Homepage Projects Ostatní projekty Tvořte s námi web
tvořte s námi web
  
Cílem této internetové stránky je nejenom podat obsáhlou informaci o činnostech docenta Vasiľčuka, ale i shromažďovat a prezentovat související skutečnosti, zprávy a zajímavosti z oboru. Vzhledem k rozsahu této problematiky proto vyzýváme všechny čtenáře, kteří projeví zájem, aby se podíleli na těchto oblastech:
  • shromažďování ucelených informací, nejlépe vědecky doložených, dotýkajících se všech eniologických oborů včetně udávání jejich zdrojů (knihy, články v odborných, populárně naučných i zábavných časopisech, obrázky, fotografie, videa apod.)
  • zasílání informací o zajímavých knihách, časopisech a publikacích v českém, ukrajinském, anglickém a ruském jazyce
  • podávání ucelených objektivních informací o subjektivních pocitech a změnách objektivních skutečností vznikajících při působení docenta Vasiľčuka.
  • překlady článků a informací uvedených na těchto stránkách do anglického jazyka
Zasílejte své připomínky, náměty, zajímavé odkazy, informace a články. Můžete využít i sekci Vaše informace, ve které jsou připraveny různé zajímavé rubriky, do kterých můžete přímo zadávat svá sdělení, informace o pořádaných kurzech, seminářích apod.
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka