Homepage Calendar of events Proběhlo v roce 2011
přednášky a akce, které proběhly v roce 2011
Na tomto místě jsou uvedeny některé veřejné akce, které proběhly v roce 2011. Nejsou zde uváděny akce pořádané jako soukromé přednášky či jiné činnosti pro soukromé osoby nebo subjekty.
 
17.12.2011 HODONÍN – 85. VEŘEJNÁ přednáška
VÝUKA ENIOANATOMIE ČAKRY MÚLÁDHÁRA, VÝVOJ ČAKRY MÚLÁDHÁRA A JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
2011_12_17Dne 17.12.2011 se v Hodoníně uskutečnila 85. veřejná přednáška věnovaná výuce enioanatomie. Účastníkům je střídavě, podle časového programu, představena teoretická část (Enioanatomie čakry múládhára), v praktické části (Technologie vývoje čaker) mohou vyvíjet a zdokonalovat své schopnosti a dovednosti. V rámci přednášky je vždy prováděno několik informačně-energetických aplikací s akcentem na vývoj čaker a jemnohmotných těl, jejich struktur a na využití eniopedagogiky pro intelektuální a mentální vývoj. Univerzální aplikace je ve větší míře zaměřená na sjednocenou výchovu, výuku, vývoj, harmonizaci, očištění, posílení, léčení, rekondici a zlepšení stavu zdraví každého účastníka.
Enioanatomie čakry múládhára
 • základní enioanatomická charakteristika čakry múládhára
 • enioanatomická norma čakry múládhára
 • hypotrofie a hypofunkce čakry múládhára
 • hypertrofie a hyperfunkce čakry múládhára
 • zvláštnosti čakry múládhára
 • co není známo o čakře múládhára
Technologie vývoje čaker a PSI-fenomenálních schopností
 • algoritmus technologie vývoje čaker
 • algoritmus vývoje jedné čakry
 • posloupnost vývoje čaker
 • mentální řízení čaker (kontrola, korekce, stanovení otevřenosti a režimů fungování základů čakerních kuželů)
 • funkční aktivace čakerních kuželů a čaker
 • aktivace čakerní informačně-energetické vzájemné výměny
 • dýchání čakrami
 • čakerní barevné dýchání
 • čakerní vidění
 • čakerní přijímání informací
 • čakry a duchovnost
 • čakry a extrasenzorická citlivost
 • čakry a informačně-energetická citlivost
 • čakry a mimosmyslové přijímání
 • čakry a biolokace
 • čakry a jasnovidění
 • čakry a jasnoznání
 • čakry a apriorní znalosti
 • čakry a telepatie
 • čakry a Hellův efekt – telekinetické ohýbání kovových předmětů
 • čakry a PSI-fenomenální léčitelství
 • čakry a eniopedagogika
 • čakerní aktivace informačně-energetické jednoty lidské, pozemské, kosmické a božské duchovnosti v člověku
Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech čaker a jemnohmotných těl.
 
3.12.2011 HODONÍN – 84. VEŘEJNÁ přednáška
VÝUKA ENIOANATOMIE ZÁKLADNÍCH ČAKER, VÝVOJ ZÁKLADNÍCH ČAKER A JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
2011_12_03Dne 3.12.2011 se v Hodoníně uskutečnila 84. veřejná přednáška věnovaná výuce enioanatomie. Účastníkům je střídavě, podle časového programu, představena teoretická část (Enioanatomie základních čaker), v praktické části (Technologie vývoje čaker) mohou vyvíjet a zdokonalovat své schopnosti a dovednosti. V rámci přednášky je vždy prováděno několik informačně-energetických aplikací s akcentem na vývoj čaker a jemnohmotných těl, jejich struktur a na využití eniopedagogiky pro intelektuální a mentální vývoj. Univerzální aplikace je ve větší míře zaměřená na sjednocenou výchovu, výuku, vývoj, harmonizaci, očištění, posílení, léčení, rekondici a zlepšení stavu zdraví každého účastníka.
Enioanatomie základních čaker
 • které čakry a proč je možné zařadit do základních
 • základní čakry a základy velkých kanálů
 • co představuje základní čakra
 • kolik základních čaker existuje
 • význam základních čaker
 • podobnost a odlišnost přední a zadní části základních čaker
 • strukturálně-funkční podobnost a odlišnost mezi základními čakrami
 • autonomní, integrální, dočasné a různorodé informačně-energetické zabezpečování základními čakrami
 • základ autonomních a integrálních informačně-energetických vzájemných výměn základních čaker
 • směřování základními čakrami pohlcovaných informačně-energetických hmot
 • mnohoúrovňové integrace základních čaker
 • co není známo o základních čakrách
Technologie vývoje čaker a PSI-fenomenálních schopností
 • algoritmus technologie vývoje čaker
 • algoritmus vývoje jedné čakry
 • posloupnost vývoje čaker
 • mentální řízení čaker (kontrola, korekce, stanovení otevřenosti a režimů fungování základů čakerních kuželů)
 • funkční aktivace čakerních kuželů a čaker
 • aktivace čakerní informačně-energetické vzájemné výměny
 • dýchání čakrami
 • čakerní barevné dýchání
 • čakerní vidění
 • čakerní přijímání informací
 • čakry a duchovnost
 • čakry a extrasenzorická citlivost
 • čakry a informačně-energetická citlivost
 • čakry a mimosmyslové přijímání
 • čakry a biolokace
 • čakry a jasnovidění
 • čakry a jasnoznání
 • čakry a apriorní znalosti
 • čakry a telepatie
 • čakry a Hellův efekt – telekinetické ohýbání kovových předmětů
 • čakry a PSI-fenomenální léčitelství
 • čakry a eniopedagogika
 • čakerní aktivace informačně-energetické jednoty lidské, pozemské, kosmické a božské duchovnosti v člověku
Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech čaker a jemnohmotných těl.
 
19.11.2011 HODONÍN – 83. VEŘEJNÁ přednáška
VÝUKA ENIOANATOMIE ČAKER, VÝVOJ ČAKER A JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
2011_11_19Dne 19.11.2011 se v Hodoníně uskutečnila 83. veřejná přednáška věnovaná výuce enioanatomie. Účastníkům je střídavě, podle časového programu, představena teoretická část (Teorie enioanatomie čaker), v praktické části (Technologie vývoje čaker) mohou vyvíjet a zdokonalovat své schopnosti a dovednosti. V rámci přednášky je vždy prováděno několik informačně-energetických aplikací s akcentem na vývoj čaker a jemnohmotných těl, jejich struktur a na využití eniopedagogiky pro intelektuální a mentální vývoj. Univerzální aplikace je ve větší míře zaměřená na sjednocenou výchovu, výuku, vývoj, harmonizaci, očištění, posílení, léčení, rekondici a zlepšení stavu zdraví každého účastníka.
Teorie enioanatomie čaker
 • klasifikace čaker
 • zabezpečování čakerními kužely úplné autonomie a integrálnosti informačně-energetické vzájemné výměny
 • funkční aktivity a režimy fungování čakerních kuželů a čakry
 • funkce čaker
 • čakerní systém
Technologie vývoje čaker a PSI-fenomenálních schopností
 • algoritmus technologie vývoje čaker
 • algoritmus vývoje jedné čakry
 • posloupnost vývoje čaker
 • mentální řízení čaker (kontrola, korekce, stanovení otevřenosti a režimů fungování základů čakerních kuželů)
 • funkční aktivace čakerních kuželů a čaker
 • aktivace čakerní informačně-energetické vzájemné výměny
 • dýchání čakrami
 • čakerní barevné dýchání
 • čakerní vidění
 • čakerní přijímání informací
 • čakry a duchovnost
 • čakry a extrasenzorická citlivost
 • čakry a informačně-energetická citlivost
 • čakry a mimosmyslové přijímání
 • čakry a biolokace
 • čakry a jasnovidění
 • čakry a jasnoznání
 • čakry a apriorní znalosti
 • čakry a telepatie
 • čakry a Hellův efekt – telekinetické ohýbání kovových předmětů
 • čakry a PSI-fenomenální léčitelství
 • čakry a eniopedagogika
 • čakerní aktivace informačně-energetické jednoty lidské, pozemské, kosmické a božské duchovnosti v člověku
Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech čaker a jemnohmotných těl.
 
8.10.2011 HODONÍN – 82. VEŘEJNÁ přednáška
VÝUKA ENIOANATOMIE ČAKER, VÝVOJ ČAKER A JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
2011_10_08Dne 8.10.2011 se v Hodoníně uskutečnila 82. veřejná přednáška věnovaná výuce enioanatomie. Účastníkům je střídavě, podle časového programu, představena teoretická část (Teorie enioanatomie čaker), v praktické části (Technologie vývoje čaker) mohou vyvíjet a zdokonalovat své schopnosti a dovednosti. V rámci přednášky je vždy prováděno několik informačně-energetických aplikací s akcentem na vývoj čaker a jemnohmotných těl, jejich struktur a na využití eniopedagogiky pro intelektuální a mentální vývoj. Univerzální aplikace je ve větší míře zaměřená na sjednocenou výchovu, výuku, vývoj, harmonizaci, očištění, posílení, léčení, rekondici a zlepšení stavu zdraví každého účastníka.
Teorie enioanatomie čaker
 • struktura čakry
 • obal čakry (stavba, funkce, význam)
 • monolitické a segmentové čakry
 • spojení čakerních kuželů jedné čakry a čakerních kuželů mezi čakrami navzájem
 • souvislost čakry s jemnohmotnými těly
 • topografie čakry (kde se nachází základ, tělo a vrchol čakerního kužele a čakry)
 • barevná pásma elektromagnetického spektra fungování čakry
 • struktury jemnohmotných těl vytvářející jednotlivé čakerní kužely a čakry celkově
Technologie vývoje čaker a PSI-fenomenálních schopností
 • algoritmus technologie vývoje čaker
 • algoritmus vývoje jedné čakry
 • posloupnost vývoje čaker
 • mentální řízení čaker (kontrola, korekce, stanovení otevřenosti a režimů fungování základů čakerních kuželů)
 • funkční aktivace čakerních kuželů a čaker
 • aktivace čakerní informačně-energetické vzájemné výměny
 • dýchání čakrami
 • čakerní barevné dýchání
 • čakerní vidění
 • čakerní přijímání informací
 • čakry a duchovnost
 • čakry a extrasenzorická citlivost
 • čakry a informačně-energetická citlivost
 • čakry a mimosmyslové přijímání
 • čakry a biolokace
 • čakry a jasnovidění
 • čakry a jasnoznání
 • čakry a apriorní znalosti
 • čakry a telepatie
 • čakry a Hellův efekt – telekinetické ohýbání kovových předmětů
 • čakry a PSI-fenomenální léčitelství
 • čakry a eniopedagogika
 • čakerní aktivace informačně-energetické jednoty lidské, pozemské, kosmické a božské duchovnosti v člověku
Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech čaker a jemnohmotných těl.
 
2.10.2011 BRATISLAVA – JEMNOHMOTNÁ TĚLA JAKO INFORMAČNĚ-ENERGETICKÝ ZÁKLAD PODSTATY ČLOVĚKA
2011_10_02_aDne 2.10.2011 se v Bratislavě uskutečnila přednáška v rámci systému přednášek nazvaných Univerzita přeměny člověka. Organizátorem byl Národný inštitút rozvoja práce a sociálnej komunikácie se sídlem v Bratislavě, Belopotockého 6. Docent Vasiľčuk mj. poskytl rozhovor, který je zveřejněn zde: www.skts.sk a www.nirpask.sk. V rámci přednášky bylo provedeno několik informačně-energetických aplikací, byly zodpovězeny dotazy. Děkujeme paní Mgr. Zuzaně Porubčanové, Ph.D. za organizaci celé akce.
 
 
   
17.9.2011 HODONÍN – 81. VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA
VÝUKA ENIOANATOMIE ČAKER, VÝVOJ ČAKER A JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
2011_09_17Dne 17.9.2011 se v Hodoníně uskutečnila 81. veřejná přednáška věnovaná výuce enioanatomie. Účastníkům je střídavě, podle časového programu, představena teoretická část (Teorie enioanatomie čaker), v praktické části (Technologie vývoje čaker) mohou vyvíjet a zdokonalovat své schopnosti a dovednosti. V rámci přednášky je vždy prováděno několik informačně-energetických aplikací s akcentem na vývoj čaker a jemnohmotných těl, jejich struktur a na využití eniopedagogiky pro intelektuální a mentální vývoj. Univerzální aplikace je ve větší míře zaměřená na sjednocenou výchovu, výuku, vývoj, harmonizaci, očištění, posílení, léčení, rekondici a zlepšení stavu zdraví každého účastníka.
Teorie enioanatomie čaker
 • enioanatomie čaker
 • informačně-energetické hmoty budující čakry
 • čakerní okvětní lístek (forma, struktura, funkce, topograficko-funkční stavy)
 • osy pohybu čakerních okvětních lístků
 • čakerní kužel (forma, struktura, funkční frekvence, funkce)
 • monolitický a segmentový čakerní kužel
 • barevná pásma elektromagnetického spektra fungování jednotlivých čakerních kuželů
 • umístění čakerních kuželů v čakře
 • podobnost a odlišnost čakerních kuželů
 • klasifikace čakerních kuželů
 • význam čaker pro vývoj duchovnosti a PSI-fenomenality člověka
Technologie vývoje čaker a PSI-fenomenálních schopností
 • algoritmus technologie vývoje čaker
 • algoritmus vývoje jedné čakry
 • posloupnost vývoje čaker
 • mentální řízení čaker (kontrola, korekce, stanovení otevřenosti a režimů fungování základů čakerních kuželů)
 • funkční aktivace čakerních kuželů a čaker
 • aktivace čakerní informačně-energetické vzájemné výměny
 • dýchání čakrami
 • čakerní barevné dýchání
 • čakerní vidění
 • čakerní přijímání informací
 • čakry a duchovnost
 • čakry a extrasenzorická citlivost
 • čakry a informačně-energetická citlivost
 • čakry a mimosmyslové přijímání
 • čakry a biolokace
 • čakry a jasnovidění
 • čakry a jasnoznání
 • čakry a apriorní znalosti
 • čakry a telepatie
 • čakry a Hellův efekt – telekinetické ohýbání kovových předmětů
 • čakry a PSI-fenomenální léčitelství
 • čakry a eniopedagogika
 • čakerní aktivace informačně-energetické jednoty lidské, pozemské, kosmické a božské duchovnosti v člověku
Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech čaker a jemnohmotných těl.
 
18.6.2011 HODONÍN - VÝUKA ENIOANATOMIE, VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL, DUCHOVNOSTI A PSI-FENOMENALITY ČLOVĚKA
2011_06_18Dne 18.6.2011 se uskutečnilo 80. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Téma: zlaté jemnohmotné tělo a zlatá holografická integrace jemnohmotných těl (stavba, topografie, forma, části, struktura, vnitřní architektonika, identické, specifické a identicko-specifické funkce), jeho význam pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti. Možnosti sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčby nemocí, regenerace a rehabilitace člověka prostřednictvím zlatého jemnohmotného těla. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl s důrazem na zlaté tělo. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl jsou: poznání enioanatomické a eniopsychologické technologie, PSI-fenomenální procítění zlatých pásem elektromagnetického spektra; identifikace zlatého pásma elektromagnetického spektra (zapamatování pocitů při jeho procítění, jeho mentální představa, jeho vyvolávání, procítění, vizualizace aj.); informačně-energetické přijímání zlatých pásem elektromagnetického spektra čakrami; biolokace a skenování zlatých pásem elektromagnetického spektra a zlatého jemnohmotného těla prostřednictvím zlatých čakerních kuželů čaker; posloupnost PSI-fenomenálního poznávání pásem elektromagnetického spektra; koncentrace na zlatá pásma elektromagnetického spektra; PSI-fenomenální barevné vidění, jasnovidění, vidění aury; dosažení vizualizace informačně-energetické bioplazmy zlatých barevných pásem; výuka řízení vizualizované informačně-energetické bioplazmy, její holografické formostrukturování a tvorba hologramů různého účelu; eniopedagogika.
 
4.6.2011 HODONÍN - VÝUKA ENIOANATOMIE, VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL, DUCHOVNOSTI A PSI-FENOMENALITY ČLOVĚKA
2011_06_04Dne 4.6.2011 se uskutečnilo 79. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Téma: bílé jemnohmotné tělo a bílá holografická integrace jemnohmotných těl (stavba, topografie, forma, části, struktura, vnitřní architektonika, identické, specifické a identicko-specifické funkce), jeho význam pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti. Možnosti sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčby nemocí, regenerace a rehabilitace člověka prostřednictvím bílého jemnohmotného těla. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl s důrazem na bílé tělo. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl jsou: poznání enioanatomické a eniopsychologické technologie, PSI-fenomenální procítění bílých pásem elektromagnetického spektra; identifikace bílého pásma elektromagnetického spektra (zapamatování pocitů při jeho procítění, jeho mentální představa, jeho vyvolávání, procítění, vizualizace aj.); informačně-energetické přijímání bílých pásem elektromagnetického spektra čakrami; biolokace a skenování bílých pásem elektromagnetického spektra a bílého jemnohmotného těla prostřednictvím bílých čakerních kuželů čaker; posloupnost PSI-fenomenálního poznávání pásem elektromagnetického spektra; koncentrace na bílá pásma elektromagnetického spektra; PSI-fenomenální barevné vidění, jasnovidění, vidění aury; dosažení vizualizace informačně-energetické bioplazmy bílých barevných pásem; výuka řízení vizualizované informačně-energetické bioplazmy, její holografické formostrukturování a tvorba hologramů různého účelu; eniopedagogika.
  
14.5.2011 HODONÍN - VÝUKA ENIOANATOMIE, VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL, DUCHOVNOSTI A PSI-FENOMENALITY ČLOVĚKA
2011_05_14Dne 14.5.2011 se uskutečnilo 78. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Téma: růžové jemnohmotné tělo a růžová holografická integrace jemnohmotných těl (stavba, topografie, forma, části, struktura, vnitřní architektonika, identické, specifické a identicko-specifické funkce), jeho význam pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti. Možnosti sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčby nemocí, regenerace a rehabilitace člověka prostřednictvím růžového jemnohmotného těla. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl s důrazem na růžové tělo. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl jsou: poznání enioanatomické a eniopsychologické technologie, PSI-fenomenální procítění růžových pásem elektromagnetického spektra; identifikace růžového pásma elektromagnetického spektra (zapamatování pocitů při jeho procítění, jeho mentální představa, jeho vyvolávání, procítění, vizualizace aj.); informačně-energetické přijímání růžových pásem elektromagnetického spektra čakrami; biolokace a skenování růžových pásem elektromagnetického spektra a růžového jemnohmotného těla prostřednictvím růžových čakerních kuželů čaker; posloupnost PSI-fenomenálního poznávání pásem elektromagnetického spektra; koncentrace na růžová pásma elektromagnetického spektra; PSI-fenomenální barevné vidění, jasnovidění, vidění aury; dosažení vizualizace informačně-energetické bioplazmy růžových barevných pásem; výuka řízení vizualizované informačně-energetické bioplazmy, její holografické formostrukturování a tvorba hologramů různého účelu; eniopedagogika.
 
9.4.2011 HODONÍN - VÝUKA ENIOANATOMIE, VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL, DUCHOVNOSTI A PSI-FENOMENALITY ČLOVĚKA
2011_04_09Dne 9.4.2011 se uskutečnilo 77. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Téma: fialové jemnohmotné tělo a fialová holografická integrace jemnohmotných těl (stavba, topografie, forma, části, struktura, vnitřní architektonika, identické, specifické a identicko-specifické funkce), jeho význam pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti. Možnosti sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčby nemocí, regenerace a rehabilitace člověka prostřednictvím fialového jemnohmotného těla. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl s důrazem na fialové tělo. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl jsou: poznání enioanatomické a eniopsychologické technologie, PSI-fenomenální procítění fialových pásem elektromagnetického spektra; identifikace fialového pásma elektromagnetického spektra (zapamatování pocitů při jeho procítění, jeho mentální představa, jeho vyvolávání, procítění, vizualizace aj.); informačně-energetické přijímání fialových pásem elektromagnetického spektra čakrami; biolokace a skenování fialových pásem elektromagnetického spektra a fialového jemnohmotného těla prostřednictvím fialových čakerních kuželů čaker; posloupnost PSI-fenomenálního poznávání pásem elektromagnetického spektra; koncentrace na fialová pásma elektromagnetického spektra; PSI-fenomenální barevné vidění, jasnovidění, vidění aury; dosažení vizualizace informačně-energetické bioplazmy fialových barevných pásem; výuka řízení vizualizované informačně-energetické bioplazmy, její holografické formostrukturování a tvorba hologramů různého účelu; eniopedagogika.
 
26.3.2011 HODONÍN - VÝUKA ENIOANATOMIE, VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL, DUCHOVNOSTI A PSI-FENOMENALITY ČLOVĚKA
2011_03_26Dne 26.3.2011 se uskutečnilo 76. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Téma: šeříkové jemnohmotné tělo a šeříková holografická integrace jemnohmotných těl (stavba, topografie, forma, části, struktura, vnitřní architektonika, identické, specifické a identicko-specifické funkce), jeho význam pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti. Možnosti sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčby nemocí, regenerace a rehabilitace člověka prostřednictvím šeříkového jemnohmotného těla. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl s důrazem na šeříkové tělo. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl jsou: poznání enioanatomické a eniopsychologické technologie, PSI-fenomenální procítění šeříkových pásem elektromagnetického spektra; identifikace šeříkového pásma elektromagnetického spektra (zapamatování pocitů při jeho procítění, jeho mentální představa, jeho vyvolávání, procítění, vizualizace aj.); informačně-energetické přijímání šeříkových pásem elektromagnetického spektra čakrami; biolokace a skenování šeříkových pásem elektromagnetického spektra a šeříkového jemnohmotného těla prostřednictvím šeříkových čakerních kuželů čaker; posloupnost PSI-fenomenálního poznávání pásem elektromagnetického spektra; koncentrace na šeříkových pásmech elektromagnetického spektra; PSI-fenomenální barevné vidění, jasnovidění, vidění aury; dosažení vizualizace informačně-energetické bioplazmy šeříkových barevných pásem; výuka řízení vizualizované informačně-energetické bioplazmy, její holografické formostrukturování a tvorba hologramů různého účelu; eniopedagogika.
 
5.2.2011 HODONÍN - VÝUKA ENIOANATOMIE, VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL, DUCHOVNOSTI A PSI-FENOMENALITY ČLOVĚKA
2011_02_05Dne 5.2.2011 se uskutečnilo 75. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Téma: modré jemnohmotné tělo a modrá holografická integrace jemnohmotných těl (stavba, topografie, forma, části, struktura, vnitřní architektonika, identické, specifické a identicko-specifické funkce), jeho význam pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti. Možnosti sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčby nemocí, regenerace a rehabilitace člověka prostřednictvím modrého jemnohmotného těla. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl s důrazem na modré tělo. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl jsou: poznání enioanatomické a eniopsychologické technologie, PSI-fenomenální procítění modrých pásem elektromagnetického spektra; identifikace modrého pásma elektromagnetického spektra (zapamatování pocitů při jeho procítění, jeho mentální představa, jeho vyvolávání, procítění, vizualizace aj.); informačně-energetické přijímání modrých pásem elektromagnetického spektra čakrami; biolokace a skenování modrých pásem elektromagnetického spektra a modrého jemnohmotného těla prostřednictvím modrých čakerních kuželů čaker; posloupnost PSI-fenomenálního poznávání pásem elektromagnetického spektra; koncentrace na modrých pásmech elektromagnetického spektra; PSI-fenomenální barevné vidění, jasnovidění, vidění aury; dosažení vizualizace informačně-energetické bioplazmy modrých barevných pásem; výuka řízení vizualizované informačně-energetické bioplazmy, její holografické formostrukturování a tvorba hologramů různého účelu; eniopedagogika.
 
22.1.2011 HODONÍN - VÝUKA ENIOANATOMIE, VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL, DUCHOVNOSTI A PSI-FENOMENALITY ČLOVĚKA
2011_01_22Dne 22.1.2011 se uskutečnilo 74. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Téma: tyrkysové jemnohmotné tělo a tyrkysová holografická integrace jemnohmotných těl (stavba, topografie, forma, části, struktura, vnitřní architektonika, identické, specifické a identicko-specifické funkce), jeho význam pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti. Možnosti sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčby nemocí, regenerace a rehabilitace člověka prostřednictvím tyrkysového jemnohmotného těla. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl s důrazem na tyrkysové tělo. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl jsou: poznání enioanatomické a eniopsychologické technologie, PSI-fenomenální procítění tyrkysových pásem elektromagnetického spektra; identifikace tyrkysového pásma elektromagnetického spektra (zapamatování pocitů při jeho procítění, jeho mentální představa, jeho vyvolávání, procítění, vizualizace aj.); informačně-energetické přijímání tyrkysových pásem elektromagnetického spektra čakrami; biolokace a skenování tyrkysových pásem elektromagnetického spektra a tyrkysového jemnohmotného těla prostřednictvím tyrkysových čakerních kuželů čaker; posloupnost PSI-fenomenálního poznávání pásem elektromagnetického spektra; koncentrace na tyrkysových pásmech elektromagnetického spektra; PSI-fenomenální barevné vidění, jasnovidění, vidění aury; dosažení vizualizace informačně-energetické bioplazmy tyrkysových barevných pásem; výuka řízení vizualizované informačně-energetické bioplazmy, její holografické formostrukturování a tvorba hologramů různého účelu; eniopedagogika.
  
 
Související odkazy
Veřejné akce, které proběhly v letech:
rok 2011 ● rok 2010 ● rok 2009 rok 2008rok 2007rok 2006rok 2005
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka