Главная Услуги Обучение... Обучение-вопросы 47-54
 Výuka enioanatomie – otázky k tématům č. 47 – 54
 
Otázky pomáhají přiblížit obsah jednotlivých témat výukového programu a naznačují směry a potenciál využití enioanatomie ve prospěch člověka. Absolvováním celého programu se člověku dostane základu potřebnému k vývoji jeho vlastností, zvláštností, schopností, PSI-fenomenality, duševnosti, duchovnosti a božskosti. Otázky ukazují, jaký je význam eniologie, enioanatomie, eniopsychologie pro pochopení souvislostí a jednoty hmotného a duchovního, pozemského a kosmického, minulého, přítomného a budoucího. Tématický plán výuky, ke kterému se otázky vztahují, je uveden zde.
 
Téma přednášky č. 47
Individuální životní informačně-energetické bioplazmy
 1. Co jsou to individuální životní informačně-energetické bioplazmy? Kde jsou umístěny? Funkce, význam.
 2. Jak a kde se vytvářejí individuální životní informačně-energetické bioplazmy?
 3. Které existují individuální životní informačně-energetické bioplazmy?
 4. Co je to individuálně-univerzální životní informačně-energetická bioplazma? Kde vzniká? Funkce, význam.
 5. Co jsou to individuálně-specifické životní informačně-energetické bioplazmy? Kde vznikají? Funkce, význam.
 6. Které existují a kolik může být individuálně-specifických životních informačně-energetických bioplazem?
 7. Kterých barev mohou být individuálně-specifické životní informačně-energetické bioplazmy?
 8. Klasifikace individuálně-specifických životních informačně-energetických bioplazem podle jejich barvy, podle jejich skladebných komponent a podle jejich funkční frekvence.
 9. Co jsou to individuálně-vysoce specifické životní informačně-energetické bioplazmy? Kde vznikají? Proč vznikají? Jejich funkce a význam.
 10. Které existují a kolik může být individuálně-vysoce specifických životních informačně-energetických bioplazem?
 11. Čím je podmíněno vytvoření individuálně-vysoce specifických životních informačně-energetických bioplazem?
 12. Kterých barev mohou být individuálně-vysoce specifické životní informačně-energetické bioplazmy?
 13. Čím se mezi sebou liší individuálně-univerzální životní informačně-energetická bioplazma, individuálně-specifické životní informačně-energetické bioplazmy a individuálně-vysoce specifické životní informačně-energetické bioplazmy?
 14. Jaké jsou mechanismy vzniku individuálních životních informačně-energetických bioplazem?
 15. Jaká je závislost informačně-energetické homeostáze a imunity, informačně-energetické identity a individuality člověka na individuálních životních informačně-energetických bioplazmách?
 16. Jak mění odchýlení individuálních životních informačně-energetických bioplazem od funkčních norem funkční aktivitu a režim fungování jemnohmotných těl a jejich struktur?
 17. Jak informačně-energetická homeostáze a difúzní napětí individuálních životních informačně-energetických bioplazem ovlivňuje rozdělování a směr přemísťování informačně-energetických hmot v systému kanálů jemnohmotných těl?
 18. Jak se mění informačně-energetický obsah individuálních životních informačně-energetických bioplazem v závislosti na informačně-energetickém charakteru vnějšího prostředí?
 19. Které faktory stabilizují a umožňují funkčně možnou variabilitu informačně-energetického obsahu individuálních životních informačně-energetických bioplazem?
 20. Jaký význam má variabilní stabilita individuálních životních informačně-energetických bioplazem?
 21. Jaký vliv mají individuální životní informačně-energetické bioplazmy na vývoj člověka?
 22. Jaký vliv mají individuální životní informačně-energetické bioplazmy na strukturálně-funkční vývoj, zdokonalení a projev těl člověka?
 23. Jaký vliv mají individuální životní informačně-energetické bioplazmy na stav zdraví člověka?
 24. Jaký vliv mají individuální životní informačně-energetické bioplazmy na vývoj, zdokonalení a projev určitých vlastností, zvláštností a schopností člověka?
 25. Jaký vliv mají individuální životní informačně-energetické bioplazmy na vývoj, zdokonalení a projev PSI-fenomenálních schopností člověka?
 26. Jaký vliv mají individuální životní informačně-energetické bioplazmy na duchovní, duševní a božský vývoj člověka?
 27. Může člověk svým vědomím změnit informačně-energetický obsah svých individuálních životních informačně-energetických bioplazem?
 28. Může člověk svým vědomím, silou vůle a mentálním působením měnit informačně-energetický obsah individuálních životních informačně-energetických bioplazem jiných lidí? Za jakých podmínek ano a za jakých podmínek ne?
Téma přednášky č. 48
Přemístění, rozdělení, cirkulace a vzájemné výměny informačně-energetických hmot v systému informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl
 1. Proč je přemístění a rozdělení informačně-energetických hmot v systému informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl cílenasměrované?
 2. Proč je možná vnitřněkanálová a vnitřněsystémová cirkulace informačně-energetických hmot?
 3. Proč je potřebná vnitřněkanálová cirkulace informačně-energetických hmot a co je jejím prostřednictvím zabezpečováno?
 4. Proč jsou potřebné vnitřněkanálové vzájemné výměny informačně-energetických hmot mezi kanálovými strukturami?
 5. Které skladebné komponenty informačně-energetických hmot se mohou vzájemně vyměňovat mezi informačně-energetickými hmotami v systému kanálů jemnohmotných těl? Jaký to má význam?
 6. Jak ovlivňuje koncentrace a difúzní napětí informačně-energetických hmot směr přemístění informačně-energetických hmot v jednotlivých kanálech, v autonomních systémech kanálů, v subsystémech mikrokanálů, v buňkách, tkáních, orgánech, v systémech organismu a v jemnohmotných tělech?
 7. Jak morfologické a funkční stavy orgánů fyzického těla a struktury jemnohmotných těl ovlivňují koncentraci, difúzní napětí, přemístění, rozdělování a výměnu informačně-energetických hmot?
 8. Jak koncentrace a difúzní napětí informačně-energetických hmot v systému kanálů jemnohmotných těl mohou změnit režim fungování obalů jemnohmotných těl, čaker, filtračních membrán hvězdných kanálů, meridiánových biologicky aktivních bodů a funkční možnosti buněk, tkání, orgánů, systémů organismu a člověka celkově?
 9. Které struktury jemnohmotných těl jsou nejvíce citlivé a jako první funkčně reagují na změny koncentrace a difúzního napětí informačně-energetických hmot v systému kanálů?
 10. Které struktury jemnohmotných těl zabezpečují funkční normu koncentrace a difúzního napětí informačně-energetických hmot v systému kanálů jemnohmotných těl?
 11. Jak se mění režim fungování obalů jemnohmotných těl, čaker, filtračních membrán hvězdných kanálů a meridiánových biologicky aktivních bodů v závislosti na změně koncentrace a difúzního napětí informačně-energetických hmot?
 12. Jak ovlivňuje koncentrace a difúzní napětí informačně-energetických hmot charakter informačně-energetické vzájemné výměny?
 13. Co podmiňuje rychlost a objem přemístění, rozdělení a cirkulace informačně-energetických hmot v systému kanálů jemnohmotných těl?
 14. Co podmiňuje proces přemístění, rozdělení, cirkulace a vzájemné výměny informačně-energetických hmot v systému kanálů jemnohmotných těl?
 15. Jak se určují cesty a směry vnitřněkanálového a vnitřněsystémového přemístění, rozdělení a cirkulace informačně-energetických hmot?
 16. Proč existuje nekonečné množství variant cesta a směrů vnitřněkanálového a vnitřněsystémového přemístění, rozdělení a cirkulace informačně-energetických hmot?
 17. Proč se ve všech kanálech a mikrokanálech současně uskutečňuje přemístění, rozdělení a cirkulace informačně-energetických hmot?
 18. Proč se informačně-energetické hmoty v systému kanálů jemnohmotných těl nenacházejí ve statickém stavu?
 19. Které existují varianty přemístění, rozdělení, cirkulace a vzájemné výměny informačně-energetických hmot v systému kanálů jemnohmotných těl?
 20. Co je to vnitřněkanálové přemístění, rozdělení, cirkulace a vzájemné výměny informačně-energetických hmot? Co je podmiňuje a jaký je jejich význam?
 21. Co jsou to vnitřněsystémová přemístění, rozdělení, cirkulace a vzájemné výměny informačně-energetických hmot? Co je podmiňuje a jaký je jejich význam?
 22. Co jsou to mezikanálová přemístění, rozdělení, cirkulace a vzájemné výměny informačně-energetických hmot? Co je podmiňuje a jaký je jejich význam?
 23. Co jsou to mezisystémová přemístění, rozdělení, cirkulace a vzájemné výměny informačně-energetických hmot? Co je podmiňuje a jaký je jejich význam?
 24. Co jsou to kanálově-systémová přemístění, rozdělení, cirkulace a vzájemné výměny informačně-energetických hmot? Co je podmiňuje a jaký je jejich význam?
 25. Čím je charakterizováno přemístění, rozdělení, cirkulace a výměna informačně-energetických hmot v systému kanálů jemnohmotných těl?
 26. Proč se systém kanálů jemnohmotných těl vždy snaží optimalizovat přemístění, rozdělení, cirkulaci, vzájemné obměny a výměny informačně-energetických hmot?
 27. Co umožňuje vnitřní architektonika kanálů jemnohmotných těl přemístění, rozdělení, cirkulaci, vzájemné obměně a výměně informačně-energetických hmot?
 28. Které informačně-energetické hmoty se přemísťují, rozdělují, cirkulují, vyměňují v systému kanálů a vzájemně obměňují mezi kanálovými strukturami systému kanálů, mezi kanály, strukturami jemnohmotných těl, buňkami, tkáněmi, orgány a systémy organismu?
 29. Které informačně-energetické hmoty se přemísťují, rozdělují, cirkulují, vzájemně obměňují a vyměňují v sušumně, v sušumnovém systému kanálů, mezi strukturami sušumnového systému, strukturami jemnohmotných těl, buněk, tkání, orgánů a systémů organismu?
 30. Které informačně-energetické hmoty se přemísťují, rozdělují, cirkulují, vzájemně obměňují a vyměňují v merudandě, v merudandovém systému kanálů, mezi strukturami merudandového systému, strukturami jemnohmotných těl, buněk, tkání, orgánů a systémů organismu?
 31. Které informačně-energetické hmoty se přemísťují, rozdělují, cirkulují, vzájemně obměňují a vyměňují v idě, v idovém systému kanálů, mezi strukturami idového systému, strukturami jemnohmotných těl, buněk, tkání, orgánů a systémů organismu?
 32. Které informačně-energetické hmoty se přemísťují, rozdělují, cirkulují, vzájemně obměňují a vyměňují v pinhale, v pinhalovém systému kanálů, mezi strukturami pinhalového systému, strukturami jemnohmotných těl, buněk, tkání, orgánů a systémů organismu?
 33. Které informačně-energetické hmoty se přemísťují, rozdělují, cirkulují, vzájemně obměňují a vyměňují v pravém hvězdném kanálu, v pravohvězdném systému kanálů, mezi strukturami pravohvězdného systému, strukturami jemnohmotných těl, buněk, tkání, orgánů a systémů organismu?
 34. Které informačně-energetické hmoty se přemísťují, rozdělují, cirkulují, vzájemně obměňují a vyměňují v levém hvězdném kanálu, v levohvězdném systému kanálů, mezi strukturami levohvězdného systému, strukturami jemnohmotných těl, buněk, tkání, orgánů a systémů organismu?
 35. Které informačně-energetické hmoty se přemísťují, rozdělují, cirkulují, vzájemně obměňují a vyměňují ve hvězdném systému, ve hvězdném systému kanálů, mezi strukturami hvězdného systému, strukturami jemnohmotných těl, buněk, tkání, orgánů a systémů organismu?
 36. Které informačně-energetické hmoty se přemísťují, rozdělují, cirkulují, vzájemně obměňují a vyměňují v meridiánech a meridiánovém systému, v meridiánech a meridiánovém systému kanálů, mezi strukturami meridiánů a meridiánového systému, strukturami jemnohmotných těl, buněk, tkání, orgánů a systémů organismu?
 37. Proč je stabilní koncentrace informačně-energetických hmot v mezích funkční variability nejdůležitější podmínkou všestranného, harmonického a vybalancovaného evolučního vývoje člověka?
 38. Jak může člověk změnit přemístění, rozdělení, cirkulaci, vzájemné obměny a výměny informačně-energetických hmot v systému kanálů jemnohmotných těl?
 39. Jak může člověk změnit přemístění, rozdělení, cirkulaci, vzájemné obměny a výměny informačně-energetických hmot mezi systémem kanálů jemnohmotných těl, buňkami, tkáněmi, orgány a systémy organismu?
 40. Jak dosáhnout cílenasměrovaných informačně-energetických vzájemných výměn jemnohmotných těl s určitými informačně-energetickými poli vnějšího prostředí?
 41. Se kterými informačně-energetickými poli vnějšího prostředí může člověk svými jemnohmotnými těly stanovit informačně-energetické vzájemné výměny?
 42. Jak dosáhnout automatické cílenasměrované informačně-energetické vzájemné výměny jemnohmotných těl s určitými informačně-energetickými poli vnějšího prostředí?
 43. Jaký význam mají pro člověka cílenasměrované informačně-energetické vzájemné výměny jemnohmotných těl s informačně-energetickými poli vnějšího prostředí?
 44. Jak dosáhnout automatické cílenasměrované informačně-energetické vzájemné výměny mezi jemnohmotnými těly?
 45. Jaký význam mají pro člověka cílenasměrované informačně-energetické vzájemné výměny mezi jemnohmotnými těly?
Téma přednášky č. 49
Metodologie a technologie vývoje jemnohmotných těl
 1. Od čeho a jak zahájit vývoj jemnohmotných těl?
 2. Které směry vývoje jemnohmotných těl existují?
 3. Metodologie pasivního vývoje jemnohmotných těl.
 4. Metodologie aktivního vývoje jemnohmotných těl.
 5. Metodologie aktivně-pasivního vývoje jemnohmotných těl.
 6. Kterými informačně-energetickými hmotami a jak vyvíjet červené jemnohmotné tělo?
 7. Kterými informačně-energetickými hmotami a jak vyvíjet červenou holografickou integraci jemnohmotných těl?
 8. Kterými informačně-energetickými hmotami a jak vyvíjet světle zářivě červené jemnohmotné tělo?
 9. Kterými informačně-energetickými hmotami a jak vyvíjet světle zářivě červenou holografickou integraci jemnohmotných těl?
 10. Kterými informačně-energetickými hmotami a jak vyvíjet oranžové jemnohmotné tělo?
 11. Kterými informačně-energetickými hmotami a jak vyvíjet oranžovou holografickou integraci jemnohmotných těl?
 12. Kterými informačně-energetickými hmotami a jak vyvíjet světle zářivě oranžové jemnohmotné tělo?
 13. Kterými informačně-energetickými hmotami a jak vyvíjet světle zářivě oranžovou holografickou integraci jemnohmotných těl?
 14. Kterými informačně-energetickými hmotami a jak vyvíjet žluté jemnohmotné tělo?
 15. Kterými informačně-energetickými hmotami a jak vyvíjet žlutou holografickou integraci jemnohmotných těl?
 16. Kterými informačně-energetickými hmotami a jak vyvíjet zelené jemnohmotné tělo?
 17. Kterými informačně-energetickými hmotami a jak vyvíjet zelenou holografickou integraci jemnohmotných těl?
 18. Kterými informačně-energetickými hmotami a jak vyvíjet světle zářivě zelené jemnohmotné tělo?
 19. Kterými informačně-energetickými hmotami a jak vyvíjet světle zářivě zelenou holografickou integraci jemnohmotných těl?
 20. Kterými informačně-energetickými hmotami a jak vyvíjet blankytné jemnohmotné tělo?
 21. Kterými informačně-energetickými hmotami a jak vyvíjet blankytnou holografickou integraci jemnohmotných těl?
 22. Kterými informačně-energetickými hmotami a jak vyvíjet tyrkysové jemnohmotné tělo?
 23. Kterými informačně-energetickými hmotami a jak vyvíjet tyrkysovou holografickou integraci jemnohmotných těl?
 24. Kterými informačně-energetickými hmotami a jak vyvíjet modré jemnohmotné tělo?
 25. Kterými informačně-energetickými hmotami a jak vyvíjet modrou holografickou integraci jemnohmotných těl?
 26. Kterými informačně-energetickými hmotami a jak vyvíjet šeříkové jemnohmotné tělo?
 27. Kterými informačně-energetickými hmotami a jak vyvíjet šeříkovou holografickou integraci jemnohmotných těl?
 28. Kterými informačně-energetickými hmotami a jak vyvíjet fialové jemnohmotné tělo?
 29. Kterými informačně-energetickými hmotami a jak vyvíjet fialovou holografickou integraci jemnohmotných těl?
 30. Kterými informačně-energetickými hmotami a jak vyvíjet růžové jemnohmotné tělo?
 31. Kterými informačně-energetickými hmotami a jak vyvíjet růžovou holografickou integraci jemnohmotných těl?
 32. Kterými informačně-energetickými hmotami a jak vyvíjet bílé jemnohmotné tělo?
 33. Kterými informačně-energetickými hmotami a jak vyvíjet bílou holografickou integraci jemnohmotných těl?
 34. Kterými informačně-energetickými hmotami a jak vyvíjet zlaté jemnohmotné tělo?
 35. Kterými informačně-energetickými hmotami a jak vyvíjet zlatou holografickou integraci jemnohmotných těl?
 36. Která jemnohmotná těla jsou ovlivněna vývojem červeného jemnohmotného těla?
 37. Která jemnohmotná těla jsou ovlivněna vývojem světle zářivě červeného jemnohmotného těla?
 38. Která jemnohmotná těla jsou ovlivněna vývojem oranžového jemnohmotného těla?
 39. Která jemnohmotná těla jsou ovlivněna vývojem světle zářivě oranžového jemnohmotného těla?
 40. Která jemnohmotná těla jsou ovlivněna vývojem žlutého jemnohmotného těla?
 41. Která jemnohmotná těla jsou ovlivněna vývojem zeleného jemnohmotného těla?
 42. Která jemnohmotná těla jsou ovlivněna vývojem světle zářivě zeleného jemnohmotného těla?
 43. Která jemnohmotná těla jsou ovlivněna vývojem blankytného jemnohmotného těla?
 44. Která jemnohmotná těla jsou ovlivněna vývojem tyrkysového jemnohmotného těla?
 45. Která jemnohmotná těla jsou ovlivněna vývojem modrého jemnohmotného těla?
 46. Která jemnohmotná těla jsou ovlivněna vývojem šeříkového jemnohmotného těla?
 47. Která jemnohmotná těla jsou ovlivněna vývojem fialového jemnohmotného těla?
 48. Která jemnohmotná těla jsou ovlivněna vývojem růžového jemnohmotného těla?
 49. Která jemnohmotná těla jsou ovlivněna vývojem bílého jemnohmotného těla?
 50. Která jemnohmotná těla jsou ovlivněna vývojem zlatého jemnohmotného těla?
 51. Jak enioanatomie napomáhá vytvářet metodologie, metody, prostředky a technologie vývoje jemnohmotných těl?
 52. Jak využít znalosti funkční anatomie jemnohmotných těl pro jejich vývoj?
 53. Proč moderní metodologie, metody a prostředky vývoje jemnohmotných těl neumožňují dosáhnout všestranného, harmonického a vybalancovaného vývoje jemnohmotných těl člověka?
 54. Jak využít koncentraci při cílenasměrovaném vývoji jemnohmotných těl?
 55. Jak využít mentální imaginaci a vizualizaci při cílenasměrovaném vývoji jemnohmotných těl?
 56. Jak využít meditaci při cílenasměrovaném vývoji jemnohmotných těl?
 57. Jak využít rytmické dýchání při cílenasměrovaném vývoji jemnohmotných těl?
 58. Jak využít současně relaxaci, koncentraci, mentální imaginaci, vizualizaci, rytmické dýchání, zpívání manter, asány a meditaci při cílenasměrovaném vývoji jemnohmotných těl?
 59. Jak využít přírodní vliv informačně-energetických polí vnějšího prostředí při cílenasměrovaném vývoji jemnohmotných těl?
 60. Jak vytvořit potřebné informačně-energetické prostředí při cílenasměrovaném vývoji jemnohmotných těl?
 61. Jak provádět fyzické cviky při cílenasměrovaném vývoji jemnohmotných těl?
 62. Jaký musí být charakter masážní terapie, aby její pomocí bylo možné aktivizovat přírodní vývoj jemnohmotných těl?
 63. Jak využít současně hudbu, relaxaci, mentální imaginaci, vizualizaci a meditaci při cílenasměrovaném vývoji jemnohmotných těl?
 64. Jaký význam má mentální působení na jemnohmotná těla při jejich cílenasměrovaném vývoji?
 65. Jaká je podobnost a odlišnost metodologií vývoje jemnohmotných těl dětí a dospělých?
 66. Co člověku přináší všestranný, harmonický a vybalancovaný vývoj jemnohmotných těl?
Téma přednášky č. 50
Jemnohmotná těla člověka jako informačně-energetický základ jeho sociálně-biologického, duchovního, duševního a božského vývoje
 1. Proč jsou jemnohmotná těla informačně-energetickým základem sociálně-biologického, duchovního, duševního a božského vývoje člověka?
 2. Pro které sociálně-biologické, duchovní, duševní a božské vlastnosti, zvláštnosti, schopnosti a funkční možnosti je informačně-energetickým základem červené jemnohmotné tělo?
 3. Jak hypotrofie a hypofunkce červeného jemnohmotného těla mění vývoj člověka a stav jeho zdraví?
 4. Jak hypertrofie a hyperfunkce červeného jemnohmotného těla mění vývoj člověka a stav jeho zdraví?
 5. Pro které sociálně-biologické, duchovní, duševní a božské vlastnosti, zvláštnosti, schopnosti a funkční možnosti je informačně-energetickým základem světle zářivě červené jemnohmotné tělo?
 6. Jak hypotrofie a hypofunkce světle zářivě červeného jemnohmotného těla mění vývoj člověka a stav jeho zdraví?
 7. Jak hypertrofie a hyperfunkce světle zářivě červeného jemnohmotného těla mění vývoj člověka a stav jeho zdraví?
 8. Pro které sociálně-biologické, duchovní, duševní a božské vlastnosti, zvláštnosti, schopnosti a funkční možnosti je informačně-energetickým základem oranžové jemnohmotné tělo?
 9. Jak hypotrofie a hypofunkce oranžového jemnohmotného těla mění vývoj člověka a stav jeho zdraví?
 10. Jak hypertrofie a hyperfunkce oranžového jemnohmotného těla mění vývoj člověka a stav jeho zdraví?
 11. Pro které sociálně-biologické, duchovní, duševní a božské vlastnosti, zvláštnosti, schopnosti a funkční možnosti je informačně-energetickým základem světle zářivě oranžové jemnohmotné tělo?
 12. Jak hypotrofie a hypofunkce světle zářivě oranžového jemnohmotného těla mění vývoj člověka a stav jeho zdraví?
 13. Jak hypertrofie a hyperfunkce světle zářivě oranžového jemnohmotného těla mění vývoj člověka a stav jeho zdraví?
 14. Pro které sociálně-biologické, duchovní, duševní a božské vlastnosti, zvláštnosti, schopnosti a funkční možnosti je informačně-energetickým základem žluté jemnohmotné tělo?
 15. Jak hypotrofie a hypofunkce žlutého jemnohmotného těla mění vývoj člověka a stav jeho zdraví?
 16. Jak hypertrofie a hyperfunkce žlutého jemnohmotného těla mění vývoj člověka a stav jeho zdraví?
 17. Pro které sociálně-biologické, duchovní, duševní a božské vlastnosti, zvláštnosti, schopnosti a funkční možnosti je informačně-energetickým základem zelené jemnohmotné tělo?
 18. Jak hypotrofie a hypofunkce zeleného jemnohmotného těla mění vývoj člověka a stav jeho zdraví?
 19. Jak hypertrofie a hyperfunkce zeleného jemnohmotného těla mění vývoj člověka a stav jeho zdraví?
 20. Pro které sociálně-biologické, duchovní, duševní a božské vlastnosti, zvláštnosti, schopnosti a funkční možnosti je informačně-energetickým základem světle zářivě zelené jemnohmotné tělo?
 21. Jak hypotrofie a hypofunkce světle zářivě zeleného jemnohmotného těla mění vývoj člověka a stav jeho zdraví?
 22. Jak hypertrofie a hyperfunkce světle zářivě zeleného jemnohmotného těla mění vývoj člověka a stav jeho zdraví?
 23. Pro které sociálně-biologické, duchovní, duševní a božské vlastnosti, zvláštnosti, schopnosti a funkční možnosti je informačně-energetickým základem blankytné jemnohmotné tělo?
 24. Jak hypotrofie a hypofunkce blankytného jemnohmotného těla mění vývoj člověka a stav jeho zdraví?
 25. Jak hypertrofie a hyperfunkce blankytného jemnohmotného těla mění vývoj člověka a stav jeho zdraví?
 26. Pro které sociálně-biologické, duchovní, duševní a božské vlastnosti, zvláštnosti, schopnosti a funkční možnosti je informačně-energetickým základem tyrkysové jemnohmotné tělo?
 27. Jak hypotrofie a hypofunkce tyrkysového jemnohmotného těla mění vývoj člověka a stav jeho zdraví?
 28. Jak hypertrofie a hyperfunkce tyrkysového jemnohmotného těla mění vývoj člověka a stav jeho zdraví?
 29. Pro které sociálně-biologické, duchovní, duševní a božské vlastnosti, zvláštnosti, schopnosti a funkční možnosti je informačně-energetickým základem modré jemnohmotné tělo?
 30. Jak hypotrofie a hypofunkce modrého jemnohmotného těla mění vývoj člověka a stav jeho zdraví?
 31. Jak hypertrofie a hyperfunkce modrého jemnohmotného těla mění vývoj člověka a stav jeho zdraví?
 32. Pro které sociálně-biologické, duchovní, duševní a božské vlastnosti, zvláštnosti, schopnosti a funkční možnosti je informačně-energetickým základem šeříkové jemnohmotné tělo?
 33. Jak hypotrofie a hypofunkce šeříkového jemnohmotného těla mění vývoj člověka a stav jeho zdraví?
 34. Jak hypertrofie a hyperfunkce šeříkového jemnohmotného těla mění vývoj člověka a stav jeho zdraví?
 35. Pro které sociálně-biologické, duchovní, duševní a božské vlastnosti, zvláštnosti, schopnosti a funkční možnosti je informačně-energetickým základem fialové jemnohmotné tělo?
 36. Jak hypotrofie a hypofunkce fialového jemnohmotného těla mění vývoj člověka a stav jeho zdraví?
 37. Jak hypertrofie a hyperfunkce fialového jemnohmotného těla mění vývoj člověka a stav jeho zdraví?
 38. Pro které sociálně-biologické, duchovní, duševní a božské vlastnosti, zvláštnosti, schopnosti a funkční možnosti je informačně-energetickým základem růžové jemnohmotné tělo?
 39. Jak hypotrofie a hypofunkce růžového jemnohmotného těla mění vývoj člověka a stav jeho zdraví?
 40. Jak hypertrofie a hyperfunkce růžového jemnohmotného těla mění vývoj člověka a stav jeho zdraví?
 41. Pro které sociálně-biologické, duchovní, duševní a božské vlastnosti, zvláštnosti, schopnosti a funkční možnosti je informačně-energetickým základem bílé jemnohmotné tělo?
 42. Jak hypotrofie a hypofunkce bílého jemnohmotného těla mění vývoj člověka a stav jeho zdraví?
 43. Jak hypertrofie a hyperfunkce bílého jemnohmotného těla mění vývoj člověka a stav jeho zdraví?
 44. Pro které sociálně-biologické, duchovní, duševní a božské vlastnosti, zvláštnosti, schopnosti a funkční možnosti je informačně-energetickým základem zlaté jemnohmotné tělo?
 45. Jak hypotrofie a hypofunkce zlatého jemnohmotného těla mění vývoj člověka a stav jeho zdraví?
 46. Jak hypertrofie a hyperfunkce zlatého jemnohmotného těla mění vývoj člověka a stav jeho zdraví?
 47. Ovlivňuje změna informačně-energetického obsahu jemnohmotných těl charakter sociálně-biologického, duchovního, duševního a božského vývoje člověka?
 48. Jaký informačně-energetický obsah jemnohmotných těl přeorientovává vývoj člověka od sociálně přijatelných vlastností k sociálně nepřijatelným a nebezpečným?
 49. Jaký informačně-energetický obsah jemnohmotných těl napomáhá vývoji vlastností zla v člověku?
 50. Jaký informačně-energetický obsah jemnohmotných těl napomáhá vývoji vlastností nenávisti, agrese a násilí v člověku?
 51. Jaký informačně-energetický obsah jemnohmotných těl napomáhá vývoji vlastností závisti a žárlivosti v člověku?
 52. Jaký informačně-energetický obsah jemnohmotných těl přeorientovává vývoj člověka od duchovního k antiduchovnímu, od duševního k antiduševnímu a od božského k antibožskému?
 53. Jaký informačně-energetický obsah jemnohmotných těl zabraňuje antisociálnímu a degenerativně-destruktivnímu vývoji člověka?
 54. Jaký informačně-energetický obsah jemnohmotných těl umožňuje všestranný, vybalancovaný a harmonický sociálně-biologický vývoj člověka?
 55. Jaký informačně-energetický obsah jemnohmotných těl napomáhá božsko-duchovnímu vývoji člověka?
 56. Jak dosáhnout potřebného informačně-energetického obsahu jemnohmotných těl pro vývoj určitých vlastností, zvláštností, schopností a funkčních možností člověka?
Téma přednášky č. 51
Jemnohmotná těla člověka jako informačně-energetický základ jeho PSI-fenomenálního vývoje
 1. Proč jsou jemnohmotná těla informačně-energetickým základem PSI-fenomenálního vývoje člověka?
 2. Jak určit, které jemnohmotné tělo je informačně-energetickým základem a která těla posilují informačně-energetický základ určité PSI-fenomenální schopnosti člověka?
 3. Při kterých strukturálně-funkčních stavech, režimech fungování a kterých jemnohmotných těl se může projevovat určitá PSI-fenomenální schopnost člověka?
 4. Jak charakter informačně-energetického obsahu jemnohmotných těl ovlivňuje vývoj, zdokonalení, projev a praktické využití PSI-fenomenálních schopnosti člověka?
 5. Které PSI-fenomenální schopnosti se mohou vyvíjet a být člověkem prakticky využity na informačně-energetickém základě červeného jemnohmotného těla?
 6. Která jemnohmotná těla a proč informačně-energeticky posilují červené jemnohmotné tělo při praktickém využití určité PSI-fenomenální schopnosti člověkem?
 7. Které PSI-fenomenální schopnosti se mohou vyvíjet a být člověkem prakticky využity na informačně-energetickém základě světle zářivě červeného jemnohmotného těla?
 8. Která jemnohmotná těla a proč informačně-energeticky posilují světle zářivě červené jemnohmotné tělo při praktickém využití určité PSI-fenomenální schopnosti člověkem?
 9. Které PSI-fenomenální schopnosti se mohou vyvíjet a být člověkem prakticky využity na informačně-energetickém základě oranžového jemnohmotného těla?
 10. Která jemnohmotná těla a proč informačně-energeticky posilují oranžové jemnohmotné tělo při praktickém využití určité PSI-fenomenální schopnosti člověkem?
 11. Které PSI-fenomenální schopnosti se mohou vyvíjet a být člověkem prakticky využity na informačně-energetickém základě světle zářivě oranžového jemnohmotného těla?
 12. Která jemnohmotná těla a proč informačně-energeticky posilují světle zářivě oranžové jemnohmotné tělo při praktickém využití určité PSI-fenomenální schopnosti člověkem?
 13. Které PSI-fenomenální schopnosti se mohou vyvíjet a být člověkem prakticky využity na informačně-energetickém základě žlutého jemnohmotného těla?
 14. Která jemnohmotná těla a proč informačně-energeticky posilují žluté jemnohmotné tělo při praktickém využití určité PSI-fenomenální schopnosti člověkem?
 15. Které PSI-fenomenální schopnosti se mohou vyvíjet a být člověkem prakticky využity na informačně-energetickém základě zeleného jemnohmotného těla?
 16. Která jemnohmotná těla a proč informačně-energeticky posilují zelené jemnohmotné tělo při praktickém využití určité PSI-fenomenální schopnosti člověkem?
 17. Které PSI-fenomenální schopnosti se mohou vyvíjet a být člověkem prakticky využity na informačně-energetickém základě světle zářivě zeleného jemnohmotného těla?
 18. Která jemnohmotná těla a proč informačně-energeticky posilují světle zářivě zelené jemnohmotné tělo při praktickém využití určité PSI-fenomenální schopnosti člověkem?
 19. Které PSI-fenomenální schopnosti se mohou vyvíjet a být člověkem prakticky využity na informačně-energetickém základě blankytného jemnohmotného těla?
 20. Která jemnohmotná těla a proč informačně-energeticky posilují blankytné jemnohmotné tělo při praktickém využití určité PSI-fenomenální schopnosti člověkem?
 21. Které PSI-fenomenální schopnosti se mohou vyvíjet a být člověkem prakticky využity na informačně-energetickém základě tyrkysového jemnohmotného těla?
 22. Která jemnohmotná těla a proč informačně-energeticky posilují tyrkysové jemnohmotné tělo při praktickém využití určité PSI-fenomenální schopnosti člověkem?
 23. Které PSI-fenomenální schopnosti se mohou vyvíjet a být člověkem prakticky využity na informačně-energetickém základě modrého jemnohmotného těla?
 24. Která jemnohmotná těla a proč informačně-energeticky posilují modré jemnohmotné tělo při praktickém využití určité PSI-fenomenální schopnosti člověkem?
 25. Které PSI-fenomenální schopnosti se mohou vyvíjet a být člověkem prakticky využity na informačně-energetickém základě šeříkového jemnohmotného těla?
 26. Která jemnohmotná těla a proč informačně-energeticky posilují šeříkové jemnohmotné tělo při praktickém využití určité PSI-fenomenální schopnosti člověkem?
 27. Které PSI-fenomenální schopnosti se mohou vyvíjet a být člověkem prakticky využity na informačně-energetickém základě fialového jemnohmotného těla?
 28. Která jemnohmotná těla a proč informačně-energeticky posilují fialové jemnohmotné tělo při praktickém využití určité PSI-fenomenální schopnosti člověkem?
 29. Které PSI-fenomenální schopnosti se mohou vyvíjet a být člověkem prakticky využity na informačně-energetickém základě růžového jemnohmotného těla?
 30. Která jemnohmotná těla a proč informačně-energeticky posilují růžové jemnohmotné tělo při praktickém využití určité PSI-fenomenální schopnosti člověkem?
 31. Které PSI-fenomenální schopnosti se mohou vyvíjet a být člověkem prakticky využity na informačně-energetickém základě bílého jemnohmotného těla?
 32. Která jemnohmotná těla a proč informačně-energeticky posilují bílé jemnohmotné tělo při praktickém využití určité PSI-fenomenální schopnosti člověkem?
 33. Které PSI-fenomenální schopnosti se mohou vyvíjet a být člověkem prakticky využity na informačně-energetickém základě zlatého jemnohmotného těla?
 34. Která jemnohmotná těla a proč informačně-energeticky posilují zlaté jemnohmotné tělo při praktickém využití určité PSI-fenomenální schopnosti člověkem?
 35. Mohou se PSI-fenomenální schopnosti projevovat při určité motivaci, koncentraci a síle vůle, ale při nedostatečném vývoji jemnohmotných těl?Jaké může mít toto následky pro člověka a jeho jemnohmotná těla?
 36. Mohou se PSI-fenomenální schopnosti projevovat při chybějící motivaci, koncentraci a síle vůle, ale při všestranném, harmonickém a vybalancovaném vývoji jemnohmotných těl?Jaké může mít toto následky pro člověka a jeho jemnohmotná těla?
 37. Jaký význam mají praktické projevy PSI-fenomenálních schopností pro člověka, společnost, přírodu, biosféru, Zemi, Vesmír a duchovní bytí?
 38. Jak praktické využití PSI-fenomenálních schopností člověka mění jeho evoluční vývoj?
 39. Jak je závislý projev PSI-fenomenálních schopností člověka na jeho duchovním, duševním a božském vývoji?
 40. Jak jsou vzájemně závislé duchovní, duševní, božské, PSI-fenomenální vlastnosti a informačně-energetická čistota jemnohmotných těl člověka?
Téma přednášky č. 52
Jemnohmotná těla člověka jako informačně-energetický základ eniopsychologie, eniomedicíny a duchovní medicíny
 1. Proč jsou jemnohmotná těla informačně-energetickým základem eniopsychologie, eniomedicíny a duchovní medicíny?
 2. Co je to eniologie, enioanatomie, eniopsychologie, eniomedicína a duchovní medicína?
 3. Proč je tak důležitá enioanatomie pro eniopsychologii, eniomedicínu a duchovní medicínu?
 4. Jaká je vzájemná závislost eniologie, enioanatomie, eniopsychologie, eniomedicíny a duchovní medicíny?
 5. Jak jemnohmotná těla podmiňují eniopsychologickou činnost člověka?
 6. Může se vyvíjet a mít perspektivu eniopsychologie, eniomedicína a duchovní medicína bez enioanatomického základu?
 7. Proč dodnes není duchovní medicína založena na enioanatomii?
 8. Proč je ve světě napsáno tak mnoho knih, různých článků o eniopsychologii, psychotronice, parapsychologii, duchovní výchově a léčitelství bez enioanatomického základu a odůvodnění? Jak toto ovlivňuje vývoj lidstva a k čemu to vede?
 9. Proč ve všech knihách světa převládá již více než 7 tisíc let známá informace o jemnohmotných tělech a existuje tak málo nových informací o anatomii jemnohmotných těl?
 10. Proč se ve většině knih světa pouze mluví o anatomii jemnohmotných těl, ale samotná anatomie jemnohmotných těl v nich není popsána?
 11. Jak enioanatomie odkrývá podstatu eniopsychologie, eniomedicíny a duchovní medicíny?
 12. Může enioanatomie odhalit nové cesty vývoje eniopsychologie, eniomedicíny a duchovní medicíny?
 13. Jak enioanatomie mění známé esoterické, eniopsychologické, psychotronické, parapsychologické, biomagnetologické, bioenergetické, informačně-energetické a duchovní metodologie, metody, prostředky a technologie výchovy, výuky, vývoje, regenerace, rehabilitace, léčení aj.?
 14. Proč se enioanatomie ještě nestala výukovým a vědeckým oborem? Proč není cíleně studována a zkoumána?
 15. Co je nutné udělat, aby se enioanatomie stala základem eniopsychologie, eniomedicíny a duchovní medicíny?
 16. Jakou perspektivu má enioanatomie člověka?
 17. Které nové znalosti a možnosti může dát člověku a lidstvu enioanatomie?
Téma přednášky č. 53
Funkční anatomie jemnohmotných těl jako informačně-energetický základ prevence a léčby onkologických nemocí
 1. Proč jsou vyvinutá jemnohmotná těla informačně-energetickým základem prevence a léčby onkologických nemocí?
 2. Mohou vznikat onkologické nemoci při všestranném, harmonickém a vybalancovaném vývoji jemnohmotných těl?
 3. Která jemnohmotná těla jsou nejčastěji příčinou vzniku onkologických nemocí?
 4. Při kterých strukturálně-funkčních stavech a informačně-energetických obsazích jemnohmotných těl vznikají onkologická onemocnění?
 5. Za jakých podmínek a kde vzniká informačně-energetický základ onkologického onemocnění?
 6. Jak informačně-energetický hologram onkologické nemoci přechází z jemnohmotného těla do těla fyzického?
 7. Jak dlouho může existovat informačně-energetický hologram onkologické nemoci v jemnohmotných tělech bez negativních následků pro zdraví člověka?
 8. Které informačně-energetické hmoty v jemnohmotných tělech formují hologram onkologické nemoci?
 9. Jaký vliv mají negativní příčinně-následkové (karmické) informace fixované v jemnohmotných tělech na vývoj onkologických nemocí?
 10. Ze kterého jemnohmotného těla začíná léčba onkologické nemoci a kterými jemnohmotnými těla se tato léčba posiluje? Informačně-energetické zdůvodnění.
 11. Proč moderní onkologie nezkoumá jemnohmotná těla za účelem jejich využití pro léčbu onkologických nemocí?
 12. Jaká je účinnost léčby onkologických nemocí metodou vývoje jemnohmotných těl?
 13. Může být vývoj jemnohmotných těl kombinován s jakýmikoliv metodami, prostředky a technologiemi onkologické léčby?
 14. Může mít vývoj jemnohmotných těl kontraindikace při léčbě onkologické nemoci?
 15. Co mimo léčby obdrží člověk při léčbě onkologických nemocí metodou vývoje jeho jemnohmotných těl?
 16. Proč má léčba onkologické nemoci metodou vývoje jemnohmotných těl pozitivní informačně-energetický terapeutický vliv nejenom na pacienta, ale i na jeho genetický rod?
 17. Jak se mění pozitivní a negativní vliv cytostatik během léčení onkologické nemoci metodou vývoje jemnohmotných těl?
 18. Za jakých podmínek může eniopsycholog zahájit léčbu onkologických nemocí metodou vývoje jemnohmotných těl?
 19. Nese v sobě potenciální nebezpečí pro člověka a lidstvo léčení onkologických nemocí metodou vývoje jemnohmotných těl?
 20. Má perspektivu léčení onkologických nemocí metodou vývoje jemnohmotných těl?
 21. Jaká musí být profesionální připravenost a jaký musí být vývoj jemnohmotných těl eniopsychologa, aby měl možnost léčit onkologické nemoci metodou vývoje jemnohmotných těl?
 22. Proč se dodnes léčení onkologických nemocí neprovádělo metodou vývoje jemnohmotných těl pacienta?
 23. Může být léčba onkologických nemocí úspěšná při výhradním využití metody vývoje jemnohmotných těl?
 24. Proč onkologové tak málo spolupracují s eniopsychology při léčbě onkologických nemocí?
Téma přednášky č. 54
Funkční anatomie jemnohmotných těl jako základ korekcí známých a vytvoření nových metodologií, metod, prostředků a technologií výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení, regenerace, rehabilitace, léčení a řešení sociálně-biologických problémů člověka
 1. Mohou být znalosti enioanatomie kritériem ohodnocení známých metodologií, metod, prostředků a technologií výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení, regenerace, rehabilitace, léčení a řešení sociálně-biologických problémů člověka?
 2. Za jakých podmínek je možné využít znalostí enioanatomie jako kritérií expertního hodnocení známých metodologií, metod, prostředků a technologií výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení, regenerace, rehabilitace, léčení a řešení sociálně-biologických problémů člověka?
 3. Jak využít znalostí enioanatomie pro expertní ohodnocení známých metodologií, metod, prostředků a technologií výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení, regenerace, rehabilitace, léčení a řešení sociálně-biologických problémů člověka?
 4. Co odhalí expertní enioanatomické ohodnocení známých metodologií, metod, prostředků a technologií výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení, regenerace, rehabilitace, léčení a řešení sociálně-biologických problémů člověka?
 5. Co nového přinesou znalosti enioanatomie do známých metodologií, metod, prostředků a technologií výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení, regenerace, rehabilitace, léčení a řešení sociálně-biologických problémů člověka?
 6. Jak využít znalostí enioanatomie pro vypracování nových metodologií, metod, prostředků a technologií výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení, regenerace, rehabilitace, léčení a řešení sociálně-biologických problémů člověka?
 7. Jaký přínos pro pedagogiku bude mít zavedení enioanatomie do její teorie, metodologie, metod, praxe a technologií výchovy a výuky?
 8. Za jakých podmínek se v pedagogice zformuje eniopedagogika? Co to přinese člověku?
 9. Jaký přínos pro psychologii bude mít zavedení enioanatomie do její teorie, metodologie, metod, praxe a technologií výchovy a výuky?
 10. Za jakých podmínek se v psychologii zformuje eniopsychologie? Co to přinese člověku?
 11. Jaký přínos pro psychiatrii bude mít zavedení enioanatomie do její teorie, metodologie, metod, praxe a technologií psychoterapeutické rehabilitace a léčení?
 12. Za jakých podmínek se v psychiatrii zformuje eniopsychiatrická terapie? Co to přinese člověku?
 13. Jaký přínos pro biologii člověka bude mít zavedení enioanatomie do její teorie, metodologie, metod, praxe a technologií poznání člověka?
 14. Za jakých podmínek se v biologii člověka zformuje eniobiologie člověka? Co to přinese člověku?
 15. Jaký přínos pro medicínu bude mít zavedení enioanatomie do její teorie, metodologie, metod, praxe a technologií léčení, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka?
 16. Za jakých podmínek se v medicíně zformuje eniomedicína? Co to přinese člověku?
 17. Jaký přínos pro duchovní léčitelství bude mít zavedení enioanatomie do jeho teorie, metodologie, metod, praxe a technologií léčení, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka?
 18. Za jakých podmínek se duchovní léčitelství transformuje do duchovní medicíny? Co to přinese člověku?
 19. Jaký přínos pro filozofii bude mít zavedení enioanatomie do její teorie, metodologie, metod, praxe a technologií poznání bytí?
 20. Za jakých podmínek se ve filozofii zformuje eniofilozofie? Co to přinese člověku?
 21. Jaký přínos pro teologii bude mít zavedení enioanatomie do její teorie, metodologie, metod, praxe a technologií poznání Boha?
 22. Za jakých podmínek se v teologii zformuje enioteologie? Co to přinese člověku?
 

Концепция, содержание, описанная деятельность и продемонстрированные программы являются интеллектуальной собственностью доцента Анатолия Васильчука, поэтому здесь не приведено детальное описание их осуществления. Полное или частичное перепечатывание в какой-либо формулировке, копирование или распространение информации, которая находится на этих сайтах, возможно только с включением имени автора (доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук). Актуализация содержания сайтов проводится регулярно. Последняя актуализация сайта 14.4.2014.

© 2002 – 2014 Доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук.
 Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka