Homepage Projects Vědecké projekty Zpracování výsledků...
SPOLUPRÁCE NA PROJEKTU REFERÁTOVÝ VÝBĚR

Připravujeme spolupráci s projektem Referátový výběr, určeného pro odbornou lékařskou společnost. Tento projekt v sobě zahrnuje jak vydávání časopisu RVD, RVO, RVP (dermatologie, onkologie, psychiatrie), tak internetové stránky, kde jsou odborné informace propojeny zcela ojedinělým způsobem.

Spolupráce bude probíhat v kazuistice, ve které budou detailně popsány  konkrétní případy a úspěchy léčby. Tímto vyzýváme vás, kteří jste u docenta Vasiľčuka řešili léčbu konkrétní nemoci nebo obtíží a máte možnost shromáždit relevantní informace nejenom o stavech a pocitech, které jste prožívali, ale především jste schopni podložit vývoj svého zdravotního stavu lékařskými posudky, vyšetřeními apod., prosíme, abyste nás kontaktovali.
Autoři projektu vědí, že ne všichni lékaři jsou alternativní medicíně nakloněni, domnívají se proto, že po přečtení různých kazuistik by mohli svůj přístup změnit, což je správný postoj.
Internetové stránky projektu jsou na této adrese: www.referatovyvyber.cz


 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka