Главная Аппликация Ощущения после аппл.
POCITY PO APLIKACI
 
Pocity, vjemy, emoce a prožitky, které mohou vznikat v člověku po holografické informačně-energetické polymorfofunkční aplikaci jeho jemnohmotných těl 
 
Někteří lidé nemají v průběhu aplikace žádné pocity, vjemy, emoce a prožitky, mohou je však začít prožívat v průběhu dalších aplikací nebo po aplikacích. Po aplikacích mají percipienti nejčastěji takovéto pocity, vjemy emoce a prožitky:
 • pocit harmonie, klidu a duchovní pohody,
 • pocit adekvátní aktivity, životaschopnosti a bezproblémového zvládnutí životních situací,
 • zvláštní únava, která není podobná fyzické, mentální, psychické, emocionální aj., při které může člověk úspěšně konat své povinnosti; takováto únava je spojena s procesem balancování funkcí fyzického těla a jemnohmotných těl,
 • pocit, že se percipientovi chce spát; pokud má možnost, ať spí – v průběhu spánku se urychluje proces uzdravování a regenerace organizmu,
 • pocit zvýšené aktivity; zkracuje se čas spánku potřebný k odpočinku, člověk méně jí, aniž by pociťoval hlad; to vše při zajištění dostatečného množství energie potřebné k jeho sociálně-biologickým projevům,
 • zmírňují se nebo mizí projevy nemocí, organizmus se postupně uzdravuje,
 • chronická nemoc může přejít do podoby akutního stavu, který může trvat od několika minut, hodin až do 2 – 3 dnů; někdy tento stav probíhá ve spánku; po tomto stavu vždy nastává proces uzdravování,
 • negativní projevy průběhu komunikace ve společnosti a v rodině se přeorientovávají na pozitivní, člověk přestane být konfliktní, nabývá stavu tolerance a pochopení potřeb jiných lidí,
 • pocit radosti ze života, uspokojení z toho, co člověk dělá; zlepšuje se kvalita a objem práce, aniž by nastal pocit únavy, vyčerpání nebo nepříjemných zážitků,
 • člověk může mít pocity, vjemy, emoce, prožitky a stavy, které mají jiní lidé v průběhu aplikace (zpožděná reakce),
 • zlepšují se profesní, sportovní, umělecké aj. návyky,
 • zpomaluje se proces stárnutí, některým lidem se omlazuje organizmus,
 • organizmus nereaguje patologicky na informačně-energetické vyzařování anomálních zón a na jiné biopatogenní vyzařování jeho okolního prostředí,
 • mizí pocit únavy,
 • zlepšuje se paměť a logické myšlení,
 • bez intelektuálně-mentální a psychoemocionální námahy vznikají nové nápady a taktéž nápady na řešení osobních problémů,
 • myšlení nabývá integrity.
Tyto pocity, vjemy, emoce a prožitky mají pozitivní vliv na psychoemocionální a duševní stav člověka, pomáhají mu pocítit radost a štěstí, stimulují ho k aktivnější sociální činnosti, napomáhají vytvořit nové mezilidské komunikace na základě vysokých duchovních a morálně-etických principů, posilují člověka při řešení jeho sociálně-biologických problémů atd. Neobyčejně velký význam má pro člověka to, že v průběhu těchto pocitů a prožitků se mění informačně-energetický charakter informačně-energetických vzájemných výměn jeho jemnohmotných těl s informačně-energetickými poli vnějšího prostředí. Informačně-energetická vzájemná výměna postupně dosahuje přírodní čistoty odpovídající identitě, individualitě, funkčním, biologickým, informačně-energetickým, duchovně-duševním, sociálním a jiným potřebám člověka.
 
 
Související odkazy:
 

Концепция, содержание, описанная деятельность и продемонстрированные программы являются интеллектуальной собственностью доцента Анатолия Васильчука, поэтому здесь не приведено детальное описание их осуществления. Полное или частичное перепечатывание в какой-либо формулировке, копирование или распространение информации, которая находится на этих сайтах, возможно только с включением имени автора (доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук). Актуализация содержания сайтов проводится регулярно. Последняя актуализация сайта 14.4.2014.

© 2002 – 2014 Доц. Анатолий Васильчук, кандидат педагогических наук.
 Barvy informačně-energetických hmot a základních jemnohmotných těl člověka