Homepage Calendar of events Proběhlo v roce 2009
přednášky a akce, které proběhly v roce 2009
Na tomto místě jsou uvedeny některé veřejné akce, které proběhly v roce 2009. Nejsou zde uváděny akce pořádané jako soukromé přednášky či jiné činnosti pro soukromé osoby nebo subjekty.
 
23.12.2009 - vánoční aplikace zaměřená na celou Zemi a splnění přání
Dne 23.12.2009 od 21 do 21.20 hodin provedl docent Vasiľčuk telepaticko-holografickou informačně-energetickou polymorfofunkční aplikaci jemnohmotných těl lidí. Aplikace byla věnována lidem na celé Zemi. Každý, kdo měl zájem, mohl tuto aplikaci přijímat a mít jedno duchovně čisté přání. Toto přání nesmí omezovat ani ubližovat jiným lidem, přírodě, Zemi, biosféře, Vesmíru a duchovnímu Bytí. Každý mohl aplikaci přijímat na libovolném místě.
 
5.12.2009 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
2009_12_05Dne 5.12.2009 se uskutečnilo 63. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla čtvrtá část přednášky – informace o necharakteristických informačně-energetických hmotách, které se vyskytují v jemnohmotných tělech, o významu těchto hmot pro vývoj jemnohmotných těl člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkcí a funkčních možností. Bylo vysvětleno, odkud pocházejí informačně-energetické hmoty, co představují, klasifikace těchto informačně-energetických hmot, na stavbě kterých těl se podílí každá informačně-energetická hmota. Byla podána informace o tom, které informačně-energetické hmoty je možné prostřednictvím jemnohmotných těl používat při léčbě, vývoji a zdokonalování PSI-fenomenálních schopností, duchovních, duševních, božských a sociálně-biologických vlastností člověka. Proběhla diskuze, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl – byly provedeny 4 aplikace. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl jsou: enioanatomické a eniopsychologické technologie poznání a PSI-fenomenální procítění barevných pásem elektromagnetického spektra; identifikace individuálních pásem elektromagnetického spektra (zapamatování pocitů při jejich procítění, jejich mentální představa, jejich vyvolávání, procítění, vizualizace aj.); informačně-energetické přijímání barevných pásem elektromagnetického spektra čakrami; biolokace a skenování barevných pásem elektromagnetického spektra prostřednictvím čakerních kuželů čaker; posloupnost PSI-fenomenálního poznávání pásem elektromagnetického spektra; koncentrace na barevných pásmech elektromagnetického spektra; PSI-fenomenální barevné vidění a jasnovidění; eniopedagogika.
 
14.11.2009 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
2009_11_14Dne 14.11.2009 se uskutečnilo 62. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla třetí část přednášky – informace o necharakteristických informačně-energetických hmotách, které se vyskytují v jemnohmotných tělech, o významu těchto hmot pro vývoj jemnohmotných těl člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkcí a funkčních možností. Bylo vysvětleno, odkud pocházejí informačně-energetické hmoty, co představují, klasifikace těchto informačně-energetických hmot, na stavbě kterých těl se podílí každá informačně-energetická hmota. Byla podána informace o tom, které informačně-energetické hmoty je možné prostřednictvím jemnohmotných těl používat při léčbě, vývoji a zdokonalování PSI-fenomenálních schopností, duchovních, duševních, božských a sociálně-biologických vlastností člověka. Proběhla diskuze, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl – byly provedeny 3 aplikace. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl je i eniopedagogika.
 
22.10.2009 Lvov – Esoterická společnost
2009_10_22_lvovDne 22.10.2009 proběhla přednáška na téma Jemnohmotná těla člověka jako základ jeho duchovního vývoje. Byla provedena telepaticko-holografická informačně-energetická polymorfofunkční vývojová aplikace jemnohmotných těl. Byly provedeny superexpresní holografické uzdravující aplikace při vertebrogenních nemocech, nemocech srdce a při zlomeninách kostí. Proběhla diskuze.
 
 
 
 
 
 
10.10.2009 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
2009_10_10Dne 10.10.2009 se uskutečnilo 61. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla druhá část přednášky – informace o necharakteristických informačně-energetických hmotách, které se vyskytují v jemnohmotných tělech, o významu těchto hmot pro vývoj jemnohmotných těl člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkcí a funkčních možností. Bylo vysvětleno, odkud pocházejí informačně-energetické hmoty, co představují, klasifikace těchto informačně-energetických hmot, na stavbě kterých těl se podílí každá informačně-energetická hmota. Byla podána informace o tom, které informačně-energetické hmoty je možné prostřednictvím jemnohmotných těl používat při léčbě, vývoji a zdokonalování PSI-fenomenálních schopností, duchovních, duševních, božských a sociálně-biologických vlastností člověka. Proběhla diskuze, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl – bylo provedeno 5 aplikací. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl je i eniopedagogika.
 
12.9.2009 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
2009_09_12Dne 12.9.2009 se uskutečnilo 60. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byly informace o necharakteristických informačně-energetických hmotách, které se vyskytují v jemnohmotných tělech, o významu těchto hmot pro vývoj jemnohmotných těl člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkcí a funkčních možností. Bylo vysvětleno, odkud pocházejí informačně-energetické hmoty, co představují, klasifikace těchto informačně-energetických hmot, na stavbě kterých těl se podílí každá informačně-energetická hmota. Byla podána informace o tom, které informačně-energetické hmoty je možné prostřednictvím jemnohmotných těl používat při léčbě, vývoji a zdokonalování PSI-fenomenálních schopností, duchovních, duševních, božských a sociálně-biologických vlastností člověka. Proběhla diskuze, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl – byly provedeny 4 aplikace. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl je i eniopedagogika.
 
 
2009_07_31_lvov_1Průběh přednášky
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009_07_31_lvov_2Příprava na superexpresní aplikaci jemnohmotných těl. Doc. A. Vasiľčuk, CSc. a MUDr. N.V. Martynuk - neuropatolog funkční diagnostiky Vojenské nemocnice města Lvova.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009_07_31_lvov_3Vzájemné poděkování za spolupráci na přednášce. MUDr. O.A. Pochlebajeva a Doc. A. Vasiľčuk, CSc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.7.2009 OSTRAVA - Psychologie východního modelu osobnosti v obrazech Doc. A. Vasiľčuka, CSc.
2009_07_31_franekDne 31. července 2009 proběhla v Ostravě, malebném a ojedinělém prostředí sanatorií Klimkovic, přednáška na téma: Psychologie východního modelu osobnosti v obrazech Doc. A. Vasiľčuka, CSc. Přednášel Ondřej Franek. Čtyřhodinová prezentace byla rozdělená do dvou části, první byla prezentační, druhá diskuzní. Samotná přednáška byla dále segregována do čtyř monobloků. První se věnoval srovnávací filozofii východu a západu, metodologickým přístupům výzkumu v této oblasti, některým východním náboženským směrům, v přehledu byly zdůrazněny hlavní psychologické směry s důrazem na humanistickou a transpersonální psychologii. Vzhledem k enioanatomii byly rozebrány filozofické otázky v oblasti transcendentální fenomenologie, psychologismu, positivismu, psychofyzického paralelismu, enioanatomického determinismu, či soudobého biologicky zaměřeného psychiatrického pohledu.
Druhy, třetí a čtvrtý blok se věnoval enioanatomickým strukturám, a to konkrétně čakrám, spojovacím systémům a jemnohmotným tělům. Každý jednotlivý blok měl část obecnou a speciální. V obecných částech bloků byly vymezeny jednotlivé struktury v rámci disciplín enioanatomie, eniofyziologie, eniopatologie, eniopatofyziologie a byl ukázán jejich praktický význam v eniomedicíně, eniopsychologii či eniopsychiatrii. Speciální část se věnovala popisu, významu a funkci jednotlivých struktur jako takových, včetně jejich spekulativních výkladů.
Celkem bylo prezentováno okolo 70 obrazů jemnohmotných struktur člověka. Prezentace se pokusila najít most mezi východním pojetím lidské osobnosti a evropsko-skeptickým vnímáním člověka, jakožto biologicko-molekulární struktury.
 
20.6.2009 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
2009_06_20Dne 20.6.2009 se uskutečnilo 59. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla 3. část přednášky o celkové charakteristice enioanatomie jemnohmotných těl člověka, o fialových, růžových, bílých a zlatýchh informačně-energetických hmotách, které budují jemnohmotná těla, o významu těchto hmot pro vývoj jemnohmotných těl člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkcí a funkčních možností. Bylo vysvětleno, odkud pocházejí informačně-energetické hmoty, co představují, klasifikace těchto informačně-energetických hmot, na stavbě kterých těl se podílí každá informačně-energetická hmota. Byla podána informace o tom, které informačně-energetické hmoty je možné prostřednictvím jemnohmotných těl používat při léčbě, vývoji a zdokonalování PSI-fenomenálních schopností, duchovních, duševních, božských a sociálně-biologických vlastností člověka. Proběhla diskuze, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl – byly provedeny 4 aplikace. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl je i eniopedagogika.
 
6.6.2009 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
2009_06_06Dne 6.6.2009 se uskutečnilo 58. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla 2. část přednášky o celkové charakteristice enioanatomie jemnohmotných těl člověka, o blankytných, tyrkysových, modrých a šeříkových informačně-energetických hmotách, které budují jemnohmotná těla, o významu těchto hmot pro vývoj jemnohmotných těl člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkcí a funkčních možností. Bylo vysvětleno, odkud pocházejí informačně-energetické hmoty, co představují, klasifikace těchto informačně-energetických hmot, na stavbě kterých těl se podílí každá informačně-energetická hmota. Byla podána informace o tom, které informačně-energetické hmoty je možné prostřednictvím jemnohmotných těl používat při léčbě, vývoji a zdokonalování PSI-fenomenálních schopností, duchovních, duševních, božských a sociálně-biologických vlastností člověka. Proběhla diskuze, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl – bylo provedeno 5 aplikací. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl je i eniopedagogika.
 
16.5.2009 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
2009_05_16Dne 16.5.2009 se uskutečnilo 57. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla 1. část přednášky o celkové charakteristice enioanatomie jemnohmotných těl člověka, o červených, oranžových, žlutých a zelených informačně-energetických hmotách, které budují jemnohmotná těla, o významu těchto hmot pro vývoj jemnohmotných těl člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkcí a funkčních možností. Bylo vysvětleno, odkud pocházejí informačně-energetické hmoty, co představují, klasifikace těchto informačně-energetických hmot, na stavbě kterých těl se podílí každá informačně-energetická hmota. Byla podána informace o tom, které informačně-energetické hmoty je možné prostřednictvím jemnohmotných těl používat při léčbě, vývoji a zdokonalování PSI-fenomenálních schopností, duchovních, duševních, božských a sociálně-biologických vlastností člověka. Proběhla diskuze, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl – byly provedeny 4 aplikace. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl je i eniopedagogika.
 
18.4.2009 SKALICA
2009_04_18Minuty odpočinku po stříbrné extraligové sezóně ledního hokeje Slovenské republiky. U Františkánského kostela Sedmibolestné Panny Marie ve Skalici na svatbě Silvii Mikúšové a Josefa Hýlka 18.4.2009. Zleva Doc. A. Vasiľčuk, CSc., Bc. Juraj Mikúš – člen družstva HK 36 Skalica, reprezentant národního mužstva ledního hokeje Slovenské republiky, bronzový a stříbrný medailista extraligové sezóny 2007/2008 a 2008/2009, žák docenta Vasiľčuka.
 
 
 
 
 
11.4.2009 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
2009_04_11Dne 11.4.2009 se uskutečnilo 56. setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla informace o funkční anatomii jemnohmotných těl jako základu korekcí známých a vytvoření nových metodologií, metod, prostředků a technologií výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení, regenerace, rehabilitace, léčení a řešení sociálně-biologických problémů člověka. Bylo vysvětleno, jaký je význam tohoto tématu pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, duchovnosti, duševnosti, božskosti, PSI-fenomenality, funkčních možností, sociálně-biologických činností, význam pro jeho relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, léčení aj. Byla podána informace o souvislosti tohoto tématu s metodou koncentrace, mentální imaginace, vizualizace a předmětné cílevědomé meditace. Poprvé na světě byl na přednášce odhalen podrobný popis souvislostí tohoto tématu. Proběhla diskuze, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl je i eniopedagogika.
 
21.3.2009 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
2009_03_21Dne 21.3.2009 se uskutečnilo 55. setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla informace o funkční anatomii jemnohmotných těl jako informačně-energetickém základu prevence a léčby onkologických nemocí. Bylo vysvětleno, jaký je význam tohoto tématu pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, duchovnosti, duševnosti, božskosti, PSI-fenomenality, funkčních možností, sociálně-biologických činností, význam pro jeho relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, léčení aj. Byla podána informace o souvislosti tohoto tématu s metodou koncentrace, mentální imaginace, vizualizace a předmětné cílevědomé meditace. Poprvé na světě byl na přednášce odhalen podrobný popis souvislostí tohoto tématu. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl je i eniopedagogika. Byla představena nová kniha docenta Vasiľčuka Atlas biolokace člověka, která vyšla v únoru 2009.
 
5.3.2009 LVIV – Enioanatomie jemnohmotných těl jako informačně-energetický základ eniomedicíny
Lvivská národní lékařská univerzita Daniela Haličského, Katedra rehabilitace a netradiční medicíny (neuropatologie, manuální reflexní terapie). Telepaticko-holografická informačně-energetická polymorfofunkční korekce páteře (na fotografii vlevo).
 
2009_03_05_1Zleva: vedoucí katedry, Prof. MUDr. Andrijuk L.V., Dr.Sc.
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
2009_03_05_2Doc. Vasiľčuk, A. L., CSc.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.2009 LVIV – Vývoj jemnohmotných těl jako univerzální technologie výchovy, výuky a léčby
 
Krajské centrum zdraví, ul. Levického 14-16.2009_03_03_2
2009_03_03_1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.2009 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
2009_02_07Dne 7.2.2009 se uskutečnilo 54. setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Téma přednášky: Vývoj růžového, bílého a zlatého jemnohmotného těla jako technologie prevence a léčby určitých nemoci. Vývoj PSI-fenomenálního léčitelství prostřednictvím růžového, bílého a zlatého jemnohmotného těla. Bylo vysvětleno, jaký je význam tohoto tématu pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, duchovnosti, duševnosti, božskosti, PSI-fenomenality, funkčních možností, sociálně-biologických činností, význam pro jeho relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, léčení aj. Byla podána informace o souvislosti tohoto tématu s metodou koncentrace, mentální imaginace, vizualizace a předmětné cílevědomé meditace. Poprvé na světě byl na přednášce odhalen podrobný popis souvislostí tohoto tématu. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl je i eniopedagogika.
 
17.1.2009 HODONÍN - VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
2009_01_17Dne 17.1.2009 se uskutečnilo 53. setkání se zájemci o výuku enioanatomie a vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Téma přednášky: Vývoj tyrkysového, modrého, šeříkového a fialového jemnohmotného těla jako technologie prevence a léčby určitých nemoci. Vývoj PSI-fenomenálního léčitelství prostřednictvím tyrkysového, modrého, šeříkového a fialového jemnohmotného těla. Bylo vysvětleno, jaký je význam tohoto tématu pro vývoj člověka, jeho těl, zvláštností, vlastností, schopností, duchovnosti, duševnosti, božskosti, PSI-fenomenality, funkčních možností, sociálně-biologických činností, význam pro jeho relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, léčení aj. Byla podána informace o souvislosti tohoto tématu s metodou koncentrace, mentální imaginace, vizualizace a předmětné cílevědomé meditace. Poprvé na světě byl na přednášce odhalen podrobný popis souvislostí tohoto tématu. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl je i eniopedagogika.
 
 
Související odkazy
Veřejné akce, které proběhly v letech:
rok 2011 ● rok 2010 ● rok 2009 rok 2008rok 2007rok 2006rok 2005
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka