Homepage Services Výsledky Vědecky prokázané...
VĚDECKY PROKÁZANÉ VÝSLEDKY
 
V budoucnu budou na toto místo postupně vkládány informace o průběhu a výsledcích působení docenta Vasiľčuka v různých oblastech. Tyto informace budou vycházet z vědecky popsaných a prokázaných změnách stavů, měření, charakteristik apod. Pokud si dotyčná osoba nebude přát jinak, budou informace anonymní, a to tak, že nejenom nebude uváděno jméno, ale nebudou uváděny ani žádné údaje, které by mohly být považovány za indicie vedoucí k identifikaci dané osoby.
Shromažďování a zpracovávání těchto informací je časově velmi náročné, proto prosíme o trpělivost.
Hledáme spolupracovníky z odborné veřejnosti, kteří by byli schopni organizačně zajistit pozorování, měření, vyhodnocování a další související činnosti.
 
 
Souvidející odkazy
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka