Hlavní strana Projekty
projekty
 
Mimo to, že je na těchto stránkách nabízena široká škála služeb, existují také speciální požadavky na zajištění realizace některých projektů. Tyto projekty lze rozdělit na vědecké, komerční a ostatní.
 
Vědecké a výzkumné projekty slouží a budou sloužit především k objektivnímu (tj. vědeckými přístroji změřitelnému) posouzení a popsání procesů a jevů, které nastávají v průběhu enioanatomického, eniopsychologického, eniopedagogického, eniomedicínského duchovního informačně-energetického působení, telepaticko-holografických informačně-energetických polymorfofunkčních terapeutických, výchovných, výukových, regeneračních, univerzálních a jiných aplikacích jemnohmotných těl, a dále, jaký mají tyto procesy a jevy vliv na člověka. Pokud máte možnost nabídnout realizaci uvedených požadavků, prosíme o zaslání Vaší představy.
  
Komerční projekty ve své podstatě vycházejí z nabídky služeb. Speciálním projektem - požadavkem je překládání především do anglického jazyka.
 
Ostatní projekty představují činnosti především v rámci tvorby této internetové stránky.
 
Všechny popsané činnosti a představené programy jsou duševním vlastnictvím docenta Vasiľčuka, proto není uveden detailní popis jejich provádění. Šíření těchto stránek nebo jejich libovolné části jakoukoliv formou, jejich používání a propagaci je možno provádět pouze s uváděním jména autora (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.). Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Aktualizace obsahu je prováděna průběžně. Poslední aktualizace: 2.12.2017. © 2002 - 2017 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
  Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka