přednášky a akce, které proběhly v roce 2011
Na tomto místě jsou uvedeny některé veřejné akce, které proběhly v roce 2011. Nejsou zde uváděny akce pořádané jako soukromé přednášky či jiné činnosti pro soukromé osoby nebo subjekty.
 
17.12.2011 HODONÍN – 85. VEŘEJNÁ přednáška
VÝUKA ENIOANATOMIE ČAKRY MÚLÁDHÁRA, VÝVOJ ČAKRY MÚLÁDHÁRA A JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
2011_12_17Dne 17.12.2011 se v Hodoníně uskutečnila 85. veřejná přednáška věnovaná výuce enioanatomie. Účastníkům je střídavě, podle časového programu, představena teoretická část (Enioanatomie čakry múládhára), v praktické části (Technologie vývoje čaker) mohou vyvíjet a zdokonalovat své schopnosti a dovednosti. V rámci přednášky je vždy prováděno několik informačně-energetických aplikací s akcentem na vývoj čaker a jemnohmotných těl, jejich struktur a na využití eniopedagogiky pro intelektuální a mentální vývoj. Univerzální aplikace je ve větší míře zaměřená na sjednocenou výchovu, výuku, vývoj, harmonizaci, očištění, posílení, léčení, rekondici a zlepšení stavu zdraví každého účastníka.
Enioanatomie čakry múládhára
 • základní enioanatomická charakteristika čakry múládhára
 • enioanatomická norma čakry múládhára
 • hypotrofie a hypofunkce čakry múládhára
 • hypertrofie a hyperfunkce čakry múládhára
 • zvláštnosti čakry múládhára
 • co není známo o čakře múládhára
Technologie vývoje čaker a PSI-fenomenálních schopností
 • algoritmus technologie vývoje čaker
 • algoritmus vývoje jedné čakry
 • posloupnost vývoje čaker
 • mentální řízení čaker (kontrola, korekce, stanovení otevřenosti a režimů fungování základů čakerních kuželů)
 • funkční aktivace čakerních kuželů a čaker
 • aktivace čakerní informačně-energetické vzájemné výměny
 • dýchání čakrami
 • čakerní barevné dýchání
 • čakerní vidění
 • čakerní přijímání informací
 • čakry a duchovnost
 • čakry a extrasenzorická citlivost
 • čakry a informačně-energetická citlivost
 • čakry a mimosmyslové přijímání
 • čakry a biolokace
 • čakry a jasnovidění
 • čakry a jasnoznání
 • čakry a apriorní znalosti
 • čakry a telepatie
 • čakry a Hellův efekt – telekinetické ohýbání kovových předmětů
 • čakry a PSI-fenomenální léčitelství
 • čakry a eniopedagogika
 • čakerní aktivace informačně-energetické jednoty lidské, pozemské, kosmické a božské duchovnosti v člověku
Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech čaker a jemnohmotných těl.
 
3.12.2011 HODONÍN – 84. VEŘEJNÁ přednáška
VÝUKA ENIOANATOMIE ZÁKLADNÍCH ČAKER, VÝVOJ ZÁKLADNÍCH ČAKER A JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
2011_12_03Dne 3.12.2011 se v Hodoníně uskutečnila 84. veřejná přednáška věnovaná výuce enioanatomie. Účastníkům je střídavě, podle časového programu, představena teoretická část (Enioanatomie základních čaker), v praktické části (Technologie vývoje čaker) mohou vyvíjet a zdokonalovat své schopnosti a dovednosti. V rámci přednášky je vždy prováděno několik informačně-energetických aplikací s akcentem na vývoj čaker a jemnohmotných těl, jejich struktur a na využití eniopedagogiky pro intelektuální a mentální vývoj. Univerzální aplikace je ve větší míře zaměřená na sjednocenou výchovu, výuku, vývoj, harmonizaci, očištění, posílení, léčení, rekondici a zlepšení stavu zdraví každého účastníka.
Enioanatomie základních čaker
 • které čakry a proč je možné zařadit do základních
 • základní čakry a základy velkých kanálů
 • co představuje základní čakra
 • kolik základních čaker existuje
 • význam základních čaker
 • podobnost a odlišnost přední a zadní části základních čaker
 • strukturálně-funkční podobnost a odlišnost mezi základními čakrami
 • autonomní, integrální, dočasné a různorodé informačně-energetické zabezpečování základními čakrami
 • základ autonomních a integrálních informačně-energetických vzájemných výměn základních čaker
 • směřování základními čakrami pohlcovaných informačně-energetických hmot
 • mnohoúrovňové integrace základních čaker
 • co není známo o základních čakrách
Technologie vývoje čaker a PSI-fenomenálních schopností
 • algoritmus technologie vývoje čaker
 • algoritmus vývoje jedné čakry
 • posloupnost vývoje čaker
 • mentální řízení čaker (kontrola, korekce, stanovení otevřenosti a režimů fungování základů čakerních kuželů)
 • funkční aktivace čakerních kuželů a čaker
 • aktivace čakerní informačně-energetické vzájemné výměny
 • dýchání čakrami
 • čakerní barevné dýchání
 • čakerní vidění
 • čakerní přijímání informací
 • čakry a duchovnost
 • čakry a extrasenzorická citlivost
 • čakry a informačně-energetická citlivost
 • čakry a mimosmyslové přijímání
 • čakry a biolokace
 • čakry a jasnovidění
 • čakry a jasnoznání
 • čakry a apriorní znalosti
 • čakry a telepatie
 • čakry a Hellův efekt – telekinetické ohýbání kovových předmětů
 • čakry a PSI-fenomenální léčitelství
 • čakry a eniopedagogika
 • čakerní aktivace informačně-energetické jednoty lidské, pozemské, kosmické a božské duchovnosti v člověku
Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech čaker a jemnohmotných těl.
 
19.11.2011 HODONÍN – 83. VEŘEJNÁ přednáška
VÝUKA ENIOANATOMIE ČAKER, VÝVOJ ČAKER A JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
2011_11_19Dne 19.11.2011 se v Hodoníně uskutečnila 83. veřejná přednáška věnovaná výuce enioanatomie. Účastníkům je střídavě, podle časového programu, představena teoretická část (Teorie enioanatomie čaker), v praktické části (Technologie vývoje čaker) mohou vyvíjet a zdokonalovat své schopnosti a dovednosti. V rámci přednášky je vždy prováděno několik informačně-energetických aplikací s akcentem na vývoj čaker a jemnohmotných těl, jejich struktur a na využití eniopedagogiky pro intelektuální a mentální vývoj. Univerzální aplikace je ve větší míře zaměřená na sjednocenou výchovu, výuku, vývoj, harmonizaci, očištění, posílení, léčení, rekondici a zlepšení stavu zdraví každého účastníka.
Teorie enioanatomie čaker
 • klasifikace čaker
 • zabezpečování čakerními kužely úplné autonomie a integrálnosti informačně-energetické vzájemné výměny
 • funkční aktivity a režimy fungování čakerních kuželů a čakry
 • funkce čaker
 • čakerní systém
Technologie vývoje čaker a PSI-fenomenálních schopností
 • algoritmus technologie vývoje čaker
 • algoritmus vývoje jedné čakry
 • posloupnost vývoje čaker
 • mentální řízení čaker (kontrola, korekce, stanovení otevřenosti a režimů fungování základů čakerních kuželů)
 • funkční aktivace čakerních kuželů a čaker
 • aktivace čakerní informačně-energetické vzájemné výměny
 • dýchání čakrami
 • čakerní barevné dýchání
 • čakerní vidění
 • čakerní přijímání informací
 • čakry a duchovnost
 • čakry a extrasenzorická citlivost
 • čakry a informačně-energetická citlivost
 • čakry a mimosmyslové přijímání
 • čakry a biolokace
 • čakry a jasnovidění
 • čakry a jasnoznání
 • čakry a apriorní znalosti
 • čakry a telepatie
 • čakry a Hellův efekt – telekinetické ohýbání kovových předmětů
 • čakry a PSI-fenomenální léčitelství
 • čakry a eniopedagogika
 • čakerní aktivace informačně-energetické jednoty lidské, pozemské, kosmické a božské duchovnosti v člověku
Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech čaker a jemnohmotných těl.
 
8.10.2011 HODONÍN – 82. VEŘEJNÁ přednáška
VÝUKA ENIOANATOMIE ČAKER, VÝVOJ ČAKER A JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
2011_10_08Dne 8.10.2011 se v Hodoníně uskutečnila 82. veřejná přednáška věnovaná výuce enioanatomie. Účastníkům je střídavě, podle časového programu, představena teoretická část (Teorie enioanatomie čaker), v praktické části (Technologie vývoje čaker) mohou vyvíjet a zdokonalovat své schopnosti a dovednosti. V rámci přednášky je vždy prováděno několik informačně-energetických aplikací s akcentem na vývoj čaker a jemnohmotných těl, jejich struktur a na využití eniopedagogiky pro intelektuální a mentální vývoj. Univerzální aplikace je ve větší míře zaměřená na sjednocenou výchovu, výuku, vývoj, harmonizaci, očištění, posílení, léčení, rekondici a zlepšení stavu zdraví každého účastníka.
Teorie enioanatomie čaker
 • struktura čakry
 • obal čakry (stavba, funkce, význam)
 • monolitické a segmentové čakry
 • spojení čakerních kuželů jedné čakry a čakerních kuželů mezi čakrami navzájem
 • souvislost čakry s jemnohmotnými těly
 • topografie čakry (kde se nachází základ, tělo a vrchol čakerního kužele a čakry)
 • barevná pásma elektromagnetického spektra fungování čakry
 • struktury jemnohmotných těl vytvářející jednotlivé čakerní kužely a čakry celkově
Technologie vývoje čaker a PSI-fenomenálních schopností
 • algoritmus technologie vývoje čaker
 • algoritmus vývoje jedné čakry
 • posloupnost vývoje čaker
 • mentální řízení čaker (kontrola, korekce, stanovení otevřenosti a režimů fungování základů čakerních kuželů)
 • funkční aktivace čakerních kuželů a čaker
 • aktivace čakerní informačně-energetické vzájemné výměny
 • dýchání čakrami
 • čakerní barevné dýchání
 • čakerní vidění
 • čakerní přijímání informací
 • čakry a duchovnost
 • čakry a extrasenzorická citlivost
 • čakry a informačně-energetická citlivost
 • čakry a mimosmyslové přijímání
 • čakry a biolokace
 • čakry a jasnovidění
 • čakry a jasnoznání
 • čakry a apriorní znalosti
 • čakry a telepatie
 • čakry a Hellův efekt – telekinetické ohýbání kovových předmětů
 • čakry a PSI-fenomenální léčitelství
 • čakry a eniopedagogika
 • čakerní aktivace informačně-energetické jednoty lidské, pozemské, kosmické a božské duchovnosti v člověku
Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech čaker a jemnohmotných těl.
 
2.10.2011 BRATISLAVA – JEMNOHMOTNÁ TĚLA JAKO INFORMAČNĚ-ENERGETICKÝ ZÁKLAD PODSTATY ČLOVĚKA
2011_10_02_aDne 2.10.2011 se v Bratislavě uskutečnila přednáška v rámci systému přednášek nazvaných Univerzita přeměny člověka. Organizátorem byl Národný inštitút rozvoja práce a sociálnej komunikácie se sídlem v Bratislavě, Belopotockého 6. Docent Vasiľčuk mj. poskytl rozhovor, který je zveřejněn zde: www.skts.sk a www.nirpask.sk. V rámci přednášky bylo provedeno několik informačně-energetických aplikací, byly zodpovězeny dotazy. Děkujeme paní Mgr. Zuzaně Porubčanové, Ph.D. za organizaci celé akce.
 
 
   
17.9.2011 HODONÍN – 81. VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA
VÝUKA ENIOANATOMIE ČAKER, VÝVOJ ČAKER A JEMNOHMOTNÝCH TĚL ČLOVĚKA
2011_09_17Dne 17.9.2011 se v Hodoníně uskutečnila 81. veřejná přednáška věnovaná výuce enioanatomie. Účastníkům je střídavě, podle časového programu, představena teoretická část (Teorie enioanatomie čaker), v praktické části (Technologie vývoje čaker) mohou vyvíjet a zdokonalovat své schopnosti a dovednosti. V rámci přednášky je vždy prováděno několik informačně-energetických aplikací s akcentem na vývoj čaker a jemnohmotných těl, jejich struktur a na využití eniopedagogiky pro intelektuální a mentální vývoj. Univerzální aplikace je ve větší míře zaměřená na sjednocenou výchovu, výuku, vývoj, harmonizaci, očištění, posílení, léčení, rekondici a zlepšení stavu zdraví každého účastníka.
Teorie enioanatomie čaker
 • enioanatomie čaker
 • informačně-energetické hmoty budující čakry
 • čakerní okvětní lístek (forma, struktura, funkce, topograficko-funkční stavy)
 • osy pohybu čakerních okvětních lístků
 • čakerní kužel (forma, struktura, funkční frekvence, funkce)
 • monolitický a segmentový čakerní kužel
 • barevná pásma elektromagnetického spektra fungování jednotlivých čakerních kuželů
 • umístění čakerních kuželů v čakře
 • podobnost a odlišnost čakerních kuželů
 • klasifikace čakerních kuželů
 • význam čaker pro vývoj duchovnosti a PSI-fenomenality člověka
Technologie vývoje čaker a PSI-fenomenálních schopností
 • algoritmus technologie vývoje čaker
 • algoritmus vývoje jedné čakry
 • posloupnost vývoje čaker
 • mentální řízení čaker (kontrola, korekce, stanovení otevřenosti a režimů fungování základů čakerních kuželů)
 • funkční aktivace čakerních kuželů a čaker
 • aktivace čakerní informačně-energetické vzájemné výměny
 • dýchání čakrami
 • čakerní barevné dýchání
 • čakerní vidění
 • čakerní přijímání informací
 • čakry a duchovnost
 • čakry a extrasenzorická citlivost
 • čakry a informačně-energetická citlivost
 • čakry a mimosmyslové přijímání
 • čakry a biolokace
 • čakry a jasnovidění
 • čakry a jasnoznání
 • čakry a apriorní znalosti
 • čakry a telepatie
 • čakry a Hellův efekt – telekinetické ohýbání kovových předmětů
 • čakry a PSI-fenomenální léčitelství
 • čakry a eniopedagogika
 • čakerní aktivace informačně-energetické jednoty lidské, pozemské, kosmické a božské duchovnosti v člověku
Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech čaker a jemnohmotných těl.
 
18.6.2011 HODONÍN - VÝUKA ENIOANATOMIE, VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL, DUCHOVNOSTI A PSI-FENOMENALITY ČLOVĚKA
2011_06_18Dne 18.6.2011 se uskutečnilo 80. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Téma: zlaté jemnohmotné tělo a zlatá holografická integrace jemnohmotných těl (stavba, topografie, forma, části, struktura, vnitřní architektonika, identické, specifické a identicko-specifické funkce), jeho význam pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti. Možnosti sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčby nemocí, regenerace a rehabilitace člověka prostřednictvím zlatého jemnohmotného těla. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl s důrazem na zlaté tělo. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl jsou: poznání enioanatomické a eniopsychologické technologie, PSI-fenomenální procítění zlatých pásem elektromagnetického spektra; identifikace zlatého pásma elektromagnetického spektra (zapamatování pocitů při jeho procítění, jeho mentální představa, jeho vyvolávání, procítění, vizualizace aj.); informačně-energetické přijímání zlatých pásem elektromagnetického spektra čakrami; biolokace a skenování zlatých pásem elektromagnetického spektra a zlatého jemnohmotného těla prostřednictvím zlatých čakerních kuželů čaker; posloupnost PSI-fenomenálního poznávání pásem elektromagnetického spektra; koncentrace na zlatá pásma elektromagnetického spektra; PSI-fenomenální barevné vidění, jasnovidění, vidění aury; dosažení vizualizace informačně-energetické bioplazmy zlatých barevných pásem; výuka řízení vizualizované informačně-energetické bioplazmy, její holografické formostrukturování a tvorba hologramů různého účelu; eniopedagogika.
 
4.6.2011 HODONÍN - VÝUKA ENIOANATOMIE, VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL, DUCHOVNOSTI A PSI-FENOMENALITY ČLOVĚKA
2011_06_04Dne 4.6.2011 se uskutečnilo 79. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Téma: bílé jemnohmotné tělo a bílá holografická integrace jemnohmotných těl (stavba, topografie, forma, části, struktura, vnitřní architektonika, identické, specifické a identicko-specifické funkce), jeho význam pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti. Možnosti sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčby nemocí, regenerace a rehabilitace člověka prostřednictvím bílého jemnohmotného těla. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl s důrazem na bílé tělo. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl jsou: poznání enioanatomické a eniopsychologické technologie, PSI-fenomenální procítění bílých pásem elektromagnetického spektra; identifikace bílého pásma elektromagnetického spektra (zapamatování pocitů při jeho procítění, jeho mentální představa, jeho vyvolávání, procítění, vizualizace aj.); informačně-energetické přijímání bílých pásem elektromagnetického spektra čakrami; biolokace a skenování bílých pásem elektromagnetického spektra a bílého jemnohmotného těla prostřednictvím bílých čakerních kuželů čaker; posloupnost PSI-fenomenálního poznávání pásem elektromagnetického spektra; koncentrace na bílá pásma elektromagnetického spektra; PSI-fenomenální barevné vidění, jasnovidění, vidění aury; dosažení vizualizace informačně-energetické bioplazmy bílých barevných pásem; výuka řízení vizualizované informačně-energetické bioplazmy, její holografické formostrukturování a tvorba hologramů různého účelu; eniopedagogika.
  
14.5.2011 HODONÍN - VÝUKA ENIOANATOMIE, VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL, DUCHOVNOSTI A PSI-FENOMENALITY ČLOVĚKA
2011_05_14Dne 14.5.2011 se uskutečnilo 78. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Téma: růžové jemnohmotné tělo a růžová holografická integrace jemnohmotných těl (stavba, topografie, forma, části, struktura, vnitřní architektonika, identické, specifické a identicko-specifické funkce), jeho význam pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti. Možnosti sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčby nemocí, regenerace a rehabilitace člověka prostřednictvím růžového jemnohmotného těla. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl s důrazem na růžové tělo. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl jsou: poznání enioanatomické a eniopsychologické technologie, PSI-fenomenální procítění růžových pásem elektromagnetického spektra; identifikace růžového pásma elektromagnetického spektra (zapamatování pocitů při jeho procítění, jeho mentální představa, jeho vyvolávání, procítění, vizualizace aj.); informačně-energetické přijímání růžových pásem elektromagnetického spektra čakrami; biolokace a skenování růžových pásem elektromagnetického spektra a růžového jemnohmotného těla prostřednictvím růžových čakerních kuželů čaker; posloupnost PSI-fenomenálního poznávání pásem elektromagnetického spektra; koncentrace na růžová pásma elektromagnetického spektra; PSI-fenomenální barevné vidění, jasnovidění, vidění aury; dosažení vizualizace informačně-energetické bioplazmy růžových barevných pásem; výuka řízení vizualizované informačně-energetické bioplazmy, její holografické formostrukturování a tvorba hologramů různého účelu; eniopedagogika.
 
9.4.2011 HODONÍN - VÝUKA ENIOANATOMIE, VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL, DUCHOVNOSTI A PSI-FENOMENALITY ČLOVĚKA
2011_04_09Dne 9.4.2011 se uskutečnilo 77. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Téma: fialové jemnohmotné tělo a fialová holografická integrace jemnohmotných těl (stavba, topografie, forma, části, struktura, vnitřní architektonika, identické, specifické a identicko-specifické funkce), jeho význam pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti. Možnosti sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčby nemocí, regenerace a rehabilitace člověka prostřednictvím fialového jemnohmotného těla. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl s důrazem na fialové tělo. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl jsou: poznání enioanatomické a eniopsychologické technologie, PSI-fenomenální procítění fialových pásem elektromagnetického spektra; identifikace fialového pásma elektromagnetického spektra (zapamatování pocitů při jeho procítění, jeho mentální představa, jeho vyvolávání, procítění, vizualizace aj.); informačně-energetické přijímání fialových pásem elektromagnetického spektra čakrami; biolokace a skenování fialových pásem elektromagnetického spektra a fialového jemnohmotného těla prostřednictvím fialových čakerních kuželů čaker; posloupnost PSI-fenomenálního poznávání pásem elektromagnetického spektra; koncentrace na fialová pásma elektromagnetického spektra; PSI-fenomenální barevné vidění, jasnovidění, vidění aury; dosažení vizualizace informačně-energetické bioplazmy fialových barevných pásem; výuka řízení vizualizované informačně-energetické bioplazmy, její holografické formostrukturování a tvorba hologramů různého účelu; eniopedagogika.
 
26.3.2011 HODONÍN - VÝUKA ENIOANATOMIE, VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL, DUCHOVNOSTI A PSI-FENOMENALITY ČLOVĚKA
2011_03_26Dne 26.3.2011 se uskutečnilo 76. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Téma: šeříkové jemnohmotné tělo a šeříková holografická integrace jemnohmotných těl (stavba, topografie, forma, části, struktura, vnitřní architektonika, identické, specifické a identicko-specifické funkce), jeho význam pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti. Možnosti sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčby nemocí, regenerace a rehabilitace člověka prostřednictvím šeříkového jemnohmotného těla. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl s důrazem na šeříkové tělo. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl jsou: poznání enioanatomické a eniopsychologické technologie, PSI-fenomenální procítění šeříkových pásem elektromagnetického spektra; identifikace šeříkového pásma elektromagnetického spektra (zapamatování pocitů při jeho procítění, jeho mentální představa, jeho vyvolávání, procítění, vizualizace aj.); informačně-energetické přijímání šeříkových pásem elektromagnetického spektra čakrami; biolokace a skenování šeříkových pásem elektromagnetického spektra a šeříkového jemnohmotného těla prostřednictvím šeříkových čakerních kuželů čaker; posloupnost PSI-fenomenálního poznávání pásem elektromagnetického spektra; koncentrace na šeříkových pásmech elektromagnetického spektra; PSI-fenomenální barevné vidění, jasnovidění, vidění aury; dosažení vizualizace informačně-energetické bioplazmy šeříkových barevných pásem; výuka řízení vizualizované informačně-energetické bioplazmy, její holografické formostrukturování a tvorba hologramů různého účelu; eniopedagogika.
 
5.2.2011 HODONÍN - VÝUKA ENIOANATOMIE, VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL, DUCHOVNOSTI A PSI-FENOMENALITY ČLOVĚKA
2011_02_05Dne 5.2.2011 se uskutečnilo 75. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Téma: modré jemnohmotné tělo a modrá holografická integrace jemnohmotných těl (stavba, topografie, forma, části, struktura, vnitřní architektonika, identické, specifické a identicko-specifické funkce), jeho význam pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti. Možnosti sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčby nemocí, regenerace a rehabilitace člověka prostřednictvím modrého jemnohmotného těla. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl s důrazem na modré tělo. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl jsou: poznání enioanatomické a eniopsychologické technologie, PSI-fenomenální procítění modrých pásem elektromagnetického spektra; identifikace modrého pásma elektromagnetického spektra (zapamatování pocitů při jeho procítění, jeho mentální představa, jeho vyvolávání, procítění, vizualizace aj.); informačně-energetické přijímání modrých pásem elektromagnetického spektra čakrami; biolokace a skenování modrých pásem elektromagnetického spektra a modrého jemnohmotného těla prostřednictvím modrých čakerních kuželů čaker; posloupnost PSI-fenomenálního poznávání pásem elektromagnetického spektra; koncentrace na modrých pásmech elektromagnetického spektra; PSI-fenomenální barevné vidění, jasnovidění, vidění aury; dosažení vizualizace informačně-energetické bioplazmy modrých barevných pásem; výuka řízení vizualizované informačně-energetické bioplazmy, její holografické formostrukturování a tvorba hologramů různého účelu; eniopedagogika.
 
22.1.2011 HODONÍN - VÝUKA ENIOANATOMIE, VÝVOJ JEMNOHMOTNÝCH TĚL, DUCHOVNOSTI A PSI-FENOMENALITY ČLOVĚKA
2011_01_22Dne 22.1.2011 se uskutečnilo 74. setkání se zájemci o vývoj jemnohmotných těl v Hodoníně. Téma: tyrkysové jemnohmotné tělo a tyrkysová holografická integrace jemnohmotných těl (stavba, topografie, forma, části, struktura, vnitřní architektonika, identické, specifické a identicko-specifické funkce), jeho význam pro fylogenetický a ontogenetický vývoj člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkčních možností, PSI-fenomenality, duchovnosti, duševnosti a božskosti. Možnosti sjednocení výchovy, výuky, vývoje, léčby nemocí, regenerace a rehabilitace člověka prostřednictvím tyrkysového jemnohmotného těla. Proběhla diskuse, byly zodpovězeny otázky. Celkem 1 hodina byla věnována praktickému vývoji všech jemnohmotných těl s důrazem na tyrkysové tělo. Součástí praktického vývoje jemnohmotných těl jsou: poznání enioanatomické a eniopsychologické technologie, PSI-fenomenální procítění tyrkysových pásem elektromagnetického spektra; identifikace tyrkysového pásma elektromagnetického spektra (zapamatování pocitů při jeho procítění, jeho mentální představa, jeho vyvolávání, procítění, vizualizace aj.); informačně-energetické přijímání tyrkysových pásem elektromagnetického spektra čakrami; biolokace a skenování tyrkysových pásem elektromagnetického spektra a tyrkysového jemnohmotného těla prostřednictvím tyrkysových čakerních kuželů čaker; posloupnost PSI-fenomenálního poznávání pásem elektromagnetického spektra; koncentrace na tyrkysových pásmech elektromagnetického spektra; PSI-fenomenální barevné vidění, jasnovidění, vidění aury; dosažení vizualizace informačně-energetické bioplazmy tyrkysových barevných pásem; výuka řízení vizualizované informačně-energetické bioplazmy, její holografické formostrukturování a tvorba hologramů různého účelu; eniopedagogika.
  
 
Související odkazy
Veřejné akce, které proběhly v letech:
rok 2011 ● rok 2010 ● rok 2009 rok 2008rok 2007rok 2006rok 2005
 

Концепция, содержание, описанная деятельность и продемонстрированные программы являются интеллектуальной собственностью доцента Анатолия Васильчука, поэтому здесь не приведено детальное описание их осуществления. Полное или частичное перепечатывание в какой-либо формулировке, копирование или распространение информации, которая находится на этих сайтах, возможно только с включением имени автора (доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук). Актуализация содержания сайтов проводится регулярно. Последняя актуализация сайта 14.4.2014.

© 2002 – 2014 Доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук.
 Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka