Головна Послуги
ПОСЛУГИ - КОРОТКИЙ ПЕРЕГЛЯД НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ
 
Тут приведені інформації про послуги, які надаються. Перед тим, як Ви почнете передивлятись пропозиції, рекомендуємо уважно прочитати статті про анатомію тонкоматеріальних тіл людини, розділи «Еніоанатомія і еніопсихологія на сучасному рівні пізнань», «Історичні корені еніоанатомії», «Ювелірні вироби, меблі та машини», «Термінологічний словник».
Нижче наведені пропоновані послуги. Окремі види діяльності зображені у вигляді посилань на відповідні конкретні послуги. Діяльності, які не зображені у вигляді посилань, не є детально описані, але пропозиція на їх проведення дійсна.
Усі послуги описані в пунктах 1 – 14 складають 40% цілого вмісту пропонованої діяльності. Решта 60% діяльності проводиться тільки після індивідуальної консультації.
 
Основні принципи і суть праці доц. А.Л. Васильчука: так само як існує так звана груба матерія (тканини фізичного тіла людини, вода, мінерали, метали та ін.), існують також тонкі матерії. Окремі тонкі матерії при відповідних умовах структуруються і утворюють тонкоматеріальні тіла; кожна людина має 15 основних тонкоматеріальних тіл, 61 компонентне і 105 ідентичних, цілком 181 зараз відомих тонкоматеріальних тіл. Внутрішні частини тонкоматеріальних тіл повторюють анатомію фізичного тіла і вміщують в собі специфічні структури - чакри, сушумну, іду, пінгалу, меруданду, правий і лівий зірковий канали, меридіани, біологічно активні точки (БАТ), сітки ультра-, субультра-, мікро- і макроканалів. Детальні знання еніоанатомії цих структур, їх функціонального стану, взаємозалежності і взаємовпливу є основою ефективного виховання, навчання, гармонізації, лікування, релаксації, регенерації, рекондиції і розвитку особистості людини з досягненням оздоровлення, розвитку і вдосконалення її властивостей, особливостей, здібностей, духовності, душевності, функціональних можливостей, соціально-біотичного, економічного і суспільного утвердження та ін.
 
1. ВИУЧУВАННЯ ЕНІОАНАТОМІЇ ТА РОЗВИТОК ТОНКОМАТЕРІАЛЬНИХ ТІЛ ЛЮДИНИ
Доцент А.Л. Васильчук вперше у світі проводить цілеспрямований розвиток
тонкоматеріальних тіл людини.
2. ПОЄДНАННЯ ВИХОВАННЯ, ВИВЧАННЯ, РОЗВИТКУ, ВДОСКОНАЛЕННЯ, ЛІКУВАННЯ, РЕГЕНЕРАЦІЇ, РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА РЕКОНДИЦІЇ
  
Еніоанатомічні, еніопсихологічні, еніопедагогічні та еніомедичні технології єдності уможливлюють використовувати їх в будь-якому віці, при будь-якому стані людини, з будь-якою позитивною метою, на будь-яку відстань. Це звучить фантастично, але можуть бути використані навіть при коматозних станах людини, під час хірургічної операції, при тяжких довготривалих хворобах. Зрозуміло, що виникає питання, як можна проводити виховання та вивчення, коли людина знаходиться в коматозному стані. Це можливо лише тоді, коли технологія єдності є розроблена на основі еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини з використанням знань еніології, еніопсихології, еніопедагогіки, еніомедицини та інших еніологічних технологій.
 
3. ЕНІОПЕДАГОГІКА
Голографічна аплікація інформаційно-енергетичного вмісту підручників,
монографій або книг в тонкоматеріальні тіла людини.
 
Кожному учаснику в межах аплікації, за його бажанням, імплантується голограма інформаційного вмісту підручників, монографій або книг, які він принесе з собою. Імплантована голограма допомагає людині легше сприймати знання, які вміщаються в даних публікаціях і допомагає імплантувати значно більший об'єм потрібної інформації в тонкоматеріальні тіла. Подальше навчання стає простішим, людина на нього витрачає менше часу, вчиться набагато швидше і має враження, що навчальний матеріал вже знає. Чим більше таких аплікацій пацієнт одержить, тим їх ефект буде виразнішим. Еніопедагогічні аплікації прискорюють інтелектуальний і ментальний розвиток людини, покращують пам'ять, формують інтегральне, точне, логічне і смислове закінчення думки. Допомагають формуванню здібності контролювати свої думки, міняти їх характер, наповнювати їх новим інформаційним змістом, зупиняти думки, повертати думку до початкового стану і починати її новий розвиток, не допускати негативне, деструктивне, агресивне, антидуховне, антидушевне та антибожественне мислення. Подібними аплікаціями можливо не тільки розвивати, але і відкрити в людині ПСІ-феноменальні інтелектуальні та ментальні здібності. Еніопедагогічна технологія дає можливість на протязі 3-5-ти хвилин імплантувати інформаційний зміст будь-якої кількості книг в тонкоматеріальні тіла пацієнта. Дивись також тісно пов'язану послугу Голографічна інформаційно-енергетична поліморфофункціональна аплікація головного мозку та органів чуття через тонкоматеріальні тіла людини.
 
Що людині дає еніопедагогіка:
 1. Під час навчання людина має враження, що навчальний матеріал вже знає.
 2. Скорочується доба інтегрального запам'ятовування потрібної інформації.
 3. Покращується пам'ять, у випадку необхідності людина має можливість точно згадати собі те, що вже колись прочитала.
 4. Процес навчання стає легшим.
 5. Оволодіння будь-якою професією стає доступним для кожної людини.
 6. Інформацію будь-якої кількості книг і навіть бібліотек можливо вкласти в розвинені тонкоматеріальні тіла людини на протязі 3-5-ти хвилин.
 7. Допомагає тонкоматеріальним тілам нагромаджувати, фіксувати і згадувати інформації будь-якої кількості книг, і цим досягнути всебічності та гармонії тріади пам'яті.
Об'єм сприйманої інформації завжди обумовлений розвитком тонкоматеріальних тіл людини. Еніопедагогіка повинна розпочинатися з підготовки та розвитку тонкоматеріальних тіл людини.
 
4. РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ І УТРИМАННЯ ПРИРОДНОЇ ФІЗИЧНОЇ КОНДИЦІЇ
ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ХВОРОБИ
Діяльність в області діагностики і перебігу хвороби, технологія цілеспрямованих змін
стану здоров'я і гармонізація людини.
 • Порятунок життя в польових та екстремальних умовах, при яких не може бути вчасно надана швидка лікарська допомога (травми в горах, печерах, на морі, у лісі, в шахтах та ін. - інсульти, інфаркти, фізичне виснаження на грані смерті, переохолодження, опіки, отруєння отруйними речовинами, дегідратація, коматозні стани, тяжкі форми стресу з наступною депресією та ін.). Для здійснення допомоги потрібно мати інформацію про травмовану людину - її ім'я, по-батькові, прізвище, дату народження і приблизне місце її знаходження. Інформаційно-енергетична та біоплазматична допомога орієнтована на зберігання і посилення життєздатності організму, що не дозволяє припинити життєво важливі функції організму потерпілої людини і може довгий час утримувати організм на грані життя аж до моменту, коли людині буде надана необхідна лікарська допомога, котра виведе її зі стану небезпеки для життя.
 • Визначення діагнозу хвороб людини і можливих диспозицій до хвороб, діагностика макро- і мікро-морфофункціональних структур організму, тонкоматеріальних тіл, сушумни, меруданди, іди, пінгали, зіркових каналів, чакр, меридіанів, біологічних ритмів і вегетативно-гормональної врівноваженості з метою цілеспрямованого утримання природної фізичної кондиції.
 • Вчасна діагностика онкологічних хвороб, прогноз чутливості організму до онкологічних хвороб, ступінь ризику онкологічного захворювання; визначення в якому віці, в якій системі організму і в якому органі може початися розвиток злоякісної пухлини; виявлення ризику захворювання членів сім'ї, у тих сім'ях, де захворювання раком вже виникло - це все з метою створення довготривалої програми розвитку особистості і утримання природної фізичної кондиції, що дасть можливість уникнути онкологічних захворювань.
 • Інформаційно-енергетичні, біоенергетичні, психоенергоінформаційні, рефлексно-терапевтичні, духовні і фітотерапевтичні методи утримання природної фізичної кондиції онкологічно хворих.
 • Швидке зростання переломів кісток і регенерація травмованих м'язів та суглобів.
 • Утримання природної фізичної кондиції морфофункціональних структур хребта.
 • Розвиток особистості та утримання природної фізичної кондиції людини на протязі хвороб:
  • серцево-судинної системи; крові; дихальної системи;
  • травної системи, сечовидільної системи, розмножувальної системи, ендокринної системи; пологово-гінекологічних хвороб;
  • очей, вуха, носа, горла, стоматологічних хвороб та хвороб шкіри;
  • нервово-психічних та опорно-рухового апарату.
 • Післяопераційний розвиток особистості і утримання природної фізичної кондиції (індивідуальний та груповий метод).
 • Створення голограми абсолютного здоров'я, природно та інформаційно-енергетично чистих біоплазматичних анатомічно-морфофункціональних і психоемоціональних голограм та їх імплантація в організм хворої людини.
 • Індивідуальний вибір методів лікування, ліків, лікарських рослин, рецептів та косметики.
 • Голографічна інформаційно-енергетична поліморфофункціональна аплікація головного мозку та органів чуття через тонкоматеріальні тіла людини; для абітурієнтів; студентів університетів; докторантів з метою одержання докторського ступеня.
 • Виготовлення індивідуального профілактичного, підтримуючого та лікувально-реабілітаційного циклу для розвитку тонкоматеріальних тіл; розвитку особистості людини та утримання її природної фізичної кондиції на протязі хвороби; цикли, які можна розпрацювати: за допомогою фітотерапії, сокотерапії, гомеопатії, масажної терапії, рефлексної терапії, біоенерготерапії, психоенерго-інформаційної терапії, рейкі терапії, духовно, комплексно, універсально та ін.
 • Корекція, нормалізація і гармонізація тонкоматеріальних тіл, фізичного, психічного, інтелектуального, духовного та ПСІ-феноменального розвитку людини.
В основі вище вказаних напрямків діяльності містяться телепатично-голографічні інформаційно-енергетичні поліморфофункціональні аплікації тонкоматеріальних тіл. Аплікації уможливлюють всебічний і гармонійний розвиток тонкоматеріальних тіл та гармонізацію особистості. Утримання природної фізичної кондиції є найбільш ефективним при хворобах хребта і суглобів, при подагрі, цукровому діабеті, геморої, холелітіазі, нефролітіазі, виразках шлунку та дванадцятипалої кишки, хворобах серця, глухоті, астмі, епілепсії, психовегетативних та психосоматичних синдромах, імунодепресії, хронічному синдромі втоми, гінекологічних хворобах та ін. Досягнуто високої ефективності при онкологічних хворобах. Даний метод дає можливість створювати інформаційно-енергетичну основу розвитку особистості у людей, котрі довготривало знаходяться в комі й дітей-ретардантів.
 
5. ВАГІТНІСТЬ БЕЗ УСКЛАДНЕНЬ
 
У кожної жінки під час вагітності можуть виникати різні ускладнення. Найбільш тяжкі - мимовільний викидень, передчасні пологи, патологічне положення плоду, передчасне розкриття шийки матки та ін., а також виникнення тяжких хвороб. Кожна жінка хоче мати здорову дитину. Її здоров'я залежить не тільки від здоров'я батьків, але також і від того, у якому середовищі розвивається ембріон й плід, та яких характер інформацій передає плоду матір й еніопсихолог. Ця послуга може здійснюватись тільки під лікарським доглядом.
 
6. ХРЕБЕТ
  
Існують хвороби, при яких не можна проводити класичну мануальну терапію хребта. Відпрацьована доцентом А.Л. Васильчуком технологія телепатично-голографічної інформаційно-енергетичної поліморфофункціональної аплікації, корекції й підтримки дозволяє утримувати природну фізичну кондицію хребта і при цих хворобах. Детальніше тут.
 
7. КОРЕКЦІЯ ТА ФОРМУВАННЯ МОРФОЛОГІЇ ФІЗИЧНОГО ТІЛА
ТА УСІХ ТОНКОМАТЕРІАЛЬНИХ ТІЛ ЛЮДИНИ
 • Формування морфології фізичного тіла (вирівнювання носу і деформованих кісток, збільшення зросту, окремих частин тіла - грудей), нормалізація пошкоджених органів тощо.
 • Голографічне програмування фізичного, психічного, духовного і соціального здоров'я, зниження біологічного віку, омолоджування організму, багатовіковість, продовження активного життя та ін.
 • Гармонізація і вдосконалювання тонкоматеріальних тіл людини (топографії, форми, структури й функцій).
 • Узгодження функцій фізичного тіла з функціями тонкоматеріальних тіл.
 • Переорієнтація онтогенетичного розвитку людини та її здібностей.
8. ДОСЛІДЖУВАННЯ АНОМАЛЬНИХ ЗОН, ОЧИЩЕННЯ, ЗАХИСТ, ГОЛОГРАФІЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ І ІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНА АКТИВАЦІЯ ЖИТЛОВИХ І КОМУНАЛЬНИХ
ПРИМІЩЕНЬ, БУДИНКІВ, АВТОМОБІЛІВ ТА ІН.
Діяльність в областях пошуку, діагностики і нейтралізації шкідливого випромінювання аномальних зон; еніопсихологічний індивідуальний вибір, інформаційно-енергетичне очищення, інформаційно-енергетичний захист, голографічне інформаційно-енергетичне програмування та інформаційно-енергетична активізація квартир, будинків, офісів, робочих приміщень, автомобілів, дорогоцінностей, дерева, призначеного для виготовлення меблів та ін.
 • Визначення, діагностика й нейтралізація шкідливого випромінювання аномальних зон та наступне очищення, насичення, захист, інформаційно-енергетичне біоплазматичне програмування і біоплазматичне активування в квартирах, житлових будинках, усіх типах шкіл, лікарнях, офісах та в інших робочих приміщеннях.
 • Діагностика психосоматичних зон, біоплазматичних інформаційно-енергетичних патогенних структур та флюїдів у квартирах, житлових будинках, робочих приміщеннях, автомобілях та в інших видах транспорту.
 • Інформаційно-енергетичне біоплазматичне очищення квартир, житлових будинків, офісів, робочих приміщень, автомобілів та ін. від біопатогенної, агресивної, мертвої і шкідливої здоров'ю біоплазматичної психоенергії та її інформаційно-енергетичних структур і флюїдів (очищення є необхідним після тяжкої хвороби, смерті чи вбивства людини а також після крадіжки чи пограбування).
 • Інформаційно-енергетичний біоплазматичний захист житлових і робочих приміщень, автомобілів, меблів та ін. від проникання енергій шкідливих для здоров'я людини і патогенних біоплазматичних інформаційно-енергетичних структур і флюїдів.
 • Інформаційно-енергетичне голографічне програмування і біоплазматичне активування житлових і робочих приміщень, автомобілів, меблів, та ін., у яких на протязі довгого часу (5-50 років) буде генеруватися, модулюватися та синтезуватися здорова життєва інформаційно-енергетична матерія.
 • Еніопсихологічний індивідуальний вибір, очищення, захист, голографічне інформаційно-енергетичне програмування та інформаційно-енергетичне біоплазматичне активування дерева, призначеного для виготовлення меблів.
 • Еніопсихологічний індивідуальний вибір, очищення, охорона, інформаційно-енергетичне голографічне програмування та інформаційно-енергетичне біоплазматичне активування дорогоцінностей та інших творів мистецтва (ювелірних виробів з дорогих металів, дорогоцінних каменів, картин, скульптур, антикваріату, приватних і музейних колекцій та експонатів, родинних скарбів, талісманів тощо.)
 • Еніопсихологічний індивідуальний вибір, очищення, захист, інформаційно-енергетичне голографічне програмування та інформаційно-енергетичне біоплазматичне активування автомобілів та інших видів транспорту.
9. ВИБІР ЖИТТЄВОГО ПАРТНЕРА, ВИРІШЕННЯ НЕПЛІДНОСТІ ПАРТНЕРІВ
Діяльність в області визначення сумісності партнерів, які вже спільно живуть або планують спільне життя; діяльність в області обстеження чоловіка і жінки, які бажають створити сім'ю та мати здорових дітей, у яких би переважали вибрані генетичні властивості батька чи матері або діда чи бабусі по батьківській чи материнській лінії.
 • Визначення сумісності у одружених, чи у людей, які хочуть спільно жити; досліджується сумісність: сексуально-емоціональна, сексуальна, емоціональна, біоенергетична, духовна, інтелектуальна, морально-етична, психоемоціональна, комплексна.
 • Еніопсихологічне дослідження психоемоціонально-сексуальних відносин партнерів.
 • Еніопсихологічне дослідження чоловіка і жінки у програмі "Хочемо мати дитину".
 • Еніопсихологічне дослідження чоловіка і жінки у програмі „Хочемо мати дитину" - визначення бажання і стану готовності чоловіка і жінки до запліднення, подальшого виховання і розвитку дитини.
 • Еніопсихологічне дослідження чоловіка і жінки у програмі „Хочемо мати дитину" - визначення повноти перенесення генетичної програми від родичів до дитини.
10. ПРОГРАМА ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ НАЙВИЩИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СПОРТИВНИХ
ТА МИСТЕЦЬКИХ ДОСЯГНЕНЬ
Діяльність в області голографічного інформаційно-енергетичного програмування і моделювання найвищих індивідуальних досягнень, які проводяться одночасно з підвищенням людського потенціалу; програма призначена для спортсменів, митців, менажерів, науковців, політиків та ін.
 • Голографічне інформаційно-енергетичне програмування і моделювання найвищих індивідуальних спортивних досягнень і результатів. Проводиться тільки для збірних команд, переможців світових кубків, чемпіонів світу, Європи, олімпійських переможців і для тих, котрі довгочасно перебувають на світових вершинах професіонального спорту та для молодих перспективних спортсменів. Допомога високо професіональним спортсменам при лікуванні, регенерації та реабілітації тяжких травм і їх довготривалих наслідків, які не піддаються лікуванню сучасними методами класичної медицини з метою швидкого відновлення спортивної форми, допомога при досягненні максимальної спортивної результативності, для підвищення потенціалу спортивних здібностей, для багаторічного утримання найвищих спортивних результатів, для покращення спортивних взаємовідносин між членами команди. Швидка реабілітація при спортивній втомі та емоціонально-депресивних станах, які виникають під час довготривалого систематичного тренування і при регулярній участі у змаганнях найвищого світового рівня. Аплікований метод - є авторський, неповторний і високо ефективний.
 • Еніопсихологічні індивідуальні прогнози і дослідження можливої перспективи спортсменів та митців, для досягнення спортивних та мистецьких результатів на світовому рівні.
 • Голографічне інформаційно-енергетичне програмування і моделювання найвищих індивідуальних мистецьких досягнень. Для митців, для мистецьких та музичних груп тощо. Пропозиція є аналогічною, як для професійних спортсменів і призначена митцям та мистецьким групам, котрі здійснюють свою діяльність на світовому культурно-мистецькому рівні. У зв'язку з характером та «безмірності» мистецького витвору, рекомендуємо цю пропозицію комбінувати з пропозицією Business.
11. ІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНЕ БІОПЛАЗМАТИЧНЕ АКТИВУВАННЯ ПРОДУКТІВ
Діяльність в області підвищення корисної цінності продуктів, води, косметики, медикаментів і лікарських рослин, яка проводиться з метою підвищення ефективності їх корисних властивостей - насамперед їх терапевтичної дії - при збереженні основних біологічних, біохімічних а фізичних властивостей відповідно загальноприйнятим світовим та європейським стандартам.
 
Інформаційно-енергетичне біоплазматичне активування та інформаційно-енергетичне голографічне програмування продуктів, води, косметики, медикаментів і лікарських рослин з метою посилення їх природних характеристик, біологічної, регенераційної, терапевтичної дії так, щоб вони впливали при відповідній хворобі або комбінації декількох хвороб та сприяли утриманню природної фізичної кондиції людини.
 
12. ОСОБЛИВІ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
Лекції для широкої громадськості i для вузьких зацікавлених груп менеджерів фірм, підприємців, науковців, митців, спортсменів, політиків, військових службовців, державних працівників та ін., під час яких демонструються еніоанатомічні, еніопсихологічні еніопедагогічні впливи; будь-які інші програми проводяться за пропозиціями та домовленістю.
 • Телепатично-голографічні інформаційно-енергетичні поліморфофункціональні аплікації тонкоматеріальних тіл людини для широкої громадськості. Лекції про еніоанатомію тонкоматеріальних тіл людини та інші еніологічні теми. Елементом лекцій завжди є практична інформаційно-енергетична аплікація, яка допомагає досягнути інформаційно-енергетичного очищення, посилення, нормалізації інформаційно-енергетичного взаємообміну з навколишнім середовищем, гармонізації структурно-функціональних станів усіх тіл людини і витворення інформаційно-енергетичної основи її духовного розвитку і одужання. Замовлення можуть робити школи, технікуми, університети, державні організації та окремі особи. При участі тридцяти і більше послухачів ціна квитка 150 гривень. При меншій кількості зацікавлених ціна пропорціонально підвищується.
 • Діагностика і очищення сімейної, реінкарнованої і земної карми на різних рівнях свідомості, тонкоматеріального світу і тонкоматеріальних тіл.
 • Виготовлення індивідуальної програми розвитку тонкоматеріальних тіл, ПСІ-феноменальних здібностей, розвитку особистості людини і довготривалого утримання її природної фізичної кондиції.
 • Для політиків, банкірів, високопоставлених державних діячів та видатних світових особистостей. Допомога еніопсихологічними й еніопедагогічними технологіями при особистій охороні та захисті членів сімей від викрадення, крадіжок, шантажування, тероризму. Допомога при релаксації, регенерації, реабілітації і рекондиції, інформаційно-енергетичне посилення здоров'я, розвитку їхньої особистості, ефективності їхньої праці.
 • Інформаційно-енергетичний захист дітей від хвороб, негативних факторів суспільства й оточуючого середовища - особливо від викрадення, тиранії, статевого зґвалтування і вживання наркотиків.
 • Інформаційно-енергетичний захист людей та об'єктів від атентатів й терористичних актів.
 • Інформаційно-енергетичний захист будинків, квартир, офісів, автомобілів, дорогоцінностей, творів мистецтва від крадіжки, пограбування і природних катастроф.
 • Business – для підприємців та підприємницьких суб'єктів. Голографічна інформаційно-енергетична поліморфофункціональна аплікація тонкоматеріальних тіл, що проводиться одночасно з інформаційно-енергетичним біоплазматичним очищенням робочих приміщень фірми. Релаксація, регенерація, реабілітація, рекондиція, лікування, інформаційно-енергетичне біоплазматичне очищення організму і духовна медитація, що проводяться одночасно з інформаційно-енергетичним біоплазматичним очищенням робочих приміщень фірми з метою значного покращення діяльності фірми, мінімалізації ризику банкроту, викрадення, крадіжки та рейдерства. Допомога при розвитку фірми посередництвом інформаційно-енергетичного і біоплазматичного стимулювання та інформаційно-енергетичного голографічного програмування робочого середовища фірми. Наслідком цього є багаторічна успішність фірми, результативність при великій кількості конкурентів, мінімальний риск банкроту, охорона від пограбування, крадіжки та інших негативних явищ. Робота з технологічними комплексами, агрегатами та технологіями, що в собі несуть підвищений риск аварії, які неможливо оперативно діагностувати і виявляти їх технічну зношеність, яка в свій час загрожує оптимальному процесу, пов'язаних з видобуванням корисних копалин, технологічно-складним виробництвом, транспортуванням, комп'ютеризованим управлінням технологіями тощо. В області Business можна аплікувати велику кількість різноманітних програм щодо побажань фірми.
 • Інформаційно-енергетичне біоплазматичне очищення комерційних приміщень фірми та їх підрозділів, що проводиться одночасно з інформаційно-енергетичним голографічним програмуванням, з метою збільшення напрямків продажу фірмового товару замовникам та клієнтам.
13. ОСОБЛИВІ ПРОГРАМИ: ЛЮДИНА - ЗЕМЛЯ - БІОСФЕРА - ПОГОДА
 • Швидка зміна локального характеру погоди (призначено для аерофлотів, організаторів визначних культурних, суспільних та спортивних акцій, великих сільськогосподарських організацій тощо).
 • Виявляння місць покладів нафти, газу та корисних копалин; призначено тільки для видобувних фірм та компаній.
 • Консультації в області еніоанатомії тонкоматеріальних тіл людини. Форма, структура, функції, топографія, взаємодія між тонкоматеріальними тілами, між тонкоматеріальними тілами та фізичним тілом. Будова і функції інформаційно-енергетичних біоплазматичних оболонок тонкоматеріальних тіл, чакр, сушумни, меруданди, іди, пінгали, зіркових каналів, меридіанів, біологічно активних точок, сіток субультраканалів. Значення і функції індивідуально-універсальної та індивідуально-специфічних життєвих інформаційно-енергетичних біоплазм. Значення тонкоматеріальних тіл для філогенетичного й онтогенетичного розвитку людини, її властивостей, здібностей, функціональних, ПСІ-феноменальних, духовних, соціально-біотичних можливостей, лікування, регенерації, реабілітації і рекондиції. Тонкоматеріальні тіла як інформаційно-енергетична основа духовності, душевності, божественності людини і прояв через тонкоматеріальні тіла Бога, Духа Святого, Ісуса Христа, Діви Марії, антисвіту, зла, агресії, ненависті, мізантропії та ін. в людині та на Землі. Зміст і об'єм консультації залежить від замовника. Перед замовленням консультації замовник зобов'язаний приготувати усі запитання, заслати їх на e-mail, або по телефону договорити особисту зустріч. Ціна за 15 хвилин такої консультації є середньоєвропейською. Консультації під час договорювання із замовником і визначення порядку вирішення його проблеми - безкоштовні. Вище вказана ціна стосується тільки даної теми.
14. СТВОРЮВАННЯ ЗДОРОВОГО ІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА, ІНФОРМАЦІЙНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОЛІВ І ГОЛОГРАМ З РІЗНИМ ІНФОРМАЦІЙНИМ ВМІСТОМ
 
Ці послуги призначені для всебічного розвитку людини, гармонізації її життя, для успішного підприємництва, максимальної реалізації здібностей людини, ефективної фахової діяльності тощо. Ці послуги надаються для фірм або індивідуально.
 
Утримання природної фізичної кондиції і розвиток особистості людини протягом онкологічних хвороб, тяжких хронічних хвороб, хронічного синдрому втоми, імунного дисфункціонального синдрому, шизофренії, багаторічній комі та інших психосоматичних і психовегетативних хворобах проводиться під наглядом лікарів. Вся діяльність доцента А. Л. Васильчука у зазначених сферах не є шкідливою для людського організму і у людини не виникає залежність на проведених програмах.
 
Вся описана діяльність і представленнi програми є душевним надбанням доцента Анатолія Васильчука, тому не приводиться детальний опис їх реалізації. Повне або часткове передрукування в будь-якій формі, копіювання або відтворення інформацій, що міститься на цих сторінках, можливо робити тільки з введенням ім’я автора (Доц. Анатолій Васильчук, кандидат педагогічних наук). Актуалізація змісту проводиться регулярно.
Останнє оновлення сайту 14.4.2014 © 2002 – 2014 Доц. Анатолій Васильчук, кандидат педагогічних наук.
Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka