ENIOANATOMIE – NOVÁ VĚDA O ČLOVĚKU
 
Rozhovor s doc. Anatolijem Vasiľčukem, CSc.
Vyšlo ve slovenském časopisu Harmonia č. 11/12, prosinec 2011
 
harmonie_obalka_webV roce 2009 vyšla Vaše 9. monografie Enioanatomie jemnohmotných těl člověka, která je výsledkem spolupráce ukrajinského, slovenského a českého národa. Vysvětlete prosím našim čtenářům, co je to enioanatomie?
Je obor studující stavbu, tvary, struktury a vzájemné vztahy jemnohmotných těl člověka jako koncentrovaný informačně-energetický projev objektivní vesmírné reality při nepřetržité informačně-energetické vzájemné výměně těl s Vesmírem a všemi objekty Vesmíru. Enioanatomie také popisuje nejenom základní stavební informačně-energetické hmoty, individuálně-univerzální a specifické životní informačně-energetické bioplazmy jemnohmotných těl, ale i uložení, topografii, tvary, struktury, holografické integrace, funkce a význam jemnohmotných těl pro výchovu, výuku, léčení, regeneraci, rehabilitaci a rekondici člověka. Umožňuje kategorizaci jemnohmotných těl, jejich struktur, funkcí a významu do přesné a jednoznačné terminologie podle objektivních vlastností jednotlivých celků a součástí.
Co znamená předpona enio?
enio (foneticky eněrgoinformacionnyj obměn) – energoinformační výměna. Zkratka, předpona slov, výrazů s významem energoinformační, informačně-energetický.
Jaký je cíl enioanatomie?
Poznání enioanatomie jemnohmotných těl člověka, významu jemnohmotných těl pro jeho biologický a informačně-energetický život, výchovu, výuku, zdokonalení a projev vlastností, zvláštností, schopností a funkčních možností v procesu biologicko-sociální činnosti. Uvědomování si významu jemnohmotných těl pro fylogenetický, ontogenetický a evoluční vývoj člověka. Přínos enioanatomie pedagogice, psychologii, biologii, medicíně, sociologii, filozofii, teologii a jiným oborům spojeným s výchovou, výukou a vývojem člověka. Vysvětlení skutečnosti, že jemnohmotná těla jsou hmotnými nosiči informací fylogenetického vývoje člověka, že jsou schopna hromadit, chránit a tvořit informace, že mají fylogenetickou paměť, jsou informačně-energetickým základem člověka, jeho věčnou informačně-energetickou formou života, jeho podstatou, a tím, co v pozemských podmínkách umožňuje biologickou formu života. Dosažení poznání toho, že se v člověku projevuje jednota hmotného a duchovního, lidského, pozemského, kosmického a božsko-duchovního, minulého, přítomného a budoucího. Člověk představuje informační jednotu člověka minulého, současného a budoucího. Odůvodnění, proč je život člověka věčný a v jaké formě se projevuje život na Zemi a ve Vesmíru. Poznání původu člověka.
Co je objektem výzkumu enioanatomie?
Objektem enioanatomie je 15 primárních základních jemnohmotných těl, 61 sekundárních komponentních a 105 sekundárních identických jemnohmotných těl, celkem tedy dnes známých 181 jemnohmotných těl. Výuce a výzkumu podléhá stavba, uložení, topografie, forma, struktura, vzájemné vztahy, funkce, fyzikální a morfologické charakteristiky každého jemnohmotného těla, jeho informačně-energetické hmoty a význam jemnohmotných těl ve všech sférách života člověka.
harmonie_text-12V definici enioanatomie jsou slova jemnohmotná těla člověka. Vysvětlete prosím, co to znamená?
Jemnohmotné tělo je primární informačně-energetický hologram člověka, který je Bohem (Vesmírem) vytvořený z informačně-energetických hmot protoenergoinformačního pole Vesmíru. Jemnohmotná těla jsou koncentrovaným informačně-energetickým projevem objektivní vesmírné reality ve formě člověka. Jsou tvořena souborem a spojením informací, mikročástic, světla, energií, informačně-energetických substancí a bioplazem jednoho, dvou, tří a více barevných pásem elektromagnetického spektra informačně-energetických polí božsko-duchovního, kosmického, pozemského a lidského původu z minulého, přítomného a budoucího času. Každé jemnohmotné tělo má vnitřní a vnější část. Podle vnitřních částí jemnohmotných těl se uskutečňuje morfogeneze fyzického těla. Fyzické tělo je strukturováno stejně jako vnitřní část kteréhokoliv jemnohmotného těla. Vnější části jemnohmotných těl se navzájem liší formou, velikostí, hustotou a strukturou. V holografické integraci jemnohmotných těl jsou všechny jejich vnější části strukturované. Jemnohmotná těla jsou primární, fyzické tělo je sekundární, jsou mikrokosmem, ve kterém se zrcadlí makrokosmos.
Co člověku přináší enioanatomie jemnohmotných těl?
Enioanatomie přináší nejenom nové znalosti o člověku a pro člověka nové možnosti, ale umožňuje také vnést zásadní změny do technologií nebo vypracovat nové technologie eniopedagogické, eniopsychologické, eniofyziologické, eniomedicínské, enioduchovní a jiné eniologické sféry života člověka; všestranného, harmonického, vyváženého a univerzálního vývoje jemnohmotných těl; vytvoření informačně-energetického základu vývoje, zdokonalování a projevu PSI-fenomenálních schopností; vývoje člověka do takového stadia, které umožní transformovat psychické vlastnosti, zvláštnosti, schopnosti a možnosti na PSI-fenomenální úroveň; včasné prevence vývoje nemocí, dosahování stoprocentního uzdravování z jakýchkoliv nemocí a umožnění života bez nemocí a mnoho jiného.
Co může člověku dát tato Vaše monografie?
Obsah monografie umožňuje studovat enioanatomii jemnohmotných těl člověka, pochopit význam jemnohmotných těl, vidět perspektivu a praktické využití enioanatomických znalostí v mnoha sférách a aspektech života člověka. Již dnes může být enioanatomie jemnohmotných těl člověka součástí základu kontroly, hodnocení, prognózy, diagnostiky, vědeckých výzkumů a získávání všestranných informací nejenom o člověku ve všech sférách a aspektech jeho života, ale i o technologiích, metodách a prostředcích výchovy, výuky, vývoje, zdokonalování, léčení, regenerace, rehabilitace, rekondice, profesní přípravy, tréninku, socializace člověka a mnoho dalšího.
Co znamená vývoj jemnohmotných těl pro člověka?
Vývoj jemnohmotných těl člověka je univerzální technologie sjednocení výchovy, výuky, vývoje, zdokonalení, léčby, regenerace, rehabilitace a rekondice člověka; všestranného a harmonického informačně-energetického, fyzického, psychického, intelektuálního, mentálního, emocionálního, morálního, estetického, etického, duchovního, duševního, božského vývoje a projevů člověka; maximální realizace možností člověka v profesní činnosti – ve vědě, medicíně, kultuře, umění, politice, diplomacii, sportu, podnikání, léčitelství a v jakékoliv jiné sféře lidské činnosti; profylaxe a léčení těžkých nemocí; nedopuštění sociálních a životních krizí, problémů a neúspěchů; prodloužení zdravého pozemského života a mnoho jiného.

Jolana Vyskočilová

 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka