Hlavní strana Publikování
PUBLIKOVÁNÍ
 
Zde jsou uvedeny veškeré informace o publikační činnosti docenta Vasiľčuka. Podrobné informace jsou uvedeny v souvisejících odkazech.
 
V odkazu Docent Vasiľčuk je vždy uveden aktuální počet a názvy již vydaných a připravovaných monografií a celkový počet jeho vydaných vědeckých prací.
 
Odkazy Knihy autora a Recenze knih autora obsahují podrobnější popis obsahu jeho monografií a plné znění recenzí na ně.
 
V odkazu Vědecké články autora jsou uvedeny články, které vyšly ve vědeckém časopisu Zdravý způsob života, popřípadě v jiných časopisech.
 
Ostatní články autora pojednávají o různých tématech a jsou určeny pro pochopení souvislostí oboru enioanatomie s běžným životem, činnostmi a jejího významu pro člověka.
 
Články o autorovi obsahují informace o jeho činnosti z pohledu žurnalistů.
 
Odkaz Časopis Zdravý způsob života, resp. jeho obsah je základem připravované internetové stránky o tomto časopisu.
 
Použitá literatura je seznamem publikací, které jsou využívány při práci autora.
 
Seznam veškeré vědecké literatury docenta Vasiľčuka je uveden v odkazu Literatura autora.
 
k9_obal zsz_08_obal Články o autorovi
 
Všechny popsané činnosti a představené programy jsou duševním vlastnictvím docenta Vasiľčuka, proto není uveden detailní popis jejich provádění. Šíření těchto stránek nebo jejich libovolné části jakoukoliv formou, jejich používání a propagaci je možno provádět pouze s uváděním jména autora (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.). Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Aktualizace obsahu je prováděna průběžně. Poslední aktualizace: 2.12.2017. © 2002 - 2017 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
  Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka