Hlavní strana Docent Vasiľčuk
Tisk
doc. Mgr. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
 
foto_vasilcuk_1Docent anatomie
Kandidát pedagogických věd
Magistr psychotroniky a biomagnetologie
Eniopsycholog
Národní léčitel Ukrajiny
Mistr sportu Ukrajiny, učitel tělovýchovy, trenér sportovní gymnastiky
 
Autor 16 monografií, 2 učebnic, 1 výukově-metodické příručky, 9 vynálezů a 430 vědeckých článků
 
Narozen 1949.
 
Od roku 1966 studium teorie v oblasti enioanatomie a eniopsychologie.
Od roku 1973 nepřetržitá praxe v oblasti enioanatomie a eniopsychologie.
Předseda Redakční rady vědecko-odborného časopisu Eniologie člověka.
 
UČITELÉ A. Vasiľčuka:
 • Prof. MUDr. M. A. Džafarov, DrSc. – anatomie, morfologie, biomechanika
 • Prof. MUDr. T. A. Tretilova, DrSc. – medicína
 • Prof. MUDr. V. CH. Šarhorockij, DrSc. – manuální terapie
 • Doc. MUDr. V. V. Stenik, CSc. – anatomie, morfologie
 • Doc. MUDr. J. D. Panyško, CSc. – fyziologie, medicína
 • Prof. MUDr. D. V. Kandyba, DrSc. – informačně-energetická terapie
 • Akademik Prof. A. V. Ignatenko, DrSc. – eniopsychologie
 • Prof. PhDr. J. K. Gaverdovskij, DrSc. – pedagogika, teorie a metodika vrcholového sportu
 • Prof. PhDr. S. V. Keler, DrSc. – pedagogika, teorie a metodika vrcholového sportu
 • duchovní léčitelka D. Davidašvili – bioenergomasáže
 • spisovatel, duchovní léčitel I.S. Ševčuk – teorie a metodika duchovního léčitelství
 • MUDr. Z. CH. Asatran – masážní a manuální terapie
 • MUDr. V. I. Volčenko – biomagnetologie, parapsychologie, psychotronika
 • duchovní léčitelka A. S. Melnik – bioenergoterapie
 • MUDr. G. A. Schneider – bioenergoterapie, reflexoterapie, léčivé masáže, léčebný tělocvik
 • jasnovidka, duchovní léčitelka J. F. Motrjuk – duchovní terapie, fytoterapie
VZDĚLÁNÍ:
 • Vysoká škola psychotroniky (5 let)
 • Mezinárodní akademie psychoenergosugestivních věd (2,5 roku)
 • tělovýchovný institut (4 roky)
 • postgraduální univerzitní studium pedagogiky a psychologie (1rok)
 • postgraduální univerzitní studium anatomie člověka (1 měsíc)
 • roční aspirantura s obhájením kandidátské práce
 • 7 duchovních škol různého zaměření (každá od 3-6 měsíců do 8 let)
Je autorem 15 vydaných monografií o funkční anatomii jemnohmotných těl člověka, 2 učebnic, 1 výukově-metodické příručky, 430 vydaných vědeckých článků a 9 patentů v oblastech: medicína, biologie člověka, pedagogika, vrcholový sport, elektronická mechanika. Zde je možné seznámit s některými vědeckými články a se články, které o něm napsaly některé časopisy.
 
Vydané monografie 
 1. Funkční anatomie jemnohmotných těl člověka (ukrajinsky), 2003
 2. Funkční anatomie čaker (ukrajinsky), 2003
 3. Funkční anatomie informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl člověka (ukrajinsky), 2003
 4. Atlas funkční anatomie jemnohmotných těl člověka (ukrajinsky), 2004
 5. Neznámé emoce (česky), 2006
 6. Biolokace jemnohmotných těl člověka (ukrajinsky), 2007
 7. Biolokace fyzického těla člověka (ukrajinsky), 2007
 8. Atlas biolokace člověka (ukrajinsky) 2009
 9. Enioanatomie jemnohmotných těl člověka (česky), 2009
 10. The Enioanatomy of Human Subtle Bodies (anglicky) březen 2012
 11. Enioanatomický výkladový slovník (česky) květen 2012
 12. Mezioborový slovník eniologie (česky) červen 2012
 13. Enioanatomický obrazový slovník (česky) listopad 2012
 14. The Enioanatomy of Chakras (anglicky) 2013
 15. The Enioanatomy of Channels of Subtle Bodies (anglicky) 2014
 16. Enioanatomie jemnohmotných těl člověka/výukově-metodická příručka (ukrajinsky) 2015
Knihy je možné objednat prostřednictvím internetové stránky nebo po dohodě zakoupit na přednáškách, nebo standardně v internetovém obchodě www.enioshop.cz.
 
V současnosti pracuje na těchto knihách:
 1. PSI-fenomenalita člověka (česky, ukrajinsky) 2017
 2. PSI-fenomenální medicína (česky, ukrajinsky) 2017
 3. Neznámé emoce II (česky) 2018

Pro výuku a vývoj jemnohmotných těl, rozvoj osobnosti, relaxaci, regeneraci, rehabilitaci, rekondici a léčitelství používá pro každého člověka následující individuálně vybrané metody:

 • enioanatomie (anatomie jemnohmotných těl člověka)
 • eniopsychologie
 • eniomedicína
 • eniopedagogika
 • bioenergoterapie
 • psychoinformačně-energetická terapie
 • mentálně-informačně-energetická terapie
 • informačně-energetická reflexoterapie
 • dendroterapie
 • eniofytoterapie
 • šťávoterapie
 • manuální a telepaticko-holografické informačně-energetické polymorfofunkční terapie
 • masážní terapie
 • léčivé cviky

ZÁKLADNÍ METODOU JE HOLOGRAFICKÁ INFORMAČNĚ-ENERGETICKÁ POLYMORFOFUNKČNÍ APLIKACE JEMNOHMOTNÝCH TĚL

Aplikace se provádějí kontaktně, bezkontaktně, telepaticky (na jakoukoliv vzdálenost), individuálně, skupinově (s libovolným počtem lidí). Aplikace mohou být: vývojové, výukové, relaxační, regenerační, rehabilitační, rekondiční, léčebné, harmonizující, očišťující, posilující, korekční, komplexní, univerzální aj., což je podmíněno stavem percipienta, účelem a podmínkami, ve kterých se nachází percipient a eniopsycholog.
ZÁKLADNÍ ENERGOINFORMAČNÍ VĚDECKÉ STRUKTURY UKRAJINY
Asociace eniologů Ukrajiny - prezident O. I. Lobanovská
adresa: ul. Posmitnoho 10, 650 62 Odesa, Ukraine
tel.: 00380 48 777 90 37
 
Meziregionální vědecká rada energoinformačních věd - předseda V. M. Petlin
Asociace vědecko-praktické biolokace Ukrajiny - prezident T. M. Čornovus
společná adresa: ul. Tarasivska 20/3, Kyjev, Ukraine
tel.: 00380 44 497 27 77
 
Vysoká škola eniologie - rektor S. H. Binat
adresa: ul. Kikvidze 13b, Kyjev, Ukraine nebo ul. Bastionna 13/61, Kyjev, Ukraine
tel.: 00380 44 495 18 36
 
Akademie energoinformačních věd - prezident L. V. Bezukladová
adresa: Glavpočtamt a/s 226, 950 00 Simferopol, Krym, Ukraine
tel.: 00380 652 29 44 52
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript <u1:o_x003a_p>
 
Západní centrum energoinformačních věd - předseda V. M. Petlin
adresa: ul. Zaryckých 34/6, 790 29 Lviv, Ukraine
tel.: 00380 32 238 84 58
 
Černomořská filiálka Mezinárodního meziakademického svazu - předseda O. A. Unanov
adresa: ul. Fontanska doroha 42, 650 16 Odesa 16, Ukraine
tel.: 00380 482 60 47 95
 
Stručný eniologický životopis docenta Vasiľčuka
Od roku 1966 studium teorie, praxe a metodiky enioanatomie, eniopsychologie a duchovního léčitelství. Od roku 1980 studium, nepřetržitá analýza a systematizace informace o anatomii jemnohmotných těl člověka. V letech 1992 – 2002 vypracoval funkční anatomii jemnohmotných těl člověka. V roce 2003 byly nakladatelstvím Kameňar (Lviv, Ukrajina) vydány 4 monografie: Funkční anatomie jemnohmotných těl člověka, Funkční anatomie čaker, Funkční anatomie informačně-energetických kanálů jemnohmotných těl člověka, Atlas funkční anatomie jemnohmotných těl člověka. V roce 2006 byla vydavatelstvím ERA vydána monografie Neznámé emoce. V letech 2007 a 2009 byly vydány monografie Biolokace jemnohmotných těl člověka, Biolokace fyzického těla člověka a Atlas biolokace člověka. Ve vědeckém i populárně-naučném tisku jsou průběžně vydávány články z oblasti eniologie, enioanatomie a eniopsychologie.
Poprvé na světě bylo v Hodoníně a v Praze (ČR) pro zájemce zahájeno studium a praktický vývoj jemnohmotných těl člověka.
 
Duchovně-emociální prožitky
Ve všech etapách duchovní výchovy, výuky, vývoje a projevů eniopsychologických schopností jsem prožil hluboké duchovně-emociální prožitky: proudění energií fyzickým tělem a jemnohmotnými těly, dosažení extrasenzorické citlivosti, uvědomování si existence informačně-energetických polí duchovního bytí, telepatická biolokace, vidění aury, jemnohmotných těl, čaker, informačně-energetických kanálů, telepatické uzdravování nemocných, proniknutí do jemnohmotného světa, do vnitřní struktury hmoty, ztráta schopnosti pronikat do vnitřní struktury hmoty, změna psychofyziologického stavu s nabytím jasnoznání anatomie jemnohmotných těl, tvorba informačně-energetického základu vývoje jemnohmotných těl, duchovnosti, uzdravení, projevů extrasenzorické citlivosti, jasnovidění, jasnosluchu, jasnočichu, jasnoznání, úspěšné sociálně-biologické činnosti, maximálně možných funkčních projevů organismu profesionálních sportovců, umělců a lidí provádějících profesionální činnost v extrémních podmínkách. Největší radost prožívám, když se podaří zachránit život, vyléčit pacienta z mnohaleté těžké nemoci, dát lidem pocítit duchovní blaženost, lásku, radost, štěstí a pochopení smyslu života. Největší zklamání prožívám, když je člověku ukázána cesta k dosažení životní harmonie, všestranného vývoje, duchovnosti, PSI-fenomenality, uzdravení, optimální realizace jeho osobnosti, a člověk tomu nechce porozumět, odporuje, není disciplinovaný při realizaci svých možností, je pasivní, líný, sarkastický, kritický a nedůvěřuje.
Byl jsem potěšen, že v rámci programu 10. mezinárodního esoterického festivalu Miluj svůj život jsem poprvé na světě provedl telepatický vývoj jemnohmotných těl člověka na vzdálenost mezi městy Lviv (Ukrajina) – Praha (ČR) lidem, které jsem nikdy neviděl, neznal a kteří se nacházeli na místě, kde jsem nikdy nebyl. Jsem šťastný, že si uvědomuji přítomnost Stvořitele, Ducha Svatého, Ježíše Krista, Panny Marie a duchovního světa v mém životě a že vidím v každém člověku informačně-energetickou přítomnost Stvořitele, Ducha Svatého, Ježíše Krista a Panny Marie. Při duchovních informačně-energetických aplikacích nasměrovaných na vývoj jemnohmotných těl vznikají téměř u všech účastníků mimosmyslové pocity, emoce, vidění, vědomí dosahuje duchovního stavu, lidé si uvědomují přítomnost jemnohmotného světa a duchovních bytostí. Jeden z mnoha příkladů duchovních pocitů (jednoho z účastníků seancí): „Cítím velký příliv energie, klid. Vystupuji z těla a procházím se po místnosti. Jsem uprostřed ní a dívám se na čelo stolu na docenta Vasiľčuka. Sedí a má zavřené oči. Za ním stojí několik jemnohmotných bytostí, pomáhají mu léčit. Shora přichází obrovský proud energie, který proudí do celé místnosti. Stojím uprostřed sálu. Energie proudící po místnosti je bílá – světélkující – duhová. Je mi příjemně, rozpažuji ruce, přijímám tuto energii, celá se v ní koupu, je to velmi příjemné. Jemnohmotné bytosti chodí také za přítomné meditující lidi – léčí je. Začínám být zvědavá a chci komunikovat s bytostmi. Jedna z nich přichází ke mně. Cítím z ní klid a mír. Dává mi pravou ruku na čelo a říká: „Vrať se do těla“. Vracím se. Pálí mne chodidla. Objevuje se žluté světlo a přechází do fialové. Vidím tvář, je to tvář Ježíše.“
 
Vzkaz lidem
Studujte sami sebe a poznáte svět. Studujte enioanatomii jemnohmotných těl člověka a dosáhnete pochopení jak svého mikrokosmu, tak i Kosmu, jednoty v člověku organických, anorganických, informačně-energetických a duchovních hmot lidského, pozemského, kosmického a duchovního původu z minulého, přítomného a budoucího, jednoty mikrokosmu a makrokosmu a toho, že se člověk projevuje jednotou minulého, přítomného a budoucího. Poznáte, že život člověka je věčný, dočasnými jsou pouze fyzické tělo a několik jemnohmotných těl člověka. Když budete studovat enioanatomii jemnohmotných těl člověka, budete moci rychleji dosáhnout všestranného vývoje, duchovnosti, PSI-fenomenality, životní harmonie, moudrosti, božsko-duchovní seberealizace, života bez bolesti, utrpení, nemocí a krizí. Přeji vám Božské světlo, lásku, radost, nadšení, Boží požehnání ve vašem věčném životě.
 
Ing. Věroslav Hudec
Podílí se na tvorbě a grafické úpravě těchto stránek, spolupracuje s docentem Vasiľčukem na stylistických a jazykových úpravách textů a faktické přesnosti některých pojmů.
 
Všechny popsané činnosti a představené programy jsou duševním vlastnictvím docenta Vasiľčuka, proto není uveden detailní popis jejich provádění. Šíření těchto stránek nebo jejich libovolné části jakoukoliv formou, jejich používání a propagaci je možno provádět pouze s uváděním jména autora (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.). Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Aktualizace obsahu je prováděna průběžně. Poslední aktualizace: 2.12.2017. © 2002 - 2017 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.
  Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka