Hlavní strana Vaše informace Články Odpuštění - cesta k osobní svobodě
Odpuštění - cesta k osobní svobodě Tisk
Vaše informace - Články
Sobota, 15 Říjen 2011 08:06
ODPUŠTĚNÍ - CESTA K OSOBNÍ SVOBODĚ
 
Naším základním cílem je láska. Vstupní branou lásky je odpuštění. Ano, je to zjednodušeno, ale funguje to! Láska je léčebná síla. Činí-li nám potíže milovat sami sebe, bývá tomu tak často proto, že nedokážeme odpouštět. Lebedíme si v naší „ spravedlnosti „ a máme pocit, že jsme v právu. Ano, patrně jsme v právu, ale zpravidla tím nejsme o nic šťastnější.
 
Jsme zatvrzelí, viníme všechno a všechny kolem nás a nehodláme si připustit, že to vše je jen naše neochota na něco prostě zapomenout. Ochota odpouštět otevírá dveře a sama ukazuje cestu. Někdy se stane, že dotyčná osoba dokonce sama zavolá a dá vám tak příležitost záležitost urovnat.
Cvičení na odpuštění:
  • Všechny problémy v našich osobních vztazích lze přičíst na vrub nedostatečné vůli odpouštět na té či oné straně. Pokusme se to vyřešit. Mějte na paměti, že hlavní je vždy začít u sebe. Zde je jednoduché cvičení pro zvýšení vaší vůle odpouštět:
  • Položte si otázku, co vám činí největší potíže odpustit.
  • Kdybyste tomu člověku chtěli doopravdy odpustit, jistě byste věděli jak. Co vám v tom brání?
  • Komu nemůžete odpustit. Proč?
  • Čím byste byli ochotni nahradit tuto negativitu?
  • Můžete vyměnit pochopení za odmítavost?
  • Můžete vyměnit soucit za zradu?
  • Můžete odpustit?
  • Jste ochotni vyměnit svůj starý pocit „ Zasloužím si špatné zacházení „ za „ Zasloužím si lásku a péči „ ?
  • Nakolik jste ochotni vzdát se starých postojů a přijmout novou svobodu, kterou přináší odpuštění?
Duševní rozcvička - Dnešní den je báječný další den na Zemi. Prožijeme ho v radosti. Nikdy mi nikdo nemůže vzít to, na co mám právo. Možná ještě nevím, jak odpouštět, ale jsem ochoten ( ochotna ) s tím začít. Vím totiž, že na každém kroku naleznu pomoc. Rozhoduji se odpustit každému, kdo mi v životě ublížil. Toto je můj den odpuštění. Odpouštím sobě za všechny své hříchy minulosti. Oprošťuji se od závaží viny a hanby.
Vzdávám se minulosti a rozhoduji se žít volně a radostně v tomto okamžiku. Jsem svobodný ( á ) a také ostatní jsou svobodní. Všichni jsme zajedno se silou, která nás stvořila.

Jsme v bezpečí a v našem světě je vše v pořádku.

Zdroj: www.zdravi4u.cz Iva Hédlová podle Louise L. Hay
 
Všechny popsané činnosti a představené programy jsou duševním vlastnictvím docenta Vasiľčuka, proto není uveden detailní popis jejich provádění. Šíření těchto stránek nebo jejich libovolné části jakoukoliv formou, jejich používání a propagaci je možno provádět pouze s uváděním jména autora (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.). Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Aktualizace obsahu je prováděna průběžně. Poslední aktualizace: 2.12.2017. © 2002 - 2017 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
  Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka