Головна Аплікації Значення аплікації
 VÝZNAM APLIKACE
 
Význam pro člověka jedné holografické informačně-energetické
polymorfofunkční aplikace jeho jemnohmotných těl
 
Jedna aplikace pro člověka znamená VŠECHNO, nebo NIC.
 
VŠECHNO
Všechno to, co v průběhu jedné aplikace člověk obdrží na informačně-energetických úrovních jemnohmotných těl, jeho pocity, vjemy, emoce, prožitky, změny informačně-energetického obsahu jemnohmotných těl, psychofyziologického, psychoemocionálního, informačně-energetického, extrasenzorického a duchovního stavu, není závislé na přání jiných lidí a tyto stavy nemohou být kýmkoliv změněny kromě Stvořitele, Ducha Svatého, Ježíše Krista, Panny Marie a jinými nejvyššími duchovními bytostmi. VŠECHNO je možné krátce shrnout do následujícího:
 • může nastat návrat k individuálnímu fylogenetickému, ontogenetickému a evolučnímu vývoji, duchovní a léčebná holografická aplikace může pomoci člověku při přeorientaci jeho vědomí, pochopit jednotu lidského, pozemského, kosmického a duchovního, minulého, přítomného a budoucího;
 • může pomoci člověku pochopit jednotu v něm se nacházejících organických a anorganických látek, informací, mikročástic, světla, energií, substancí a informačně-energetické bioplazmy lidského, pozemského, kosmického a duchovního původu;
 • může člověku pomoci pochopit jednotu a souvislost všeho se vším;
 • začne proces informačně-energetického bioplazmatického očištění fyzického těla a jemnohmotných těl, odstranění informačně-energetických blokád čaker, sušumny, merudandy, idy, pinhaly, meridiánů, pravého a levého hvězdného kanálu, vytvoření informačně-energetického základu vývoje jemnohmotných těl, dosažení přírodní informačně-energetické podstaty a čistoty jemnohmotných těl, přeorientování a změny charakteru informačně-energetického obsahu jemnohmotných těl, realizace všestranného, harmonického a vyváženého fungování všech těl;
 • v jemnohmotných tělech začne proces vytvoření informačně-energetických podmínek pro projev duchovních vlastností lidstva, přírody, Země, Vesmíru, Stvořitele, Ducha Svatého, Ježíše Krista, Panny Marie a jiných nejvyšších duchovních bytostí;
 • může být normalizována poloha, tvar a struktura jemnohmotných těl a jejich vzájemná poloha;
 • mohou se vzájemně vyvážit funkce jemnohmotných těl s funkcemi fyzického těla;
 • oddaluje se začátek vývoje rakovinových buněk, mrtvice, infarktu myokardu, depresí a jiných těžkých nemocí;
 • člověk získává čas na léčbu metodami oficiální, netradiční nebo lidové medicíny;
 • zpomaluje se rychlost a intenzita vývoje těžkých nemocí, zvláště rakoviny; začne vývoj informačně-energetického základu dobrého zdraví, uzdravení se z většiny těžkých, chronických dlouhodobých nemocí;
 • neumožní mutaci, negativní informačně-energetické změny vlastní individuality, identity, homeostázy, imunity a jakékoliv biopatogenní informačně-energetické změny;
 • může se přeorientovat realizace příčinně-následkových (karmických) programů, které souvisejí s rodinnou, reinkarnační a pozemskou karmou;
 • je umožněno minimalizovat projevy negativních příčinně-následkových zákonitostí vlastního vývoje, programů osobního rozvoje a života;
 • může se zastavit probíhající změna informačně-energetické, duchovní, duševní, božské a lidské identity;
 • člověk si bude schopen zachovat svou přirozenou lidskou osobnost;
 • umožňuje se vyhnout antiduševnímu, antiduchovnímu a antibožskému vývoji;
 • do rodiny člověka přichází duchovně-božské světlo, které napomáhá harmonizaci rodinných vztahů a zmírňuje konflikty mezi členy rodiny;
 • největší účinek se projevuje na dětech;
 • konflikty spojené s rozpadem manželství se řeší klidně, tolerantně, bez psychoemocionálních a duševních traumat manželů a dětí;
 • umožňuje nalézt individuální cestu duchovního poznání, vývoje a projevů v sociálně-biologickém životě;
 • umožňuje dosáhnout životní harmonie, sociálně-biologické, duchovní, duševní a božské seberealizace;
 • umožňuje dosáhnout extrasenzorické a informačně-energetické citlivosti vjemů, prožitků a emocí, uvědomování si existence jemnohmotných těl, jemného světa, duchovního světa a informačně-energetických polí vnějšího prostředí;
 • umožňuje rozšířit vědomí až do informačně-energetického vědomí a duchovního vědomí, dosahovat integrálního stavu vědomí a integrálního myšlení;
 • umožňuje přeorientovat své sociálně-biologické schopnosti tak, aby je mohl maximálně realizovat v průběhu pozemského života;
 • pro lidskou civilizaci se aktivně vytvářejí psychické informačně-energetické hologramy s informačním obsahem pocitů, vjemů, emocí, prožitků, rozšířených stavů vědomí, psychofyziologických, psychoemocionálních, informačně-energetických, PSI-fenomenálních, duchovně-duševních a jiných stavů člověka, které se stanou součástmi univerzálních psychických informačně-energetických polí člověka, jeho rodiny, lidstva, Země, Vesmíru, duchovního Bytí a jiných polí.
Pochopit význam jedné informačně-energetické aplikace jemnohmotných těl ve všech aspektech lidského života je neobyčejně těžké. Jsou potřebná mnoholetá vědecká pozorování. Jak pochopit zázračné fenomény okamžitého uzdravení se z mnoholetých těžkých nemocí, okamžitého projevu léčitelství, biolokace, jasnovidectví, jasnoznání, psychometrie, telepatie a jiných PSI-fenomenálních schopností, okamžitého rozšířeného vědomí, aktivace sociálně-biologických skrytých rezerv člověka, kardinální pozitivní změny života člověka, profesionální činnosti a mnoho dalšího? Pedagogické, psychické, biologické, medicínské, sociální a jiné projevy člověka, které jsou závislé na jeho jemnohmotných tělech, jsou málo poznány a moderní věda o nich málo ví. Je to velké pole pro budoucí výzkumy.
 
NIC
Z pozice fylogenetického, ontogenetického, a evolučního vývoje lidského života, jeho dlouholetosti, objemu a různorodosti je ne vždy možné znát význam jedné aplikace jemnohmotných těl člověka. Může vzniknout dojem, že tato aplikace nemá žádný význam. Taková myšlenka může vznikat u lidí, kteří v průběhu aplikace neměli žádné pocity, vjemy, emoce a prožitky. Ještě ve větší míře se taková myšlenka posiluje v případě, kdy člověk nezná eniologii, eniopsychologii, enioanatomii, zákonitosti a mechanizmy informačně-energetické vzájemné činnosti člověka s vnějším světem. Ale i v těchto případech aplikace jemnohmotných těl informačně-energeticky aktivuje intelektuálně-mentální procesy mozku.
Člověk začíná přemýšlet „Co to je?“, „Proč jsem přišel na holografickou informačně-energetickou aplikaci jemnohmotných těl?“, „Co to dá mojí rodině, lidstvu?“. Ptá se, zda je to mystika nebo realita, zda to jsou pocity, vjemy, emoce a prožitky subjektivní, objektivní nebo vsugerované, zda účast na aplikaci pomáhá vývoji jeho osobnosti atd. U většiny lidí se pouze v průběhu aplikace začínají projevovat PSI-fenomenální schopnosti, dosahují extrasenzorické, informačně-energetické a duchovní citlivosti, radostně to vše prožívají, jejich vědomí je radostně povzneseno a napoprvé si nemohou zcela uvědomit v nich nečekaně otevřené PSI-fenomenální schopnosti. Proto si kladou otázku, zda je to možné a zda je to pravda. Po aplikaci lidé přemýšlejí, proč jedni měli tak rozmanité a různorodé pocity, vjemy, emoce a prožitky a jiní nikoliv, jak to tak může být. Z toho NIC začíná člověk při přemýšlení a kladení si výše uvedených a jiných otázek stále více poznávat sám sebe, svět, objektivní realitu a vzájemné informačně-energetické vazby všeho se vším.
Je pochopitelné, že se u většiny lidí viditelné znaky změny jejich ontogenetického vývoje, stavu fyzického těla, jemnohmotných těl, zdraví, sociálního postavení a různorodých projevů neuskutečňují v průběhu jedné aplikace. S výjimkou zázračných uzdravení a pozitivních změn u některých osob. Jedna léčebná holografická informačně-energetická polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl je jako jedna hodina ve škole, jako jeden okamžik výchovy člověka, jako jeden cyklus nádech a výdechu, jako jeden srdeční cyklus, jako jeden oběd aj. Jak toto ohodnotit? Jaký mají význam pro celý život a celoživotní vývoj člověka? V tomto směru jedna aplikace jemnohmotných těl znamená mnohem více. Proto hodnotit aplikaci jemnohmotných těl jako jednu samostatnou jednotku či událost není lidské vědomí na své dnešní úrovni připraveno. Nemůžeme znát a uvědomovat si všechny informačně-energetické souvislosti v modelu eniopsycholog – člověk – vnější prostředí, člověk – Země – Vesmír, člověk – člověk – Země – Vesmír, člověk – čas – prostor – člověk, člověk – příroda – Země – Vesmír – duchovní Bytí – časoprostor aj. Jak bude lidstvo pokračovat v poznání eniologie, informačně-energetických hmot, jemnohmotných těl člověka, eniomolekulární biologie, eniocytologie, eniohistologie, eniofyziologie, eniomedicíny, eniopsychologie, eniopedagogiky, informačně-energetických polí vnějšího prostředí, duchovní, duševní a božské podstaty a stránky člověka, informačně-energetické jednoty v člověku hmotného a duchovního, lidského, pozemského, kosmického a božsko-duchovního Bytí, minulého, přítomného, budoucího v příčinně-následkových zákonitostech fylogenetického, ontogenetického a evolučního vývoje, tak budou i objasněny informace, umožňující objektivně ohodnotit a vyjádřit význam jedné holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikace jemnohmotných těl člověka.
Není důležité, zda má člověk v průběhu aplikace pocity, vjemy, emoce a prožitky, v jemnohmotných tělech každého člověka vždy zůstanou pozitivní informačně-energetické důsledky absolvované aplikace.
 
 
Související odkazy:
 
Вся описана діяльність і представленнi програми є душевним надбанням доцента Анатолія Васильчука, тому не приводиться детальний опис їх реалізації. Повне або часткове передрукування в будь-якій формі, копіювання або відтворення інформацій, що міститься на цих сторінках, можливо робити тільки з введенням ім’я автора (Доц. Анатолій Васильчук, кандидат педагогічних наук). Актуалізація змісту проводиться регулярно.
Останнє оновлення сайту 14.4.2014 © 2002 – 2014 Доц. Анатолій Васильчук, кандидат педагогічних наук.
Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka