média
  
Pro všechny typy médií existuje možnost zveřejnit zcela nové a zajímavé informace a reportáže nejenom o skuečnostech a souvislostech uvedených na této stránce, ale i o nezveřejněných informacích. Trvale platí nabídka docenta Vasiľčuka na poskytování informací pro různá média (TV, rozhlasové stanice, noviny, časopisy apod.). Uvítáme informace o možnostech zařazení odkazů na tuto internetovou stránku na stránkách jiných autorů a různých vyhledávačů, kde se ještě odkaz nenachází.
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka