přednášky a akce, které proběhly v roce 2010
Na tomto místě jsou uvedeny některé veřejné akce, které proběhly v roce 2010. Nejsou zde uváděny akce pořádané jako soukromé přednášky či jiné činnosti pro soukromé osoby nebo subjekty.
 
23.12.2010 - vánoční aplikace zaměřená na celou Zemi a splnění přání
Dne 23.12.2010 od 21 do 21.30 hodin provedl docent Vasiľčuk telepaticko-holografickou informačně-energetickou polymorfofunkční aplikaci jemnohmotných těl lidí. Aplikace byla věnována lidem na celé Zemi. Každý, kdo měl zájem, mohl tuto aplikaci přijímat a mít jedno duchovně čisté přání. Toto přání nesmí omezovat ani ubližovat jiným lidem, přírodě, Zemi, biosféře, Vesmíru a duchovnímu Bytí. Každý mohl aplikaci přijímat na libovolném místě.
 
4.12.2010 HODONÍN - VÝUKA ENIOANATOMIE, VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL, DUCHOVNOSTI A PSI-FENOMENALITY ČLOVĚKA
2010_12_04Dne 4.12.2010 se uskutečnilo 73. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Téma: blankytné jemnohmotné tělo a blankytná holografická integrace jemnohmotných těl (stavba, topografie, forma, části, struktura, vnitřní architektonika, identické, specifické a identicko-specifické funkce), jeho význam pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti. Možnosti sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčby nemocí, regenerace a rehabilitace člověka prostřednictvím blankytného jemnohmotného těla. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl s důrazem na blankytné tělo. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl jsou: poznání enioanatomické a eniopsychologické technologie, PSI-fenomenální procítění blankytných pásem elektromagnetického spektra; identifikace blankytného pásma elektromagnetického spektra (zapamatování pocitů při jeho procítění, jeho mentální představa, jeho vyvolávání, procítění, vizualizace aj.); informačně-energetické přijímání blankytných pásem elektromagnetického spektra čakrami; biolokace a skenování blankytných pásem elektromagnetického spektra a blankytného jemnohmotného těla prostřednictvím blankytných čakerních kuželů čaker; posloupnost PSI-fenomenálního poznávání pásem elektromagnetického spektra; koncentrace na blankytných pásmech elektromagnetického spektra; PSI-fenomenální barevné vidění, jasnovidění, vidění aury; dosažení vizualizace informačně-energetické bioplazmy blankytných barevných pásem; výuka řízení vizualizované informačně-energetické bioplazmy, její holografické formostrukturování a tvorba hologramů různého účelu; eniopedagogika.
 
20.11.2010 HODONÍN - VÝUKA ENIOANATOMIE, VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL, DUCHOVNOSTI A PSI-FENOMENALITY ČLOVĚKA
2010_11_20Dne 20.11.2010 se uskutečnilo 72. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Téma: světle zářivě zelené jemnohmotné tělo a světle zářivě zelená holografická integrace jemnohmotných těl (stavba, topografie, forma, části, struktura, vnitřní architektonika, identické, specifické a identicko-specifické funkce), jeho význam pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti. Možnosti sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčby nemocí, regenerace a rehabilitace člověka prostřednictvím světle zářivě zeleného jemnohmotného těla. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl s důrazem na světle zářivě zelené tělo. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl jsou: poznání enioanatomické a eniopsychologické technologie, PSI-fenomenální procítění světle zářivě zelených pásem elektromagnetického spektra; identifikace světle zářivě zeleného pásma elektromagnetického spektra (zapamatování pocitů při jeho procítění, jeho mentální představa, jeho vyvolávání, procítění, vizualizace aj.); informačně-energetické přijímání světle zářivě zelených pásem elektromagnetického spektra čakrami; biolokace a skenování světle zářivě zelených pásem elektromagnetického spektra a světle zářivě zeleného jemnohmotného těla prostřednictvím světle zářivě zelených čakerních kuželů čaker; posloupnost PSI-fenomenálního poznávání pásem elektromagnetického spektra; koncentrace na světle zářivě zelených pásmech elektromagnetického spektra; PSI-fenomenální barevné vidění, jasnovidění, vidění aury; dosažení vizualizace informačně-energetické bioplazmy světle zářivě zelených barevných pásem; výuka řízení vizualizované informačně-energetické bioplazmy, její holografické formostrukturování a tvorba hologramů různého účelu; eniopedagogika.
 
9.10.2010 HODONÍN - VÝUKA ENIOANATOMIE, VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL, DUCHOVNOSTI A PSI-FENOMENALITY ČLOVĚKA
2010_10_09Dne 9.10.2010 se uskutečnilo 71. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Téma: zelené jemnohmotné tělo a zelená holografická integrace jemnohmotných těl (stavba, topografie, forma, části, struktura, vnitřní architektonika, identické, specifické a identicko-specifické funkce), jeho význam pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti. Možnosti sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčby nemocí, regenerace a rehabilitace člověka prostřednictvím zeleného jemnohmotného těla. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl s důrazem na zelené tělo. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl jsou: poznání enioanatomické a eniopsychologické technologie, PSI-fenomenální procítění zelených pásem elektromagnetického spektra; identifikace zeleného pásma elektromagnetického spektra (zapamatování pocitů při jeho procítění, jeho mentální představa, jeho vyvolávání, procítění, vizualizace aj.); informačně-energetické přijímání zelených pásem elektromagnetického spektra čakrami; biolokace a skenování zelených pásem elektromagnetického spektra a zeleného jemnohmotného těla prostřednictvím zelených čakerních kuželů čaker; posloupnost PSI-fenomenálního poznávání pásem elektromagnetického spektra; koncentrace na zelených pásmech elektromagnetického spektra; PSI-fenomenální barevné vidění, jasnovidění, vidění aury; dosažení vizualizace informačně-energetické bioplazmy zelených barevných pásem; výuka řízení vizualizované informačně-energetické bioplazmy, její holografické formostrukturování a tvorba hologramů různého účelu; eniopedagogika.
 
18.9.2010 HODONÍN - VÝUKA ENIOANATOMIE, VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL, DUCHOVNOSTI A PSI-FENOMENALITY ČLOVĚKA
2010_09_18Dne 18.9.2010 se uskutečnilo 70. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Téma: žluté jemnohmotné tělo a žlutá holografická integrace jemnohmotných těl (stavba, topografie, forma, části, struktura, vnitřní architektonika, identické, specifické a identicko-specifické funkce), jeho význam pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, zvláště mimotělesné projekce, duchovnosti, duševnosti a božskosti. Možnosti sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčby nemocí, regenerace a rehabilitace člověka prostřednictvím žlutého jemnohmotného těla. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl s důrazem na žluté tělo. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl jsou: poznání enioanatomické a eniopsychologické technologie, PSI-fenomenální procítění žlutých pásem elektromagnetického spektra; identifikace žlutého pásma elektromagnetického spektra (zapamatování pocitů při jeho procítění, jeho mentální představa, jeho vyvolávání, procítění, vizualizace aj.); informačně-energetické přijímání žlutých pásem elektromagnetického spektra čakrami; biolokace a skenování žlutých pásem elektromagnetického spektra a žlutého jemnohmotného těla prostřednictvím žlutých čakerních kuželů čaker; posloupnost PSI-fenomenálního poznávání pásem elektromagnetického spektra; koncentrace na žlutých pásmech elektromagnetického spektra; PSI-fenomenální barevné vidění, jasnovidění, vidění aury; dosažení vizualizace informačně-energetické bioplazmy žlutých barevných pásem; výuka řízení vizualizované informačně-energetické bioplazmy, její holografické formostrukturování a tvorba hologramů různého účelu; výuka enioanatomické technologie mimotělesné projekce žlutého jemnohmotného těla; eniopedagogika.
 
19.6.2010 HODONÍN - VÝUKA ENIOANATOMIE, VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL, DUCHOVNOSTI A PSI-FENOMENALITY ČLOVĚKA
2010_06_19Dne 19.6.2010 se uskutečnilo 69. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Téma: světle zářivě oranžové jemnohmotné tělo a světle zářivě oranžová holografická integrace jemnohmotných těl (stavba, topografie, forma, části, struktura, vnitřní architektonika, identické, specifické a identicko-specifické funkce), jeho význam pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti. Možnosti sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčby nemocí, regenerace a rehabilitace člověka prostřednictvím světle zářivě oranžového jemnohmotného těla. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl s důrazem na světle zářivě oranžové tělo. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl jsou: poznání enioanatomické a eniopsychologické technologie, PSI-fenomenální procítění světle zářivě oranžových pásem elektromagnetického spektra; identifikace světle zářivě oranžového pásma elektromagnetického spektra (zapamatování pocitů při jeho procítění, jeho mentální představa, jeho vyvolávání, procítění, vizualizace aj.); informačně-energetické přijímání světle zářivě oranžových pásem elektromagnetického spektra čakrami; biolokace a skenování světle zářivě oranžových pásem elektromagnetického spektra a světle zářivě oranžového jemnohmotného těla prostřednictvím světle zářivě oranžových čakerních kuželů čaker; posloupnost PSI-fenomenálního poznávání pásem elektromagnetického spektra; koncentrace na světle zářivě oranžových pásmech elektromagnetického spektra; PSI-fenomenální barevné vidění, jasnovidění, vidění aury; dosažení vizualizace informačně-energetické bioplazmy světle zářivě oranžových barevných pásem; výuka řízení vizualizované informačně-energetické bioplazmy, její holografické formostrukturování a tvorba hologramů různého účelu; eniopedagogika.
 
5.6.2010 HODONÍN - VÝUKA ENIOANATOMIE, VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL, DUCHOVNOSTI A PSI-FENOMENALITY ČLOVĚKA
2010_06_05Dne 5.6.2010 se uskutečnilo 68. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Téma: oranžové jemnohmotné tělo a oranžová holografická integrace jemnohmotných těl (stavba, topografie, forma, části, struktura, vnitřní architektonika, identické, specifické a identicko-specifické funkce), jeho význam pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti. Možnosti sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčby nemocí, regenerace a rehabilitace člověka prostřednictvím oranžového jemnohmotného těla. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl s důrazem na oranžové tělo. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl jsou: poznání enioanatomické a eniopsychologické technologie, PSI-fenomenální procítění oranžových pásem elektromagnetického spektra; identifikace oranžového pásma elektromagnetického spektra (zapamatování pocitů při jeho procítění, jeho mentální představa, jeho vyvolávání, procítění, vizualizace aj.); informačně-energetické přijímání oranžových pásem elektromagnetického spektra čakrami; biolokace a skenování oranžových pásem elektromagnetického spektra a oranžového jemnohmotného těla prostřednictvím oranžových čakerních kuželů čaker; posloupnost PSI-fenomenálního poznávání pásem elektromagnetického spektra; koncentrace na oranžových pásmech elektromagnetického spektra; PSI-fenomenální barevné vidění, jasnovidění, vidění aury; dosažení vizualizace informačně-energetické bioplazmy oranžových barevných pásem; výuka řízení vizualizované informačně-energetické bioplazmy, její holografické formostrukturování a tvorba hologramů různého účelu; eniopedagogika.
   
15.5.2010 HODONÍN - VÝUKA ENIOANATOMIE, VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL, DUCHOVNOSTI A PSI-FENOMENALITY ČLOVĚKA
2010_05_15Dne 15.5.2010 se uskutečnilo 67. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Téma: světle zářivě červené jemnohmotné tělo a světle zářivě červená holografická integrace jemnohmotných těl (stavba, topografie, forma, části, struktura, vnitřní architektonika, identické, specifické a identicko-specifické funkce), jeho význam pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti. Možnosti sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčby nemocí, regenerace a rehabilitace člověka prostřednictvím světle zářivě červeného jemnohmotného těla. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl s důrazem na světle zářivě červené tělo. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl jsou: poznání enioanatomické a eniopsychologické technologie, PSI-fenomenální procítění světle zářivě červených pásem elektromagnetického spektra; identifikace světle zářivě červeného pásma elektromagnetického spektra (zapamatování pocitů při jeho procítění, jeho mentální představa, jeho vyvolávání, procítění, vizualizace aj.); informačně-energetické přijímání světle zářivě červených pásem elektromagnetického spektra čakrami; biolokace a skenování světle zářivě červených pásem elektromagnetického spektra a světle zářivě červeného jemnohmotného těla prostřednictvím světle zářivě červených čakerních kuželů čaker; posloupnost PSI-fenomenálního poznávání pásem elektromagnetického spektra; koncentrace na světle zářivě červených pásmech elektromagnetického spektra; PSI-fenomenální barevné vidění, jasnovidění, vidění aury; dosažení vizualizace informačně-energetické bioplazmy světle zářivě červených barevných pásem; výuka řízení vizualizované informačně-energetické bioplazmy, její holografické formostrukturování a tvorba hologramů různého účelu; eniopedagogika.
 
17.4.2010 HODONÍN - VÝUKA ENIOANATOMIE, VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL, DUCHOVNOSTI A PSI-FENOMENALITY ČLOVĚKA
2010_04_17Dne 17.4.2010 se uskutečnilo 66. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Téma: červené jemnohmotné tělo a červená holografická integrace jemnohmotných těl (stavba, topografie, forma, části, struktura, vnitřní architektonika, identické, specifické a identicko-specifické funkce), jeho význam pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti. Možnosti sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčby nemocí, regenerace a rehabilitace člověka prostřednictvím červeného jemnohmotného těla. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl s důrazem na červené tělo. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl jsou: poznání enioanatomické a eniopsychologické technologie, PSI-fenomenální procítění červených pásem elektromagnetického spektra; identifikace červeného pásma elektromagnetického spektra (zapamatování pocitů při jeho procítění, jeho mentální představa, jeho vyvolávání, procítění, vizualizace aj.); informačně-energetické přijímání červených pásem elektromagnetického spektra čakrami; biolokace a skenování červených pásem elektromagnetického spektra a červeného jemnohmotného těla prostřednictvím červených čakerních kuželů čaker; posloupnost PSI-fenomenálního poznávání pásem elektromagnetického spektra; koncentrace na červených pásmech elektromagnetického spektra; PSI-fenomenální barevné vidění, jasnovidění, vidění aury; dosažení vizualizace informačně-energetické bioplazmy červených barevných pásem; výuka řízení vizualizované informačně-energetické bioplazmy, její holografické formostrukturování a tvorba hologramů různého účelu; eniopedagogika.
 
20.3.2010 HODONÍN - VÝUKA ENIOANATOMIE, VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL, DUCHOVNOSTI A PSI-FENOMENALITY ČLOVĚKA
2010_03_20Dne 20.3.2010 se uskutečnilo 65. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla 2. část přednášky o enioanatomii jemnohmotných těl (stavba, topografie, forma, části, struktura, vnitřní architektonika, identické, specifické a identicko-specifické funkce), informace o jejich významu pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti, a také o možnostech sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčby nemocí, regenerace a rehabilitace člověka. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl jsou: poznání enioanatomické a eniopsychologické technologie, PSI-fenomenální procítění barevných pásem elektromagnetického spektra; identifikace individuálních pásem elektromagnetického spektra (zapamatování pocitů při jejich procítění, jejich mentální představa, jejich vyvolávání, procítění, vizualizace aj.); informačně-energetické přijímání barevných pásem elektromagnetického spektra čakrami; biolokace a skenování barevných pásem elektromagnetického spektra a jemnohmotných těl prostřednictvím čakerních kuželů čaker; posloupnost PSI-fenomenálního poznávání pásem elektromagnetického spektra; koncentrace na barevných pásmech elektromagnetického spektra; PSI-fenomenální barevné vidění, jasnovidění, vidění aury; dosažení vizualizace informačně-energetické bioplazmy různých barevných pásem; výuka řízení vizualizované informačně-energetické bioplazmy, její holografické formostrukturování a tvorba hologramů různého účelu; eniopedagogika.
    
6.2.2010 HODONÍN - VÝUKA ENIOANATOMIE, VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL, DUCHOVNOSTI A PSI-FENOMENALITY ČLOVĚKA
2010_02_06Dne 6.2.2010 se uskutečnilo 64. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla 1. část přednášky o enioanatomii jemnohmotných těl (stavba, topografie, forma, části, struktura, vnitřní architektonika, identické, specifické a identicko-specifické funkce), o jejich významu pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti, a také o možnostech sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčby nemocí, regenerace a rehabilitace člověka. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl jsou: poznání enioanatomické a eniopsychologické technologie, PSI-fenomenální procítění barevných pásem elektromagnetického spektra; identifikace individuálních pásem elektromagnetického spektra (zapamatování pocitů při jejich procítění, jejich mentální představa, jejich vyvolávání, procítění, vizualizace aj.); informačně-energetické přijímání barevných pásem elektromagnetického spektra čakrami; biolokace a skenování barevných pásem elektromagnetického spektra a jemnohmotných těl prostřednictvím čakerních kuželů čaker; posloupnost PSI-fenomenálního poznávání pásem elektromagnetického spektra; koncentrace na barevných pásmech elektromagnetického spektra; PSI-fenomenální barevné vidění, jasnovidění, vidění aury; dosažení vizualizace informačně-energetické bioplazmy různých barevných pásem; výuka řízení vizualizované informačně-energetické bioplazmy, její holografické formostrukturování a tvorba hologramů různého účelu; eniopedagogika.
 
16.1.2010 HODONÍN - VÝUKA ENIOANATOMIE, VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL, DUCHOVNOSTI A PSI-FENOMENALITY ČLOVĚKA
2010_01_16Dne 16.1.2010 se uskutečnilo 64. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Jeho obsahem byla přednáška o individuálních životních informačně-energetických bioplazmách, o jejich významu pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti, a také o možnostech sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčby nemocí, regenerace a rehabilitace člověka. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl – byly provedeny 3 aplikace. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl jsou: enioanatomické a eniopsychologické technologie poznání a PSI-fenomenální procítění barevných pásem elektromagnetického spektra; identifikace individuálních pásem elektromagnetického spektra (zapamatování pocitů při jejich procítění, jejich mentální představa, jejich vyvolávání, procítění, vizualizace aj.); informačně-energetické přijímání barevných pásem elektromagnetického spektra čakrami; biolokace a skenování barevných pásem elektromagnetického spektra prostřednictvím čakerních kuželů čaker; posloupnost PSI-fenomenálního poznávání pásem elektromagnetického spektra; koncentrace na barevných pásmech elektromagnetického spektra; PSI-fenomenální barevné vidění a jasnovidění; eniopedagogika.
  
 
Související odkazy
Veřejné akce, které proběhly v letech:
rok 2011 ● rok 2010 ● rok 2009 rok 2008rok 2007rok 2006rok 2005
 

Концепция, содержание, описанная деятельность и продемонстрированные программы являются интеллектуальной собственностью доцента Анатолия Васильчука, поэтому здесь не приведено детальное описание их осуществления. Полное или частичное перепечатывание в какой-либо формулировке, копирование или распространение информации, которая находится на этих сайтах, возможно только с включением имени автора (доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук). Актуализация содержания сайтов проводится регулярно. Последняя актуализация сайта 14.4.2014.

© 2002 – 2014 Доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук.
 Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka