Главная Эниоанатомия
enioanatomie
  
Enioanatomie je obor studující stavbu, tvary, struktury a vzájemné vztahy jemnohmotných těl člověka jako koncentrovaný informačně-energetický projev objektivní vesmírné reality při nepřetržité informačně-energetické vzájemné výměně těl s Vesmírem a všemi objekty Vesmíru. Enioanatomie také popisuje nejenom základní stavební informačně-energetické hmoty, individuálně-univerzální a specifické životní informačně-energetické bioplazmy jemnohmotných těl, ale i uložení, topografii, tvary, struktury, holografické integrace, funkce a význam jemnohmotných těl pro výchovu, výuku, léčení, regeneraci, rehabilitaci a rekondici člověka. Umožňuje kategorizaci jemnohmotných těl, jejich struktur, funkcí a významu do přesné a jednoznačné terminologie podle objektivních vlastností jednotlivých celků a součástí.
 
Objekt enioanatomie
Objektem enioanatomie je 15 primárních základních jemnohmotných těl, 61 sekundárních komponentních a 105 sekundárních identických jemnohmotných těl, celkem tedy dnes známých 181 jemnohmotných těl.
Výuce a výzkumu podléhá stavba, uložení, topografie, forma, struktura, vzájemné vztahy, funkce, fyzikální a morfologické charakteristiky každého jemnohmotného těla, jeho informačně-energetické hmoty a význam jemnohmotných těl ve všech sférách života člověka.
 
Cíl enioanatomie
 1. Poznání enioanatomie jemnohmotných těl člověka, významu jemnohmotných těl pro jeho biologický a informačně-energetický život, výchovu, výuku, zdokonalení a projev vlastností, zvláštností, schopností a funkčních možností v procesu biologicko-sociální činnosti.
 2. Uvědomování si významu jemnohmotných těl pro fylogenetický, ontogenetický a evoluční vývoj člověka.
 3. Přínos enioanatomie pedagogice, psychologii, biologii, medicíně, sociologii, filozofii, teologii a jiným oborům spojeným s výchovou, výukou a vývojem člověka.
 4. Vysvětlení skutečnosti, že jemnohmotná těla jsou hmotnými nosiči informací fylogenetického vývoje člověka, že jsou schopna hromadit, chránit a tvořit informace, že mají fylogenetickou paměť, jsou informačně-energetickým základem člověka, jeho věčnou informačně-energetickou formou života, jeho podstatou, a tím, co v pozemských podmínkách umožňuje biologickou formu života.
 5. Dosažení poznání toho, že se v člověku projevuje jednota hmotného a duchovního, lidského, pozemského, kosmického a božsko-duchovního, minulého, přítomného a budoucího. Člověk představuje informační jednotu člověka minulého, současného a budoucího.
 6. Odůvodnění, proč je život člověka věčný a v jaké formě se projevuje život na Zemi a ve Vesmíru.
 7. Poznání původu člověka.
Metody výzkumu enioanatomie
Základními metodami výzkumu enioanatomie jsou:
 • biolokace,
 • mentálně-grafická biolokace,
 • jasnovidecká pozorování,
 • mimotělesná pozorování,
 • vizualizace,
 • apriorní obdržení znalostí,
 • elektro-foto-počítačové metody využívající Kiriliánův efekt,
 • psychometrie,
 • telemetrie,
 • virtuální holografické modelování aj.
Místo enioanatomie
Enioanatomie je interdisciplinárním oborem. Tvoří základ eniocytologie, eniohistologie, eniofyziologie, eniopsychologie, eniopedagogiky, eniomedicíny a jiných oborů o člověku. Znalosti enioanatomie umožňují uskutečnit duchovní, duševní, PSI-fenomenální a božský vývoj člověka. Značně obohacují znalosti o člověku a o tom, jak ho vychovávat, vyvíjet, provádět výuku, léčbu, regeneraci, rehabilitaci a rekondici. Enioanatomie umožňuje všem oborům spojeným s člověkem dívat se nově na podstatu člověka, umožňuje člověku poznání sebe a světa v jemnohmotné informačně-energetické úrovni, která není dostupná jeho smyslovým orgánům.
 
Význam enioanatomie
Znalosti anatomie jemnohmotných těl dávají každému člověku možnost:
 • nalézt individuální cestu duchovního poznání, vývoje a projevů v sociálně-biologickém životě
 • vytvořit informačně-energetický základ vývoje jemnohmotných těl
 • dosáhnout přírodní informačně-energetické podstaty a čistoty jemnohmotných těl
 • přeorientovávat a měnit charakter informačně-energetického obsahu jemnohmotných těl
 • realizovat všestranné, harmonické a vyvážené fungování všech těl
 • ve svých jemnohmotných tělech vytvořit informačně-energetické podmínky pro projev duchovních vlastností lidstva, přírody, Země, Vesmíru, Panny Marie, Ježíše Krista, Ducha svatého a Stvořitele
 • vyvíjet celkovou extrasenzorickou citlivost, duchovní informačně-energetické vědomí, schopnost rozumět charakteru informačně-energetických polí vnějšího prostředí (Země, biosféry, noosféry, morfogeneze, Vesmíru, duchovního Bytí Stvořitele, Ducha Svatého, Ježíše Krista, Panny Marie a jakéhokoliv objektu)
 • přesně si mentálně představit a vizualizovat jemnohmotná těla, fyzické tělo, biologické tkáně, fyzikální hmoty, biologické a informačně-energetické strukturálně-funkční jednotky (organely buněk, buňky, tkáně, orgány, systémy, čakry, sušumnu, merudandu, idu, pinhalu, hvězdné kanály, meridiány, meridiánové (akupresurní) body, kundaliní šakti, různobarevné světlo, energii, bioplazmy aj.) na makro-, mikro-, ultra- a subultrastrukturálních úrovních
 • dosáhnout dobrého stavu zdraví, uzdravení se z většiny těžkých, chronických dlouholetých nemocí
 • zpomalit proces stárnutí a prodloužit pozemský život
 • dosáhnout životní harmonie, duchovní, duševní a božské seberealizace
 • rozšířit vědomí, dosáhnout integrálního stavu vědomí a integrálního myšlení
 • neumožnit mutaci, negativní informačně-energetické změny vlastní individuality, identity, homeostázy, imunity a jakékoliv biopatogenní informačně-energetické změny
 • korigovat osobní vývoj v jakékoliv etapě vývoje a zdokonalení
 • upravit metodologie, technologie, metody a prostředky diagnostiky, relaxace, koncentrace, vizualizace, mentální imaginace, meditace, regenerace, rehabilitace, rekondice, léčení aj.
 • zdokonalit vlastní PSI-fenomenální schopnosti
 • rozšířit aspekty profesního a profesionálního využití PSI-fenomenálních schopností
 • zkorigovat osobní metody využití PSI-fenomenálních schopností, vyvarovat se chyb a jejich neperspektivního vývoje
 • ovládat projev PSI-fenomenálních schopností
 • vyhnout se antiduševnímu, antiduchovnímu a antibožskému vývoji
 • změnit charakter a informačně-energetický obsah negativních příčinně-následkových (karmických) zákonitostí vlastního vývoje
 • minimalizovat projev negativních příčinně-následkových programů osobního rozvoje a života
 • přeorientovat své sociálně-biologické schopnosti tak, aby je mohl maximálně realizovat v průběhu pozemského života aj.
Znalosti anatomie jemnohmotných těl umožňují využít eniologii, eniopsychologii, psychotroniku, duchovní, informačně-energetické a bioenergetické terapie v medicíně, pedagogice, sociologii, ve sportu, teologii a v jiných disciplínách spojených s výchovou, výukou, léčbou, rehabilitací, regenerací, rekondicí člověka aj.
 
Co znamená vývoj jemnohmotných těl
Vývoj jemnohmotných těl člověka - univerzální technologie:
 • sjednocení výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení, projevů, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka
 • všestranného a harmonického informačně-energetického, fyzického, psychického, intelektuálního, mentálního, emocionálního, morálního, estetického, etického, duchovního, duševního a božského vývoje člověka
 • harmonizace osobnosti, harmonizace sociálních a mezilidských vztahů
 • integrálního vývoje PSI-fenomenálních schopností
 • přípravy vysoce kvalifikovaných a elitních duchovních učitelů a léčitelů
 • maximální realizace možností člověka v profesní činnosti - ve vědě, medicíně, kultuře, umění, politice, diplomacii, sportu, podnikání, léčitelství a v jakékoliv jiné sféře lidské činnosti
 • profylaxe a léčení těžkých kardiovaskulárních, onkologických, autoimunitních, infekčních, psychických, vertebrogenních a jiných nemocí
 • posílení imunity, vitality organizmu, informačně-energetické identity a individuality člověka
 • udržení funkčně adekvátní variabilní stability informačně-energetické homeostázy
 • dosažení adekvátního fungování všech jemnohmotných těl, odpovídající informačně-energetické vzájemné výměny se všemi informačně-energetickými poli Vesmíru s vyvážením hmotného a duchovního, lidského, pozemského, kosmického a duchovního, minulého, přítomného a budoucího
 • nabytí informačně-energetické čistoty všech jemnohmotných těl
 • nedopuštění sociálních a životních krizí, problémů a neúspěchů
 • života bez nemocí
 • prodloužení zdravého pozemského života
 • intenzivního vývoje informačně-energetické formy lidského života v pozemských podmínkách aj.
Vývoj jemnohmotných těl člověka značně obohacuje jeho životní cestu.
 
 
Související odkazy:
 

Концепция, содержание, описанная деятельность и продемонстрированные программы являются интеллектуальной собственностью доцента Анатолия Васильчука, поэтому здесь не приведено детальное описание их осуществления. Полное или частичное перепечатывание в какой-либо формулировке, копирование или распространение информации, которая находится на этих сайтах, возможно только с включением имени автора (доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук). Актуализация содержания сайтов проводится регулярно. Последняя актуализация сайта 14.4.2014.

© 2002 – 2014 Доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук.
 Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka