Homepage Calendar of events Proběhlo v roce 2010
přednášky a akce, které proběhly v roce 2010
Na tomto místě jsou uvedeny některé veřejné akce, které proběhly v roce 2010. Nejsou zde uváděny akce pořádané jako soukromé přednášky či jiné činnosti pro soukromé osoby nebo subjekty.
 
23.12.2010 - vánoční aplikace zaměřená na celou Zemi a splnění přání
Dne 23.12.2010 od 21 do 21.30 hodin provedl docent Vasiľčuk telepaticko-holografickou informačně-energetickou polymorfofunkční aplikaci jemnohmotných těl lidí. Aplikace byla věnována lidem na celé Zemi. Každý, kdo měl zájem, mohl tuto aplikaci přijímat a mít jedno duchovně čisté přání. Toto přání nesmí omezovat ani ubližovat jiným lidem, přírodě, Zemi, biosféře, Vesmíru a duchovnímu Bytí. Každý mohl aplikaci přijímat na libovolném místě.
 
4.12.2010 HODONÍN - VÝUKA ENIOANATOMIE, VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL, DUCHOVNOSTI A PSI-FENOMENALITY ČLOVĚKA
2010_12_04Dne 4.12.2010 se uskutečnilo 73. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Téma: blankytné jemnohmotné tělo a blankytná holografická integrace jemnohmotných těl (stavba, topografie, forma, části, struktura, vnitřní architektonika, identické, specifické a identicko-specifické funkce), jeho význam pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti. Možnosti sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčby nemocí, regenerace a rehabilitace člověka prostřednictvím blankytného jemnohmotného těla. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl s důrazem na blankytné tělo. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl jsou: poznání enioanatomické a eniopsychologické technologie, PSI-fenomenální procítění blankytných pásem elektromagnetického spektra; identifikace blankytného pásma elektromagnetického spektra (zapamatování pocitů při jeho procítění, jeho mentální představa, jeho vyvolávání, procítění, vizualizace aj.); informačně-energetické přijímání blankytných pásem elektromagnetického spektra čakrami; biolokace a skenování blankytných pásem elektromagnetického spektra a blankytného jemnohmotného těla prostřednictvím blankytných čakerních kuželů čaker; posloupnost PSI-fenomenálního poznávání pásem elektromagnetického spektra; koncentrace na blankytných pásmech elektromagnetického spektra; PSI-fenomenální barevné vidění, jasnovidění, vidění aury; dosažení vizualizace informačně-energetické bioplazmy blankytných barevných pásem; výuka řízení vizualizované informačně-energetické bioplazmy, její holografické formostrukturování a tvorba hologramů různého účelu; eniopedagogika.
 
20.11.2010 HODONÍN - VÝUKA ENIOANATOMIE, VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL, DUCHOVNOSTI A PSI-FENOMENALITY ČLOVĚKA
2010_11_20Dne 20.11.2010 se uskutečnilo 72. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Téma: světle zářivě zelené jemnohmotné tělo a světle zářivě zelená holografická integrace jemnohmotných těl (stavba, topografie, forma, části, struktura, vnitřní architektonika, identické, specifické a identicko-specifické funkce), jeho význam pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti. Možnosti sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčby nemocí, regenerace a rehabilitace člověka prostřednictvím světle zářivě zeleného jemnohmotného těla. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl s důrazem na světle zářivě zelené tělo. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl jsou: poznání enioanatomické a eniopsychologické technologie, PSI-fenomenální procítění světle zářivě zelených pásem elektromagnetického spektra; identifikace světle zářivě zeleného pásma elektromagnetického spektra (zapamatování pocitů při jeho procítění, jeho mentální představa, jeho vyvolávání, procítění, vizualizace aj.); informačně-energetické přijímání světle zářivě zelených pásem elektromagnetického spektra čakrami; biolokace a skenování světle zářivě zelených pásem elektromagnetického spektra a světle zářivě zeleného jemnohmotného těla prostřednictvím světle zářivě zelených čakerních kuželů čaker; posloupnost PSI-fenomenálního poznávání pásem elektromagnetického spektra; koncentrace na světle zářivě zelených pásmech elektromagnetického spektra; PSI-fenomenální barevné vidění, jasnovidění, vidění aury; dosažení vizualizace informačně-energetické bioplazmy světle zářivě zelených barevných pásem; výuka řízení vizualizované informačně-energetické bioplazmy, její holografické formostrukturování a tvorba hologramů různého účelu; eniopedagogika.
 
9.10.2010 HODONÍN - VÝUKA ENIOANATOMIE, VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL, DUCHOVNOSTI A PSI-FENOMENALITY ČLOVĚKA
2010_10_09Dne 9.10.2010 se uskutečnilo 71. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Téma: zelené jemnohmotné tělo a zelená holografická integrace jemnohmotných těl (stavba, topografie, forma, části, struktura, vnitřní architektonika, identické, specifické a identicko-specifické funkce), jeho význam pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti. Možnosti sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčby nemocí, regenerace a rehabilitace člověka prostřednictvím zeleného jemnohmotného těla. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl s důrazem na zelené tělo. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl jsou: poznání enioanatomické a eniopsychologické technologie, PSI-fenomenální procítění zelených pásem elektromagnetického spektra; identifikace zeleného pásma elektromagnetického spektra (zapamatování pocitů při jeho procítění, jeho mentální představa, jeho vyvolávání, procítění, vizualizace aj.); informačně-energetické přijímání zelených pásem elektromagnetického spektra čakrami; biolokace a skenování zelených pásem elektromagnetického spektra a zeleného jemnohmotného těla prostřednictvím zelených čakerních kuželů čaker; posloupnost PSI-fenomenálního poznávání pásem elektromagnetického spektra; koncentrace na zelených pásmech elektromagnetického spektra; PSI-fenomenální barevné vidění, jasnovidění, vidění aury; dosažení vizualizace informačně-energetické bioplazmy zelených barevných pásem; výuka řízení vizualizované informačně-energetické bioplazmy, její holografické formostrukturování a tvorba hologramů různého účelu; eniopedagogika.
 
18.9.2010 HODONÍN - VÝUKA ENIOANATOMIE, VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL, DUCHOVNOSTI A PSI-FENOMENALITY ČLOVĚKA
2010_09_18Dne 18.9.2010 se uskutečnilo 70. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Téma: žluté jemnohmotné tělo a žlutá holografická integrace jemnohmotných těl (stavba, topografie, forma, části, struktura, vnitřní architektonika, identické, specifické a identicko-specifické funkce), jeho význam pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, zvláště mimotělesné projekce, duchovnosti, duševnosti a božskosti. Možnosti sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčby nemocí, regenerace a rehabilitace člověka prostřednictvím žlutého jemnohmotného těla. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl s důrazem na žluté tělo. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl jsou: poznání enioanatomické a eniopsychologické technologie, PSI-fenomenální procítění žlutých pásem elektromagnetického spektra; identifikace žlutého pásma elektromagnetického spektra (zapamatování pocitů při jeho procítění, jeho mentální představa, jeho vyvolávání, procítění, vizualizace aj.); informačně-energetické přijímání žlutých pásem elektromagnetického spektra čakrami; biolokace a skenování žlutých pásem elektromagnetického spektra a žlutého jemnohmotného těla prostřednictvím žlutých čakerních kuželů čaker; posloupnost PSI-fenomenálního poznávání pásem elektromagnetického spektra; koncentrace na žlutých pásmech elektromagnetického spektra; PSI-fenomenální barevné vidění, jasnovidění, vidění aury; dosažení vizualizace informačně-energetické bioplazmy žlutých barevných pásem; výuka řízení vizualizované informačně-energetické bioplazmy, její holografické formostrukturování a tvorba hologramů různého účelu; výuka enioanatomické technologie mimotělesné projekce žlutého jemnohmotného těla; eniopedagogika.
 
19.6.2010 HODONÍN - VÝUKA ENIOANATOMIE, VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL, DUCHOVNOSTI A PSI-FENOMENALITY ČLOVĚKA
2010_06_19Dne 19.6.2010 se uskutečnilo 69. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Téma: světle zářivě oranžové jemnohmotné tělo a světle zářivě oranžová holografická integrace jemnohmotných těl (stavba, topografie, forma, části, struktura, vnitřní architektonika, identické, specifické a identicko-specifické funkce), jeho význam pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti. Možnosti sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčby nemocí, regenerace a rehabilitace člověka prostřednictvím světle zářivě oranžového jemnohmotného těla. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl s důrazem na světle zářivě oranžové tělo. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl jsou: poznání enioanatomické a eniopsychologické technologie, PSI-fenomenální procítění světle zářivě oranžových pásem elektromagnetického spektra; identifikace světle zářivě oranžového pásma elektromagnetického spektra (zapamatování pocitů při jeho procítění, jeho mentální představa, jeho vyvolávání, procítění, vizualizace aj.); informačně-energetické přijímání světle zářivě oranžových pásem elektromagnetického spektra čakrami; biolokace a skenování světle zářivě oranžových pásem elektromagnetického spektra a světle zářivě oranžového jemnohmotného těla prostřednictvím světle zářivě oranžových čakerních kuželů čaker; posloupnost PSI-fenomenálního poznávání pásem elektromagnetického spektra; koncentrace na světle zářivě oranžových pásmech elektromagnetického spektra; PSI-fenomenální barevné vidění, jasnovidění, vidění aury; dosažení vizualizace informačně-energetické bioplazmy světle zářivě oranžových barevných pásem; výuka řízení vizualizované informačně-energetické bioplazmy, její holografické formostrukturování a tvorba hologramů různého účelu; eniopedagogika.
 
5.6.2010 HODONÍN - VÝUKA ENIOANATOMIE, VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL, DUCHOVNOSTI A PSI-FENOMENALITY ČLOVĚKA
2010_06_05Dne 5.6.2010 se uskutečnilo 68. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Téma: oranžové jemnohmotné tělo a oranžová holografická integrace jemnohmotných těl (stavba, topografie, forma, části, struktura, vnitřní architektonika, identické, specifické a identicko-specifické funkce), jeho význam pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti. Možnosti sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčby nemocí, regenerace a rehabilitace člověka prostřednictvím oranžového jemnohmotného těla. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl s důrazem na oranžové tělo. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl jsou: poznání enioanatomické a eniopsychologické technologie, PSI-fenomenální procítění oranžových pásem elektromagnetického spektra; identifikace oranžového pásma elektromagnetického spektra (zapamatování pocitů při jeho procítění, jeho mentální představa, jeho vyvolávání, procítění, vizualizace aj.); informačně-energetické přijímání oranžových pásem elektromagnetického spektra čakrami; biolokace a skenování oranžových pásem elektromagnetického spektra a oranžového jemnohmotného těla prostřednictvím oranžových čakerních kuželů čaker; posloupnost PSI-fenomenálního poznávání pásem elektromagnetického spektra; koncentrace na oranžových pásmech elektromagnetického spektra; PSI-fenomenální barevné vidění, jasnovidění, vidění aury; dosažení vizualizace informačně-energetické bioplazmy oranžových barevných pásem; výuka řízení vizualizované informačně-energetické bioplazmy, její holografické formostrukturování a tvorba hologramů různého účelu; eniopedagogika.
   
15.5.2010 HODONÍN - VÝUKA ENIOANATOMIE, VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL, DUCHOVNOSTI A PSI-FENOMENALITY ČLOVĚKA
2010_05_15Dne 15.5.2010 se uskutečnilo 67. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Téma: světle zářivě červené jemnohmotné tělo a světle zářivě červená holografická integrace jemnohmotných těl (stavba, topografie, forma, části, struktura, vnitřní architektonika, identické, specifické a identicko-specifické funkce), jeho význam pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti. Možnosti sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčby nemocí, regenerace a rehabilitace člověka prostřednictvím světle zářivě červeného jemnohmotného těla. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl s důrazem na světle zářivě červené tělo. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl jsou: poznání enioanatomické a eniopsychologické technologie, PSI-fenomenální procítění světle zářivě červených pásem elektromagnetického spektra; identifikace světle zářivě červeného pásma elektromagnetického spektra (zapamatování pocitů při jeho procítění, jeho mentální představa, jeho vyvolávání, procítění, vizualizace aj.); informačně-energetické přijímání světle zářivě červených pásem elektromagnetického spektra čakrami; biolokace a skenování světle zářivě červených pásem elektromagnetického spektra a světle zářivě červeného jemnohmotného těla prostřednictvím světle zářivě červených čakerních kuželů čaker; posloupnost PSI-fenomenálního poznávání pásem elektromagnetického spektra; koncentrace na světle zářivě červených pásmech elektromagnetického spektra; PSI-fenomenální barevné vidění, jasnovidění, vidění aury; dosažení vizualizace informačně-energetické bioplazmy světle zářivě červených barevných pásem; výuka řízení vizualizované informačně-energetické bioplazmy, její holografické formostrukturování a tvorba hologramů různého účelu; eniopedagogika.
 
17.4.2010 HODONÍN - VÝUKA ENIOANATOMIE, VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL, DUCHOVNOSTI A PSI-FENOMENALITY ČLOVĚKA
2010_04_17Dne 17.4.2010 se uskutečnilo 66. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Téma: červené jemnohmotné tělo a červená holografická integrace jemnohmotných těl (stavba, topografie, forma, části, struktura, vnitřní architektonika, identické, specifické a identicko-specifické funkce), jeho význam pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti. Možnosti sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčby nemocí, regenerace a rehabilitace člověka prostřednictvím červeného jemnohmotného těla. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl s důrazem na červené tělo. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl jsou: poznání enioanatomické a eniopsychologické technologie, PSI-fenomenální procítění červených pásem elektromagnetického spektra; identifikace červeného pásma elektromagnetického spektra (zapamatování pocitů při jeho procítění, jeho mentální představa, jeho vyvolávání, procítění, vizualizace aj.); informačně-energetické přijímání červených pásem elektromagnetického spektra čakrami; biolokace a skenování červených pásem elektromagnetického spektra a červeného jemnohmotného těla prostřednictvím červených čakerních kuželů čaker; posloupnost PSI-fenomenálního poznávání pásem elektromagnetického spektra; koncentrace na červených pásmech elektromagnetického spektra; PSI-fenomenální barevné vidění, jasnovidění, vidění aury; dosažení vizualizace informačně-energetické bioplazmy červených barevných pásem; výuka řízení vizualizované informačně-energetické bioplazmy, její holografické formostrukturování a tvorba hologramů různého účelu; eniopedagogika.
 
20.3.2010 HODONÍN - VÝUKA ENIOANATOMIE, VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL, DUCHOVNOSTI A PSI-FENOMENALITY ČLOVĚKA
2010_03_20Dne 20.3.2010 se uskutečnilo 65. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla 2. část přednášky o enioanatomii jemnohmotných těl (stavba, topografie, forma, části, struktura, vnitřní architektonika, identické, specifické a identicko-specifické funkce), informace o jejich významu pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti, a také o možnostech sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčby nemocí, regenerace a rehabilitace člověka. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl jsou: poznání enioanatomické a eniopsychologické technologie, PSI-fenomenální procítění barevných pásem elektromagnetického spektra; identifikace individuálních pásem elektromagnetického spektra (zapamatování pocitů při jejich procítění, jejich mentální představa, jejich vyvolávání, procítění, vizualizace aj.); informačně-energetické přijímání barevných pásem elektromagnetického spektra čakrami; biolokace a skenování barevných pásem elektromagnetického spektra a jemnohmotných těl prostřednictvím čakerních kuželů čaker; posloupnost PSI-fenomenálního poznávání pásem elektromagnetického spektra; koncentrace na barevných pásmech elektromagnetického spektra; PSI-fenomenální barevné vidění, jasnovidění, vidění aury; dosažení vizualizace informačně-energetické bioplazmy různých barevných pásem; výuka řízení vizualizované informačně-energetické bioplazmy, její holografické formostrukturování a tvorba hologramů různého účelu; eniopedagogika.
    
6.2.2010 HODONÍN - VÝUKA ENIOANATOMIE, VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL, DUCHOVNOSTI A PSI-FENOMENALITY ČLOVĚKA
2010_02_06Dne 6.2.2010 se uskutečnilo 64. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla 1. část přednášky o enioanatomii jemnohmotných těl (stavba, topografie, forma, části, struktura, vnitřní architektonika, identické, specifické a identicko-specifické funkce), o jejich významu pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti, a také o možnostech sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčby nemocí, regenerace a rehabilitace člověka. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl jsou: poznání enioanatomické a eniopsychologické technologie, PSI-fenomenální procítění barevných pásem elektromagnetického spektra; identifikace individuálních pásem elektromagnetického spektra (zapamatování pocitů při jejich procítění, jejich mentální představa, jejich vyvolávání, procítění, vizualizace aj.); informačně-energetické přijímání barevných pásem elektromagnetického spektra čakrami; biolokace a skenování barevných pásem elektromagnetického spektra a jemnohmotných těl prostřednictvím čakerních kuželů čaker; posloupnost PSI-fenomenálního poznávání pásem elektromagnetického spektra; koncentrace na barevných pásmech elektromagnetického spektra; PSI-fenomenální barevné vidění, jasnovidění, vidění aury; dosažení vizualizace informačně-energetické bioplazmy různých barevných pásem; výuka řízení vizualizované informačně-energetické bioplazmy, její holografické formostrukturování a tvorba hologramů různého účelu; eniopedagogika.
 
16.1.2010 HODONÍN - VÝUKA ENIOANATOMIE, VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL, DUCHOVNOSTI A PSI-FENOMENALITY ČLOVĚKA
2010_01_16Dne 16.1.2010 se uskutečnilo 64. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla přednáška o individuálních životních informačně-energetických bioplazmách, o jejich významu pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti, a také o možnostech sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčby nemocí, regenerace a rehabilitace člověka. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl – byly provedeny 3 aplikace. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl jsou: enioanatomické a eniopsychologické technologie poznání a PSI-fenomenální procítění barevných pásem elektromagnetického spektra; identifikace individuálních pásem elektromagnetického spektra (zapamatování pocitů při jejich procítění, jejich mentální představa, jejich vyvolávání, procítění, vizualizace aj.); informačně-energetické přijímání barevných pásem elektromagnetického spektra čakrami; biolokace a skenování barevných pásem elektromagnetického spektra prostřednictvím čakerních kuželů čaker; posloupnost PSI-fenomenálního poznávání pásem elektromagnetického spektra; koncentrace na barevných pásmech elektromagnetického spektra; PSI-fenomenální barevné vidění a jasnovidění; eniopedagogika.
  
 
Související odkazy
Veřejné akce, které proběhly v letech:
rok 2011 ● rok 2010 ● rok 2009 rok 2008rok 2007rok 2006rok 2005
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka