Hlavní strana Projekty Vědecké projekty Zpracování výsledků...
SPOLUPRÁCE NA PROJEKTU REFERÁTOVÝ VÝBĚR

Připravujeme spolupráci s projektem Referátový výběr, určeného pro odbornou lékařskou společnost. Tento projekt v sobě zahrnuje jak vydávání časopisu RVD, RVO, RVP (dermatologie, onkologie, psychiatrie), tak internetové stránky, kde jsou odborné informace propojeny zcela ojedinělým způsobem.

Spolupráce bude probíhat v kazuistice, ve které budou detailně popsány  konkrétní případy a úspěchy léčby. Tímto vyzýváme vás, kteří jste u docenta Vasiľčuka řešili léčbu konkrétní nemoci nebo obtíží a máte možnost shromáždit relevantní informace nejenom o stavech a pocitech, které jste prožívali, ale především jste schopni podložit vývoj svého zdravotního stavu lékařskými posudky, vyšetřeními apod., prosíme, abyste nás kontaktovali.
Autoři projektu vědí, že ne všichni lékaři jsou alternativní medicíně nakloněni, domnívají se proto, že po přečtení různých kazuistik by mohli svůj přístup změnit, což je správný postoj.
Internetové stránky projektu jsou na této adrese: www.referatovyvyber.cz


 
Všechny popsané činnosti a představené programy jsou duševním vlastnictvím docenta Vasiľčuka, proto není uveden detailní popis jejich provádění. Šíření těchto stránek nebo jejich libovolné části jakoukoliv formou, jejich používání a propagaci je možno provádět pouze s uváděním jména autora (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.). Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Aktualizace obsahu je prováděna průběžně. Poslední aktualizace: 2.12.2017. © 2002 - 2017 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
  Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka