Podělte se s ostatními

m13Kromě běžné komunikace nám zasílejte i své zkušenosti s různými způsoby léčby, se svými duchovními zážitky, své názory, upozornění na rozličné zajímavosti apod. Nejzajímavější z nich zveřejňujeme v sekci Vaše informace.
Podnikání 1 Print
Archív korespondence - Podnikání, zaměstnání
Friday, 13 February 2009 15:41
Zcela náhodně jsem nalezla webové stránky Dr. Vasiľčuka, když jsem se pomocí internetu snažila dopátrat někoho, kdo je schopen pomoci, a to na základě určité alternativní metody. Vaše stránky mne zaujaly natolik, že jsem se rozhodla svěřit se Vám s určitými vlastními problémy a v případě, pokud uznáte moji prosbu za oprávněnou, poprosit Vás i o případnou pomoc v nesnázích. Chci předeslat, že nepatřím v žádném směru, ani oboru, k jakékoliv prominentní skupině obyvatel. Spíše naopak. Stále citelněji pociťuji, že výsledek veškerého mého snažení, především v oblasti pracovní - podnikatelské, není nikdy adekvátní vynaloženému úsilí, financím a entusiasmu. Tudíž nechávám jen na Vašem uvážení, zda budete ochoten zabývat se právě mojí osobou a s ní spojenými záležitostmi. Rozhodně nepatřím k těm, kdo by v případě problémů propadal malomyslnosti. Naopak se vždy snažím hledat z každé situace adekvátní východisko a s vírou "v lepší časy" a "Boží pomoc" hledět s optimismem a pozitivizmem do budoucna. Bohužel ani tento rys mé osobnosti ale není pravděpodobně dostačující k tomu, aby se zde prolomilo cosi, co stále častěji a intenzivněji pociťuji jako jakousi podivnou bariéru dělící mne od výsledného úspěchu jakéhokoliv mého snažení. Veškeré informace, situace a podněty, které do mého života denně samovolně zasahují, jakoby vycházely z jakéhosi neidentifikovatelného negativního zdroje. Mám pocit, jakoby ona negativa v mé blízkosti žila vlastním životem, stále více se rozmáhala, a moje obranyschopnost byla, vzhledem k jejich časté neobvyklosti, eliminována. I když se po stránce psychické pokládám za poměrně silnou osobnost a každý problém byl pro mne vždy spíše jen další osobní výzvou a motivací k novým činům, dnes mám pocit, že negativní okolnosti přicházejí ke mně jakoby samovolně odněkud zvenčí a proto není v mých silách a možnostech je jakkoliv ovlivnit. Nejsem v žádném případě lidská troska, naopak se snažím, abych si svůj pozitivizmus a víru i přes mnohé problémy zachovala. Na druhé straně nemohu ovšem v žádném případě tvrdit, že bych byla s daným stavem věcí spokojena. Spíše se snažím najít jakousi podstatu všech, svojí četností a povahou někdy až absurdních, negativ, se kterými jsem konfrontována. Vše, co jsem až dosud uvedla, je tedy podnětem toho, že jsem se rozhodla pokusit se najít v této situaci pomoc, a to v oblasti, která je mi nejbližší - tedy duchovní. Při této mé snaze jsem zcela náhodou narazila na Vaše webové stránky a rozhodla se, oslovit Vás s dotazem, zda i podobné situace jsou ve Vaší kompetenci. Již dříve v minulosti jsem měla občas pocit, jakoby byl v mém životě jakýsi blokující faktor. Tuto skutečnost jsem ale vždy brala trochu s nadhledem a domnívala se, že určité problémy jsou dočasné, a vše musí jednou vzít příznivější obrat. Dnes je ovšem situace trochu jiná, a jak jsem již výše uvedla, mám pocit, jakoby určitá negativa na mne jaksi cíleně dopadala. Nevím, zda je to můj osud - karma, či zda je problém trochu obšírnější. Z toho důvodu bych se Vám ráda svěřila s určitou záležitostí, jež u mne ovšem současně navozuje i jisté zábrany z důvodu, abych snad nebyla pokládána za duševně vyšinutou. A pokud bych nedoufala v určitou formu pomoci, zcela určitě bych o podobných záležitostech pomlčela. Jedná se totiž o možné zneužití magie směrem k poškození druhé osoby. A vzhledem k okolnostem, které se v poslední době přihodily, problémům i určitým ošklivým zkušenostem, které hraničí s paranormálními jevy, se domnívám, že zde mohlo ze strany určitých, nepřátelsky naladěných, osob k čemusi podobnému dojít, k čemuž mám zcela konkrétní indicie v souvislosti s osobou, která tyto praktiky provozuje. Myslím, že není třeba uvádět konkrétní situace a příklady. Věřím totiž, že člověk, který dokáže nahlédnout za hranice hmotného, dokáže taktéž určit zdroj všech přicházejících problémů. Velice ráda bych se proto s Vámi spojila a poprosila o možný kontakt a následné vnesení světla do mých problémů.
Zdravím Vás tímto a velice děkuji za brzkou odpověď, které se mi od Vás dostalo. Přečetla jsem si zaslaný článek a opravdu velice jsem se divila, že mi byl Vámi doporučen právě on, aniž jste z mého dopisu mohl konkrétně vyrozumět, co je náplní naší vlastní činnosti. Ta "náhoda" vzájemné podobnosti je opravdu velice zvláštní. Stejně jako onen pisatel je totiž i můj partner ..... a odhadcem ..... a já provozovatelem ..... Mám opravdu eminentní zájem na objasnění jádra našich problémů a  nalezení adekvátního východiska. Prosím, navrhněte možné řešení a postup. Aby bylo zřejmé, jaký je náš, bohužel zatím stále nedostupný, cíl snažení, dovolte mi několik konkrétnějších informací ohledně naší činnosti.  Můj partner, coby ....., provozuje tuto živnost soukromně již více než ..... let, bohužel v poslední době se v naší lokalitě tato možnost podnikání dosti značně eliminuje, a to vzhledem k nedobré ekonomické situaci zdejších obyvatel. Z toho důvodu je i jeho fakturace oproti jiným regionům nepoměrně nižší, takže stěží pokryje náklady. Můj partner zkoušel mimo ..... již spoustu jiných způsobů podnikání, bohužel zatím vždy bez úspěchu. Ideální by pro něho bylo, pokud by mohl v rámci své kvalifikace, tedy ....., získávat zakázky z jiných, ekonomicky silnějších oblastí, a dále rovněž svoje podnikání rozšířit i o určitou ryze obchodní činnost. V mém podnikání ..... je ovšem situace ještě daleko horší. I přes značnou reklamní prezentaci, dobré ceny a zajímavé ....., je výsledek téměř nulový. Klasickým příkladem je loňský rok, kdy se mi nepodařilo prodat ani ..... A když se na konci roku konečně uzavření jedné kupní smlouvy uskutečnilo, nový majitel po předání ..... zjistil, že právě došlo k poškození ..... a celý ..... je ..... Nebudu Vás obtěžovat vypisováním dalších obdobných problémů, jelikož se domnívám, že právě tento uvedený příklad je pro moji současnou situaci naprosto typickým. Jediným pozitivním, i když jen v určitém smyslu, výsledkem našeho snažení je získání několika velice zajímavých ..... od ....., které námi byly vytipovány v oblastech vhodných pro ..... Ovšem i toto - do jisté míry - pozitivum vneslo do našeho života jen další problémy. Téměř všichni naši bývalí přátelé - především úředníci státní správy - vůči nám absolutně změnili svůj postoj. Ze všech stran na nás doléhají jen zlé pomluvy a zášť, kterou mohou dotyční ze svých funkcí realizovat tím, že nám dělají problémy nejen v záležitostech spojených s ....., ale i při běžné každodenní rutinní práci, tedy při získávání ..... pro naše klienty. Je pro nás dosti nepochopitelné, že my, jakožto místní podnikatelé, jsme neustále vystavováni útokům, pomluvám a překážkám, a to na úkor mnoha jiných skutečných spekulantů z ....., kteří mají naopak od místních úřadů spoustu privilegií. Mým největším přáním a cílem je tedy skutečnost, aby se nám tuto absurdní bariéru podařilo překonat, a abychom tím získali možnost zúročení našich investic, které bychom chtěli přesunout do jiné oblasti podnikání, do oblasti ....., jelikož je toto dle nás jediná možnost úspěšného podnikání v tomto regionu. Myslím, že máme v této oblasti již promyšleno velice zajímavé a atypické know-how, a jediným problémem, který naši činnost absolutně blokuje, je současná insolventnost. Uskutečnění tohoto podnikatelského´záměru by bylo pro nás nejen přínosem po stránce ekonomické, ale především něčím, co je velice blízké mému srdci, a to vzhledem k atypičnosti záměru, který se velice liší od běžných, čistě komerčních, záměrů v této oblasti. Přiznám se, že zároveň v tomto cítím možnost vlastního naplnění a jakéhosi uvolnění současného stresu. V současné situaci plné problémů život nesmírně rychle ubíhá a my stále jen vyčkáváme posun v pozitivním směru, aniž bychom měli jakýkoliv volný čas a prostor pro vlastní zájmy, tedy především pro náš zájem o věci duchovnějšího rázu. Pokud by došlo k prolomení současných problémů a určité finanční stabilitě, velice ráda bych se rovněž věnovala tomu, co je nejen v mém profesionálně vyhotoveném horoskopu i dalších propočtech zmiňováno jakožto moje největší přednost a schopnost, ale co je pro mne i velkou radostí a inspirací. Jedná se o "psaní". Domnívám se ovšem, že tato činnost potřebuje trochu "čistou hlavu" a nikoliv stres. Prosím Vás o sdělení možných řešení naší situace, která jsme ochotni akceptovat, i o případné sdělení Vašich požadavků!
Děkuji Vám za dopis a podrobný popis celého problému. Docent Vasiľčuk je v současné době v zahraničí. Proto se pro tuto chvíli pokusím dát Vám alespoň částečnou informaci. Jak jste si přečetla v minulém mailu a jak asi i sama cítíte a intuitivně vnímáte realitu, mohou být ve Vašem informačně-energetickém poli přítomny bloky, které mohou zapříčiňovat tuto situaci. Důvodů existence těchto bloků může být více, pro tuto chvíli však tato informace není důležitá. Navrhoval bych Vám následující postup: 
  1. Jakmile se pan docent vrátí, budu ho informovat o naší korespondenci.
  2. Dne 10.9. (pátek) se v Hodoníně od 15 do 19.30 uskuteční vývoj jemnohmotných těl - jedná se o veřejně přístupnou akci se vstupným. Doporučoval bych Vám přijet a o přestávkách, kdy pan docent provádí konzultace, byste se mohli pobavit o Vašem problému a návrhu řešení.
  3. Pokud by Vám návrh vyhovoval, začalo by samotné působení pana docenta. V této souvislosti bych Vám chtěl ale sdělit, že v rámci tohoto programu se cena jednotlivých seancí pohybuje od ..... Kč, jejich počet a intenzita je závislá na tom, jak se domluvíte přímo s panem docentem.
Díky za vyčerpávající zprávu. Budu se snažit, abych se v daném termínu do Hodonína dostala, ale dnes nemohu stoprocentně říci, zda to časově vyjde. Proto bych se ráda ještě zeptala, zda nebude mít pan docent v blízké době rovněž přednášky někde poblíž nás, či třeba v Praze. Pokud by ani jedna tato možnost nevyšla, ráda bych se rovněž informovala, zda je možno dohodnout přímo -telefonicky nebo mailem- působení na dálku. Přesto se budu maximálně snažit, abych se dostala do Hodonína. Myslím, že ve věci mých problémů není již třeba více se rozepisovat, jelikož věřím, že pan docent bude sám schopen pramen všeho "zla" identifikovat. Ještě bych měla jeden dotaz závěrem. Na vašich webových stránkách je zmiňována duchovní škola Černý lotos, Klášter Nesmrtelnosti. Velice by mne zajímalo, zda je možno se o těchto termínech cokoli dočíst, ať už na internetu, či v příslušné literatuře.
Rozpis přednášek je uveden na internetové stránce. Pokud byste chtěla domluvit přímo působení na dálku, možné to samozřejmě je, provedli bychom to, jakmile se pan docent vrátí. O duchovní škole Černý lotos, Klášter Nesmrtelnosti nemám žádné konkrétní informace, jeden podobný dotaz jsem již zodpovídal. Pan docent tam studoval před mnoha lety a v současnosti s nimi kontakt nemá. Pokuste se o tomto tématu vyhledat informace na internetu.
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka