Головна

Які інформації дізнаєтесь

Усі люди мають право на розвиток своєї особистості, досягнення соціальної позиції відповідної можливостям кожної людини, власного божественно-духовного, душевного а гармонічного наповнення, стану повного задоволення...

Тонкоматеріальні тіла людини

Тонкоматеріальні тіла людини це первинна інформаційно-енергетична голограма людини, створена Богом (Всесвітом) з інформаційно-енергетичних матерій протоенерго-інформаційного поля Всесвіту. Тонкоматеріальні тіла...
 

Публікуйте у науковому часописі

zsz_35_obalРедакційна колегія збірника «Здоровий спосіб життя» запрошує до співпраці науковців, професорів, доцентів, викладачів високих шкіл, біологів, лікарів, психологів, педагогів, тренерів, аспірантів, студентів та інших спеціалістів.

Вивчання еніоанатомії

clovicekВід 2004-го року читається цикл лекцій присвячених еніоанатомії, цілісності та гармонії розвитку людської особи. За пропозиціями цикл може здійснюватись на будь-якому місці в Україні, в Чеській республіці або на інших місцях - по договору із групою зацікавлених, з достатньою кількістю...

Публікації автора

k7_obalТут приведені всі інформа-ції про публікаційну діяльність А.Л. Василь-чука. Детальніші інформа-ції приведені у відповід-них посиланнях. В поси-ланні Доцент А.Л. Василь-чук завжди актуально приведена кількість а назви вже виданих монографій...

ПСІ-феноменальні здібності

vjt_otazky_zjtПопробуйте чи є у Вас ПСІ-феноменальна здіб-ність до яснобачення. На окремих малюнках, які пронумеровані від 1 до 5 голографічно запрограмовані малюнки. Дивіться на них на моніторі або віддрукуйте їх на папір. Якщо ці малюнки бачите і бачите, якого вони кольору, напишіть нам про це...

Для професіональних спортсменів

Голографічне інформаційно-енергетичне програмування і моделювання найвищих індивідуальних спортивних досягнень і результатів
Призначено передусім для: професіональних спортсменів світового рівня у всіх видах спорту, для однієї особи і для командРеалізацією інформаційно-енергетичного голографічного програмування і моделювання у людини можна досягнути стану, при якому вона буде здатна використати й одночасно підвищувати весь свій спортивний потенціал. Спортсмен після цього довготривало показує максимальні результати, аніж би у нього виникали фізичні, душевні, медичні або інші проблеми. Це значно продовжує добу, на протязі якої спортсмен є здатний перебувати на вершині своєї спортивної кар’єри.

Úvod

vjt_otazky_fajtEnioanatomie – slovo ke čtenářům. Enioanatomie, celým názvem anatomie jemnohmotných těl, je novým oborem o člověku, vznikla koncem 20. století a její sedmitisícileté kořeny dosáhly od prastarých civilizací až do 21. století. Enioanatomie provádí výzkum jemnohmotných těl člověka, popisuje základní anatomické charakteristiky, stavbu, formu, strukturu, topografii, funkce a jejich význam. Je známo, že anatomie jemnohmotných těl je informačně-energetickým základem vývoje člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkcí a funkčních možností, zvlášť PSI-fenomenálních. Bez symbiózy jemnohmotných těl s fyzickým tělem není možný lidský život v pozemských podmínkách. Popsat anatomii jemnohmotných těl je záležitost velice složitá a náročná na přesný popis, což je důsledkem naprostého nedostatku vědeckého výzkumu...                           Celý článek...

Souvislosti

vjt_otazky_faccakraEnioanatomie a eniopsychologie v dnešní úrovni poznání. Všichni lidé na začátku 21. století prožívají své životy plné událostí, proměn, vývoe svého okolí a sebe samých. Mohou využít nesčetných možností a příležitostí, které naše doba nabízí. Tak tomu bylo v minulosti a stejný obraz bude také v budoucnu. Každý z lidí řeší denně rozmanité situace vedoucí k získávání životních zkušeností. Člověk má mimo běžných každodenních radostí a starostí i své touhy, sny a plány. Mezi ně patří i snaha být zdravým, splnit si svá přání a mít možnost rozvíjet a uplatnit své schopnosti. Moderní metody pedagogiky, psychologie, sociologie a medicíny nejsou vždy schopné adekvátně pomoci člověku v rozvoji jeho osobnosti, při nemocech fyzického těla, traumatech a zvláště při duševních a mentálních nemocech. Současná enioanatomie a eniopsychologie nabízí člověku metody rozvoje jeho osobnosti...                  Celý článek...

 

Obzory

vjt_otazky_faieskCo otevřela, nabízí a dává lidstvu enioanatomie. Člověk má od nepaměti zájmem o vše, co se kolem něho děje a vše, co se týká jeho samotného. Zkoumá vše hmotné, pozoruje, vnímá a snaží se pochopit duchovní, tajemné. Hmotným se zabývají vědy, které jsou v současnosti již na takové úrovni, že dokáží provádět výzkum nejjemnějších hmot, mikročástic, světla, energií, fyzikálních a informačně-energetických polí, informačně-energetické vzájemné výměny v přírodě a společnosti, aury lidí, zvířat a rostlin, dokáží provádět výzkum anatomie jemnohmotných těl člověka, jeho PSI-fenomenálních, duševních, duchovních a božských vlastností, schopností a mnoho jiného, a svými výsledky lidem mimo jiné i velmi ulehčovat život. Člověk je jednotný a má dva základní aspekty - duchovní, který je primární a hmotný, který je sekundární. Oba jsou v podmínkách Země rovnocenné a jeden bez druhého nemůže...                    Celý článek...

Možnosti využití

clovicekNábytek, šperky a automobily očima eniopsychologa. Cílem tohoto článku je nahlédnutí na nábytek, šperky a automobily z hlediska dosud málo známého pohledu eniopsychologie. Tento pohled v sobě zahrnuje širší vnímání reality a okolí člověka a naznačuje směr, kterým se lze vydat k rychlému a kvalitativně výrazně pozitivnímu ovlivnění jeho života. Popisovaná fakta jsou výsledkem teoretických a praktických výzkumů, které provádějí informačně-energetické vědy. Každý člověk se pohybuje v jemu vlastním sociálně-společenském prostředí, které lze popsat podle mnoha kritérií. Jednou ze společných vlastností všech druhů prostředí je přítomnost nábytku v blízkosti všech lidí. Šperky a automobily vlastní nebo používá každý z nás. Geometrická struktura, forma, objem, kompozice materiálu a barevná skladba nábytku, šperků a automobilů vychází z historických...                                Celý článek...

Rozhovor

rozhovor_svetgralu_2006_10_07Rozhovor s Doc. Anatolijem Vasiľčukem, CSc. pro slovenskou verzi časopisu Svět Grálu 1. Vážený pane docente, vedle evropského pojímání medicíny jste se celá léta věnoval její východní „nadstavbě“ na různých pracovištích u Vás na Ukrajině, ale i v Rusku, studoval jste u ukrajinských, ruských a tibetských učitelů. Rozšířil jste si obzor o jemnější vnímání světa, které úspěšně uplatňujete například při rozvoji osobnosti a jemnohmotných těl, výchově, výuce, regeneraci a léčbě různých onemocnění. Je skutečně naše tělo, obrazně řečeno, podobné cibuli, kde jádro je zahalené mnohými tzv. „jemnohmotnými“ obaly, ze kterých je nám viditelná jen ta nejhrubší „slupka“? Člověk je složitější než vše to, co dnes zná věda o jeho stavbě. Je možné...                             Celý článek...
Вся описана діяльність і представленнi програми є душевним надбанням доцента Анатолія Васильчука, тому не приводиться детальний опис їх реалізації. Повне або часткове передрукування в будь-якій формі, копіювання або відтворення інформацій, що міститься на цих сторінках, можливо робити тільки з введенням ім’я автора (Доц. Анатолій Васильчук, кандидат педагогічних наук). Актуалізація змісту проводиться регулярно.
Останнє оновлення сайту 14.4.2014 © 2002 – 2014 Доц. Анатолій Васильчук, кандидат педагогічних наук.
Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka