Homepage Application Pocity po apikaci
POCITY PO APLIKACI
 
Pocity, vjemy, emoce a prožitky, které mohou vznikat v člověku po holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikaci jeho jemnohmotných těl 
 
Někteří lidé nemají v průběhu aplikace žádné pocity, vjemy, emoce a prožitky, mohou je však začít prožívat v průběhu dalších aplikací nebo po aplikacích. Po aplikacích mají percipienti nejčastěji takovéto pocity, vjemy emoce a prožitky:
 • pocit harmonie, klidu a duchovní pohody,
 • pocit adekvátní aktivity, životaschopnosti a bezproblémového zvládnutí životních situací,
 • zvláštní únava, která není podobná fyzické, mentální, psychické, emocionální aj., při které může člověk úspěšně konat své povinnosti; takováto únava je spojena s procesem balancování funkcí fyzického těla a jemnohmotných těl,
 • pocit, že se percipientovi chce spát; pokud má možnost, ať spí – v průběhu spánku se urychluje proces uzdravování a regenerace organizmu,
 • pocit zvýšené aktivity; zkracuje se čas spánku potřebný k odpočinku, člověk méně jí, aniž by pociťoval hlad; to vše při zajištění dostatečného množství energie potřebné k jeho sociálně-biologickým projevům,
 • zmírňují se nebo mizí projevy nemocí, organizmus se postupně uzdravuje,
 • chronická nemoc může přejít do podoby akutního stavu, který může trvat od několika minut, hodin až do 2 – 3 dnů; někdy tento stav probíhá ve spánku; po tomto stavu vždy nastává proces uzdravování,
 • negativní projevy průběhu komunikace ve společnosti a v rodině se přeorientovávají na pozitivní, člověk přestane být konfliktní, nabývá stavu tolerance a pochopení potřeb jiných lidí,
 • pocit radosti ze života, uspokojení z toho, co člověk dělá; zlepšuje se kvalita a objem práce, aniž by nastal pocit únavy, vyčerpání nebo nepříjemných zážitků,
 • člověk může mít pocity, vjemy, emoce, prožitky a stavy, které mají jiní lidé v průběhu aplikace (zpožděná reakce),
 • zlepšují se profesní, sportovní, umělecké aj. návyky,
 • zpomaluje se proces stárnutí, některým lidem se omlazuje organizmus,
 • organizmus nereaguje patologicky na informačně-energetické vyzařování anomálních zón a na jiné biopatogenní vyzařování jeho okolního prostředí,
 • mizí pocit únavy,
 • zlepšuje se paměť a logické myšlení,
 • bez intelektuálně-mentální a psychoemocionální námahy vznikají nové nápady a taktéž nápady na řešení osobních problémů,
 • myšlení nabývá integrity.
Tyto pocity, vjemy, emoce a prožitky mají pozitivní vliv na psychoemocionální a duševní stav člověka, pomáhají mu pocítit radost a štěstí, stimulují ho k aktivnější sociální činnosti, napomáhají vytvořit nové mezilidské komunikace na základě vysokých duchovních a morálně-etických principů, posilují člověka při řešení jeho sociálně-biologických problémů atd. Neobyčejně velký význam má pro člověka to, že v průběhu těchto pocitů a prožitků se mění informačně-energetický charakter informačně-energetických vzájemných výměn jeho jemnohmotných těl s informačně-energetickými poli vnějšího prostředí. Informačně-energetická vzájemná výměna postupně dosahuje přírodní čistoty odpovídající identitě, individualitě, funkčním, biologickým, informačně-energetickým, duchovně-duševním, sociálním a jiným potřebám člověka.
 
 
Související odkazy:
 
All actions and programmes stated herein are intellectual property of docent Vasilcuk, therefore any detailed description of their performance is not included. These pages may be spread, used and propagated, in whole or in part, in any form, only with author’s name (Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.) included.
Anatoliy Vasylchuk, IČ 67000347. Contents update executed continuously. Last update on 14/04/2014. © 2002 - 2014 Doc. Anatolij Vasiľčuk, CSc.

Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka