Homepage Various
různé
 
Vše, co nebylo možné kategorizovat do logicky umístěných odkazů, je zobrazeno zde.
 
Několika krátkými objasněními jsou vysvětleny morálně-etické normy vzájemných vztahů eniopsycholog – percipient – vnější prostředí při provádění informačně-energetických aplikacích jemnohmotných těl člověka. Je vhodné, aby tyto normy byly dodržovány eniopsychologem i percipientem (pacientem) proto, aby se obě strany vyvarovaly nepochopení, konfliktu a dosáhly maximální účinnosti a úplného řešení cílů a úkolů aplikace.
 
Některé poznatky a vědecky prokázané skutečností související s eniologií, enioanatomií, eniopsychologií, eniomedicínou, parapsychologií a psychotronikou.
 
Do archívu jsou zařazeny anonymní úryvky z e-mailové korespondence. Jsou vybrány ty, které mohou být jakýmkoliv způsobem nápomocni při zodpovězení Vašich dotazů. Příspěvky jsou ponechány v původní podobě, pouze s drobnými úpravami pravopisu. Vzhledem k tomu, že se v mnoha případech jedná o osobní informace, nejsou uváděna jména osob ani firem, resp. podpisy osob, které tyto dotazy zaslaly. Zobecnění některých dotazů hledejte v odkazu „Časté dotazy“.
 
Vyzkoušejte si, zda máte PSI-fenomenální schopnost jasnovidění. Na jednotlivých obrázcích označených čísly 1 – 5 jsou holograficky naprogramovány obrazce. Pokud vidíte, jaké to jsou a jakou mají barvu, napište nám na e-mailovou adresu. Uveďte prosím číslo obrázku, co na něm vidíte, datum a čas, kdy jste prováděli pozorování. Holograficky naprogramované obrazce budou v průběhu času obměňovány.
  
Technické informace o těchto stránkách, použité technologii, programy ke stažení apod.
 
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka