tvořte s námi web
  
Cílem této internetové stránky je nejenom podat obsáhlou informaci o činnostech docenta Vasiľčuka, ale i shromažďovat a prezentovat související skutečnosti, zprávy a zajímavosti z oboru. Vzhledem k rozsahu této problematiky proto vyzýváme všechny čtenáře, kteří projeví zájem, aby se podíleli na těchto oblastech:
  • shromažďování ucelených informací, nejlépe vědecky doložených, dotýkajících se všech eniologických oborů včetně udávání jejich zdrojů (knihy, články v odborných, populárně naučných i zábavných časopisech, obrázky, fotografie, videa apod.)
  • zasílání informací o zajímavých knihách, časopisech a publikacích v českém, ukrajinském, anglickém a ruském jazyce
  • podávání ucelených objektivních informací o subjektivních pocitech a změnách objektivních skutečností vznikajících při působení docenta Vasiľčuka.
  • překlady článků a informací uvedených na těchto stránkách do anglického jazyka
Zasílejte své připomínky, náměty, zajímavé odkazy, informace a články. Můžete využít i sekci Vaše informace, ve které jsou připraveny různé zajímavé rubriky, do kterých můžete přímo zadávat svá sdělení, informace o pořádaných kurzech, seminářích apod.
 
Všechny popsané činnosti a představené programy jsou duševním vlastnictvím docenta Vasiľčuka, proto není uveden detailní popis jejich provádění. Šíření těchto stránek nebo jejich libovolné části jakoukoliv formou, jejich používání a propagaci je možno provádět pouze s uváděním jména autora (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.). Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Aktualizace obsahu je prováděna průběžně. Poslední aktualizace: 2.12.2017. © 2002 - 2017 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
  Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka