Главная Проекты Коммерческие...
Komerční projekty
 
Mimo to, že je na těchto stránkách nabízena široká škála služeb, existují také speciální požadavky na zajištění realizace některých projektů. Komerční projekty ve své podstatě vycházejí z nabídky služeb. Pokud máte možnost nabídnout realizaci uvedených požadavků, prosíme o zaslání Vaší představy.
 
Probíhá nepřetržitě od roku 2004 jako veřejně přístupné přednášky.
 
Informačně-energetické aplikace (univerzální, komplexní, terapeutické, relaxační, regenerační, rehabilitační, rekondiční, očišťující, výchovné, výukové, vývojové, harmonizující aj.) jsou prováděny v libovolných prostorách podle dohody se zákazníkem.
 
Speciální a specializované přednášky
Provádění specializované výuky, přednášek a služeb, které nejsou podrobně popsané na těchto stránkách nebo o nich není zmínka vůbec.
 
Trvale hledáme překladatele a sponzory pro překlady publikací a internetové stránky docenta Vasiľčuka do různých jazyků. Upřednostňujeme dlouhodobou spolupráci.
 

Концепция, содержание, описанная деятельность и продемонстрированные программы являются интеллектуальной собственностью доцента Анатолия Васильчука, поэтому здесь не приведено детальное описание их осуществления. Полное или частичное перепечатывание в какой-либо формулировке, копирование или распространение информации, которая находится на этих сайтах, возможно только с включением имени автора (доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук). Актуализация содержания сайтов проводится регулярно. Последняя актуализация сайта 14.4.2014.

© 2002 – 2014 Доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук.
 Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka