Hlavní strana Projekty Komerční projekty
Komerční projekty
 
Mimo to, že je na těchto stránkách nabízena široká škála služeb, existují také speciální požadavky na zajištění realizace některých projektů. Komerční projekty ve své podstatě vycházejí z nabídky služeb. Pokud máte možnost nabídnout realizaci uvedených požadavků, prosíme o zaslání Vaší představy.
 
Probíhá nepřetržitě od roku 2004 jako veřejně přístupné přednášky.
 
Informačně-energetické aplikace (univerzální, komplexní, terapeutické, relaxační, regenerační, rehabilitační, rekondiční, očišťující, výchovné, výukové, vývojové, harmonizující aj.) jsou prováděny v libovolných prostorách podle dohody se zákazníkem.
 
Speciální a specializované přednášky
Provádění specializované výuky, přednášek a služeb, které nejsou podrobně popsané na těchto stránkách nebo o nich není zmínka vůbec.
 
Trvale hledáme překladatele a sponzory pro překlady publikací a internetové stránky docenta Vasiľčuka do různých jazyků. Upřednostňujeme dlouhodobou spolupráci.
 
Všechny popsané činnosti a představené programy jsou duševním vlastnictvím docenta Vasiľčuka, proto není uveden detailní popis jejich provádění. Šíření těchto stránek nebo jejich libovolné části jakoukoliv formou, jejich používání a propagaci je možno provádět pouze s uváděním jména autora (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.). Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Aktualizace obsahu je prováděna průběžně. Poslední aktualizace: 2.12.2017. © 2002 - 2017 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
  Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka