Hlavní strana

Jaké informace se zde dozvíte

Všichni lidé mají stejné právo rozvoje své osobnosti, dosažení sociálního postavení adekvátního svým možnostem, vlastního božsko-duchovního, duševního a harmonického naplnění, stavu plné spokojenosti s docílením trvale dobrého zdravotního stavu a dlouhověkosti...

Jemnohmotná těla člověka

Jemnohmotná těla člověka jsou primární informačně-energetický hologram člověka, který je Bohem (Vesmírem) vytvořený z informačně-energetických hmot protoener-goinformačního pole Vesmíru. Jemnohmot-ná těla jsou informačně-energetickým...
 

Publikujte ve vědeckém časopisu

zsz_35_obalRedakční rada časopisu Zdravý způsob života zve ke spolupráci vědce, profe-sory, docenty, biology, lékaře, psychology, peda-gogy, trenéry, aspiranty, studenty a jiné specialisty. Všichni mají stejná práva na zveřejnění svých vědeckých článků v časopisu.

Výuka enioanatomie

clovicekOd roku 2004 probíhá cyklus přednášek věnova-ných enioanatomi, integritě a harmonii vývoje lidského jedince. Cílem těchto přednášek je objasnění enioanatomie jemnohmotných těl člověka, vzájemného propojení jemnohmotných těl s fyzickým tělem, holografické integrace jemno-hmotných těl v jednotě...

Publikace autora

k5_obalZde jsou uvedeny veškeré informace o publikační činnosti docenta Vasiľčuka. Podrobné informace jsou uvedeny v souvisejících od-kazech. V odkazu Docent Vasiľčuk je vždy aktuálně uveden počet a názvy již vydaných a připravovaných monografií a...

PSI-fenomenální schopnosti

vjt_otazky_zjtVyzkoušejte si, zda máte PSI-fenomenální schopnost jasnovidění. Na jednotli-vých obrázcích označených čísly 1 – 5 jsou holograficky naprogramovány obrazce. Podívejte se na ně, popřípadě si je vytiskněte a pokud vidíte, jaké to jsou a jakou mají barvu, napište nám. Uveďte prosím číslo obrázku, co na něm...

Pro profesionální sportovce

Holografické informačně-energetické programování a modelování nejvyšších individuálních sportovních výkonů a výsledků
Určeno zejména pro vrcholové profesionální sportovce všech druhů sportů, pro jednotlivce i týmy. Realizací informačně-energetického holografického programování a modelování je u člověka dosaženo stavu, kdy je schopen využít celý svůj sportovní potenciál a současně jej zvětšovat. Sportovec poté podává dlouhodobě maximální výkon, aniž by u něho nastaly fyzické, duševní, zdravotní nebo jiné problémy. Tím se výrazným způsobem prodlužuje doba, po kterou je schopen bez poklesu formy stát na vrcholu své sportovní kariéry.

Úvod

vjt_otazky_fajtEnioanatomie – slovo ke čtenářům. Enioanatomie, celým názvem anatomie jemnohmotných těl, je novým oborem o člověku, vznikla koncem 20. století a její sedmitisícileté kořeny dosáhly od prastarých civilizací až do 21. století. Enioanatomie provádí výzkum jemnohmotných těl člověka, popisuje základní anatomické charakteristiky, stavbu, formu, strukturu, topografii, funkce a jejich význam. Je známo, že anatomie jemnohmotných těl je informačně-energetickým základem vývoje člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkcí a funkčních možností, zvlášť PSI-fenomenálních. Bez symbiózy jemnohmotných těl s fyzickým tělem není možný lidský život v pozemských podmínkách. Popsat anatomii jemnohmotných těl je záležitost velice složitá a náročná na přesný popis, což je důsledkem naprostého nedostatku vědeckého výzkumu...                           Celý článek...

Souvislosti

vjt_otazky_faccakraEnioanatomie a eniopsychologie v dnešní úrovni poznání. Všichni lidé na začátku 21. století prožívají své životy plné událostí, proměn, vývoe svého okolí a sebe samých. Mohou využít nesčetných možností a příležitostí, které naše doba nabízí. Tak tomu bylo v minulosti a stejný obraz bude také v budoucnu. Každý z lidí řeší denně rozmanité situace vedoucí k získávání životních zkušeností. Člověk má mimo běžných každodenních radostí a starostí i své touhy, sny a plány. Mezi ně patří i snaha být zdravým, splnit si svá přání a mít možnost rozvíjet a uplatnit své schopnosti. Moderní metody pedagogiky, psychologie, sociologie a medicíny nejsou vždy schopné adekvátně pomoci člověku v rozvoji jeho osobnosti, při nemocech fyzického těla, traumatech a zvláště při duševních a mentálních nemocech. Současná enioanatomie a eniopsychologie nabízí člověku metody rozvoje jeho osobnosti...                  Celý článek...

 

Obzory

vjt_otazky_faieskCo otevřela, nabízí a dává lidstvu enioanatomie. Člověk má od nepaměti zájmem o vše, co se kolem něho děje a vše, co se týká jeho samotného. Zkoumá vše hmotné, pozoruje, vnímá a snaží se pochopit duchovní, tajemné. Hmotným se zabývají vědy, které jsou v současnosti již na takové úrovni, že dokáží provádět výzkum nejjemnějších hmot, mikročástic, světla, energií, fyzikálních a informačně-energetických polí, informačně-energetické vzájemné výměny v přírodě a společnosti, aury lidí, zvířat a rostlin, dokáží provádět výzkum anatomie jemnohmotných těl člověka, jeho PSI-fenomenálních, duševních, duchovních a božských vlastností, schopností a mnoho jiného, a svými výsledky lidem mimo jiné i velmi ulehčovat život. Člověk je jednotný a má dva základní aspekty - duchovní, který je primární a hmotný, který je sekundární. Oba jsou v podmínkách Země rovnocenné a jeden bez druhého nemůže...                    Celý článek...

Možnosti využití

clovicekNábytek, šperky a automobily očima eniopsychologa. Cílem tohoto článku je nahlédnutí na nábytek, šperky a automobily z hlediska dosud málo známého pohledu eniopsychologie. Tento pohled v sobě zahrnuje širší vnímání reality a okolí člověka a naznačuje směr, kterým se lze vydat k rychlému a kvalitativně výrazně pozitivnímu ovlivnění jeho života. Popisovaná fakta jsou výsledkem teoretických a praktických výzkumů, které provádějí informačně-energetické vědy. Každý člověk se pohybuje v jemu vlastním sociálně-společenském prostředí, které lze popsat podle mnoha kritérií. Jednou ze společných vlastností všech druhů prostředí je přítomnost nábytku v blízkosti všech lidí. Šperky a automobily vlastní nebo používá každý z nás. Geometrická struktura, forma, objem, kompozice materiálu a barevná skladba nábytku, šperků a automobilů vychází z historických...                                Celý článek...

Rozhovor

rozhovor_svetgralu_2006_10_07Rozhovor s Doc. Anatolijem Vasiľčukem, CSc. pro slovenskou verzi časopisu Svět Grálu 1. Vážený pane docente, vedle evropského pojímání medicíny jste se celá léta věnoval její východní „nadstavbě“ na různých pracovištích u Vás na Ukrajině, ale i v Rusku, studoval jste u ukrajinských, ruských a tibetských učitelů. Rozšířil jste si obzor o jemnější vnímání světa, které úspěšně uplatňujete například při rozvoji osobnosti a jemnohmotných těl, výchově, výuce, regeneraci a léčbě různých onemocnění. Je skutečně naše tělo, obrazně řečeno, podobné cibuli, kde jádro je zahalené mnohými tzv. „jemnohmotnými“ obaly, ze kterých je nám viditelná jen ta nejhrubší „slupka“? Člověk je složitější než vše to, co dnes zná věda o jeho stavbě. Je možné...                             Celý článek...
Všechny popsané činnosti a představené programy jsou duševním vlastnictvím docenta Vasiľčuka, proto není uveden detailní popis jejich provádění. Šíření těchto stránek nebo jejich libovolné části jakoukoliv formou, jejich používání a propagaci je možno provádět pouze s uváděním jména autora (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.). Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Aktualizace obsahu je prováděna průběžně. Poslední aktualizace: 2.12.2017. © 2002 - 2017 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
  Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka