Pod kožu Anatolija Vasiľčuka
Rozhovor docenta Vasiľčuka pro server Senican.sk

23. máj 2012 10:36
Bol to deň, keď som ráno ukončil jednu nevydarenú spoluprácu. Poznáte ten úžasný pocit, kedy vám spadne kameň zo srdca. Okamžite sa rozvinul sled neočakávaných udalostí, ktoré viedli až k tomuto rozhovoru s veľmi zaujímavým človekom. K ničomu konkrétnemu sme sa nedostali, boli prvé slová Anatolija Vasiľčuka bezprostredne po rozhovore, ale aj cesta môže byť cieľ.
 
Kedy ste sa narodili?
Pred 64 rokmi na Ukrajine, v dedinke Šeršni, 23. 2. 1949. Tam som žil do svojich 14. rokov. Potom som odišiel do Ľvova, kde som študoval na Technickom učilišti automatické telefónne spojenie a súčasne pokračoval vo výučbe na základnej škole. Potom som vyštudoval jednu vysokú školu, druhú vysokú školu, tretiu a tak.

Aké ste mali detstvo?
Ako každý obyčajný človek. Nič zvláštne sa nestalo, okrem toho, že som mohol predvídať udalosti na niekoľko rokov dopredu. Tejto schopnosti som nevenoval žiadnu pozornosť. Nemyslel som si, že je to niečo zvláštne. Keď som bol asi v siedmej triede, objavil som v časopise Život a veda vedecký článok o bioplazme človeka. Od toho okamihu sa vo mne prebudil záujem o také veci. Po škole som pracoval ako technik telefónneho spojenia. Ako mladý človek som sa venoval športovej gymnastike, bol som v nej majster športu. Dva roky som bol na vojne. Nastúpil som tam na vyššie vojenské politické učilište. Keďže som bol športovec, neskôr som prestúpil do športového vojenského oddielu, kde som bol rok a pol.

Získali ste nejaké medaily?
Ak myslíte na majstrovstvách sveta, tak také nie. Až také nadanie som nemal, aby som bol vrcholový športovec. Jednu vysokú školu mám z telovýchovy. Je to vynikajúca škola, ktorá mi dala veľa vedomostí z oblasti medicíny zdravého človeka a športovej medicíny. Bohužiaľ spoločnosť nesprávne hodnotí tento smer výučby, ktorá obsahuje anatómiu, morfológiu, biomechaniku, biochémiu, fyziológiu, psychológiu, pedagogiku, filozofiu, metrológiu, športové disciplíny. Súčasne som robil dve školy. Jednu dennou formou a druhú diaľkovo. Študoval som ešte odbor psychológie.

V období, keď ste boli na vojenskej službe, bolo okupované Československo...
My sme sa na tom nepodieľali, lebo mali z nás strach, že s okupáciou nebudeme súhlasiť. Športovci boli viac otvorení, stretávali sme sa na súťažiach. Nám to oficiálne ani neoznámili. Dostávali sme skreslené informácie. O udalostiach sme sa dozvedeli z rozhlasu a televízie. Nebolo to jednoduché...
 
V čom to bolo pre vás zložité?
Boli sme mladí, neuvedomovali sme si sociálny význam udalostí pre obyčajných ľudí. Teraz, ako dospelý človek chápem, dokážem si predstaviť, čo vtedy prežíval váš národ, keď zo všetkých strán vstúpila do vašej krajiny armáda.

Ako ste spoznali manželku?
Spoločne sme športovali, žena robila basketbal. Som ženatý od 69. roku, mám jednu dcéru, vnučku.

Aké svadby bývajú na Ukrajine?
Krásne. Pretože sme boli chudobní, žiadnu svadbu sme nemali. S priateľmi sa otvorila fľaša šampanského, pár fliaš minerálky a to bolo všetko. Podľa ukrajinskej ľudovej tradície sú svadby neobyčajne duchovno založené.

Dokázali ste študovať bez peňazí? Mali ste štipendium?
Mal som samé päťky, to u vás ako samé jednotky. Mám červený diplom s vyznamenaním. Aby som mohol študovať, pracoval som na železničnej stanici ako prekladač vagónov. Bola to náročná fyzická práca. Pracoval som aj ako nočný strážnik.
Čo vás tak hnalo do štúdia toľkých smerov?
Neviem prečo. Pochopil som jednu vec - z chudoby sa dostanem, iba keď budem kvalitným a vzdelaným človekom.

V čom kvalitný?
Vo všetkých smeroch. Vedieť dobre pracovať, byť vzdelaným, robiť takú prácu, ktorá by bola na úžitok ľuďom. Aby som mohol odviesť dobrú prácu, potrebujem k tomu vedomosti. Bez vedomostí nič neurobím. Vo vašom povolaní je to rovnaké. Ako novinár musíte poznať, čo znamená slovo. Slovo má veľký duchovný význam. Aj v Biblii je napísané, že na začiatku bolo slovo a slovo bolo Boh.

Pre mňa je už myšlienka dôležitá...
Správne, keď je slovo premyslené ..., v procese premýšľania slova sa formuje informačno-energetický hologram. Keď je dobrý nápad, zavŕšená myšlienka, taký hologram má obrovskú silu. Myšlienka je schopná ovplyvniť nielen správanie človeka, ktorý ju formuje, ale aj myslenie tisícov ľudí. Taký hologram existuje tisíce rokov, nikdy nezmizne. Preto človek musí byť zodpovedný za to, ako myslí, musí poznať čo znamená myšlienka, kam je nasmerovaná, aký význam má pre neho, pre ostatných ľudí a ako bude ovplyvňovať vývoj ľudskej civilizácie. Myšlienka je nezničiteľná a je večná, pretože má informačný základ. Fixuje sa v Jednotnom informačno-energetickom poli Vesmíru. Odtiaľ pôsobí na každého z nás. Bohužiaľ, v modernej edukológii nie je zapojená do výchovy človeka. Pochopiteľne existuje, ale neuvedomujeme si jej význam. Ľudia dovoľujú sebe dosť často negatívne, deštruktívne, dokonca aj antiduchovné myslenie. A to je vaša práca, aby ste to zmenili. Musíte cítiť duchovný význam slova, myslieť nielen na čistotu samotného jazyka, to je jasné, ale aj aký duchovný význam má všetko to, čo budete písať. Keď poľnohospodár zle spracuje pôdu, uvidí takmer ihneď, akú úrodu dostane. O dva mesiace sú vidieť výsledky. So slovom je to zložitejšie. Výsledky môže ľudstvo spoznať aj za desiatky rokov. Uvedomiť si to je dosť zložité. Človek nikdy nepremýšľa o udalostiach, ktoré sa môžu stať o dvadsať, tridsať, päťdesiat rokov a mal by o tom premýšľať.

Vždy ste boli taký uvedomelý ako dnes?
Nie vždy, bohužiaľ. Musím sa priznať - nie vždy. Niektoré aspekty som si uvedomoval, ale nie až tak, ako dnes. Keby som mal v mladosti tie vedomosti, čo mám dnes, bol by som lepším človekom, viac duchovne vychovaným. Nielen ja, ale tisíce ľudí by uvažovali inak, pochopili by, prečo žijú na zemi. Vieme, že úlohou každého človeka je zasadiť strom, postaviť dom a zrodiť nový život. To vie každý. Je však aj iná, duchovná povinnosť, o ktorej nehovoríme. Najdôležitejšia duchovná povinnosť je tvoriť životné informačno-energetické prostredie, ktoré umožňuje ľudský život, umožňuje každému človeku zachovať svoju identitu a nestratiť ju. Musíme pochopiť, že v podmienkach Zeme sú v človeku zjednotené dve formy života. Informačno-energetická forma života, ktorú môžeme nazvať duchovnou, ktorá podmieňuje biologickú formu života. V človeku sa duchovná forma prejavuje jemnohmotnými telami. Dnes poznáme 15 základných, 61 komponentných a 105 identických jemnohmotných tiel. Dokopy má človek 181 jemnohmotných tiel. Ak by sme spočítali aj iné roviny, tak dnes poznáme 1196 jemnohmotných tiel. Otázkou je, či dnes spoločnosť potrebuje tieto vedomosti. Vieme, že ľudstvo nevyužilo vedomosti ani jedného z nich. Nepotrebuje ich, protože o nich nemá dostatok dôveryhodných informácií. Všetko, čo je napísané, sa väčšinou týka fyzického tela. Niečo sa popísalo o aure človeka a jeho jemnohmotných telách.

Čo to jemnohmotné telo vlastne je? Ako si ho mám predstaviť?
Je to primárny informačno-energetický hologram, ktorý je tvorený z informačno-energetických hmôt protoenergoinformačného pola vesmíru. Má dve časti, vnútornú a vonkajšiu. Vnútorná časť je štruktúrovaná ako naše fyzické telo. Vlastne musím vravieť opačne, naše fyzické telo je sformované ako vnútorná časť jemnohmotných tiel. Podľa hologramu vnútorných častí jemnohmotných tiel sa uskutočňuje morfogenéza fyzického tela. Fyzické telo sa vyvíja podľa holografickej matrice vnútorných častí jemnohmotných tiel. Integrálny hologram vnútornej časti jemnohmotných tiel zabezpečuje morfogenézu, udržuje formu, štruktúru, topografiu a vnútornú architektúru fyzického tela v ontogenéze.

Má ich každý človek?
Áno. Každý z nás ich má rovnaký počet, ale inak vyvinuté. Preto sa líšime svojimi schopnosťami, vlastnosťami a funkčnými možnosťami. V Biblii je napísané, že Boh nás stvoril na svoj obraz. Podobnosť s Bohom však nie je vo fyzickom tele, ale v jemnohmotných telách, ktorých je veľa. Teraz, v ktorom je tá podobnosť? Moment stvorenia ľudí nie je známy. Moderná veda sa domnieva, že ľudský život na Zemi vznikol pred 500 miliónmi rokov. Opakovane pred 25 miliónmi rokov v oblasti dnešného Iránu. Sú tri teórie, evolučná, fenomén kozmu a vznik cez stvoriteľa. Všetky tri teórie majú svoje slabé aj silné stránky pri vysvetlení vzniku človeka na zemi. Ak budeme vychádzať z pozície vedy, čo vie, tak proces vzniku života na Zemi je nepoznaný jav.

Jemnohmotné telá ste objavili vy?
Nie, ja nie. Objavilo ich ľudstvo pred 7000 tisíc rokmi. Už vtedy boli známe, rozprávali o nich.

Ako ste sa po ne dostali?
Ja proste vidím auru a neskôr som čítal celosvetovú literatúru a pochopil som, že existujú. Fixujú auru človeka a sú technológie, ktoré sú schopné pozorovať vonkajšie obaly jemnohmotných tiel. Nie je to otázka na diskusiu, či existujú, alebo nie. Je to len o ich poznaní a sprostredkovaní vedomostí o nich ľuďom, aby napomáhali človeku realizovať svoje možnosti. Keby vedomosti o jemnohmotných telách boli vložené do medicíny, psychológie, pedagogiky, sociológie, bolo by možné dosiahnuť zjednotenie procesov liečby, výchovy a výučby.

Ako je možné, že za 7000 rokov sa nedostali do týchto procesov?
Pretože je veľmi zložité robiť výskum. Nie sú také vedecké prístroje, ktoré by dovolili pozorovať jemnohmotné telá. Ľudia, ktorí ovládajú schopnosť jasnovidenia, schopnosť prijímať apriórne vedomosti, ovládajúci psychometriu, oni môžu opísať jemnohmotné telá, môžu ich pozorovať. Ale takýmto ľuďom sa nedôveruje.

Prečo lekárom dôverujeme a im nie?
Viera je sprevádzaná štátnou politikou, musí mať štátnu podporu, systém výučby a tej nie je. Nie je dostatok informácii, aby spoločnosť pochopila význam jemnohmotných tiel, ich využitie v prospech človeka. Trošičku pofantazírujme. Keby mal človek univerzálne vyvinuté jemnohmotné telá a žil by na zemi tisíc rokov, nemal by bolesti, utrpenie. Nepotreboval by infraštruktúru, ktorú dnes využíva. Žil by v harmónii s prírodou. Ovládal by schopnosti materializácie a dematerializácie. V priebehu niekoľkých minút by pre seba vytvoril infraštruktúru v podmienkach prírody, neničil by životné prostredie. Čo robíme dnes?

Presný opak...
Nie je iná forma života na Zemi, ktorá ničí životné prostredie, iba človek. Ak by nebolo vojen a bol by mier, možno o 500 rokov budú o jemnohmotných telách hovoriť v materských školách. Budú základom výchovy človeka. A možno až o tisíc rokov, je to veľmi zložitá vec. Modernej medicíne trvalo koľko rokov, než vedomosti o biochémii krvi využila v praktickej medicíne? Viac ako 150 rokov. Bavíme sa o problematike, týkajúcej sa vedomostí kvantovej fyziky, mikročastíc.

Na chvíľu by som si oddýchol od enioanatómie. Kedy ste prišli do Čiech, z akého impulzu?
Je to jednoduché. Pozvali ma kamaráti na návštevu. V tom období som už mal záujem niečo napísať. Boli tu pre mňa dobré podmienky, neznáme prostredie, nikto ma nerušil, mohol som v pokoji pracovať. Pôvodne som prišiel na jeden rok, maximálne. Odvtedy uplynulo viac ako 15 rokov.:)

Aký máte pracovný režim dňa?
O 6. hodine ráno vstanem, 2,5 hodiny špeciálne meditujem. Potom píšem. Od 18:00 hod. pracujem s ľuďmi na vývoji ich osobnosti prostredníctvom jemnohmotných tiel. Ide o tak univerzálnu technológiu, že vzniká vynikajúci terapeutický efekt. Keď sa rozvíjajú jemnohmotné telá, človek sa dokáže uzdraviť z akejkoľvek choroby.

Mňa by zaujímalo, ako prebieha vaše meditovanie?
Všetko je nasmerované na jemnohmotné telá. Počas takejto meditácie sa rozširuje vedomie človeka, dostávam sa do stavu extrasenzorickej a mimozmyslovej citlivosti. Nadobúdam schopnosť vidieť jemnohmotný svet a cestovať v čase.

Cestovať v čase?
Áno. Vyvíja sa schopnosť uvedomovať si minulý a budúci čas. Som schopný byť v stave mimotelesnej projekcie.

Nie je to pre človeka nebezpečné?
Áno, ak by nemal vedomosti, mohol by človek stratiť svoju informačno-energetickú identitu. Bude neadekvátne, psychoemocionálne reagovať na blízke okolie. Bude neschopný objektívne zhodnotiť svoje sociálne postavenie, svoje povinnosti. Na také veci treba človeka zaškoliť. Nemôžeme prečítať učebnicu chirurgie a zobrať skalpel a ísť hneď operovať.

Kedy ste začali s meditáciami, ako ste k nim dospeli?
Keď som s nimi začal, nevedel som, čo to meditácia je. Na vlastné nebezpečenstvo som sa snažil a postupne som sa zdokonaľoval. Mal som veľké šťastie na stretnutie s Džunou Davitašvili po obhájení kandidátskej práce. Ona nasmerovala moje vedomie na PSI fenomenálnu činnosť človeka. Džuna robila v Moskve dvojtýždňové kurzy, semináre, na ktorých mi dala základné vedomosti o informačno-energetickej terapii.

Čo je to za terapiu?
Ide o liečbu pomocou biopola človeka. V základoch dnešnej modernej technológie a parapsychológie, psychotroniky, eniopsychológie, energoinformačnej technológie nie je jemnohmotná podstata človeka. Tou sú jemnohmotné telá. Je to pre vás zložité na pochopenie. Čo je základom modernej medicíny? Anatómia človeka, morfológia, cytológia, histológia, fyziológia, biochémia a psychológia. Keby sme ich z medicíny vyčlenili, vznikol by chaos. Preto základom eniomedicíny, informačnej, kvantovej a duchovnej medicíny musia byť enioodbory o človeku.

Mám skôr pocit, že nad tým všetkým trónia lieky...
Lieky vznikli, keď sa spoznali potreby chorého človeka. Vytvorili sa na normalizovanie fyziologických procesov v organizme.

Dajú sa liekmi liečiť aj jemnohmotné telá?
Tam nefungujú. Fyzické telo je v symbióze s jemnohmotnými telami, nie je schopné bez nich existovať. Bez nich by nebol možný biologický život. Keby človek nejakým spôsobom stratil čo len jedno jemnohmotné telo, po čase by aj zdravý človek zomrel.

Akým spôsobom by ho mohol stratiť?
Neviem, dokonca môžeme získať cudzie jemnohmotné telo, čo bolo pozorované. Človek sa môže prejavovať dvomi osobnosťami. Vysvetľuje sa to tým, že do jemnohmotných tiel človeka sa implantovalo cudzie žlté jemnohmotné telo, emocionálne. Začne sa prejavovať vedomím druhého človeka. Akoby v ňom boli dve bytosti. Je to dosť zložitý psychický a emocionálny problém. Predstavte si, že by sa na vás vaša manželka pozrela a spýtala by sa vás, kto ste, nepoznala by vás. Otočila sa, opäť sa na vás pozrela a spýtala by sa, kedy ste prišli domov. Ako komunikovať s takou manželkou?

Poraďte...
Predstavte si inú situáciu, v spálni...
 
Akú?
Milovali by ste sa s manželkou a v jednom momente by vám povedala, že vás nepozná...

Zamyslím sa, či som trafil večer domov...:), chcete mi naznačiť, že by sme mohli byť ovládaní cez jemnohmotné telá?
Bolo by to možné, ale jemnohmotné telá sú tak postavené, aby človeka chránili. Iba, keby neboli dostatočne vyvinuté, boli by patologické, vyčerpané, mali by nedostatočný energeticko-informačný potenciál, vtedy ho nie sú schopné ochrániť. V takých momentoch je možné ovládnuť človeka.

Ak sú jemnohmotné telá choré, ako im viete pomôcť?
Im stačí dodať identickú informačno-energetickú hmotu a implantovať do nich hologram enioanatomickej normy, aby normalizovali svoju štruktúru, svoje funkcie, topografiu, aby nastal proces od patológie k norme. Také prostredie a enioanatomické hologramy môže vytvoriť človek, ktorý ovláda eniologické, enioanatomické a eniopsychologické technológie. Potom by bol mentálne schopný vytvárať uzdravujúce prostredie a enioanatomický hologram. Jemnohmotné telá reagujú u chorého človeka okamžite. Chorý človek cíti úľavu už počas aplikácie. Problém je len v tom, že nie sú takí odborníci, ktorí by ovládali tieto technológie.

Sú vymyslené také technológie?
Sú opísané v monografii jemnohmotných tiel.

Vy disponujete takou technológiou?
Áno, ovládam ju dokonale. Vymyslel som ju, je to môj vynález. Je to technológia vo sfére eniopsychológie, základom ktorej sú enioanatomické vedomosti o jemnohmotných telách.

Skúste mi to nejako objasniť...
Je to zložité. Človek musí dokonalo ovládať základy eniologie, eniomedicíny, enioanatómie, eniopsychológie, eniopedagogiky, technológie relaxácie, koncentrácie, holografické obrazové enioanatomické predstavy, vizualizácie, rytmické farebné dýchanie, zvlášť čakrami, vonkajšími obalmi jemnohmotných tiel a filtračními membránami hviezdnych kanálov, eniodýchania, meditácie, tvorby enioanatomických hologramov, ich riadením, implantácie do jemnohmotných tiel a sekvestrácie z jemnohmotných tiel a technológiami naplnenia hologramov rôznym informačným obsahom. Ak človek toto všetko ovláda, môže normalizovať poruchy a patológie jemnohmotných tiel.
Učiteľ by mohol odovzdávať svoje vedomosti cez informačno-energetické technológie z oblasti eniopedagogiky. Súčasne by odovzdával vedomosti človeku z tisícov kníh, z celých knižníc. Ak je človek pripravený, tak o päť minút je možné odovzdať informácie vo veľkosti národnej knižnice. Takto je možné urýchliť poznanie všetkých enioodborov o človeku.

Videli ste film Matrix? Tam si dal Neo na hlavu prístroj a o pár sekúnd sa naučil vedomosti mnohých kníh. Takto nejako by to mohlo fungovať?
Áno, ale bez prístrojov.:) Neznamená to však, že keby boli človeku aplikované informácie celej národnej knižnice, že ich po aplikácii bude hneď aj ovládať. Nie. Ale informácie tých vedomostí už budú v jemnohmotných telách. Keď sa ich nahromadí kritické množstvo, človek začne myslieť správne. Keby sa učil klasicky, vznikne uňho pocit, že už to všetko dobre vie. Bude mu stačiť si to raz prečítať, a už tomu bude rozumieť, pamätať si. Ľahko si vybaví akékoľvek vedomosti, informácie, ktoré kedykoľvek počul, videl, prečítal. Taký človek má fenomenálnu pamäť, správne myslí. Ak by ste sa ho spýtali, odkiaľ to vie, nevedel by odpovedať. Podstata človeka je v jemnohmotných telách. Už som vám povedal, že jemnohmotné telá sú informačno-energetický hologram, tvorený z informačno-energetických hmôt protonergetického pola vesmíru, stvorený otcom stvoriteľom. Moment tvorby je pre ľudstvo neznámy, nikto ho nepozná, ani ja ho neviem. Je pre nás tajomstvom, neviem, či bude dovolené ľuďom poznať moment vzniku človeka na zemi, či je ho možné poznať. To, čo si predstavujeme, je obsahom našich jemnohmotných tiel, ako myslíme, žijeme, cítime, naše prejavujúce sa emócie. Sú popísané také prípady, že je možný život bez mozgu. Medicína pozná fakty, kedy človek žil, ale mozog nemal. Z pozície enioanatómie môžeme bez mozgu žiť pod jednou podmienkou. Keď u takého človeka informačno-energetická forma života bude mať prednosť. Súmernosť je rovnaká v biologickej aj v informačno-energeticke forme. Keď bude informačno-energetická forma prevyšovať biologickú formu, tkanivá nášho fyzického tela budú transformované na jemnú rovinu. Proces myslenia a vedomia človeka... ako by som vám to vysvetlil, aby ste to pochopili... Mozog je biologické tkanivo, je formované, štruktúrované, každá štruktúra má svoju funkciu. Prebiehajú v ňom zložité elektromagnetické a biochemické procesy, naše myslenie. Naša citová stránka je v súlade so zmyslovými orgánmi. Jemnohmotné telá nášmu mozgu dodávajú informačno-energetickú hmotu s určitým informačným obsahom. Táto hmota dráždi nervové centrá, kde vznikajú biochemické a elektromagnetické procesy.

Kam mierite s predstavou života bez mozgu?
Existujú fakty, že človeku atrofoval mozog, nevieme prečo, či pod vplyvom patológie, choroby alebo je mozog ako orgán zbytočný. Jeho funkciu na seba prevzali jemnohmotné telá. Naše fyzické telo je rovnaké ako vnútorné časti jemnohmotných tiel. Koľko má človek mozgov? Každý povie, že jeden. Ale pozor! Je to len jeden mozog vo fyzickej rovine. Z pozície jemnohmotných tiel má každé z nich jeden mozog, eniomozog. Červené telo má mozog, oranžové tiež, až 181. telo. Ak dnes poznáme 1196 jemnohmotných tiel, tak je aj toľko mozgov.

1196 je konečné číslo?
Otázka jednoduchá, ale odpoveď je veľmi ťažká. Nevieme, koľko ich presne je.

Každé jemnohmotné telo má inú farbu?
Každé jemnohmotné telo má inú farbu a funguje v určitých pásmach elektromagnetického spektra. Červené telo funguje v červenom pásme elektromagnetického spektra, zelené v zelenom, zlaté v zlatom atd. Fungovanie v pásmach elektromagnetického spektra nie je závislé od nášho vedomia, je podstatou vzniku človeka.

Aký je rozdiel medzi jemnohmotnými telami a aurou?
Aura je súbor svetla všetkých jemnohmotných tiel. Každé jemnohmotné telo má svoju farbu. Z tisíc ľudí, ktorí majú dar jasnovidectva, tak len jeden z nich môže vidieť a preniknúť do štruktúry aury. Z pozície času existencie vo vesmíre môžeme povedať, že aura je dočasná a večná. Dočasná existuje počas života človeka. Večná existuje večne. Svojimi večnými jemnohmotnými telami je človek večný, nesmrteľný. Keby sme si túto jednoduchú vec uvedomili, správanie človeka na zemi by sa zmenilo. Pochopil by, že žije večne, že jeho činy, prežitky ,emócie, myslenie, tieto informácie s ním zostanú naveky. A nielen s ním. Fixujú sa aj v rodinnom informačno-energetickom poli. Tieto informácie budú ovplyvňovať aj budúce generácie. Pozemský život človeka tvorí informačno-energetický základ pre budúce generácie, ktorý ich bude ovplyvňovať. Naše chovanie podmieňuje životnú perspektívu našich detí, vnukov, budúce generácie. Moderná ľudská civilizácia podmieňuje budúcnosť.

Častý argument rodičov, prečo tak veľa pracujú je, že to robia pre svoje deti...
Niektorí jedinci sú disciplinovaní, pracovití, snažia sa a konečný výsledok je životné sklamanie, chaos, neúspech, depresia, choroba. Väčšina následkov je v príčinne-následkových zákonitostiach. Každý človek pozná slovo karma. Akú informáciu dnes vytvoríme, taká bude podmieňovať náš život zajtra, v budúcnosti. Keby to bolo tak, že so smrťou človeka sa končí informačný obsah, ktorý získal počas svojho života, tak by to bolo príliš dobre. Dobrý človek zanecháva informačno-energetický obsah duchovnosti, božskosti, etiky, estetiky. Zlý človek zanecháva informácie, ktoré nie sú v súlade s morálnou spoločnosťou, s duchovnosťou, s identitou človeka. Čo s tým urobíme?
Musíte prísť na prednášku, kde sa dozviete viac o stavbe jemnohmotných tiel, o technológii vývoja človeka.

To je už pre ľudí, ktorí prejavia hlbší záujem...
Ako by som vám to povedal na rovinu. Počítam s ľuďmi, ktorí sú schopní plniť si svoje sociálne funkcie v tejto spoločnosti adekvátne. Človek sa na určité veci musí pripraviť, získať vedomosti, až potom začína chápať, o čo ide. O podstate človeka je napísaných veľa kníh, ale o jemnohmotných telách nie je žiadna informácia, o enioanatómii nie je ani slovo. Je to natoľko jemná podstata človeka, ktorú nemôže vidieť obyčajný človek. Moderná veda nerozpracovala technológie, ktoré by umožnili pozorovať jemnohmotnú podstatu človeka. Vznikom mikroskopu sme mohli spoznávať bunky, molekuly. Informačno-energetické technológie sa nevyvinuli. Treba na ne čas.

Ako si mám správne plniť sociálne funkcie, byť lepším človekom?
Byť lepším človekom znamená zasahovať do informačného obsahu vedomia. V ktorom smere mám byť lepším? Vo fyzickom, intelektuálnom, mentálnom, duchovnom, božskom či PSI fenomenálnom?
Odpoveď je dosť zložitá. Toto všetko môžeme zahrnúť do jemnohmotných tiel. Práca s jemnohmotnými telami, vývoj jemnohmotných tiel súčasne umožňuje všetky tieto otázky, aspekty a smery ľudskej osobnosti rozvinúť. Jemnohmotné telá sú postavené takým spôsobom, že každé jemnohmotné telo súčasne uskutočňuje informačno-energetickú výmenu so všetkými informačno-energetickými polami, ktoré existujú v našom vesmíre. To znamená, že sme v jednote so všetkým čo existuje, výmena sa uskutočňuje mimo vedomie človeka, on si to neuvedomuje. Iba ten človek, ktorý venuje čas vývoju svojich jemnohmotných tiel, si tieto veci začne uvedomovať. Dosiahne takého vývoja, že môže čítať informáciu z informačno-energetického pola akéhokoľvek objektu. Mohol by čítať myšlienky iného človeka.

Viete čítať myšlienky iného človeka? Aby som si pred vami dával pozor, na čo myslím-:)
Áno, toto sa môže naučiť pomerne rýchlo ktokoľvek. Problém je niekde inde, v duchovnej podstate človeka. Keď nie je dostatočne duchovne vyvinutý a zasiahne do vedomia iného človeka, niečo tam zazrie, iba duchovne vyvinutý človek bude vedieť tieto informácie správne interpretovať, využívať. Bez vyvinutia jemnohmotných tiel nie je možný duchovný vývoj. Ľudská civilizácia sa snaží dosiahnuť určitej roviny duchovného vývoja, čo sa jej nedarí, strácame čas. Musíme sa zastaviť, pozrieť sa na seba, čo znamená človek, aké má potreby. Každý človek pozná Božie prikázania, sú vynikajúce, každý s nimi súhlasí. Prečo ich nedodržuje? Prejavuje sa úplne inak. Prečo? Pretože jemnohmotné telá nie sú dostatočne vyvinuté, aby fixovali informáciu Božích prikázaní, ktorá by podmieňovala vedomie človeka. Fyzický mozog nefixuje informáciu, robia tak len jemnohmotné telá.

Každé jemnohmotné telo má špecifickú funkciu, rozvíjajúce napríklad hudobné, maliarske nadanie, atď?
Vynikajúca myšlienka, správna. Akékoľvek jemnohmotné telo podmieňuje vývoj všetkých našich vlastností, schopností s určitou dominantou. Červené jemnohmotné telo podmieňuje vývoj silného fyzického tela. Je to dobré pre športovcov, ľudí, ktorí manuálne pracujú, robia v extrémnych podmienkach. Im je potrebné rozvíjať červené jemnohmotné telo súčasne s technológiami profesionálnej telovýchovy. Človek môže vyvinúť svoje schopnosti na maximum. Maximum môže byť vysoká škola, doktorantúra, profesionálny šport, akákoľvek činnosť, ktorá sa transformuje na umenie. Sú to však len vedľajšie efekty.

Vedľajšie efekty? Čo je potom hlavným cieľom, výsledkom?
Konečným výsledkom je Božský vývoj človeka.

K tomu treba rozvíjať každé jemnohmotné telo?
Iba univerzálny vývoj všetkých jemnohmotných tiel sa realizuje božským vývojom človeka.

Ak chcem byť napríklad dobrý športovec, nestačí mi rozvíjať len jedno jemnohmotné telo?
Nie. Spoločnosť nepotrebuje dobrého športovca, ktorý nebude v súlade s duchovnými, morálnymi a etickými hodnotami spoločnosti. Rozvíjať len jedno jemnohmotné telo, aby sa na človeku prejavili fyzické hodnoty ako sila, rýchlosť, vytrvalosť, koordinácia, by obmedzilo vývoj ľudskej osobnosti. Je potrebné rozvíjať všetky jemnohmotné telá, lebo každé jedno špecificky podmieňuje všetky vlastnosti a schopnosti človeka. Všetky umožňujú harmonický a vyvážený vývoj všetkých schopností a vlastností. Jemnohmotné telo pohlcuje informáciu zo všetkých informačno-energetických polí. Keď dosiahneme najvyšších frekvencií v každom jemnohmotnom tele, v každom pásme elektromagnetického spektra, tak človek je schopný pohlcovať informácie duchovného obsahu, duševného, PSI-fenomenálneho a Božského. Začneme inak myslieť, inak vidieť, môžete vidieť cez steny. Každý človek má iný informačno-energetický obsah jemnohmotných tiel, má ich inak vyvinuté.

V akej forme sú jemnohmotné telá pri narodení človeka?
Jednoduchá otázka, ale odpoveď bude dlhá. :) Človek sa pochopiteľne narodí s jemnohmotnými telami. Pred narodením, ešte pred oplodnením sa uskutočňuje v elektromagnetickej rovine veľa procesov. Začínajú v okamihu, kedy dievčatko počas hry hrá úlohu matky. Keď sa hrá s bábikami, vzniká u nej pocit, že by niekedy chcela bábätko. V tom okamihu duchovný jemnohmotný svet implantuje do materského organizmu hologram budúceho ľudského života. Existuje autonómne, nezávisle od vedomia človeka. Hologram budúceho, nového ľudského života uskutočňuje informačno-energetickú výmenu s prostredím, v ktorom žije materský organizmus, pochopiteľne aj s informačno-energetickým polom zeme a vesmíru, biosféry, novosféry. Takýmto spôsobom získava informácie životnej skúsenosti.

Stratil som sa v tom...
Predstavte si, že hologram vznikol, keď malo dievčatko šesť, sedem rokov a otehotnie, keď bude mať vyše dvadsať rokov. Za tie roky hologram večných jemnohmotných tiel budúceho ľudského života získa informácie životných skúseností. Keď sa potom narodí, má už v jemnohmotných telách dostatočne veľký objem informácií moderného sociálneho života. Taký človek má potenciálne oveľa väčšie schopnosti v porovnaní s človekom, ktorý sa narodil v materskom organizme, do ktorého bol implantovaný hologram len rok pred narodením. Je to veľký rozdiel. Aj toto podmieňuje odlišné schopnosti ľudí.

Dá sa vôbec dnešná spoločnosť nazývať modernou?
Je veľa sociálnych problémov, amorálnych, antiduchovných prejavov, ale ľudská civilizácia je vývojovo progresívna. Ako má fyzické telo choroby, tak má aj spoločnosť choroby, ktoré sú podmienené informačným obsahom, ktorý tvoria sami ľudia. Tvoria ho svojim deštruktívnym, agresívnym myslením. Jednoduchá vec, každý človek má želanie. V niektorých prípadoch má progresívny význam pre ľudí, ak je v súlade s možnosťami človeka.

Máte nejaké želanie do budúcnosti?
Jedno želanie mám, aby enioanatómia bola uznaná ako vedecký a výučbový odbor a ľudský život by som rád napĺňal duchovnosťou a mierom.

Je určená pre každého?
Áno, pre každého. Je to veľmi zložitý obor, ktorý však slúži iba človeku. Čo odhaľuje podstatu človeka, je vždy veľmi zložité.

Čo by sme mali robiť, aby sme sa mali lepšie?
Poznávajte seba, poznávajte svet a dosiahnete harmóniu s Otcom Stvoriteľom. Skúste to uskutočniť.
 
Vy poznáte sám seba. Podarilo sa vám to?
V niečom áno a v niečom nie. V roku 2004 som vydal prvú monografiu. Odvtedy som ich vydal 13.
Som obyčajný človek, ako každý na tejto zemi. Chcem niečo jesť, mať slušné oblečenie. Za najdôležitejšie som vždy považoval prácu a dobrý vzťah k človeku. Nikdy som nesúhlasil s vecami, ktoré človek robil zle. Pritom človeka milujem, ale keď robí to, čo je v živote nepotrebné a ja mu ukážem, že robí chyby, tak v takých prípadoch ho to rozhnevá.

Prečo ľudia robia zlo, napríklad kradnú?
Pretože v jemnohmotných telách je informácia kradnutia. Viete, keď človek žil pred niekoľko miliónmi rokov, jednoducho to, čo potreboval, si zobral. Keď nastala diferenciácia hmotného majetku, človek si už nárokoval na veci, to je moje. Informácia evolučného vývoja človeka a informácia tvorby otcom stvoriteľom je v jednom človeku. Čo bude aktivované a ako bude aktivované je v tajnosti, je to tajomstvo, ktoré môže odkryť enioanatómia.

Ľudia sa okolo vás zvláštne pohybujú...
Keď som dlho na jednom mieste, ľudia sa stávajú pokojnými. Začne im zapadať jedno do druhého, dosiahnu životnú harmóniu, všetko je v poriadku. Keď je človek vysoko duchovne vyvinutý, okolo takého človeka sa normalizuje v dobrom zmysle slovo, sociálne vzťahy. Ľudia sa menej hádajú, menej sa prejavujú antisociálne, nepáchajú zločin. A čo je veľmi podstatné, nemajú ťažké choroby.

Koľkým ľuďom ste pomohli?
Robievam aplikácie pre celé ľudstvo tri až štyrikrát do roka. Moji kamaráti o tom vedia, o deviatej večer si ľahnú a všímajú si aplikácie.

Mohli by sme spraviť aplikáciu v dohovorenom termíne pre Seničanov, čitateľov?
V knihe Neznáme emócie je venovaná kapitola aplikáciám na veľké vzdialenosti. Veľmi by som si želal, keby niekto zorganizoval vedecký výskum. Pozoroval ľudí v rôznych okolitých krajinách, štátoch, v čase, kedy prevádzam aplikáciu. Môžete zorganizovať lokálny výskum u ľudí, ktorí ma nikdy nevideli, nič o mne nevedia. Od 21:00 hod. bude dvadsať minút prebiehať aplikácia a ľudia môžu popísať, čo cítili. Základom knihy Neznáme emócie sú individuálne pocity ľudí. Bol by som rád, keby aplikáciu niekto vyhodnotil. Nemám na to čas.
 
Čomu venujete svoj čas?
Písaniu. Ako som začal písať, je zaujímavá historka. Pred 15-mi rokmi som bol počas spánku na hranici života a smrti. Myslel som si, že duchovný svet ma neochránil. Teraz tomu už rozumiem, ale v ten moment som to nechápal. Mal som pocit, že moja hlava má teplotu vyše 200 stupňov. Počas spánku som mal sen, vzniesol som sa meter nad posteľou, otočil sa a narazil hlavou na ostrý roh stoličky, ktorá bola pri posteli. Po náraze som pocítil veľkú bolesť hlavy a krv v rukách, veľa krvi. Pred týmto snom som mal schopnosť preniknúť do štruktúry akejkoľvek hmoty, vidieť ju. Bol som schopný prenikať do molekulárnej štruktúry vody, do štruktúry akéhokoľvek kovu, ako sa uskutočňujú pohyby energií. Prvá myšlienka po úraze bola, prečo ma Boh opustil. Hneď som však pochopil, že to bola nesprávna myšlienka. Keďže moja hlava mala vyššiu teplotu, bola do nej duchovným svetom imlantovaná informačno-energetická hmota, ktorá mi umožnila prežiť náraz. Keď som lakťom rozsvietil, žiadnu krv som nevidel. V rukách som mal hmotu rubínovej farby, konzistencie ako želé. Na vzhľad veľmi príjemná farba, neuveriteľne zaujímavá. Urobil som chybu a hmotu dal do umývadla. Mal som to dať do škatule na biochemický rozbor. V starých duchovných knihách je o takej hmote napísané, že človek, ktorý má v sebe takú substanciu, ktorá je lokalizovaná medzi obočím a má rubínovú farbu, umožňuje človeku mať jasnovidecké schopnosti.

Potom ste tie schopnosti stratili?
Áno, stratil som schopnosťi prenikať do štruktúry vecí. Bol to pre mňa nepríjemný, stresujúci zážitok. Hneď na druhý deň mi bolo počas meditácie odkázané, aby som sa posadil a začal písať. Tak som si sadol a už 15 rokov píšem. Takto vzniklo moje písanie.

Nebolo vám ľúto stratených schopností?
Áno, ale z pozície dnešných vedomostí už hodnotím stratu inak.
Ako ste po tie schopnosti vlastne prišiel?
Ako som povedal, keď som bol chlapec, vedel som predpovedať udalosti. Chodili za mnou ľudia s úplne obyčajnými vecami. Napríklad či sa mu oplatí vycestovať do mesta na úrad a riešiť svoje problémy. Ja som mu povedal, nech nikam nechodí, že nič v ten deň nevybaví. A keď nepočúvol, tak sa mu naozaj nepodarilo nič vybaviť. Za chlapcom, ktorý mal 12 rokov, prichádzali dospelí ľudia so svojimi problémami.
Vedeli by ste vysvetliť, kde sa to vo vás bralo?
Vieme, že sú indigo deti, ktoré sa narodili s rozvinutými jemnohmotnými telami.

Odkiaľ ste brali informácie, na základe čoho ste radili?
Neviem. V tom momente som nad tým nepremýšľal. V rodine nikto podobné schopnosti nemal. Pre mňa boli samozrejmosťou. Prečo je človek hladný, nad tým nepremýšľa, ani ja som nepremýšľal, prečo ich viem.

Ako by ste vysvetlili zmeny politických režimov?
Moc pozitívne by som ich nevidel. Objektívna realita má v sebe informáciu progresívneho vývoja každého jedinca a celej ľudskej civilizácie. Pod vplyvom objektívnej reality sa uskutočňujú globálne, sociálne procesy, ktoré sú nasmerované na progresívny vývoj. Všetko je v jednote, všetko súvisí so všetkým, sme vzájomne ovplyvňovaní. Ak jeden človek, skupina, štát odbočí od progresívneho vývoja, objektívna realita ho nasmeruje správnym smerom. Býva to sprevádzané sociálnymi konfliktami, revolúciami, aj vojnami. Sú duchovnosti a antiduchovnosti, božskosti a antibožskosti. Konflikty sa realizujú v podmienkach Zeme, v našich medziľudských vzťahoch, medzištátnych vzťahoch. Pri zmenách vlády nie vždy prichádzajú progresívni ľudia.

Na Ukrajine máte veľmi zaujímavé politické hry, Tymošenková vs. nová vláda... Kde je ukrytá pravda?
Pravda je zakopaná v osobných záujmoch ľudí, ktorí sú pri moci. Je to choroba ukrajinského národa. A myslím si, že nie len ukrajinského. Je to pre nás nepríjemné, ale bude to napomáhať k precitnutiu a presvetleniu. Pomôže to aj demokratickej Európe, aby nestratila pozornosť. Aby demokratický vývoj Európy nevybočil. Ľudia si veľmi vytrpeli, kým sa Európa zjednotila. Aj Európa robí chyby.
 
Aké?
Nedostatočne podporuje progresívny vývoj na Ukrajine. Našli sa zámienky, ktoré neboli pravdivé, aby Ukrajina nebola prijatá do NATO, EU.

Nemôžem sa neopýtať na výbuch v Černobyle. Kde ste vtedy boli?
Na záhradke som okopával zemiaky, asi 600 kilometrov odtiaľ. Nie je to veľa pri takýchto veľkých katastrofách.

Ako jasnovidec ste nepredvídali túto udalosť?
V tom období som obhajoval kandidátsku prácu. Bol som zaneprázdnený vedeckými výskumami. Podobné katastrofy je možné predvídať, ale musel by som byť naladený.

Ako ste sa dozvedeli o katastrofe?
Od kamarátov a tí od svojich kamarátov, ktorí pracovali v KGB. Odporúčali nám kúpiť si červené víno, ktoré nás malo ochrániť. Alkohol je božský výmysel, prostriedok, ktorý môže pomáhať človeku predchádzať ťažkým ochoreniam, ale musí ho vedieť správne užívať.

Veľa Božského škodí?
V takých dávkach, ako sa dnes pije, tak to je katastrofa. Ak by sa užíval 20 mililitrov každý deň, človek by predchádzal chorobám ako arterioskleróza a následne infarktu a mŕtvici.

20 mililitrov?
Tri polievkové lyžičky. Lenže ľudia radšej fľaštičku, dve. Keď do červeného vína pridáte lyžičku čerstvej šťavy aloe vera, môžu sa vyliečiť všetky choroby žalúdka, aj rakoviny. List aloe vera je potrebný odrezať, zabaliť do bieleho papiera, dať na noc do chladničky. Ráno dať šťavu aloe vera do vína a vypiť. Nikto tak však nerobí, ľudia radšej užívajú lieky.

Držali ste niekedy pôst?
Áno, celý život som bol hladný. :)

Myslím to vážne...
Vážne, celý život som nemal možnosť najesť sa do sýta. Nebolo za čo. Teraz, keď mám tu možnosť, je problémom nejesť.

Koľko dní ste najviac nejedli?
Keď si spomeniem na svoje ťažké obdobie, tak 5 až 7 dní. Viac nie. Pil som iba vodu. Od 16-ich až do 25-ich rokov som mal veľmi ťažký život. Po ukončení VŠ sa mi život zlepšil. Nerobil som si však z toho žiadne starosti. Teraz rozumiem, že to obdobie hladovania bolo pre mňa najprospešnejšie môjmu zdraviu. Teraz sa snažím obmedzovať jedlo na úroveň, keď som mal 16 rokov.

Je náročné si ho nedopriať...
Človek je psychologicky navyknutý na dobré jedlo a z jeho obmedzovania je stresovaný. Obezita je problémom celej Zeme. Človek nemá morálne ani duchovné právo mať hmotu ako tri fyzické telá. Hmotnosť musí byť v norme.

Počuli ste o práne?
Áno. Ak by sme o práne hovorili moderným jazykom, tak je to informačné pole, najjemnejšia hmota.
 
Aké častice vlastne ľudia vidia?
Biele častice s čiernou bodkou v strede je ozón, ktorého je veľa okolo nás a chaoticky sa pohybuje. Ak ho vidíte, pri určitom tréningu môžete rýchlo dosiahnuť schopnosť vidieť auru človeka.
 
Existujú na Zemi ľudia, ktorí nejedia jedlo?
Sú na Zemi ľudia, ktorí nemajú výživu v obyčajnom zmysle. Jedia raz za šesť mesiacov. Stačí im kúsok chleba a trocha vody. A sú ľudia, ktorí nejedia vôbec. Jemnohmotné telá dokážu pohltiť také množstvo informácií, mikročastíc svetla, energie, z ktorých sa vytvorí univerzálna životná informačno-energetická bioplazma, ktorá sa transformuje na živiny pre fyzické telo. Tento proces je zložité vysvetliť. Veda takýchto ľudí pozoruje a študuje. Je to realita. Niektorí moji žiaci, čo sa venujú vývoju jemnohmotných tiel vravia, že menej jedia, nemajú potrebu toľko jesť. Pritom hodnoty fyzického tela zostávajú rovnaké, nemajú úbytok hmotnosti.

Vraví sa tomu Budha efekt, ešte aj priberajú...
Áno. Je to tak.

Málo ľudí má v súčasnosti záujem o vývoj jemnohmotných tiel...
Taký je terajší spoločenský život. Vyčleniť si voľný čas od spoločenských povinností je dosť ťažké. Prakticky je to možné vtedy, keď si človek uvedomí význam vývoja jemnohmotných tiel pre jeho život. Ak by tak človek urobil, začal by plniť svoje sociálne povinnosti viac kvantitatívne a kvalitatívne. Ak je niekto otec, tak bude tvoriť podmienky pre vývoj jemnohmotných tiel svojich detí. Technológie vývoja jemnohmotných tiel a duchovnej výchovy je potrebné zaviesť do celkovej výchovy našich detí a zdravého spôsobu života. Treba začať už od materskej školy.

Ako si to predstavujete?
Veľmi jednoducho. Je treba vytvoriť informačno-energetické prostredie a podmienky pre pasívny vývoj jemnohmotných tiel detí. U tých deťoch, ktoré už poznajú farby, je potrebné ich vedomie nasmerovať na jemnohmotné telá. Musí sa im vysvetliť, že od každej farby má človek telo, ktoré nie každé dieťa je schopné vidieť svojim zrakom. Ale sú aj deti, ktoré ich vidia, väčšina detí povie, že ich vidí. Deti, ktoré boli u mňa na prednáške, nakreslili jemnohmotné telá. Výučba enioanatómie a vývoj jemnohmotných tiel u detí je nutné robiť formou hier.


30.4.2012 Ravando Mexa
 
Вся описана діяльність і представленнi програми є душевним надбанням доцента Анатолія Васильчука, тому не приводиться детальний опис їх реалізації. Повне або часткове передрукування в будь-якій формі, копіювання або відтворення інформацій, що міститься на цих сторінках, можливо робити тільки з введенням ім’я автора (Доц. Анатолій Васильчук, кандидат педагогічних наук). Актуалізація змісту проводиться регулярно.
Останнє оновлення сайту 14.4.2014 © 2002 – 2014 Доц. Анатолій Васильчук, кандидат педагогічних наук.
Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka