Homepage Publishing
PUBLIKOVÁNÍ
 
Zde jsou uvedeny veškeré informace o publikační činnosti docenta Vasiľčuka. Podrobné informace jsou uvedeny v souvisejících odkazech.
 
V odkazu Docent Vasiľčuk je vždy uveden aktuální počet a názvy již vydaných a připravovaných monografií a celkový počet jeho vydaných vědeckých prací.
 
Odkazy Knihy autora a Recenze knih autora obsahují podrobnější popis obsahu jeho monografií a plné znění recenzí na ně.
 
V odkazu Vědecké články autora jsou uvedeny články, které vyšly ve vědeckém časopisu Zdravý způsob života, popřípadě v jiných časopisech.
 
Ostatní články autora pojednávají o různých tématech a jsou určeny pro pochopení souvislostí oboru enioanatomie s běžným životem, činnostmi a jejího významu pro člověka.
 
Články o autorovi obsahují informace o jeho činnosti z pohledu žurnalistů.
 
Odkaz Časopis Zdravý způsob života, resp. jeho obsah je základem připravované internetové stránky o tomto časopisu.
 
Použitá literatura je seznamem publikací, které jsou využívány při práci autora.
 
Seznam veškeré vědecké literatury docenta Vasiľčuka je uveden v odkazu Literatura autora.
 
k9_obal zsz_08_obal Články o autorovi
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka