média
  
Pro všechny typy médií existuje možnost zveřejnit zcela nové a zajímavé informace a reportáže nejenom o skuečnostech a souvislostech uvedených na této stránce, ale i o nezveřejněných informacích. Trvale platí nabídka docenta Vasiľčuka na poskytování informací pro různá média (TV, rozhlasové stanice, noviny, časopisy apod.). Uvítáme informace o možnostech zařazení odkazů na tuto internetovou stránku na stránkách jiných autorů a různých vyhledávačů, kde se ještě odkaz nenachází.
 
Všechny popsané činnosti a představené programy jsou duševním vlastnictvím docenta Vasiľčuka, proto není uveden detailní popis jejich provádění. Šíření těchto stránek nebo jejich libovolné části jakoukoliv formou, jejich používání a propagaci je možno provádět pouze s uváděním jména autora (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.). Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Aktualizace obsahu je prováděna průběžně. Poslední aktualizace: 2.12.2017. © 2002 - 2017 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
  Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka