Главная Проекты Научные проекты
vědecké projekty
 
Mimo to, že je na těchto stránkách nabízena široká škála služeb, existují také speciální požadavky na zajištění realizace některých projektů. Vědecké a výzkumné projekty slouží a budou sloužit především k objektivnímu (tj. vědeckými přístroji změřitelnému a experimentálně ověřitelnému) posouzení a popsání procesů a jevů, které nastávají v průběhu enioanatomického, eniopsychologického, eniopedagogického, eniomedicínského duchovního informačně-energetického působení, telepaticko-holografických informačně-energetických polymorfofunkčních terapeutických, výchovných, výukových, regeneračních, univerzálních a jiných aplikacích jemnohmotných těl, a dále, jaký mají tyto procesy a jevy vliv na člověka. Pokud máte možnost nabídnout realizaci uvedených požadavků, prosíme o zaslání Vaší představy.
 
Měření
Měření fyzikálních charakteristik jevů a procesů spojených s činnostmi prováděnými docentem Vasiľčukem.
 
Připravujeme spolupráci s projektem Referátový výběr, určeného pro odbornou lékařskou společnost. Tento projekt v sobě zahrnuje jak vydávání časopisu RVD, RVO, RVP (dermatologie, onkologie, psychiatrie), tak internetové stránky, kde jsou odborné informace propojeny zcela ojedinělým způsobem.
 
Vědecké informace
Hledáme spolupracovníky schopné systematickým způsobem shromažďovat vědecké informace metodami běžně používanými odbornou veřejností. Jedná se především o dokumentování jevů a faktů, které byly zkoumány a popsány vědeckými metodami. Tyto informace jsou převážně v cizích jazycích, proto je nutný překlad jejich rešerší referátů apod.
 
Hledáme autory
Hledáme autory, kteří mohou přispívat svými odbornými články do vědeckého časopisu Zdravý způsob života, popř. budou poskytovat své články pro potřeby této internetové stránky.
 

Концепция, содержание, описанная деятельность и продемонстрированные программы являются интеллектуальной собственностью доцента Анатолия Васильчука, поэтому здесь не приведено детальное описание их осуществления. Полное или частичное перепечатывание в какой-либо формулировке, копирование или распространение информации, которая находится на этих сайтах, возможно только с включением имени автора (доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук). Актуализация содержания сайтов проводится регулярно. Последняя актуализация сайта 14.4.2014.

© 2002 – 2014 Доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук.
 Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka