Головна Аплікації
APLIKACE
 
m4Ten, kdo se rozhodl využít služeb docenta Vasiľčuka, se bude často setkávat s pojmem aplikace, což je zjednodušený jednoslovný název pro soubor mnoha eniopsychologických úkonů vedoucích k působení na člověka nebo objekt tak, aby bylo dosaženo požadovaného pozitivního výsledku. Zde je možné se dozvědět, co je to informačně-energetická aplikace, duchovní relaxace a jaký má význam pro člověka. Informace o aktuálních termínech a místech jejich pořádání jsou průběžně zobrazovány v odkazu Kalendář akcí.
Na této internetové stránce a v následujících řádcích jsou používány termíny informačně-energetická aplikace, duchovní relaxace a seance. Výklad těchto slov pro potřeby tohoto textu je totožný a tyto pojmy jsou zaměnitelné. Přesné pojmenování seance (aplikace, duchovní relaxace) zní: holografická informačně-energetická polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl člověka.
Veřejně přístupné aplikace jsou určeny pro každého, kdo se je rozhodl dobrovolně navštívit. Účast není omezena věkem, zdravotním stavem ani sociálně-ekonomickým postavením člověka. Je zakázána účast gravidním ženám od počátku 7. měsíce těhotenství do porodu, dále lidem s infekčními nemocemi nebo s akutním stavem schizofrenie (agresivní forma), lidem pod vlivem alkoholu nebo drog, mentálně postiženým a neschopným samostatné činnosti a dětem bez doprovodu rodičů. V těchto případech jsou jim určeny výhradně individuální aplikace. Aplikace je možné rozdělit z více hledisek. 
  • Dvaceti až čtyřicetiminutová holografická informačně-energetická polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl člověka (základní aplikace, základní seance)
  • Pěti až desetiminutová holografická informačně-energetická polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl člověka (mobilní aplikace, mobilní seance)
  • Tří až pětiminutová holografická informačně-energetická polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl člověka (expresní aplikace, expresní seance)
  • Pěti až patnáctivteřinová holografická informačně-energetická polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl člověka (superexpresní aplikace, superexpresní seance)
  • Skupinová holografická informačně-energetická polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl lidí
  • Individuální holografická informačně-energetická polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl člověka
  • Telepatická (na malé a velké vzdálenosti) holografická informačně-energetická polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl člověka
  • Kontaktní holografická informačně-energetická polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl člověka
Podrobné teoretické i praktické informace o tomto tématu je možné se dozvědět na přednáškách nebo v knize Neznámé emoce, ve které je uveden podrobný popis 2 449 autentických pocitů, prožitků a stavů 532 účastníků informačně-energetických aplikací.
 
 
Související odkazy:
 
Вся описана діяльність і представленнi програми є душевним надбанням доцента Анатолія Васильчука, тому не приводиться детальний опис їх реалізації. Повне або часткове передрукування в будь-якій формі, копіювання або відтворення інформацій, що міститься на цих сторінках, можливо робити тільки з введенням ім’я автора (Доц. Анатолій Васильчук, кандидат педагогічних наук). Актуалізація змісту проводиться регулярно.
Останнє оновлення сайту 14.4.2014 © 2002 – 2014 Доц. Анатолій Васильчук, кандидат педагогічних наук.
Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka