Podělte se s ostatními

m13Kromě běžné komunikace nám zasílejte i své zkušenosti s různými způsoby léčby, se svými duchovními zážitky, své názory, upozornění na rozličné zajímavosti apod. Nejzajímavější z nich zveřejňujeme v sekci Vaše informace.
Podnikání 2 Print
Archív korespondence - Podnikání, zaměstnání
Friday, 13 February 2009 15:59
Dotaz na možnosti působení dle níže uvedených bodů (odpovědí docenta Vasiľčuka na původní dotaz).
Vážený pane inženýre,
1. Komplexní rozvoj osobnosti a PSI-fenomenálních schopností. Pokud u sebe pozorujete nějakou schopnost, nebo pokud chcete nějakou vyvolat (každý člověk je má v sobě), pak jsou možné tyto varianty:
a) individuální program se zaměřením přímo na konkrétní požadavky - cena se pohybuje od ..... Kč za jednu aplikaci
b) účast na přednáškách uvedených v odkazu akce - cena vstupného je ..... Kč, součástí přednášek je i několik aplikací věnovaných právě rozvoji osobnosti a PSI-fenomenálních schopností
c) účast na aplikacích (přednáška + aplikace) pro širokou veřejnost, vstupné 300 Kč, termíny jsou uváděny též v odkazu akce
d) rozvoj osobnosti a vývoj PSI-fenomenálních schopností se uskutečňuje též při léčbě, ale to není Váš případ
e) studujte knihy, navštěvujte různé kurzy
f) využití služeb jiného eniopsychologa, psychotronika, léčitele apod.
2. Podnikání - problém, který popisujete, může souviset i se zmíněnými informačně-energetickými brzdami. Může být samozřejmě způsoben i něčím jiným. Postup je následující:
a) docent Vasiľčuk provede diagnostiku (cca ..... Kč - upřesní Vám on) a sdělí Vám její výsledek
b) na základě diagnostiky navrhne řešení (počet a cena aplikací, návrh informačně-energetického modulu atd.)
c) Vy se rozhodnete, zda nabídku využijete
Děkuji za odpověď a pokusím se co nejstručněji vystihnout  základní situaci ve firmě. Jsme dva společníci: ..... a ..... Firma se jmenuje .....  Já jsem původem stavební projektant, kromě společné firmy se zabývám odhady nemovitostí. Kolegyně je původním vzděláním absolventka strojní průmyslovky, dlouhou dobu se zabývá účetnictvím. Spolupracujeme od roku ...., nejprve v pojišťovnictví, ale pak velmi záhy jsme přešli na realitní činnost, která se orientovala výhradně na zajišťování lokalit pro individuální bytovou výstavbu. Podařilo se nám zajistit velmi úspěšnou výstavbu v ....., pak jsme pracovali na lokalitě ve ....., ve ..... a poslední akcí byla velká lokalita ..... (cca 150 stavebních míst) poblíž ..... Práce se nám celkem dařila, ale finančně je to pořád absolutně ztrátové. Pří akci v ..... jsme neměli smlouvu a spoléhali na solidnost spolupracující firmy - vysmáli se nám a nedostali jsme nic. Při akci ve ..... jsme smlouvu už měli, ale přesto nás z toho vyšoupli. Při akci ve ..... jsme zajistili lokalitu pro 48 b.j. i státní dotaci, ale Obecní úřad od všeho nakonec odstoupil a nedal nám ani korunu. Vrcholem pak byla akce ....., kde jsme vše zajistili a pracovali na tom dva roky. Nakonec nás spolupracující firma od toho úplně odstavila a místo plánovaných velmi dobrých zisků jsme si nevydělali ani na režii. V tomto případě jsme měli a stále platnou smlouvu máme, ale soudit se s polostátní firmou (majitelem spolupracující firmy je .....) je předem prohraná bitva (právníci, poplatky, atd. a výsledek nejistý). Od 1.4. jsme se přestěhovali do menších kanceláří a kromě našich osobních činností (odhady a účetnictví) chceme rozvinout novou činnost v  bártrových obchodech (v návaznosti na jednu ..... firmu).
Především se chci omluvit, že jsem nemohl zůstat v pátek na semináři až do konce. Bohužel jsem musel jet ještě večer do ..... s půjčeným autem, a tak jsem nechtěl riskovat jízdu, která by končila až někdy kolem půlnoci. Z Vaší přednášky, seancí a především z rozhovoru s Vámi jsem si ujasnil, že Vaše metoda pomoci skrze působení na jemnohmotná těla je zřejmě jediná opravdu efektivní metoda, jak změnit a upravit nepříznivé aspekty a „bloky" v nás, respektive v našem okolí tak, aby život mohl být přece jen zajímavější a méně stresující. Já sám se zajímám o esoteriku již velmi dlouhou dobu - bohužel nemám vůbec žádné praktické výsledky - jsem takzvaně „natvrdlý". Přesto teoreticky o některých věcech něco vím, a někdy mně připadá, že naše oficiální věda je se svými pouze hmotnými názory zcela mimo. Jenom velmi stručný postřeh. Před dvěma roky jsem byl na operaci s křečovými žilami. Před operací jsem si musel nohu a třísla pochopitelně oholit. Zamyslel jsem se v této souvislosti nad tím, jak je možné, že ochlupení naroste po nějaké době v naprosto stejném rozsahu, jako před operací. Jaká inteligence to řídí? Sám mozek asi těžko. Ale jemnohmotná těla jistě tuto informaci obsahují a jsou tedy schopna jí bez problémů do detailu obnovit. Vaše knihy o jemnohmotných tělech, čakrách a drahách (ida, pinhala atd.) jsou nepochybně zcela bezprecedentní a budu se snažit tyto publikace získat, i když jenom pouhé přečtení bude pro mne velký problém. Na překlad do češtiny není možno čekat. Léta běží.... Rád bych navázal na náš včerejší hovor o našem podnikání a o možnostech spolupráce při aktivizaci a zefektivnění práce naší firmy (zatím pouze já a má společnice). K tomu bych chtěl uvést několik faktických poznámek: O spolupráci s Vámi v této oblasti mám rozhodně eminentní zájem. Při rozhovoru s Vámi jsem si uvědomil skutečnost, o které jsem přemýšlel už dříve, a kterou mně i nedávno potvrdila renomovaná astroložka, která mně sdělila, že mám velmi dobře postavený Jupiter, předurčující velký úspěch, ale naopak protikladný aspekt (tuším, že Uranu, nebo Neptunu), který vlastně neguje můj postup ke skutečnému úspěchu. V poslední době si to uvědomuji stále více, a jsem vnitřně přesvědčen, že prostě „mám na víc", než jsem doposud vykonal, a že v podstatě „jedu" pouze asi tak na 50 % svých možností. Takže prozatímní neúspěch naší firmy pravděpodobně je důsledkem mých špatných konstelací a jakýchsi bloků, kterých se prostě nemohu zbavit. Poněvadž vím, že vždy je nejefektivnější začít sám od sebe, rád bych Vás tedy poprosil především o pomoc v této oblasti. Tedy o celkové působení na moje jemnohmotná těla tak, aby se tyto negativní aspekty eliminovaly a efektivnost mé činnosti a mého fungování se optimalizovala. Prosil bych Vás tedy o konkrétní finanční a organizační návrh pro tuto oblast. Pokud se týká mé podnikatelské kolegyně, tu bych velmi rád do tohoto procesu také zahrnul, ale přece jen si myslím, že já jsem asi ta větší brzda. Jako druhou pomoc z Vaší strany bych si dovolil navrhnout aktivaci a ochranu naší kanceláře. Máme kanceláře v ..... Máme tři kanceláře. Do první je vstup a přes ní se vchází do druhé, a pak do třetí. První kancelář je jakási přijímací kancelář, druhá kancelář je skutečným sídlem nás dvou společníků a z ní vedou dveře do poslední kanceláře. Samozřejmě, že by bylo třeba provést aktivaci všech kanceláří, ale snad by to šlo udělat postupně, nejdříve hlavní kancelář a pak postupně vstupní místnost a pak sklad. To ovšem já nemohu posoudit - nechávám to na Vás. Prosím, navrhněte celkové řešení včetně financí. Třetí věcí pro úspěšnost podnikání by zřejmě byla aktivace regionu, kde máme zájem úspěšně působit. Naše činnost je taková, že v první fázi bychom se chtěli orientovat pouze na ..... a teprve po zvládnutí tohoto regionu se orientovat šířeji a to prakticky maximálně na ..... V třetí fázi pak na celou ČR, a někdy v budoucnu, pokud se nám podaří získat oprávnění pro dovoz určitého zařízení z ....., bychom pak potřebovali tuto oblast rozšířit i na ....., respektive také na ..... I v tomto případě bych Vám byl vděčný za navrhnutí postupu a hrubému rozvrhu financí. V průběhu realizace bodů 4. a 5. pak by zřejmě přišla na řadu i aktivace jemnohmotných těl u mé kolegyně, ale zatím si nedovedu přestavit celkové náklady. I když jsem s Vámi velmi rámcově o nákladech mluvil, byl bych velmi rád, kdybyste mně mohl specifikovat konkrétní aspekty celého postupu, abychom to mohli finančně naplánovat.
 přečetl jsem si Váš mail a vzhledem k Vašim požadavkům a možnostem si myslím, že nejlepší a pro Vás nejlevnější postup by mohl být následující:
1. Jedenkrát měsíčně (vždy kolem 20.) v takovém čase, kdy už Vás ve firmě nikdo neruší, uskutečnit současně informačně-energetické očištění Vás a první (vstupní) místnosti, naplnění Vašich jemnohmotných těl novým informačně-energetickým obsahem tak, aby normalizoval jejich polohu, formu, strukturu, funkce, informačně-energetický potenciál a jejich informačně-energetické vyzařování.
otázky zákazníka:
Zde předpokládám, že bych musel být v uvedeném čase ve vstupní místnosti a uvolnil se (podobně, jako na semináři) po určitou dobu.
Ano, je to tak.
Moje kolegyně by se tohoto sezení nemusela zúčastnit?
Vaše kolegyně se může zúčastnit, cena však bude o ..... Kč vyšší.
Kdy asi (nebo po kolika seancích) začne být výsledek poznatelný, respektive co konkrétního mohu od tohoto působení očekávat? Obecné účinky jsem si samozřejmě přečetl, ale protože mne už znáte, určitě již víte, co já konkrétně od toho mohu očekávat a v jakém časovém úseku?
Vše to závisí na příčinně-následkovém informačně-energetickém obsahu jemnohmotných těl, kromě bílého a zlatého, a také na tom, jak budete schopen využít to, co Vám bude dáno. Je to jen na Vás. Konkrétní odpověď na tuto a jiné Vámi položené otázky vyžaduje eniologický a eniopsychologický výzkum, což není možné, protože Vy sám jste omezil spolupráci určitou finanční částkou. Další Vaše otázky jsou objemné a většina z nich je za mezemi lidského poznání. Pro to, aby byl člověk připraven na spolupráci se mnou, jsou na internetové stránce uvedeny náležité informace. Ano, souhrn na nich uvedených informací neobsahuje odpovědi na všechny Vámi položené otázky. Vámi kladené dotazy a moje odpovědi na ně - to je diskuze, která nevede k ničemu praktickému ve vývoji Vaší firmy, pouze zabírá můj čas.
Budete pak v dalších měsících aktivovat i další dvě místnosti?
Ano.
2. Vývoj informačně-energetického pole pro Vaše úspěšné podnikání v ..... regionu, které by se postupně rozšiřovalo na další regiony.
V jakém časovém sledu by toto mohlo, nebo mělo probíhat, a jak se to projeví v praxi?
Viz odpověď v bodu 1.
3. Implantace integrálního hologramu úspěšného podnikání do Vašich jemnohmotných těl a do informačně-energetického pole Vaší firmy, který by neutralizoval již existující a pro Vás neprospěšný hologram podnikání a na základě kterého bude mít další pozitivní vývoj vše, co má Vaše firma úspěšné.
Jakým způsobem by se realizovala tato část programu (jen pro mne, nebo i pro mou kolegyni?) V jakém časovém úseku se tyto účinky budou projevovat?
Viz odpověď v bodu 1.
4. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ bod. Posílení Vašeho zdraví, rozšíření vědomí, zvýšení informačně-energetického přijímání objektivní reality a pochopení svého postavení, projevů a jednání s lidmi v určitých sociálních podmínkách.
Jakým způsobem by byla realizována tato část programu? Kdy se účinky projeví? Dá se přepokládat, že se u mne mohou rozvinout i některé parapsychologické schopnosti (lepší intuice, možnost napojení na informační pole apod.?)
Ano, mohou se vyvinout některé PSI-fenomenální schopnosti a to v případě, že se budete nejenom zúčastňovat vývoje jemnohmotných těl, ale i samostatně provádět systematický a dlouhodobý duchovní a eniopsychologický trénink, metody a metodologie kterých budou korigovány anatomií jemnohmotných těl.
Finanční podmínky: Jedna takováto komplexní aplikace stojí ..... Kč, k tomu je nutné, abyste se jednou měsíčně zúčastnil aplikace na vývoj jemnohmotných těl.
Účast na měsíčních seancích je nutná pouze pro mne, nebo i pro mou kolegyni?
Pokud budete s Vaší kolegyní spolupracovat i v budoucnosti, pak ano - ale pouze v případě, pokud ona sama se tohoto programu, resp. seancí chce zúčastňovat.
Program tedy by začal až po této seanci?
Program může začít kdykoliv, záleží jen na Vás.
Na další seanci asi nebudu moci přijet, protože budu na dovolené (termín přesně neznám, ale asi to tak vyjde). Bude to vadit?
Ne.
Kolik seancí celkem bych měl absolvovat?
Viz odpověď v bodu 1.
Jak dlouho, tedy kolik měsíců bude celý program trvat?
Viz odpověď v bodu 1.
Obdržím za provedené služby daňový doklad?
Účetní doklad o platbě samozřejmě dostanete, je to zbytečná otázka. Svou činnost vykonávám na základě Živnostenského zákona.
V závěru mám ještě jeden obecný dotaz: Pokud si obstarám Vaše knihy a budu je studovat. Budu schopen nastudovanou látku prakticky využít, nebo to bude pro mne pouze informace, kterou sám prakticky nebudu schopen pro nulové parapsychologické schopnosti používat?
Pokud nastudujete anatomii jemnohmotných těl z mých knih a spojíte toto poznání s metodami a prostředky vývoje osobnosti, které již znáte, pak poznáte sám, co musíte opravit a upravit, abyste dosáhl vysokého duchovního vývoje a projevu PSI-fenomenality. P.S. Prosím Vás, abyste se rozhodl a nezlobte se na mne, pokud Vám v budoucnu nebudu schopen dát písemné odpovědi na Vámi položené otázky. Kdybych všem lidem na vše písemně odpovídal, nestačil by mi 48 hodinový den a nenapsal bych ani jednu stránku dalších knih.
Děkuji za obšírnou odpověď. Chápu, že by z toho mohla být nic neřešící diskuse, takže už momentálně nemám žádné další dotazy a byl bych rád, kdybyste mohl působení na mne a první místnost našich kanceláří zahájit co nejdříve. Kolegyni zatím nechávám stranou, protože - jak jsem již uvedl - problémy jsou spíše ve mně. Možná se časem také připojí, ale to není třeba v tuto chvíli řešit. Pokud by bylo možno zahájit působení co nejdříve, byl bych velmi rád. Napište mi, prosím, několik konkrétních termínů (datum a čas), abych se mohl pro některý z nich rozhodnout a byl v kanceláři sám a mohl se uvolnit a přijímat Vaše působení. Pro mne by byl úplně ideální termín v podstatě kterýkoliv den ráno. Jsem v kanceláři už nejpozději od ..... hod. a moje kolegyně nebývá v kanceláři dříve, než kolem ..... hod., a také kolem je celkem klid. Nevím však, zda je to doba přijatelná pro Vás. Odpoledne je to dosti nevyzpytatelné.
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka