Hlavní strana
Jemnohmotná těla člověka
 
vjt_otazky_fajtJemnohmotná těla člověka jsou primární informačně-energetický hologram člověka, který je Bohem (Vesmírem) vytvořený z informačně-energetických hmot protoenergoinformačního pole Vesmíru. Jemnohmotná těla jsou informačně-energetickým základem člověka, jeho fylogenetického, ontogenetického, evolučního, sociálně-biologického, fyzického, psychického, intelektuálního, mentálního, emociálního, morálního, etického, estetického, PSI-fenomenálního, duchovního, duševního a božského vývoje, zdokonalení a projevů. Jemnohmotná těla jsou holograficky strukturovaným projevem objektivní vesmírné reality ve formě člověka. Od okamžiku vzniku člověka na Zemi se začaly na stavbě jemnohmotných těl podílet informačně-energetické hmoty lidského a pozemského původu z minulého, přítomného a budoucího času. V dnešní době jsou jemnohmotná těla budována informačně-energetickými hmotami lidského, pozemského, kosmického a božsko-duchovního původu. Jemnohmotná těla jsou tvořena informačně-energetickými hmotami červeného, světle zářivě červeného, oranžového, světle zářivě oranžového, žlutého, zeleného, světle zářivě zeleného, blankytného, tyrkysového, modrého, šeříkového, fialového, růžového, bílého a zlatého pásma elektromagnetického spektra. V současné době je známo 15 základních, 61 komponentních a 105 identických jemnohmotných těl, která jsou holograficky integrována. Jemnohmotná těla jsou primární, fyzické tělo je sekundární. Podle integrálního hologramu vnitřních částí jemnohmotných těl se uskutečňuje morfogeneze a vyvíjí fyzické tělo.
 
Klasifikace jemnohmotných těl se může provádět na základě různých znaků. Jemnohmotná těla se dělí podle:
  • posloupnosti vzniku na primární a sekundární;
  • času existence ve Vesmíru na věčná a dočasná;
  • barvy na červené, světle zářivě červené, oranžové, světle zářivě oranžové, žluté, zelené, světle zářivě zelené, blankytné, tyrkysové, modré, šeříkové, fialové, růžové, bílé a zlaté jemnohmotné tělo;
  • barevného složení na monochromatická, bichromatická, polychromatická a achromatické;
  • komponentity informačně-energetických hmot na monokomponentní, bikomponentní a polykomponentní; ze základních bikomponentních a polykomponentních jemnohmotných těl pocházejí z nich sekundární komponentní jemnohmotná těla;
  • počtu informačně-energetických hmot podílejících se na stavbě jemnohmotných těl na monojemnohmotná, bijemnohmotná a polyjemnohmotná;
  • hustoty informačně-energetických hmot na propustná (pronikající) a nepropustná (nepronikající); nepropustné jemnohmotné tělo při pronikání skrz jiné jemnohmotné tělo opakuje jeho tvar a strukturu, čímž vytváří identické jemnohmotné tělo;
  • pásem elektromagnetického spektra na monopásmová, třípásmová a polypásmová;
  • frekvence jejich fungování na monofrekvenční, trifrekvenční a polyfrekvenční;
  • podle informačně-funkčního obsahu na monomarginální, trimarginální a polymarginální; marginálnost jemnohmotného těla závisí na stupni jeho vývoje; jakékoliv jemnohmotné tělo, které dosáhlo všestranného vývoje, nabývá polymarginálnosti, protože je schopno ve svém (svých) pásmu (pásmech) elektromagnetického spektra zajistit informačně-energetickou vzájemnou výměnu s většinou informačně-energetických polí lidí, různých kultur, živočichů, přírody, Země, biosféry, noosféry, Vesmíru, duchovního Bytí Stvořitele, Ducha Svatého, Ježíše Krista, Panny Marie a jakéhokoliv objektu Vesmíru, čímž umožňuje vývoj vlastností a schopností člověka, v nichž se odráží specifičnost různých kultur a Bytí.
Vědecky je prokázaná existence jemnohmotných těl a existují již všechny předpoklady pro to, aby se enioanatomie jemnohmotných těl stala výukovým a vědeckým oborem univerzit a škol všech úrovní.
 
Všechny popsané činnosti a představené programy jsou duševním vlastnictvím docenta Vasiľčuka, proto není uveden detailní popis jejich provádění. Šíření těchto stránek nebo jejich libovolné části jakoukoliv formou, jejich používání a propagaci je možno provádět pouze s uváděním jména autora (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.). Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Aktualizace obsahu je prováděna průběžně. Poslední aktualizace: 2.12.2017. © 2002 - 2017 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
  Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka