Hlavní strana Různé
různé
 
Vše, co nebylo možné kategorizovat do logicky umístěných odkazů, je zobrazeno zde.
 
Několika krátkými objasněními jsou vysvětleny morálně-etické normy vzájemných vztahů eniopsycholog – percipient – vnější prostředí při provádění informačně-energetických aplikacích jemnohmotných těl člověka. Je vhodné, aby tyto normy byly dodržovány eniopsychologem i percipientem (pacientem) proto, aby se obě strany vyvarovaly nepochopení, konfliktu a dosáhly maximální účinnosti a úplného řešení cílů a úkolů aplikace.
 
Některé poznatky a vědecky prokázané skutečností související s eniologií, enioanatomií, eniopsychologií, eniomedicínou, parapsychologií a psychotronikou.
 
Do archívu jsou zařazeny anonymní úryvky z e-mailové korespondence. Jsou vybrány ty, které mohou být jakýmkoliv způsobem nápomocni při zodpovězení Vašich dotazů. Příspěvky jsou ponechány v původní podobě, pouze s drobnými úpravami pravopisu. Vzhledem k tomu, že se v mnoha případech jedná o osobní informace, nejsou uváděna jména osob ani firem, resp. podpisy osob, které tyto dotazy zaslaly. Zobecnění některých dotazů hledejte v odkazu „Časté dotazy“.
 
Vyzkoušejte si, zda máte PSI-fenomenální schopnost jasnovidění. Na jednotlivých obrázcích označených čísly 1 – 5 jsou holograficky naprogramovány obrazce. Pokud vidíte, jaké to jsou a jakou mají barvu, napište nám na e-mailovou adresu. Uveďte prosím číslo obrázku, co na něm vidíte, datum a čas, kdy jste prováděli pozorování. Holograficky naprogramované obrazce budou v průběhu času obměňovány.
  
Technické informace o těchto stránkách, použité technologii, programy ke stažení apod.
 
 
Všechny popsané činnosti a představené programy jsou duševním vlastnictvím docenta Vasiľčuka, proto není uveden detailní popis jejich provádění. Šíření těchto stránek nebo jejich libovolné části jakoukoliv formou, jejich používání a propagaci je možno provádět pouze s uváděním jména autora (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.). Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Aktualizace obsahu je prováděna průběžně. Poslední aktualizace: 2.12.2017. © 2002 - 2017 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
  Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka