Homepage Projects Komerční projekty
Komerční projekty
 
Mimo to, že je na těchto stránkách nabízena široká škála služeb, existují také speciální požadavky na zajištění realizace některých projektů. Komerční projekty ve své podstatě vycházejí z nabídky služeb. Pokud máte možnost nabídnout realizaci uvedených požadavků, prosíme o zaslání Vaší představy.
 
Probíhá nepřetržitě od roku 2004 jako veřejně přístupné přednášky.
 
Informačně-energetické aplikace (univerzální, komplexní, terapeutické, relaxační, regenerační, rehabilitační, rekondiční, očišťující, výchovné, výukové, vývojové, harmonizující aj.) jsou prováděny v libovolných prostorách podle dohody se zákazníkem.
 
Speciální a specializované přednášky
Provádění specializované výuky, přednášek a služeb, které nejsou podrobně popsané na těchto stránkách nebo o nich není zmínka vůbec.
 
Trvale hledáme překladatele a sponzory pro překlady publikací a internetové stránky docenta Vasiľčuka do různých jazyků. Upřednostňujeme dlouhodobou spolupráci.
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka