Hlavní strana
slunceVšichni lidé mají stejné právo rozvoje své osobnosti, dosažení sociálního postavení adekvátního svým možnostem, vlastního božsko-duchovního, duševního a harmonického naplnění, stavu plné spokojenosti s docílením trvale dobrého zdravotního stavu a dlouhověkosti.
 
Každý člověk má svá přání, chce uplatňovat své schopnosti, být zdravý a ovlivňovat svůj život. Na těchto stránkách jsou nabídnuty člověku výhradně prospěšné metody eniopsychologie založené na enioanatomii jemnohmotných těl člověka s využitím poznatků, které nabízí současná moderní věda. V jednotlivých odkazech je možné se dozvědět mnoho o možnostech využití eniopsychologických metod ve prospěch člověka a společnosti. Všechny zde popisované činnosti jsou prováděny na základě vysoce profesionálních znalostí enioanatomie, která je základem eniomedicíny, eniopsychologie, eniopedagogiky a duchovního vývoje člověka. Neustálé sebevzdělávání, poznání anatomie jemnohmotných těl a provádění praktických telepaticko-holografických informačně-energetických polymorfofunkčních aplikací jemnohmotných těl člověka umožnilo docentu Vasiľčukovi poznat taje praktického použití enioanatomie jemnohmotných těl, využívat všechny nabyté znalosti na kvalitativně nové světové úrovni, prohloubit teoretické a praktické využití eniomedicíny, eniopsychologie, eniopedagogiky, duchovního a PSI-fenomenálního vývoje člověka ve prospěch lidské civilizace.
 
Možnost provádění všech popisovaných činností je dána současným stavem a úrovní poznání, integrací a vzájemným propojením rozličných vědních disciplín. Stejně jako v každé lidské činnosti, se i v oblastech enioanatomie, eniomedicíny, eniopsychologie, eniopedagogiky, duchovního a PSI-fenomenálního vývoje člověka na jejich rozvoji podílí mnoho jednotlivců a skupin odborníků nejrůznějších zaměření.
 
Při prvním pročítání textů je pro většinu čtenářů obtížné dobře a v plném rozsahu porozumět některým formulacím. Je to dáno tím, že podstata popisovaných činností vychází z dosud málo obecně známé terminologie, nemluvě o pravé podstatě některých poznatků nacházejících se za hranicemi vnímání smyslovými orgány. Mnoho z těchto poznatků je popsáno a prokázáno vědeckými metodami, přičemž v sobě zahrnují a zároveň přesahují současnou všeobecně známou úroveň poznání člověka a objektivní reality, kterou je každý schopen vnímat a pochopit v souvislosti se svým fylogenetickým, ontogenetickým a evolučním vývojem. Více o enioanatomii, eniomedicíně, eniopsychologii, eniopedagogice, duchovním vývoji, PSI-fenomenálním vývoji a výchově člověka je možné se dozvědět v monografiích a mnoha vědeckých článcích docenta Vasiľčuka.
 
Všechny popsané činnosti a představené programy jsou duševním vlastnictvím docenta Vasiľčuka, proto není uveden detailní popis jejich provádění. Šíření těchto stránek nebo jejich libovolné části jakoukoliv formou, jejich používání a propagaci je možno provádět pouze s uváděním jména autora (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.). Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Aktualizace obsahu je prováděna průběžně. Poslední aktualizace: 2.12.2017. © 2002 - 2017 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
  Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka