Главная

Какие информации узнаете

У всех людей есть право на развитие своей личности, достижения социального положения соответст-вующего возможностям каждого человека, собственного божественно-духовного, душевного и гармони-ческого наполнения, состояния...

Тонкоматериальные тела человека

Тонкоматериальные тела человека - это первичная информационно-энергетическая голограмма человека, созданная Богом (Вселенной) из информационно-энергетических мате-рий протоэнергоинформационного поля Вселенной...
 

Публикуйте в научном журнале

zsz_35_obalРедакционная коллегия сборника «Здоровый образ жизни» приглашает к сотрудничеству учёных, профессоров, доцентов, преподавателей высших учебных заведений, биологов, докторов, психологов, педагогов, тренеров, аспирантов, студентов и других специалистов.

Изучение эниоанатомии

clovicekС 2004-го года читается цикл лекций посвящённых эниоанатомии, целостности и гармонии развития человека. По предложению цикл можно проводить в любом месте на Украине, в Чешской республике или в других местах - по договору с группой заинтересованных, с достаточным количеством участников.

Публикации автора

k7_obalЗдесь находятся все информации о публика-ционной деятельности А.Л. Васильчука. Более детальные информации находятся в соответст-вующих ссылках. В ссыл-ке Доцент А.Л. Васильчук всегда актуально представлено количество и названия опубликованных...

ПСИ-феноменальные способности

vjt_otazky_zjtПопробуйте есть ли у Вас ПСИ-феноменальная спо-собность ясновиденья. На отдельных рисунках, ко-торые пронумерованы от 1 до 5, находятся голографически запро-граммированные рисунки. Смотреть на них можно на мониторе или отпечатайте их на бумагу. Если Вы эти рисунки видите и видите, какого...

Для профессиональных спортсменов

Голографическое информационно-энергетическое программирование и моделирование наивысших индивидуальных спортивных достижений и результатов 
Предназначено, прежде всего, для: профессиональных спортсменов мирового уровня во всех видах спорта, для одного лица и для команд. Реализацией информационно-энергетического голографического программирования и моделирования у человека можно достичь состояния, при котором он будет способен использовать и одновременно повышать весь свой спортивный потенциал. Спортсмен после этого долговременно показывает максимальные результаты, без того, чтобы у него возникали физические, душевные, медицинские или другие проблемы. Это значительно продолжает период, в течение которого спортсмен способен находиться на вершине своей спортивной карьеры.

Úvod

vjt_otazky_fajtEnioanatomie – slovo ke čtenářům. Enioanatomie, celým názvem anatomie jemnohmotných těl, je novým oborem o člověku, vznikla koncem 20. století a její sedmitisícileté kořeny dosáhly od prastarých civilizací až do 21. století. Enioanatomie provádí výzkum jemnohmotných těl člověka, popisuje základní anatomické charakteristiky, stavbu, formu, strukturu, topografii, funkce a jejich význam. Je známo, že anatomie jemnohmotných těl je informačně-energetickým základem vývoje člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkcí a funkčních možností, zvlášť PSI-fenomenálních. Bez symbiózy jemnohmotných těl s fyzickým tělem není možný lidský život v pozemských podmínkách. Popsat anatomii jemnohmotných těl je záležitost velice složitá a náročná na přesný popis, což je důsledkem naprostého nedostatku vědeckého výzkumu...                           Celý článek...

Souvislosti

vjt_otazky_faccakraEnioanatomie a eniopsychologie v dnešní úrovni poznání. Všichni lidé na začátku 21. století prožívají své životy plné událostí, proměn, vývoe svého okolí a sebe samých. Mohou využít nesčetných možností a příležitostí, které naše doba nabízí. Tak tomu bylo v minulosti a stejný obraz bude také v budoucnu. Každý z lidí řeší denně rozmanité situace vedoucí k získávání životních zkušeností. Člověk má mimo běžných každodenních radostí a starostí i své touhy, sny a plány. Mezi ně patří i snaha být zdravým, splnit si svá přání a mít možnost rozvíjet a uplatnit své schopnosti. Moderní metody pedagogiky, psychologie, sociologie a medicíny nejsou vždy schopné adekvátně pomoci člověku v rozvoji jeho osobnosti, při nemocech fyzického těla, traumatech a zvláště při duševních a mentálních nemocech. Současná enioanatomie a eniopsychologie nabízí člověku metody rozvoje jeho osobnosti...                  Celý článek...

 

Obzory

vjt_otazky_faieskCo otevřela, nabízí a dává lidstvu enioanatomie. Člověk má od nepaměti zájmem o vše, co se kolem něho děje a vše, co se týká jeho samotného. Zkoumá vše hmotné, pozoruje, vnímá a snaží se pochopit duchovní, tajemné. Hmotným se zabývají vědy, které jsou v současnosti již na takové úrovni, že dokáží provádět výzkum nejjemnějších hmot, mikročástic, světla, energií, fyzikálních a informačně-energetických polí, informačně-energetické vzájemné výměny v přírodě a společnosti, aury lidí, zvířat a rostlin, dokáží provádět výzkum anatomie jemnohmotných těl člověka, jeho PSI-fenomenálních, duševních, duchovních a božských vlastností, schopností a mnoho jiného, a svými výsledky lidem mimo jiné i velmi ulehčovat život. Člověk je jednotný a má dva základní aspekty - duchovní, který je primární a hmotný, který je sekundární. Oba jsou v podmínkách Země rovnocenné a jeden bez druhého nemůže...                    Celý článek...

Možnosti využití

clovicekNábytek, šperky a automobily očima eniopsychologa. Cílem tohoto článku je nahlédnutí na nábytek, šperky a automobily z hlediska dosud málo známého pohledu eniopsychologie. Tento pohled v sobě zahrnuje širší vnímání reality a okolí člověka a naznačuje směr, kterým se lze vydat k rychlému a kvalitativně výrazně pozitivnímu ovlivnění jeho života. Popisovaná fakta jsou výsledkem teoretických a praktických výzkumů, které provádějí informačně-energetické vědy. Každý člověk se pohybuje v jemu vlastním sociálně-společenském prostředí, které lze popsat podle mnoha kritérií. Jednou ze společných vlastností všech druhů prostředí je přítomnost nábytku v blízkosti všech lidí. Šperky a automobily vlastní nebo používá každý z nás. Geometrická struktura, forma, objem, kompozice materiálu a barevná skladba nábytku, šperků a automobilů vychází z historických...                                Celý článek...

Rozhovor

rozhovor_svetgralu_2006_10_07Rozhovor s Doc. Anatolijem Vasiľčukem, CSc. pro slovenskou verzi časopisu Svět Grálu 1. Vážený pane docente, vedle evropského pojímání medicíny jste se celá léta věnoval její východní „nadstavbě“ na různých pracovištích u Vás na Ukrajině, ale i v Rusku, studoval jste u ukrajinských, ruských a tibetských učitelů. Rozšířil jste si obzor o jemnější vnímání světa, které úspěšně uplatňujete například při rozvoji osobnosti a jemnohmotných těl, výchově, výuce, regeneraci a léčbě různých onemocnění. Je skutečně naše tělo, obrazně řečeno, podobné cibuli, kde jádro je zahalené mnohými tzv. „jemnohmotnými“ obaly, ze kterých je nám viditelná jen ta nejhrubší „slupka“? Člověk je složitější než vše to, co dnes zná věda o jeho stavbě. Je možné...                             Celý článek...

Концепция, содержание, описанная деятельность и продемонстрированные программы являются интеллектуальной собственностью доцента Анатолия Васильчука, поэтому здесь не приведено детальное описание их осуществления. Полное или частичное перепечатывание в какой-либо формулировке, копирование или распространение информации, которая находится на этих сайтах, возможно только с включением имени автора (доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук). Актуализация содержания сайтов проводится регулярно. Последняя актуализация сайта 14.4.2014.

© 2002 – 2014 Доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук.
 Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka