
Funkční anatomie meridiánů plic, tlustého střeva a žaludku,
jejich systému kanálů a subsystémů mikrokanálů
 
Meridiány plic
 1. Co je to meridián plic?
 2. Které struktury jemnohmotných těl vytvářejí meridián plic?
 3. Topografie, forma, struktura, části, funkce, význam meridiánu plic.
 4. Kde začíná, jak prochází a kde je zakončen meridián plic?
 5. Co je to symetrický pár meridiánu plic?
 6. Jaké jsou strukturálně-funkční podobnosti a odlišnosti pravého a levého meridiánu plic symetrického páru?
 7. Kolik biologicky aktivních bodů má meridián plic? Jejich funkce a význam.
 8. Co je to systém kanálů a subsystémy mikrokanálů meridiánů plic? Jak a proč vznikají?
 9. Jak se meridiány plic integrují do systému informačně-energetických mikrokanálů jemnohmotných těl?
 10. Na stavbě kterých kanálů se mohou podílet mikrokanály meridiánů plic? Jak se spojují s mikrokanály kanálů a kanály? Funkce a význam těchto spojení.
 11. Jak cirkulují informačně-energetické hmoty v meridiánu plic?
 12. Proč a jak se uskutečňuje informačně-energetické přerozdělování informačně-energetických hmot v meridiánech plic a mezi meridiány?
 13. Které jsou hodiny nejvyšší funkční aktivity a pasivity meridiánů plic? Jaký to má význam při léčení jednotlivých nemocí?
 14. Které životní informačně-energetické bioplazmy se vytvářejí v meridiánech plic?
 15. Jaké jsou podobnosti a odlišnosti životních informačně-energetických bioplazem pravého a levého meridiánu plic? Čím se liší od životních informačně-energetických bioplazem jiných kanálů?
 16. Které nemoci mohou vznikat při strukturálně-funkčních poruchách meridiánů plic?
 17. Jaké morfologické a funkční změny fyzického těla, jemnohmotných těl a jejich struktur mohou nastat při strukturálně-funkčních poruchách meridiánů plic?
 18. Které nemoci, morfologické a funkční změny mohou nastat při přebytku informačně-energetických bioplazem v meridiánech plic?
 19. Které nemoci, morfologické a funkční změny mohou nastat při nedostatku informačně-energetických bioplazem v meridiánech plic?
 20. Při kterých symptomech je nutné provádět strukturálně-funkční normalizaci meridiánů plic?
 21. Při kterých symptomech je nutné provádět informačně-energetické očištění meridiánů plic?
 22. Při kterých symptomech je nutné provádět informačně-energetické odblokování kanálových struktur meridiánů plic?
 23. Které nemoci je možné léčit eniopsychologickými, informačně-energetickými, elektromagnetickými, akupresurními, biochemickými, termickými a jinými reflexoterapeutickými metodami prostřednictvím meridiánů plic?
Meridiány tlustého střeva
 1. Co je to meridián tlustého střeva?
 2. Které struktury jemnohmotných těl vytvářejí meridián tlustého střeva?
 3. Topografie, forma, struktura, části, funkce, význam meridiánu tlustého střeva.
 4. Kde začíná, jak prochází a kde je zakončen meridián tlustého střeva?
 5. Co je to symetrický pár meridiánu tlustého střeva?
 6. Jaké jsou strukturálně-funkční podobnosti a odlišnosti pravého a levého meridiánu tlustého střeva symetrického páru?
 7. Kolik biologicky aktivních bodů má meridián tlustého střeva? Jejich funkce a význam.
 8. Co je to systém kanálů a subsystémy mikrokanálů meridiánů tlustého střeva? Jak a proč vznikají?
 9. Jak se meridiány tlustého střeva integrují do systému informačně-energetických mikrokanálů jemnohmotných těl?
 10. Na stavbě kterých kanálů se mohou podílet mikrokanály meridiánů tlustého střeva? Jak se spojují s mikrokanály kanálů a kanály? Funkce a význam těchto spojení.
 11. Jak cirkulují informačně-energetické hmoty v meridiánu tlustého střeva?
 12. Proč a jak se uskutečňuje informačně-energetické přerozdělování informačně-energetických hmot v meridiánech tlustého střeva a mezi meridiány?
 13. Které jsou hodiny nejvyšší funkční aktivity a pasivity meridiánů tlustého střeva? Jaký to má význam při léčení jednotlivých nemocí?
 14. Které životní informačně-energetické bioplazmy se vytvářejí v meridiánech tlustého střeva?
 15. Jaké jsou podobnosti a odlišnosti životních informačně-energetických bioplazem pravého a levého meridiánu tlustého střeva? Čím se liší od životních informačně-energetických bioplazem jiných kanálů?
 16. Které nemoci mohou vznikat při strukturálně-funkčních poruchách meridiánů tlustého střeva?
 17. Jaké morfologické a funkční změny fyzického těla, jemnohmotných těl a jejich struktur mohou nastat při strukturálně-funkčních poruchách meridiánů tlustého střeva?
 18. Které nemoci, morfologické a funkční změny mohou nastat při přebytku informačně-energetických bioplazem v meridiánech tlustého střeva?
 19. Které nemoci, morfologické a funkční změny mohou nastat při nedostatku informačně-energetických bioplazem v meridiánech tlustého střeva?
 20. Při kterých symptomech je nutné provádět strukturálně-funkční normalizaci meridiánů tlustého střeva?
 21. Při kterých symptomech je nutné provádět informačně-energetické očištění meridiánů tlustého střeva?
 22. Při kterých symptomech je nutné provádět informačně-energetické odblokování kanálových struktur meridiánů tlustého střeva?
 23. Které nemoci je možné léčit eniopsychologickými, informačně-energetickými, elektromagnetickými, akupresurními, biochemickými, termickými a jinými reflexoterapeutickými metodami prostřednictvím meridiánů tlustého střeva?
Meridiány žaludku
 1. Co je to meridián žaludku?
 2. Které struktury jemnohmotných těl vytvářejí meridián žaludku?
 3. Topografie, forma, struktura, části, funkce, význam meridiánu žaludku.
 4. Kde začíná, jak prochází a kde je zakončen meridián žaludku?
 5. Co je to symetrický pár meridiánu žaludku?
 6. Jaké jsou strukturálně-funkční podobnosti a odlišnosti pravého a levého meridiánu žaludku symetrického páru?
 7. Kolik biologicky aktivních bodů má meridián žaludku? Jejich funkce a význam.
 8. Co je to systém kanálů a subsystémy mikrokanálů meridiánů žaludku? Jak a proč vznikají?
 9. Jak se meridiány žaludku integrují do systému informačně-energetických mikrokanálů jemnohmotných těl?
 10. Na stavbě kterých kanálů se mohou podílet mikrokanály meridiánů žaludku? Jak se spojují s mikrokanály kanálů a kanály? Funkce a význam těchto spojení.
 11. Jak cirkulují informačně-energetické hmoty v meridiánu žaludku?
 12. Proč a jak se uskutečňuje informačně-energetické přerozdělování informačně-energetických hmot v meridiánech žaludku a mezi meridiány?
 13. Které jsou hodiny nejvyšší funkční aktivity a pasivity meridiánů žaludku? Jaký to má význam při léčení jednotlivých nemocí?
 14. Které životní informačně-energetické bioplazmy se vytvářejí v meridiánech žaludku?
 15. Jaké jsou podobnosti a odlišnosti životních informačně-energetických bioplazem pravého a levého meridiánu žaludku? Čím se liší od životních informačně-energetických bioplazem jiných kanálů?
 16. Které nemoci mohou vznikat při strukturálně-funkčních poruchách meridiánů žaludku?
 17. Jaké morfologické a funkční změny fyzického těla, jemnohmotných těl a jejich struktur mohou nastat při strukturálně-funkčních poruchách meridiánů žaludku?
 18. Které nemoci, morfologické a funkční změny mohou nastat při přebytku informačně-energetických bioplazem v meridiánech žaludku?
 19. Které nemoci, morfologické a funkční změny mohou nastat při nedostatku informačně-energetických bioplazem v meridiánech žaludku?
 20. Při kterých symptomech je nutné provádět strukturálně-funkční normalizaci meridiánů žaludku?
 21. Při kterých symptomech je nutné provádět informačně-energetické očištění meridiánů žaludku?
 22. Při kterých symptomech je nutné provádět informačně-energetické odblokování kanálových struktur meridiánů žaludku?
 23. Které nemoci je možné léčit eniopsychologickými, informačně-energetickými, elektromagnetickými, akupresurními, biochemickými, termickými a jinými reflexoterapeutickými metodami prostřednictvím meridiánů žaludku?
Téma přednášky č. 42
Funkční anatomie meridiánů sleziny - slinivky břišní, srdce a tenkého střeva,
jejich systému kanálů a subsystémů mikrokanálů
Meridiány sleziny - slinivky břišní
 1. Co je to meridián sleziny - slinivky břišní?
 2. Které struktury jemnohmotných těl vytvářejí meridián sleziny - slinivky břišní?
 3. Topografie, forma, struktura, části, funkce, význam meridiánu sleziny - slinivky břišní.
 4. Kde začíná, jak prochází a kde je zakončen meridián sleziny - slinivky břišní?
 5. Co je to symetrický pár meridiánu sleziny - slinivky břišní?
 6. Jaké jsou strukturálně-funkční podobnosti a odlišnosti pravého a levého meridiánu sleziny - slinivky břišní symetrického páru?
 7. Kolik biologicky aktivních bodů má meridián sleziny - slinivky břišní? Jejich funkce a význam.
 8. Co je to systém kanálů a subsystémy mikrokanálů meridiánů sleziny - slinivky břišní? Jak a proč vznikají?
 9. Jak se meridiány sleziny - slinivky břišní integrují do systému informačně-energetických mikrokanálů jemnohmotných těl?
 10. Na stavbě kterých kanálů se mohou podílet mikrokanály meridiánů sleziny - slinivky břišní? Jak se spojují s mikrokanály kanálů a kanály? Funkce a význam těchto spojení.
 11. Jak cirkulují informačně-energetické hmoty v meridiánu sleziny - slinivky břišní?
 12. Proč a jak se uskutečňuje informačně-energetické přerozdělování informačně-energetických hmot v meridiánech sleziny - slinivky břišní a mezi meridiány?
 13. Které jsou hodiny nejvyšší funkční aktivity a pasivity meridiánů sleziny - slinivky břišní? Jaký to má význam při léčení jednotlivých nemocí?
 14. Které životní informačně-energetické bioplazmy se vytvářejí v meridiánech sleziny - slinivky břišní?
 15. Jaké jsou podobnosti a odlišnosti životních informačně-energetických bioplazem pravého a levého meridiánu sleziny - slinivky břišní? Čím se liší od životních informačně-energetických bioplazem jiných kanálů?
 16. Které nemoci mohou vznikat při strukturálně-funkčních poruchách meridiánů sleziny - slinivky břišní?
 17. Jaké morfologické a funkční změny fyzického těla, jemnohmotných těl a jejich struktur mohou nastat při strukturálně-funkčních poruchách meridiánů sleziny - slinivky břišní?
 18. Které nemoci, morfologické a funkční změny mohou nastat při přebytku informačně-energetických bioplazem v meridiánech sleziny - slinivky břišní?
 19. Které nemoci, morfologické a funkční změny mohou nastat při nedostatku informačně-energetických bioplazem v meridiánech sleziny - slinivky břišní?
 20. Při kterých symptomech je nutné provádět strukturálně-funkční normalizaci meridiánů sleziny - slinivky břišní?
 21. Při kterých symptomech je nutné provádět informačně-energetické očištění meridiánů sleziny - slinivky břišní?
 22. Při kterých symptomech je nutné provádět informačně-energetické odblokování kanálových struktur meridiánů sleziny - slinivky břišní?
 23. Které nemoci je možné léčit eniopsychologickými, informačně-energetickými, elektromagnetickými, akupresurními, biochemickými, termickými a jinými reflexoterapeutickými metodami prostřednictvím meridiánů sleziny - slinivky břišní?
Meridiány srdce
 1. Co je to meridián srdce?
 2. Které struktury jemnohmotných těl vytvářejí meridián srdce?
 3. Topografie, forma, struktura, části, funkce, význam meridiánu srdce.
 4. Kde začíná, jak prochází a kde je zakončen meridián srdce?
 5. Co je to symetrický pár meridiánu srdce?
 6. Jaké jsou strukturálně-funkční podobnosti a odlišnosti pravého a levého meridiánu srdce symetrického páru?
 7. Kolik biologicky aktivních bodů má meridián srdce? Jejich funkce a význam.
 8. Co je to systém kanálů a subsystémy mikrokanálů meridiánů srdce? Jak a proč vznikají?
 9. Jak se meridiány srdce integrují do systému informačně-energetických mikrokanálů jemnohmotných těl?
 10. Na stavbě kterých kanálů se mohou podílet mikrokanály meridiánů srdce? Jak se spojují s mikrokanály kanálů a kanály? Funkce a význam těchto spojení.
 11. Jak cirkulují informačně-energetické hmoty v meridiánu srdce?
 12. Proč a jak se uskutečňuje informačně-energetické přerozdělování informačně-energetických hmot v meridiánech srdce a mezi meridiány?
 13. Které jsou hodiny nejvyšší funkční aktivity a pasivity meridiánů srdce? Jaký to má význam při léčení jednotlivých nemocí?
 14. Které životní informačně-energetické bioplazmy se vytvářejí v meridiánech srdce?
 15. Jaké jsou podobnosti a odlišnosti životních informačně-energetických bioplazem pravého a levého meridiánu srdce? Čím se liší od životních informačně-energetických bioplazem jiných kanálů?
 16. Které nemoci mohou vznikat při strukturálně-funkčních poruchách meridiánů srdce?
 17. Jaké morfologické a funkční změny fyzického těla, jemnohmotných těl a jejich struktur mohou nastat při strukturálně-funkčních poruchách meridiánů srdce?
 18. Které nemoci, morfologické a funkční změny mohou nastat při přebytku informačně-energetických bioplazem v meridiánech srdce?
 19. Které nemoci, morfologické a funkční změny mohou nastat při nedostatku informačně-energetických bioplazem v meridiánech srdce?
 20. Při kterých symptomech je nutné provádět strukturálně-funkční normalizaci meridiánů srdce?
 21. Při kterých symptomech je nutné provádět informačně-energetické očištění meridiánů srdce?
 22. Při kterých symptomech je nutné provádět informačně-energetické odblokování kanálových struktur meridiánů srdce?
 23. Které nemoci je možné léčit eniopsychologickými, informačně-energetickými, elektromagnetickými, akupresurními, biochemickými, termickými a jinými reflexoterapeutickými metodami prostřednictvím meridiánů srdce?
Meridiány tenkého střeva
 1. Co je to meridián tenkého střeva?
 2. Které struktury jemnohmotných těl vytvářejí meridián tenkého střeva?
 3. Topografie, forma, struktura, části, funkce, význam meridiánu tenkého střeva.
 4. Kde začíná, jak prochází a kde je zakončen meridián tenkého střeva?
 5. Co je to symetrický pár meridiánu tenkého střeva?
 6. Jaké jsou strukturálně-funkční podobnosti a odlišnosti pravého a levého meridiánu tenkého střeva symetrického páru?
 7. Kolik biologicky aktivních bodů má meridián tenkého střeva? Jejich funkce a význam.
 8. Co je to systém kanálů a subsystémy mikrokanálů meridiánů tenkého střeva? Jak a proč vznikají?
 9. Jak se meridiány tenkého střeva integrují do systému informačně-energetických mikrokanálů jemnohmotných těl?
 10. Na stavbě kterých kanálů se mohou podílet mikrokanály meridiánů tenkého střeva? Jak se spojují s mikrokanály kanálů a kanály? Funkce a význam těchto spojení.
 11. Jak cirkulují informačně-energetické hmoty v meridiánu tenkého střeva?
 12. Proč a jak se uskutečňuje informačně-energetické přerozdělování informačně-energetických hmot v meridiánech tenkého střeva a mezi meridiány?
 13. Které jsou hodiny nejvyšší funkční aktivity a pasivity meridiánů tenkého střeva? Jaký to má význam při léčení jednotlivých nemocí?
 14. Které životní informačně-energetické bioplazmy se vytvářejí v meridiánech tenkého střeva?
 15. Jaké jsou podobnosti a odlišnosti životních informačně-energetických bioplazem pravého a levého meridiánu tenkého střeva? Čím se liší od životních informačně-energetických bioplazem jiných kanálů?
 16. Které nemoci mohou vznikat při strukturálně-funkčních poruchách meridiánů tenkého střeva?
 17. Jaké morfologické a funkční změny fyzického těla, jemnohmotných těl a jejich struktur mohou nastat při strukturálně-funkčních poruchách meridiánů tenkého střeva?
 18. Které nemoci, morfologické a funkční změny mohou nastat při přebytku informačně-energetických bioplazem v meridiánech tenkého střeva?
 19. Které nemoci, morfologické a funkční změny mohou nastat při nedostatku informačně-energetických bioplazem v meridiánech tenkého střeva?
 20. Při kterých symptomech je nutné provádět strukturálně-funkční normalizaci meridiánů tenkého střeva?
 21. Při kterých symptomech je nutné provádět informačně-energetické očištění meridiánů tenkého střeva?
 22. Při kterých symptomech je nutné provádět informačně-energetické odblokování kanálových struktur meridiánů tenkého střeva?
 23. Které nemoci je možné léčit eniopsychologickými, informačně-energetickými, elektromagnetickými, akupresurními, biochemickými, termickými a jinými reflexoterapeutickými metodami prostřednictvím meridiánů tenkého střeva?
Téma přednášky č. 43
Funkční anatomie meridiánů močového měchýře, ledvin a perikardu,
jejich systému kanálů a subsystémů mikrokanálů
Meridiány močového měchýře
 1. Co je to meridián močového měchýře?
 2. Které struktury jemnohmotných těl vytvářejí meridián močového měchýře?
 3. Topografie, forma, struktura, části, funkce, význam meridiánu močového měchýře.
 4. Kde začíná, jak prochází a kde je zakončen meridián močového měchýře?
 5. Co je to symetrický pár meridiánu močového měchýře?
 6. Jaké jsou strukturálně-funkční podobnosti a odlišnosti pravého a levého meridiánu močového měchýře symetrického páru?
 7. Kolik biologicky aktivních bodů má meridián močového měchýře? Jejich funkce a význam.
 8. Co je to systém kanálů a subsystémy mikrokanálů meridiánů močového měchýře? Jak a proč vznikají?
 9. Jak se meridiány močového měchýře integrují do systému informačně-energetických mikrokanálů jemnohmotných těl?
 10. Na stavbě kterých kanálů se mohou podílet mikrokanály meridiánů močového měchýře? Jak se spojují s mikrokanály kanálů a kanály? Funkce a význam těchto spojení.
 11. Jak cirkulují informačně-energetické hmoty v meridiánu močového měchýře?
 12. Proč a jak se uskutečňuje informačně-energetické přerozdělování informačně-energetických hmot v meridiánech močového měchýře a mezi meridiány?
 13. Které jsou hodiny nejvyšší funkční aktivity a pasivity meridiánů močového měchýře? Jaký to má význam při léčení jednotlivých nemocí?
 14. Které životní informačně-energetické bioplazmy se vytvářejí v meridiánech močového měchýře?
 15. Jaké jsou podobnosti a odlišnosti životních informačně-energetických bioplazem pravého a levého meridiánu močového měchýře? Čím se liší od životních informačně-energetických bioplazem jiných kanálů?
 16. Které nemoci mohou vznikat při strukturálně-funkčních poruchách meridiánů močového měchýře?
 17. Jaké morfologické a funkční změny fyzického těla, jemnohmotných těl a jejich struktur mohou nastat při strukturálně-funkčních poruchách meridiánů močového měchýře?
 18. Které nemoci, morfologické a funkční změny mohou nastat při přebytku informačně-energetických bioplazem v meridiánech močového měchýře?
 19. Které nemoci, morfologické a funkční změny mohou nastat při nedostatku informačně-energetických bioplazem v meridiánech močového měchýře?
 20. Při kterých symptomech je nutné provádět strukturálně-funkční normalizaci meridiánů močového měchýře?
 21. Při kterých symptomech je nutné provádět informačně-energetické očištění meridiánů močového měchýře?
 22. Při kterých symptomech je nutné provádět informačně-energetické odblokování kanálových struktur meridiánů močového měchýře?
 23. Které nemoci je možné léčit eniopsychologickými, informačně-energetickými, elektromagnetickými, akupresurními, biochemickými, termickými a jinými reflexoterapeutickými metodami prostřednictvím meridiánů močového měchýře?
Meridiány ledvin
 1. Co je to meridián ledvin?
 2. Které struktury jemnohmotných těl vytvářejí meridián ledvin?
 3. Topografie, forma, struktura, části, funkce, význam meridiánu ledvin.
 4. Kde začíná, jak prochází a kde je zakončen meridián ledvin?
 5. Co je to symetrický pár meridiánu ledvin?
 6. Jaké jsou strukturálně-funkční podobnosti a odlišnosti pravého a levého meridiánu ledvin symetrického páru?
 7. Kolik biologicky aktivních bodů má meridián ledvin? Jejich funkce a význam.
 8. Co je to systém kanálů a subsystémy mikrokanálů meridiánů ledvin? Jak a proč vznikají?
 9. Jak se meridiány ledvin integrují do systému informačně-energetických mikrokanálů jemnohmotných těl?
 10. Na stavbě kterých kanálů se mohou podílet mikrokanály meridiánů ledvin? Jak se spojují s mikrokanály kanálů a kanály? Funkce a význam těchto spojení.
 11. Jak cirkulují informačně-energetické hmoty v meridiánu ledvin?
 12. Proč a jak se uskutečňuje informačně-energetické přerozdělování informačně-energetických hmot v meridiánech ledvin a mezi meridiány?
 13. Které jsou hodiny nejvyšší funkční aktivity a pasivity meridiánů ledvin? Jaký to má význam při léčení jednotlivých nemocí?
 14. Které životní informačně-energetické bioplazmy se vytvářejí v meridiánech ledvin?
 15. Jaké jsou podobnosti a odlišnosti životních informačně-energetických bioplazem pravého a levého meridiánu ledvin? Čím se liší od životních informačně-energetických bioplazem jiných kanálů?
 16. Které nemoci mohou vznikat při strukturálně-funkčních poruchách meridiánů ledvin?
 17. Jaké morfologické a funkční změny fyzického těla, jemnohmotných těl a jejich struktur mohou nastat při strukturálně-funkčních poruchách meridiánů ledvin?
 18. Které nemoci, morfologické a funkční změny mohou nastat při přebytku informačně-energetických bioplazem v meridiánech ledvin?
 19. Které nemoci, morfologické a funkční změny mohou nastat při nedostatku informačně-energetických bioplazem v meridiánech ledvin?
 20. Při kterých symptomech je nutné provádět strukturálně-funkční normalizaci meridiánů ledvin?
 21. Při kterých symptomech je nutné provádět informačně-energetické očištění meridiánů ledvin?
 22. Při kterých symptomech je nutné provádět informačně-energetické odblokování kanálových struktur meridiánů ledvin?
 23. Které nemoci je možné léčit eniopsychologickými, informačně-energetickými, elektromagnetickými, akupresurními, biochemickými, termickými a jinými reflexoterapeutickými metodami prostřednictvím meridiánů ledvin?
Meridiány perikardu
 1. Co je to meridián perikardu?
 2. Které struktury jemnohmotných těl vytvářejí meridián perikardu?
 3. Topografie, forma, struktura, části, funkce, význam meridiánu perikardu.
 4. Kde začíná, jak prochází a kde je zakončen meridián perikardu?
 5. Co je to symetrický pár meridiánu perikardu?
 6. Jaké jsou strukturálně-funkční podobnosti a odlišnosti pravého a levého meridiánu perikardu symetrického páru?
 7. Kolik biologicky aktivních bodů má meridián perikardu? Jejich funkce a význam.
 8. Co je to systém kanálů a subsystémy mikrokanálů meridiánů perikardu? Jak a proč vznikají?
 9. Jak se meridiány perikardu integrují do systému informačně-energetických mikrokanálů jemnohmotných těl?
 10. Na stavbě kterých kanálů se mohou podílet mikrokanály meridiánů perikardu? Jak se spojují s mikrokanály kanálů a kanály? Funkce a význam těchto spojení.
 11. Jak cirkulují informačně-energetické hmoty v meridiánu perikardu?
 12. Proč a jak se uskutečňuje informačně-energetické přerozdělování informačně-energetických hmot v meridiánech perikardu a mezi meridiány?
 13. Které jsou hodiny nejvyšší funkční aktivity a pasivity meridiánů perikardu? Jaký to má význam při léčení jednotlivých nemocí?
 14. Které životní informačně-energetické bioplazmy se vytvářejí v meridiánech perikardu?
 15. Jaké jsou podobnosti a odlišnosti životních informačně-energetických bioplazem pravého a levého meridiánu perikardu? Čím se liší od životních informačně-energetických bioplazem jiných kanálů?
 16. Které nemoci mohou vznikat při strukturálně-funkčních poruchách meridiánů perikardu?
 17. Jaké morfologické a funkční změny fyzického těla, jemnohmotných těl a jejich struktur mohou nastat při strukturálně-funkčních poruchách meridiánů perikardu?
 18. Které nemoci, morfologické a funkční změny mohou nastat při přebytku informačně-energetických bioplazem v meridiánech perikardu?
 19. Které nemoci, morfologické a funkční změny mohou nastat při nedostatku informačně-energetických bioplazem v meridiánech perikardu?
 20. Při kterých symptomech je nutné provádět strukturálně-funkční normalizaci meridiánů perikardu?
 21. Při kterých symptomech je nutné provádět informačně-energetické očištění meridiánů perikardu?
 22. Při kterých symptomech je nutné provádět informačně-energetické odblokování kanálových struktur meridiánů perikardu?
 23. Které nemoci je možné léčit eniopsychologickými, informačně-energetickými, elektromagnetickými, akupresurními, biochemickými, termickými a jinými reflexoterapeutickými metodami prostřednictvím meridiánů perikardu?
Téma přednášky č. 44
Funkční anatomie meridiánů třech ohřívačů, žlučníku a jater,
jejich systému kanálů a subsystémů mikrokanálů
Meridiány třech ohřívačů
 1. Co je to meridián třech ohřívačů?
 2. Které struktury jemnohmotných těl vytvářejí meridián třech ohřívačů?
 3. Topografie, forma, struktura, části, funkce, význam meridiánu třech ohřívačů.
 4. Kde začíná, jak prochází a kde je zakončen meridián třech ohřívačů?
 5. Co je to symetrický pár meridiánu třech ohřívačů?
 6. Jaké jsou strukturálně-funkční podobnosti a odlišnosti pravého a levého meridiánu třech ohřívačů symetrického páru?
 7. Kolik biologicky aktivních bodů má meridián třech ohřívačů? Jejich funkce a význam.
 8. Co je to systém kanálů a subsystémy mikrokanálů meridiánů třech ohřívačů? Jak a proč vznikají?
 9. Jak se meridiány třech ohřívačů integrují do systému informačně-energetických mikrokanálů jemnohmotných těl?
 10. Na stavbě kterých kanálů se mohou podílet mikrokanály meridiánů třech ohřívačů? Jak se spojují s mikrokanály kanálů a kanály? Funkce a význam těchto spojení.
 11. Jak cirkulují informačně-energetické hmoty v meridiánu třech ohřívačů?
 12. Proč a jak se uskutečňuje informačně-energetické přerozdělování informačně-energetických hmot v meridiánech třech ohřívačů a mezi meridiány?
 13. Které jsou hodiny nejvyšší funkční aktivity a pasivity meridiánů třech ohřívačů? Jaký to má význam při léčení jednotlivých nemocí?
 14. Které životní informačně-energetické bioplazmy se vytvářejí v meridiánech třech ohřívačů?
 15. Jaké jsou podobnosti a odlišnosti životních informačně-energetických bioplazem pravého a levého meridiánu třech ohřívačů? Čím se liší od životních informačně-energetických bioplazem jiných kanálů?
 16. Které nemoci mohou vznikat při strukturálně-funkčních poruchách meridiánů třech ohřívačů?
 17. Jaké morfologické a funkční změny fyzického těla, jemnohmotných těl a jejich struktur mohou nastat při strukturálně-funkčních poruchách meridiánů třech ohřívačů?
 18. Které nemoci, morfologické a funkční změny mohou nastat při přebytku informačně-energetických bioplazem v meridiánech třech ohřívačů?
 19. Které nemoci, morfologické a funkční změny mohou nastat při nedostatku informačně-energetických bioplazem v meridiánech třech ohřívačů?
 20. Při kterých symptomech je nutné provádět strukturálně-funkční normalizaci meridiánů třech ohřívačů?
 21. Při kterých symptomech je nutné provádět informačně-energetické očištění meridiánů třech ohřívačů?
 22. Při kterých symptomech je nutné provádět informačně-energetické odblokování kanálových struktur meridiánů třech ohřívačů?
 23. Které nemoci je možné léčit eniopsychologickými, informačně-energetickými, elektromagnetickými, akupresurními, biochemickými, termickými a jinými reflexoterapeutickými metodami prostřednictvím meridiánů třech ohřívačů?
Meridiány žlučníku
 1. Co je to meridián žlučníku?
 2. Které struktury jemnohmotných těl vytvářejí meridián žlučníku?
 3. Topografie, forma, struktura, části, funkce, význam meridiánu žlučníku.
 4. Kde začíná, jak prochází a kde je zakončen meridián žlučníku?
 5. Co je to symetrický pár meridiánu žlučníku?
 6. Jaké jsou strukturálně-funkční podobnosti a odlišnosti pravého a levého meridiánu žlučníku symetrického páru?
 7. Kolik biologicky aktivních bodů má meridián žlučníku? Jejich funkce a význam.
 8. Co je to systém kanálů a subsystémy mikrokanálů meridiánů žlučníku? Jak a proč vznikají?
 9. Jak se meridiány žlučníku integrují do systému informačně-energetických mikrokanálů jemnohmotných těl?
 10. Na stavbě kterých kanálů se mohou podílet mikrokanály meridiánů žlučníku? Jak se spojují s mikrokanály kanálů a kanály? Funkce a význam těchto spojení.
 11. Jak cirkulují informačně-energetické hmoty v meridiánu žlučníku?
 12. Proč a jak se uskutečňuje informačně-energetické přerozdělování informačně-energetických hmot v meridiánech žlučníku a mezi meridiány?
 13. Které jsou hodiny nejvyšší funkční aktivity a pasivity meridiánů žlučníku? Jaký to má význam při léčení jednotlivých nemocí?
 14. Které životní informačně-energetické bioplazmy se vytvářejí v meridiánech žlučníku?
 15. Jaké jsou podobnosti a odlišnosti životních informačně-energetických bioplazem pravého a levého meridiánu žlučníku? Čím se liší od životních informačně-energetických bioplazem jiných kanálů?
 16. Které nemoci mohou vznikat při strukturálně-funkčních poruchách meridiánů žlučníku?
 17. Jaké morfologické a funkční změny fyzického těla, jemnohmotných těl a jejich struktur mohou nastat při strukturálně-funkčních poruchách meridiánů žlučníku?
 18. Které nemoci, morfologické a funkční změny mohou nastat při přebytku informačně-energetických bioplazem v meridiánech žlučníku?
 19. Které nemoci, morfologické a funkční změny mohou nastat při nedostatku informačně-energetických bioplazem v meridiánech žlučníku?
 20. Při kterých symptomech je nutné provádět strukturálně-funkční normalizaci meridiánů žlučníku?
 21. Při kterých symptomech je nutné provádět informačně-energetické očištění meridiánů žlučníku?
 22. Při kterých symptomech je nutné provádět informačně-energetické odblokování kanálových struktur meridiánů žlučníku?
 23. Které nemoci je možné léčit eniopsychologickými, informačně-energetickými, elektromagnetickými, akupresurními, biochemickými, termickými a jinými reflexoterapeutickými metodami prostřednictvím meridiánů žlučníku?
Meridiány jater
 1. Co je to meridián jater?
 2. Které struktury jemnohmotných těl vytvářejí meridián jater?
 3. Topografie, forma, struktura, části, funkce, význam meridiánu jater.
 4. Kde začíná, jak prochází a kde je zakončen meridián jater?
 5. Co je to symetrický pár meridiánu jater?
 6. Jaké jsou strukturálně-funkční podobnosti a odlišnosti pravého a levého meridiánu jater symetrického páru?
 7. Kolik biologicky aktivních bodů má meridián jater? Jejich funkce a význam.
 8. Co je to systém kanálů a subsystémy mikrokanálů meridiánů jater? Jak a proč vznikají?
 9. Jak se meridiány jater integrují do systému informačně-energetických mikrokanálů jemnohmotných těl?
 10. Na stavbě kterých kanálů se mohou podílet mikrokanály meridiánů jater? Jak se spojují s mikrokanály kanálů a kanály? Funkce a význam těchto spojení.
 11. Jak cirkulují informačně-energetické hmoty v meridiánu jater?
 12. Proč a jak se uskutečňuje informačně-energetické přerozdělování informačně-energetických hmot v meridiánech jater a mezi meridiány?
 13. Které jsou hodiny nejvyšší funkční aktivity a pasivity meridiánů jater? Jaký to má význam při léčení jednotlivých nemocí?
 14. Které životní informačně-energetické bioplazmy se vytvářejí v meridiánech jater?
 15. Jaké jsou podobnosti a odlišnosti životních informačně-energetických bioplazem pravého a levého meridiánu jater? Čím se liší od životních informačně-energetických bioplazem jiných kanálů?
 16. Které nemoci mohou vznikat při strukturálně-funkčních poruchách meridiánů jater?
 17. Jaké morfologické a funkční změny fyzického těla, jemnohmotných těl a jejich struktur mohou nastat při strukturálně-funkčních poruchách meridiánů jater?
 18. Které nemoci, morfologické a funkční změny mohou nastat při přebytku informačně-energetických bioplazem v meridiánech jater?
 19. Které nemoci, morfologické a funkční změny mohou nastat při nedostatku informačně-energetických bioplazem v meridiánech jater?
 20. Při kterých symptomech je nutné provádět strukturálně-funkční normalizaci meridiánů jater?
 21. Při kterých symptomech je nutné provádět informačně-energetické očištění meridiánů jater?
 22. Při kterých symptomech je nutné provádět informačně-energetické odblokování kanálových struktur meridiánů jater?
 23. Které nemoci je možné léčit eniopsychologickými, informačně-energetickými, elektromagnetickými, akupresurními, biochemickými, termickými a jinými reflexoterapeutickými metodami prostřednictvím meridiánů jater?
Téma přednášky č. 45
Funkční anatomie zadního středního meridiánu a předního středního meridiánu,
jejich systému kanálů a subsystémů mikrokanálů
Zadní střední meridián
 1. Co je to zadní střední meridián?
 2. Které struktury jemnohmotných těl vytvářejí zadní střední meridián?
 3. Topografie, forma, struktura, části, funkce, význam zadního středního meridiánu.
 4. Kde začíná, jak prochází a kde je zakončen zadní střední meridián?
 5. Jaké jsou strukturálně-funkční podobnosti a odlišnosti zadního středního meridiánu a předního středního meridiánu?
 6. Kolik biologicky aktivních bodů má zadní střední meridián? Jejich funkce a význam.
 7. Co je to systém kanálů a subsystémy mikrokanálů zadního středního meridiánu? Jak a proč vznikají?
 8. Jak se zadní střední meridián integruje do systému informačně-energetických mikrokanálů jemnohmotných těl?
 9. Na stavbě kterých kanálů se mohou podílet mikrokanály zadního středního meridiánu? Jak se spojují s mikrokanály kanálů a kanály? Funkce a význam těchto spojení.
 10. Jak cirkulují informačně-energetické hmoty v zadním středním meridiánu?
 11. Proč a jak se uskutečňuje informačně-energetické přerozdělování informačně-energetických hmot v zadním středním meridiánu a mezi meridiány?
 12. Proč se funkční aktivita zadního středního meridiánu liší od hodin nejvyšší funkční aktivity a pasivity párových meridiánů?
 13. Které životní informačně-energetické bioplazmy se vytvářejí v zadním středním meridiánu?
 14. Jaké jsou podobnosti a odlišnosti životních informačně-energetických bioplazem zadního středního meridiánu a předního středního meridiánu? Čím se liší od životních informačně-energetických bioplazem jiných kanálů?
 15. Které nemoci mohou vznikat při strukturálně-funkčních poruchách zadního středního meridiánu?
 16. Jaké morfologické a funkční změny fyzického těla, jemnohmotných těl a jejich struktur mohou nastat při strukturálně-funkčních poruchách zadního středního meridiánu?
 17. Které nemoci, morfologické a funkční změny mohou nastat při přebytku informačně-energetických bioplazem v zadním středním meridiánu?
 18. Které nemoci, morfologické a funkční změny mohou nastat při nedostatku informačně-energetických bioplazem v zadním středním meridiánu?
 19. Při kterých symptomech je nutné provádět strukturálně-funkční normalizaci zadního středního meridiánu?
 20. Při kterých symptomech je nutné provádět informačně-energetické očištění zadního středního meridiánu?
 21. Při kterých symptomech je nutné provádět informačně-energetické odblokování kanálových struktur zadního středního meridiánu?
 22. Které nemoci je možné léčit eniopsychologickými, informačně-energetickými, elektromagnetickými, akupresurními, biochemickými, termickými a jinými reflexoterapeutickými metodami prostřednictvím zadního středního meridiánu?
Přední střední meridián
 1. Co je to přední střední meridián?
 2. Které struktury jemnohmotných těl vytvářejí přední střední meridián?
 3. Topografie, forma, struktura, části, funkce, význam předního středního meridiánu.
 4. Kde začíná, jak prochází a kde je zakončen přední střední meridián?
 5. Jaké jsou strukturálně-funkční podobnosti a odlišnosti předního středního meridiánu a zadního středního meridiánu?
 6. Kolik biologicky aktivních bodů má přední střední meridián? Jejich funkce a význam.
 7. Co je to systém kanálů a subsystémy mikrokanálů předního středního meridiánu? Jak a proč vznikají?
 8. Jak se přední střední meridián integruje do systému informačně-energetických mikrokanálů jemnohmotných těl?
 9. Na stavbě kterých kanálů se mohou podílet mikrokanály předního středního meridiánu? Jak se spojují s mikrokanály kanálů a kanály? Funkce a význam těchto spojení.
 10. Jak cirkulují informačně-energetické hmoty ve předním středním meridiánu?
 11. Proč a jak se uskutečňuje informačně-energetické přerozdělování informačně-energetických hmot ve předním středním meridiánu a mezi meridiány?
 12. Proč se funkční aktivita předního středního meridiánu liší od hodin nejvyšší funkční aktivity a pasivity párových meridiánů?
 13. Které životní informačně-energetické bioplazmy se vytvářejí ve předním středním meridiánu?
 14. Jaké jsou podobnosti a odlišnosti životních informačně-energetických bioplazem předního středního meridiánu a zadního středního meridiánu? Čím se liší od životních informačně-energetických bioplazem jiných kanálů?
 15. Které nemoci mohou vznikat při strukturálně-funkčních poruchách předního středního meridiánu?
 16. Jaké morfologické a funkční změny fyzického těla, jemnohmotných těl a jejich struktur mohou nastat při strukturálně-funkčních poruchách předního středního meridiánu?
 17. Které nemoci, morfologické a funkční změny mohou nastat při přebytku informačně-energetických bioplazem ve předním středním meridiánu?
 18. Které nemoci, morfologické a funkční změny mohou nastat při nedostatku informačně-energetických bioplazem ve předním středním meridiánu?
 19. Při kterých symptomech je nutné provádět strukturálně-funkční normalizaci předního středního meridiánu?
 20. Při kterých symptomech je nutné provádět informačně-energetické očištění předního středního meridiánu?
 21. Při kterých symptomech je nutné provádět informačně-energetické odblokování kanálových struktur předního středního meridiánu?
 22. Které nemoci je možné léčit eniopsychologickými, informačně-energetickými, elektromagnetickými, akupresurními, biochemickými, termickými a jinými reflexoterapeutickými metodami prostřednictvím předního středního meridiánu?
Téma přednášky č. 46
Funkční anatomie meridiánových biologicky aktivních (akupresurních) bodů
 1. Co je to meridiánový biologicky aktivní bod?
 2. Které kanálové struktury meridiánu a jak vytvářejí biologicky aktivní bod?
 3. Topografie, forma, struktura, funkce a význam meridiánového biologicky aktivního bodu.
 4. Co je to filtrační membrána meridiánového biologicky aktivního bodu? Vznik, submikročásti filtrační membrány, barva, funkční frekvence, funkce, význam.
 5. Co podmiňuje funkční frekvence submikročástí filtrační membrány meridiánového biologicky aktivního bodu?
 6. Proč je filtrační membrána meridiánového biologicky aktivního bodu různobarevná? Jakou barvu mohou mít submikročásti filtrační membrány?
 7. Jak ovlivňuje různobarevnost filtrační membrány meridiánového biologicky aktivního bodu její funkční možnosti?
 8. Ve kterých funkčních stavech se mohou nacházet submikročásti filtrační membrány meridiánového biologicky aktivního bodu?
 9. Které kanálové struktury a jak vytvářejí a jaké formy společné "slepé" konce na povrchu meridiánů? Co to je?
 10. Proč mají meridiánové biologicky aktivní body různý počet, odlišné barvy a druhy "slepých" konců mikrokanálů, ultrakanálů a subultrakanálů?
 11. Které soubory mikrokanálů se mohou strukturovat v meridiánových biologicky aktivních bodech?
 12. Jak se strukturují a komponují mikrokanály, ultrakanály a subultrakanály do meridiánového biologicky aktivního bodu?
 13. Jaké kompozice mikrokanálů, ultrakanálů a subultrakanálů mohou mít meridiánové biologicky aktivní body?
 14. Co podmiňuje vnitřní architektoniku, formu a počet pásem elektromagnetického spektra fungování meridiánového biologicky aktivního bodu?
 15. Proč existují a čím si jsou podobné o čím odlišné meridiánové biologicky aktivní body jednoho meridiánu?
 16. Může mít jeden meridián strukturně a funkčně identické meridiánové biologicky aktivní body? Proč? Anatomické zdůvodnění.
 17. Na čem je závislý objem informačně-energetické vzájemné výměny v existujících pásmech elektromagnetického spektra meridiánového biologicky aktivního bodu?
 18. Kde a jak jsou umístěny meridiánové biologicky aktivní body?
 19. Proč se meridiánové biologicky aktivní body dělí na vněorientované a vnitřněorientované?
 20. Informačně-energetické vzájemné výměny vněorientovaných a vnitřněorientovaných meridiánových biologicky aktivních bodů.
 21. Uskutečňují se cirkulace informačně-energetických hmot mezi meridiánovými biologicky aktivními body v rámci jednoho meridiánu a mezi různými meridiány? Co tuto cirkulaci umožňuje?
 22. Mohou meridiánové biologicky aktivní body bezprostředně uskutečňovat informačně-energetické vzájemné výměny s informačně-energetickými poli vnějšího prostředí?
 23. S čím meridiánové biologicky aktivní body bezprostředně uskutečňují informačně-energetické vzájemné výměny?
 24. Co podmiňuje charakter a režim fungování meridiánových biologicky aktivních bodů?
 25. Jak jsou vzájemně závislé funkce meridiánových biologicky aktivních bodů v rámci jednoho meridiánu?
 26. Jak jsou vzájemně závislé funkce meridiánových biologicky aktivních bodů, meridiánu, meridiánů, jemnohmotných těl, buněk, tkání, orgánů a systémů organismu?
 27. Jak informačně-energeticky očišťovat a odblokovat meridiánové biologicky aktivní body?
 28. Může člověk vědomě ovlivnit režim fungování meridiánových biologicky aktivních bodů?
 29. Jak vyvíjet a zdokonalovat funkční možnosti meridiánových biologicky aktivních bodů?
 30. Jak enioanatomie meridiánového biologicky aktivního bodu umožňuje zdokonalení existujících reflexoterapeutických metod léčení?
 31. Jaké perspektivy vývoje dávají znalosti funkční anatomie meridiánových biologicky aktivních bodů pro vypracování nových metodologií, metod, prostředků a technologií reflexoterapeutického léčení?
 32. Umožňuje funkční anatomie meridiánového biologicky aktivního bodu úspěšně využít eniopsychologické, informačně-energetické a duchovní terapeutické metody léčení?
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka